Szocializáció multikulturális szervezetben = Socialization within multicultural organization

Toarniczky, Andrea (2012) Szocializáció multikulturális szervezetben = Socialization within multicultural organization. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

[img]
Preview
PDF : (disszertáció magyar nyelven)
1MB
[img]
Preview
PDF : (dissertation in English)
1MB
[img]
Preview
PDF : (draft in English)
184kB
[img]
Preview
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
200kB

Abstract

Disszertációm témája a multikulturális szervezeti kontextusban való szocializációnak folyamatorientált vizsgálata, egy longitudinális, kvalitatív kutatás során. Következésképpen, kutatásom célja a szervezetbe belép� egyének (újoncok) megéléseire és értelmezéseire támaszkodva, de alkalmazva a szervezeti szocializáció, identitásmunka és identitásszabályozás elméleti kategóriáit is, feltárni és megérteni a szocializáció kritikus eseményeit, azok mögött meghúzódó identitásszabályozó technikákat, valamint azok hatását az egyén identitásmunkájára, azzal a vállalt másodlagos céllal, hogy pótoljam a magyar szakirodalomban e tekintetben fennálló �űrt. Továbbá (közvetett) célként fogalmaztam meg magamnak a pályakezdő�k és a gyakorlati szakemberek (vezet�k, HR-es szakemberek) számára is releváns tudás létrehozását. A szocializáció kritikus eseményeinek id�őbeli meghatározottságának, valamint az identitásmunkát befolyásoló releváns kontextus elemek (pl. szubkultúrák, szerepmodellek, stb.) feltárása a szakembereket tudja majd támogatni abban, hogy javíthassák intervencióik tartalmát és id�őzítését. A pályakezd�őket pedig a folyamat alakításában való tudatosabb részvételükben hivatott támogatni, azáltal, hogy segít megérteni a háttérmechanizmusokat és a kritikus befolyásoló tényez�őket. Központi kutatási kérdésem - „Hogyan élik meg a szocializációs folyamatot egy BIG4 könyvvizsgáló szervezetbe belép� újoncok?”- alkérdésekre bontottam azon kettő�s céllal, hogy vizsgálhatóvá tegyem a központi kérdést, valamint feltárjam saját el�feltevéseimet ezzel kapcsolatban: (1) „Hogyan küzdenek az újoncok a kívánatos identitásuk megvalósításáért?”; és (2) „Mely személyek és szervezeti jelenségek a meghatározóak az egyének kívánatos identitásának alakítása során és miként?”. Központi kutatási kérdésem természetéhez illeszked�ően („Hogyan élik meg…”) a narratív interjúkra épül� esettanulmány módszertannak megfelel�ően végzem el az adatgy�űjtést, majd a kés�őbbiekben az adatelemzést is. Kutatási terepként egy multinacionális könyvvizsgáló szervezetet választottam (továbbiakban a SZERVEZET), amely egyel�re, Magyarországon, a legdinamikusabban növekvő� a BIG 4 tagjai között. A kutatás legfontosabb eredményei és megállapításai: • A szervezeti szocializáció szakirodalmának magyar nyelv� összefoglalása, amelyre ilyen szerteágazóan még nem került sor. • Az egyéni esetleírások, amelyek részletesen dokumentálták a szocializációs folyamat alakulását, feltételezve az egyén (inter)aktív szerepét, a valós idő�ben való alakulását, valamint a multikulturális szervezeti kontextust (pl. szakma, hierarchia szintek, stb.). • A narratív módszertan alkalmazása, amely lehet�vé tette az esetek id�őben és kontextusban való megragadását. • A szocializációs folyamat id�őbeli mintázatának leírása a kívánatos identitás alakulása mentén. • A szocializáció releváns kontextusának megragadása a különböz�ő identitásszabályozó taktikák mentén, különös figyelmet fordítva az ideális identitás és a különböző� (szub)kultúrák szerepére.

Item Type:Thesis (PhD thesis)
Supervisor:Bakacsi Gyula
Subjects:Human resource management
ID Code:624
Date:21 June 2012
Deposited On:11 Jun 2012 15:04
Last Modified:28 Sep 2013 14:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past two year

View more statistics