Items where Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 68.

Lauber, Éva (2012) A MON 810 Bt-kukorica Cry1-toxintartalma és pollenjének hatása a hazai védett lepkékre [védés előtt] = Cry1 toxin content of MON 810 Bt-corn and the effect of its pollen on protected butterfly species in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Csabai, Judit (2012) A Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. védett faj termesztésbe vonásának alapjai [védés előtt] = The foundations of initiating the protected species of Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. back in animate nature. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Zsiros, László (2012) A baktériumok által kiváltott növényi általános védekezés (br) hatása vírusfertőzésre, valamint br során megváltozott aktivitású gének vizsgálata [védés előtt] = Effect of bacterium-induced plant basal resistance (br) on viral infection and study of genes showing altered expression during br. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szikriszt, Bernadett (2012) A cseresznye S-lókuszának variabilitása a géncentrumban = Variability of the sweet cherry S-locus in the gene centre. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szilvácsku, Zsolt (2012) A fenntarthatósági hatásvizsgálatok értékrendi alapjai és módszertani, intézményi szempontjai = Value scale foundations and methodological, institutional aspects of sustainability impact assessments. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Szőcs, Attila (2012) A fogyasztói márkaérték MIMIC modellje. A fogyasztói márkaérték okozati specifikációjának tesztelése = The MIMIC model of the consumer-based brand equity. Testing the causal specification of consumer-based brand equity. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Gulyás, Attila (2012) A friendly offer – fairness and social embeddedness = Baráti ajánlat – méltányosság és társadalmi beágyazottság) [védés előtt]. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Pfeiffer, Péter (2012) A kajszi és meggy gyümölcsök flavonoid-bioszintézisének jellemzése [védés előtt] = Characterization of flavonoid biosynthesis in apricot and sour cherry fruits. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Mándoki, Zoltán (2012) A kertészeti gyökérgubacs-fonálféreg (Meloidogyne incognita CHITWOOD, 1949) elleni környezetkímélő védekezés lehetőségei a zöldséghajtatásban [védés előtt] = Environmentally friendly control methods against the southern root-knot nematode (Meloidogyne incognita CHITWOOD) in forced vegetables. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Matyusz, Zsolt (2012) A kontingenciatényezők hatása a termelési gyakorlatok használatára és a működési teljesítményre = The effect of contingencies on the use of manufacturing practices and operations performance. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Tajti, Zsuzsanna (2012) A lakossági jelzáloghitel LGD meghatározásának módszertani lehetőségei Magyarországon = The methodological opportunities of quantifying the retail mortgage loan’s LGD in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Szabó, Ágnes (2012) A magyar szabadidősport működésének vizsgálata. Piacok, értékteremtés, feladatok a szabadidősportban = An examination of the operation of Hungarian leisure sports system markets, value creation, and challenges in leisure sports. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Incze, Emma (2012) A multinacionálissá válás útjai Magyarországon – a vállalatok nemzetköziesedésének időbeni alakulása = Hungarian Multinationals: A time-based perspective of firm internationalization in a transformational country context. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Sipos, Kitti (2012) A málnavessző-szúnyog (Resseliella theobaldi (BARNES)) rajzásdinamikája, napi aktivitása, előrejelzési módszerek fejlesztésének lehetősége [védés előtt] = The monitoring, daily activity, and development of forecasting methods of raspberry cane midge (Resseliella theobaldi (BARNES)). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Németh, Szilvia (2012) A virágrügy- és gyümölcsfejlődés fenológiai, morfológiai és biokémiai jellemzése fontosabb kajszifajták esetében [védés előtt] = Phenological, morphological and biochemical characterizations of flower bud- and fruit development of some important apricot cultivars. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Feigelné Terék, Orsolya (2012) A vágott virág tartósságát növelő eljárások hatásvizsgálata szegfű és rózsa esetén [védés előtt] = The impact assessment of procedures, which increase the vase life of cut flowers, in the case of carnation and rose flowers. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Oláh, András Béla (2012) A városi beépítettség és a felszíntípusok hatása a kisugárzási hőmérsékletre [védés előtt] = The effect of the urban built-up density and the land cover types on the radiated temperature. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Gosztola, Beáta (2012) Alföldi vadon termő orvosi kamilla (Matricarta recutita l.) populációk diverzitásának értékelése morfológiai és beltartalmi szempontból = Morphological and chemical diversity of different chamomile (matricaria recutita l.) populations of the Great Hungarian Plain. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Rövid, Éva (2012) Az Európai Unió egységes nemzetközi szerepvállalása. A jelen valósága, vagy a jövő kihívása? [védés előtt] = The unified international actorness of the European Union. Reality of today or challenge for tomorrow? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Pálfiné Sipőcz, Rita (2012) Az Európai Unió külső energiapolitikája. Importfüggőség, ellátásbiztonság és integráció = Az The External Energy Policy of the European Union. Import-dependence, security of supply and integration. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Végh, Anita (2012) Az almafélék tűzelhalását okozó Erwinia Amylovora hazai izolátumainak biológiai változatossága [védés előtt] = Biological diversity of the Hungarian Erwinia Amylovora isolates causing fire blight disease. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Csillag, Sára (2012) Az emberi erőforrás menedzsment mint morális útvesztő. Etikai kérdések az emberi erőforrás menedzsment tevékenységben = Human resource management as a moral maze. Ethical issues in human resource management. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Gulyás, Emese (2012) Az etikus fogyasztás mint a közügyekben való részvétel = Ethical consumption as public participation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Tóth, Éva Alíz (2012) Az európai bankrendszer koncentrációs folyamatának következményei. M&As, teljesítmény, verseny és bankválság = Consequences of the process of the concentration of the European banking system M&As, performance, competition and banking crises. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Kiss, Viktor (2012) Az ideológia problémája Marx gondolatvilágában = The Question of Ideology in the Range of Ideas of Marx. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Bernschütz, Mária (2012) Az integrált marketingkommunikáció alkalmazásának strukturális modellje = The structural model of the application of integrated marketing communications. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Rosta, Miklós (2012) Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága [védés előtt] = Institutional determinants of New Public Management. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Homolya, Dániel (2012) Banki működési kockázat és intézményméret = Operational risk of banks and firm size. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Csákné Filep, Judit (2012) Családi vállalkozás - Fókuszban az utódlás = Family businesses - Focusing on succesion. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Dankó, Dávid (2012) Erőforrás-menedzsment egy hosszú megtérülési idejű iparágban – A hatékonyság fokozása a gyógyszerek értéklánca mentén [védés előtt] = Resource management in an industry with long-term return – Increasing efficiency along the pharmaceutical value chain. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Folk, György (2012) Gazdasági növekedés és jólét. A világgazdasági nyitás hatása a vidéki jólétre Indiában = Economic growth and well-being. Liberalization and well-being in rural India. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Vigvári, Gábor (2012) Globalizáció és fejlesztő állam. A nemzetközi rezsimek változásának hatása a fejlesztő államra = Globalization and the developmental state. The effects of changing international regimes on the developmental state. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Kürthy, Gábor (2012) Globális egyensúlytalanságok. Elméleti és történeti megközelítés = Global imbalances. A theoretical and historical approach. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Sági-Kiss, Virág (2012) Gyümölcsök penészes romlásának előrejelzése [védés előtt] = Prediction of moldy spoilage of fruits. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Ficzek, Gitta (2012) Hazai alma- és meggyfajták humán egészségvédő és felhasználhatósági értékei gyümölcsanalízis alapján [védés előtt] = Healthcare and usage value of hungarian bred apple and sour cherry varieties on the basis on fruit analysis. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Boronkay, Gábor (2012) Hazai nemesítésű ágyasrózsafajták értékelése [védés előtt] = Evaluation of Hungarian bred polyanta and floribunda (bedding) roses. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Juhász, Ágota (2012) Intenzív cseresznyeültetvény vízfelvétel dinamikájának meghatározása nedváram mérések alapján [védés előtt] = Determination of water uptake dynamics of intensive sweet cherry orchard based on sap flow measurements. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Malkovics, Tibor (2012) Jó szomszédi (v)iszonyok? A jobboldali (nemzeti) radikalizmus és a hazai "gárdák" kapcsolathálózati elemzése = Scratching each other's back. An Analysis of the Network of Relations between the Radical (National) Right and the Hungarian “Guards”. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Szigeti, Judit (2012) Jóléti hatások vizsgálata a magyar élelmiszer-fogyasztók körében = Welfare effects among the Hungarian food-consumers. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Fogarassy, Eszter (2012) Komplex membrántechnikai alkalmazás és modellezés kajszibaracklé feldolgozására [védés előtt] = Application and modelling of complex membrane techniques for proceeding of apricot juice. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Balogh, Péter (2012) Kontraproduktivitás a fejlesztéspolitikában? Az EU-források felhasználásának gazdaságszociológiai elemzése [védés előtt] = Counterfinality in development policy? An economic-sociological analysis of the EU-funds. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Széchy, Anna Zsófia (2012) Környezeti innovációk a a hazai feldolgozóiparban = Environmental innovations in the Hungarian manufacturing sector. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Irinyiné Oláh, Katalin (2012) Különböző tormafajták és vonalak fajtakörönkénti jellemzése [védés előtt] = Description of different horseradish based on the variety of species. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Karlócainé Bakay, Eszter (2012) Lakótelepek szabadtér-építészete 1945-1990 között Budapest példáján [védés előtt] = Openspace design of housing estates between 1945-1990 through the example of Budapest. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Váradi, Kata (2012) Likviditási kockázat a részvénypiacokon. A Budapesti Likviditási Mérték statisztikai elemzése és felhasználási lehetőségei = Liquidity risk on stock markets. Statistical analysis and possible applications of the Budapest Liquidity Measure. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Márta, Dóra (2012) Molecular monitoring of meat spoiling Pseudomonas species analysis of Staphylococcal enterotoxin expression and formation [védés előtt] = Húsromlást okozó Pseudomonas fajok molekuláris nyomon követése, valamint a sztafilokokkusz enterotoxin gén expressziójának és termelésének vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Szilas, Roland Ferenc (2012) Munkahelyi stressz és szervezeti igazságosság = Work stress and organizational justice. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kovács, Zoltán (2012) Módszer elektronikus nyelvvel végzett méréseknél fellépő zavaró hatások csökkentésére [védés előtt] = Method to decrease the disturbing effects occurring by the electronic tongue measurement. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Lambertné Meretei, Anikó (2012) Módszer kenyérbélzet állományjellemzőinek meghatározására [védés előtt] = Method for evaluation of textural attributes of bread crumb. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Ignát, Tímea (2012) Non-destructive methods for determination of quality attributes of bell peppers = Roncsolásmentes mérési módszerek étkezési paprika minőségi tulajdonságainak meghatározására [védés előtt]. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Szász, Antónia (2012) Progresszív judaizmus Magyarországon. Indentitás-(re)konstrukció reform zsidó közösségben = Progressive Judaism in Hungary. Identity (re)construction in reform Jewish communities. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Hartyáni, Piroska (2012) Pulzáló elektromos térerő és nagy hidrosztatikai nyomás alkalmazása gyümölcslevek kíméletes tartósítására [védés előtt] = Application of pulsed electric field and high hydrostatic pressure technology for the mild preservation of fruit juices. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Kozenkow, Judit (2012) Rendszerváltás, intézmények és gazdasági növekedés. Az intézmények szerepe Lengyelország és Magyarország gazdasági teljesítményében 1990 és 2010 között = Transition, institutions and economic growth The role of institutions in the economic performance of Poland and Hungary from 1990 to 2010. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Kismihók, Gábor (2012) Rugalmas tanulás, rugalmas munkavégzés. Az ontológia alapú tartalommenedzsment lehetőségeinek kiaknázása = Flexible learning, flexible working. Exploiting the potentials of ontology based content management. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Firnigl, Anett (2012) Római kori villák történeti környezetének vizsgálata a Balaton-felvidéken = The examination of the historical environment of Roman villas on the Balaton Highland. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Toarniczky, Andrea (2012) Szocializáció multikulturális szervezetben = Socialization within multicultural organization. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Fazekas, István (2012) Terméskorlátozó fitotechnikai munkák hatása vörösborszőlő-fajtákra [védés előtt] = Impact of yield regulation on red grape varieties. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Száraz, Krisztina (2012) The role of the European Union in the global fight against trafficking in human beings [védés előtt] = Az Európai Unió szerepe az emberkereskedelem elleni globális harcban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Bakonyi, Eszter (2012) To trust or not to trust. Trust Towards Democratic Institutions in Central and Eastern Europe after the Regime Change in 1989-1990 – with a Special Focus on Hungary = Bízni vagy nem bízni? A demokratikus intézmények iránti bizalom a rendszerváltás után Kelet- és Közép-Európában – és ezen belül Magyarországon [védés előtt]. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Németh, Csaba (2012) Tojáslevek kis hőmérsékletű hőkezelése = Low temperature heat treatment of liquid eggs. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Molnár, András (2012) Tripszek elleni környezetbarát növényvédelem tényezői hajtatott paprikán [védés előtt] = The elements of environmentally friendly thrips control in forced pepper. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Egyed, Adrienn (2012) Tájalakulás vidéki térségekben. Kistelepülések funkció és karakterváltozásainak összefüggései három kistérség példáján. [védés előtt] = Landscape transformation in rural areas. Connections between the changes of the function and the character of the small villages on the example of three micro-regions. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Boromisza, Zsombor (2012) Tópartok tájépítészeti szempontú vizsgálati elvei és módszerei a Velencei-tó példáján [védés előtt] = Lakeshores assessment principles and methods from landscape architectural viewpoint by the example of Lake Velence. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Gecséné Tar, Imola (2012) Történeti temetők Magyarországon [védés előtt] = Historic cemeteries in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Neumann-Bódi, Edit (2012) Vevőértékelés egyéni és szervezeti vásárlók esetében Az ajánlással szerzett ügyfelek jellemzői és hatásuk a vevőértékre szervezetközi viszonylatban = Customer evaluation of individual and organisational buyers. Characteristics of customers acquired through recommendation and their impact on customer value in a business-to-business context. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Luda, Szilvia (2012) Vidékfejlesztés integrált szemléletben. Agrárvállalkozói életutak és értékrendek = An integrated approach to rural development. Profiles and values of agricultural entrepreneurs. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kákonyi, Ildikó (2012) Élesztőgomba sejtek nehézfém bioszorpciója és alkalmazásuk a szennyvíztisztítás hatékonyságának növelésére = Biosorption of heavy metals by yeast cells and their application to increase the efficiency of wastewater treatment. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Tirnitz, Tamás (2012) Értékorientált kiegészítő beszámolás a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságok körében [védés előtt] = Value Reporting-Praxis der an der Budapester Börse notierten Gesellschaften. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

This list was generated on Thu Jun 20 02:22:41 2024 UTC.