Items where Subject is "Food science, food and beverage technology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 116.

Jantyik, Lili (2023) The food quality schemes of the European Union and their implications on the Hungarian market. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023011

Zentai, Andrea (2016) Növényvédőszer-maradékok és más szennyezőanyagok élelmiszer-fogyasztásból származó akut expozíciójának probabilisztikus modellezése = Probabilistic modelling of acute dietary exposure of pesticide residues and other contaminants. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016023

Szöllősi, Dániel (2016) Íz-kölcsönhatások elemzése elektronikus nyelvvel = Analysis of taste interactions with the electronic tongue. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016025

Németh, Anikó (2015) Application of hyphenated analytical techniques in the investigation of selenium speciation of different plants = Kapcsolt analitikai rendszerek alkalmazása különböző növények szelén módosulat-analitikai vizsgálatára. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015054

Szalontai, Helga (2015) Jelölésmentes immunszenzorok fejlesztése probiotikus baktériumok és aflatoxin m1 kimutatására = Label free immunosensors for the detection of probiotic bacetria and aflatoxin m1. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015053

Losó, Viktor (2015) Gyorsfagyasztott csemegekukorica termékek komplex értékelése = Complex evaluation of quick-frozen sweet corn products. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015047

Májerné Baranyi, Krisztina (2015) Immunszenzor fejlesztése élelmiszer- és környezetanalitikai felhasználásra = Immunsensor development for food and environmental analytical applications. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015046

Boros, Péter (2015) Regionális élelmiszerellátó rendszerek kialakításának és működtetésének társadalmi-gazdasági környezete = Socio-economic environment for the establishment and operation of regional food supply systems. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015045

Maczó, Anita (2015) Bab eredetű alfa-amiláz enzim inhibitorok, mint biológiailag aktív fehérjék vizsgálata = Investigation of common bean derived bioactive alpha-amylase inhibitors. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015039

Nagy, Edina Szandra (2015) Élelmiszerromálást okozó Yarrowia csoport biodiverzitása különböző élelmiszerekben = Biodiversity of food spoilage Yarrowia group in different kinds of food. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015033

Csima, György (2015) Zselatin alapú édesipari termék reológiájának jellemzése = Characterization of rheology of gelatin based confectionery product. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015035

Styevkó, Gabriella (2015) Reverz hidrolízis és transzglikoziláció tanulmányozása oligoszacharidok szintézisére = Study of reverse hydrolysis and transglycosylation for production of oligosaccharides. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015034

Villangó, Szabolcs (2015) A fenolos érettség vizsgálata Syrah szőlőfajtán = Examination phenolic maturity of Syrah grape variety. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015023

Rácz, Gábor (2015) Membrán- és ozmotikus desztilláció élelmiszeripari és környezetvédelmi vonatkozásai = Food engineering and environmental aspects of membrane and osmotic distillation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015018

Zeke, Ildikó (2015) Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata = Investigation of the stability of frozen food emulsions. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015016

Egressy-Molnár, Orsolya (2015) Development of lc-ms methods for the analyses of selenium species of natural and of synthetic origin = LC-MS módszerek fejlesztése természetes és szerves szintézis eredetű szelénvegyületek azonosítására. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015004

Balga, Irina (2015) Technológiai műveletek hatásai az egri bikavér élettanilag aktív vegyületeinek összetételére és érzékszervi tulajdonságaira = A review of the effect of wine technology procedures on the polyphenolic compounds and sensory analysis in red wines. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015006

Havas, Petra (2015) Kereskedelmi forgalomban kapható probiotikus baktériumok galaktozidáz enzimeinek tanulmányozása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015005

Fogliano, Vincenzo (2015) Maillard Reaction Products: Occurence, mitigation strategies and their physiological relevance. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015001

Deák, Edit (2014) Adalékolási eljárással végrehajtott LC-ESI-MS vizsgálatok kifejlesztése és kritikai értékelése = Development and critical evaluation of LC-ESI-MS techniques based on spiking procedures. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014068

Bujna, Erika (2014) Mikrobiális fitáz enzim előállítása és jellemzése = Production and characterisation of microbial phytases. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014066

Csóka, Mariann (2014) Fűszerpaprika őrlemények szín- és illattulajdonságainak vizsgálata = Investigation of colour and aroma properties of red pepper powders. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014065

Hegyi, Ferenc (2014) A lactobacilluszok vizsgálata továbbfejlesztett kolorimetriás módszerrel = Investigation of lactic acid bacteria with developed colorimetric method. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014061

Polgár, László (2014) Növényvédő szerek és azok bomlástermékeinek vizsgálat lehetőségei élelmiszerekben HPLC-(ESI+)MS technikákkal = Analysis of pesticides and their transformation products in food with LC-(ESI+)MS techniques. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014047

Szilvássy, Blanka (2014) Élelmi növények polifenolkészletének vizsgálata tömegspektrometriás módszerekkel = Mass spectrometric methods for the analysis of polyphenolic compounds in plant foods. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014046

Soós, Anita (2014) Növényi eredetű zsiradékok hatása az állati eredetű zsírok fizikai tulajdonságaira = Effect of Vegetable Fats on the Physical Properties of Animal Fats. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014045

Szűcs, Viktória (2014) Az élelmiszeripari adalékanyagok fogyasztói kockázat-észlelése = Consumer risk perception of food additives. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014038

Radva, Dániel (2014) Új, rögzített β-glükozidáz enzimkészítmény előállítása és élelmiszeripari felhasználhatóságának vizsgálata = Production of new immobilized β-glucosidase and study on its food industrial applicability. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014029

Rohonczy, Kata (2014) Patogén mikroorganizmusok kimutatására szolgáló gyors módszerek összehasonlító vizsgálata = Comparison of rapid methods for detecting food-borne pathogens. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014028

Pintér, Szilvia (2014) Ökológiai és integrált gazdálkodással termesztett csonthéjas és almatermésű gyümölcsök mikrobiológiai és kémiai analízise = Microbiological and chemical analysis of organic and integrated grown stone and pome fruits. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014023

Csernus, Olívia (2014) Romlást okozó, potenciálisan toxinképző penészgomba fajok növekedésének modellezése a hőmérséklet és a vízaktivitás függvényében = Predictive modelling of the growth of potentially toxin producing moulds as a function of temperature and water activity. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014020

Castillo, Luis (2014) Húsok mikrobaszennyezettségének csökkentése = Reducing of microbiological contamination of meats. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014011

Szigedi, Tamás (2014) Módszerfejlesztés Fourier-transzformációs közeli infravörös technika (FT-NIR) alkalmazási körének kibővítésére élelmiszeripari mintákon = Method development for expanding the application of Fourier-Transform Near-Infrared Spectroscopy (FT-NIR) in food samples. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014009

Tarekné Tilistyák, Judit (2013) Takarmányok kémiai és mikrobiológiai vizsgálata, valamint olajmag préslisztek felhasználása élelmiszerfejlesztéshez = Chemical and microbiological investigation of feed materials, and utilization of oil seed cakes for food development. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013045

Katona, Róbert (2013) ICP-MS alkalmazása különböző típusú minták eredetmeghatározásához = Origin determination of different types of samples using ICP-MS. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013044

Mednyánszky, Zsuzsanna (2013) Aromaanyagok összehasonlító vizsgálata fajtaazonosítás céljából = Investigation of the aroma compounds aiming to identify species. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013034

Gillay, Biborka (2013) Szemestermények nedvességtartalmának és dielektromos jellemzőinek összefüggése = Relationship of dielectric properties and moisture content of grains. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013014

Fogarassy, Eszter (2012) Komplex membrántechnikai alkalmazás és modellezés kajszibaracklé feldolgozására [védés előtt] = Application and modelling of complex membrane techniques for proceeding of apricot juice. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Márta, Dóra (2012) Molecular monitoring of meat spoiling Pseudomonas species analysis of Staphylococcal enterotoxin expression and formation [védés előtt] = Húsromlást okozó Pseudomonas fajok molekuláris nyomon követése, valamint a sztafilokokkusz enterotoxin gén expressziójának és termelésének vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Sági-Kiss, Virág (2012) Gyümölcsök penészes romlásának előrejelzése [védés előtt] = Prediction of moldy spoilage of fruits. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Ficzek, Gitta (2012) Hazai alma- és meggyfajták humán egészségvédő és felhasználhatósági értékei gyümölcsanalízis alapján [védés előtt] = Healthcare and usage value of hungarian bred apple and sour cherry varieties on the basis on fruit analysis. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Kovács, Zoltán (2012) Módszer elektronikus nyelvvel végzett méréseknél fellépő zavaró hatások csökkentésére [védés előtt] = Method to decrease the disturbing effects occurring by the electronic tongue measurement. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Lambertné Meretei, Anikó (2012) Módszer kenyérbélzet állományjellemzőinek meghatározására [védés előtt] = Method for evaluation of textural attributes of bread crumb. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Hartyáni, Piroska (2012) Pulzáló elektromos térerő és nagy hidrosztatikai nyomás alkalmazása gyümölcslevek kíméletes tartósítására [védés előtt] = Application of pulsed electric field and high hydrostatic pressure technology for the mild preservation of fruit juices. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Németh, Csaba (2012) Tojáslevek kis hőmérsékletű hőkezelése = Low temperature heat treatment of liquid eggs. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Zsarnóczay, Gabriella (2011) Nitritmennyiségek hatásának vizsgálata húskészítményekben = Effect of different nitrite-concentrations in meat products. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Pap, Kata (2011) Az élelmiszer mikrobiológia kiemelt szempontjai palackozott forrás- és ásványvíz gyártása során [védés előtt] = Highlighted aspects of food microbiology in the course of natural mineral water and spring water production. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Rak, Gábor (2011) Polifenolok és származékaik feltérképezése hármaskvadrupól tömegspektrometriás módszerrel [védés előtt] = Profiling polyphenols and their derivates with triple quadrupole mass spectometry. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Balogh, Emőke (2011) Antioxidáns kapacitás meghatározása és ennek kialakításában szerepet játszó vegyületek vizsgálata bogyós gyümölcsök esetében = Characterization of the antioxidant capacity and determination of some antioxidant compounds in berry fruits. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Vén, Csilla (2011) A marhahús érésének vizsgálata, az érlelési technológia fejlesztése = Investigation of beef ageing, development of the ageing technology. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Román, András (2011) Tejsavó nano- és diaszűrésének vizsgálata = Investigation of nano- and diafiltration of whey. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Vas-Vincze, Ivetta (2011) Integrált membránműveletek alkalmazása egészséges félkész termékek előállításában [védés előtt] = Using integrated membrane processes for producing healthy semifinish products. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Leskó, Annamária (2011) A tőketerhelés hatása a szőlőbogyó, a must és a bor összetételére [védés előtt]. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Hellner, Gabriella (2011) Application of lipolytic enzymes of microbial origin as biocatalysts = Mikrobiális eredetű lipolitikus enzimek alkalmazása biokatalizátorként. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Emekandoko, Alphonse (2011) Az eltarthatóság növelése étkezési paradicsomnál és korai burgonyánál [védés előtt] = Increasing the shelf-life of table tomato and early potato. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Kozák, Áron (2011) Bogyós gyümölcslevek kíméletes sűrítésének vizsgálata [védés előtt] = Investigation of gentle concentration of berry juices. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Hitka, Géza (2011) Kajszi szabályozott légterű tárolástechnológiájának fejlesztése = Development of the controlled atmosphere storage technology of apricot. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Biczó-Kabai, Veronika (2011) Kakaóvaj-egyenértékű növényi zsírok és a tárolási körülmények hatása csokoládé modellrendszerek reológiai és érzékszervi jellemzőire [védés előtt]. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Vetőné Kiszter, Andrea Klára (2011) Rádiófrekvenciás hőkezelési technológia kidolgozása csípősségmentes mustármagliszt (Sinapis alba L.) előállítására = Development of radio frequency heat treatment technology for the production of non-pungent mustard (Sinapis alba L.) seed flour. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Gillay, Zoltán (2010) Dielektromos nedvességmérők kalibrációátvitelét befolyásoló tényezők = Factors affecting the calibration transfer of dielectric moisture meters. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Engel, Rita (2010) Analitikai módszerfejlesztés funkcionális élelmiszerek vízben oldódó vitamintartalmának vizsgálatára = Development of analytical methods for determination of water soluble vitamins of in functional food products. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Korbász, Margit (2010) A fűszerpaprika élelmiszerbiztonsága mikrobiológiai szempontból = Food safety of paprika from microbiological aspects. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Takács, László (2010) A membránszeparáció szerepe a borok alkoholcsökkentésében és ipari alkoholok dehidratációjában = The role of membrane separation in alcohol removing of wines and in dehydration of industrial alcohols. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Kasza, Gyula (2010) Kockázatkommunikáció az élelmiszerbiztonság területén. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Rektor, Attila (2009) Tejsavó és szőlőmust feldolgozása komplex membrántechnikai eljárásokkal = Processing whey and grape must by complex membrane procedures. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Ágoston, Réka (2009) Understanding stress adaptive response in Listeria monocytogenes. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Magyarné Horváth, Kinga (2009) Műszeres gyorsmódszerek alkalmazása sertéshús minőségváltozásának jellemzésére. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Belák, Ágnes (2009) Élelmiszer-biztonsági szempontból jelentős baktériumok kimutatása, PCR-alapú molekuláris azonosítása és tipizálása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Bánvölgyi, Szilvia (2009) Feketeribiszke-lé és vörösbor besűrítése integrált membránműveletek alkalmazásával = Concentration of blackcurrant juice and red wine by integrated membrane processes. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Ujhelyi, Gabriella (2009) Szójatartalmú élelmiszerekben előforduló glifozát toleráns szója szennyezés és a szervezetbe kerülés kockázatának vizsgálata PCR módszerrel. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Némedi, Erzsébet (2009) Molekuláris biológiai módszerek fejlesztése gluténmentesség ellenőrzésére. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Nagymáté, Emese (2009) Vitaminnal dúsított sörök előállítása és tanulmányozása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Kovács, Mónika (2009) Hártyaképző borélesztők fiziológiai, biokémiai és molekuláris biológiai jellemzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Nádaskiné Szakmár, Katalin (2009) A redox-potenciál mérésen alapuló gyors mikrobiológiai módszer validálása és ipari alkalmazhatóságának vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Dalmadi, István (2009) Hőkezeléssel és nagy hidrosztatikus nyomással pasztőrözött bogyósgyümölcs-pürék minőségjellemzőinek alakulása a tárolási hőmérséklet függvényében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Kálmánné Tuboly, Eszter (2009) Nagy hidrosztatikus nyomású technológia alkalmazásának hatásai néhány élelmiszer mikrobiológiai állapotára és más minőségjellemzőire. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Takács, Krisztina (2008) Főbb gabona allergének immunanalitikai kimutatása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Süle, Andrea (2008) Környezeti tényezők hatásának vizsgálata az árpában proteomikai módszerekkel. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Zalán, Zsolt (2008) Tejsavbaktériumok szelektálása romlást okozó élesztők szaporodásának gátlására. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Kun, Szilárd (2008) Nem tejalapú probiotikus élelmiszerek előállítási lehetőségeinek megalapozása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Somogyi, László (2008) Aktív anyagok szerepe a rozmaring ízesítésű napraforgó olajban = The role of active materials of rosemary in sunflower oil. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Pásztorné Huszár, Klára (2008) Protein changes of various types of milk as affected by high hidrostatic pressure processing (A nagy hidrosztatikus nyomás hatása különböző típusú tejek fehérjéire). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Hamdan, Samer A. N. (2008) Effects of Supercritical Carbon Dioxide and Sub-critical Propane Extraction of Thyme and Cardamom on Chemical Composition, Antioxidant Capacity and Antimicrobial Properties (Kakukkfű és kardámom szuperkritikus széndioxid és szubkritikus propán extrakciójának hatása az oleoresin kémiai össztételére, antioxidáns kapacitására és antimikrobás tulajdonságára). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Friedrich, László (2008) Ultrahang alkalmazása húskészítmények minősítésében és gyártástechnológiájában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Koris, András (2008) Membránok viselkedésének elméleti és kísérleti vizsgálata olajos közegek elválasztása és finomítása során. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Szekér, Krisztina (2008) Tejsavbaktériumok és élelmiszer-eredetű romlás- és kórokozó baktériumok versengő kölcsönhatásának vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Kiss, Judit (2007) Tokaji aszú borok eredetvizsgálata szőlők és borok amin- és sav-összetétele alapján. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Schäffer, Richárd (2007) Csatolt technikák fejlesztése és alkalmazása arzénmódosulatok meghatározására. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Horváthné Szanics, Enikő (2007) Proteomikai módszerek alkalmazása különböző eredetű fehérjék vizsgálatára. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Farkas, Gabriella (2007) Új technológiai lehetőségek alkoholszegény sörök előállítására. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Hovorkáné Horváth, Zsuzsa (2007) A fűszerpaprika őrlemények érzékelt és mért színjellemzői. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Varga, Zsuzsa (2007) Fermentált tejkészítmények előállításának lehetőségei tejcukorérzékeny és galaktozémiás betegek számára = Possibilities of the production of fermented dairy products for patients suffering from galactosaemia and lactose intolerance. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Kiss, István (2007) Borászati termékek alternatív hasznosítása membrántechnika segítségével. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Mészáros, Péter (2007) Relationships between electrical parameters and physical properties of cereal grains, oilseeds, and apples. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Zsivánovits, Gábor (2007) Pektinfilm reológiai tulajdonságai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Puskás, Áron (2007) A jódellátottság növelésének lehetőségei Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Kasperné Szél, Zsuzsanna (2006) A selyemkóróméz kémiai vizsgálata és összehasonlítása az akácmézzel. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Gál, Lajos (2006) Az egri bikavér minőségfejlesztésének lehetőségei. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Jánosi, Anna (2006) Fajspecifikus húsazonosítás polimeráz láncreakción alapuló technikákkal. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Abrankó, László (2006) Nagyhatékonyságú mintabeviteli technikák fejlesztése az elemanalitikában = Development of high efficiency sample introduction methods for elemental analysis. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Vasdinyei, Rita (2005) A hazai tejtermékekből származó élesztőgombák jellemzése hagyományos és molekuláris módszerekkel. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Taczmanné Brückner, Andrea (2005) Gyümölcsök és zöldségek romlását okozó Penicillium expansum gátlása élesztőgombákkal. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Simonics, Tibor (2004) A schizosaccharomyces pombe kénmetabolizmusának fiziológiai és molekuláris biológiai vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Erdélyi , Balázs (2004) Aril- és aralkil-metil ketonok sztereoszelektív redukciója élesztőkkel. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Bene, Zsuzsanna (2004) Aszúbogyók élesztő- és penészbiotájának tanulmányozása Tokaj-hegyalján. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Hegyesné Vecseri, Beáta (2004) Az ásványi anyag tartalom tanulmányozása a sörgyártás műveleti lépései során. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Mayer, Ágnes (2004) Bifidobaktériumok izolálása, azonosítása, fiziológiai, biokémiai és funkcionális jellemzésük. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Nyitrainé Sárdy, Diána (2004) Bioborok összetételének vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Fodor, Marietta (2004) Cirkónium-aszkorbát hatása a búza csíranövény kémiai és biokémiai paramétereire. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Szamos, Jenő (2004) Háromfázisú megoszlás alkalmazása élelmiszerfehérjék vizsgálatában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Bánszky, Luca (2004) Kén-anyagcserében sérült szelenát rezisztens. Schizosaccharomyces pombe mutánsok előállítása és vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Balogh, Teréz (2004) Néhány hidroláz, az α- és β-glükozidáz, valamint a pektin-metil- észteráz élelmiszeripari alkalmazhatóságának vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Dernovics, Mihály (2003) Mintaelőkészítési módszerek kidolgozása és referenciaanyagok előállítása módosulatanalitikai célokra. PhD thesis, Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Nguyen, Quang D. (2003) Studies on some carbohydrolases with nutrition potential. PhD thesis, Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Pásti, György (2002) Kékszőlő-feldolgozási technológiák elemzése a minőségi vörösborkészítés függvényében. PhD thesis, Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Szerdahelyi, Emőke (2000) Húsok és hústermékek fehérjéinek és biogén aminjainak változásai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

This list was generated on Tue Jul 23 02:23:12 2024 UTC.