Items where Subject is "Management, business policy"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 96.

Koczkás, Sára (2024) Management with Chinese Characteristics: at the intersection of culture and institutions. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2024030

Balog, Ádám (2024) Kis- és középvállalatok forrásszerkezetének vizsgálata tekintettel a vállalkozói attitűdökre. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2024027

Kárpáti, Zoltán (2024) Beyond Tradition: Exploring the Dimensions of Professionalization and Competitiveness in Hungarian Family Firms. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2024017

Szanyi-Gyenes, Xénia (2024) Analysis of the Competitiveness of Hungarian Companies from the Perspective of Internationalisation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2024012

Olasz, Nikolett (2024) Diverzitás és változás stratégiák az informatikai szolgáltatók iparágában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2024002

Mentes, Mert (2023) Investigating the Impact of User Experience in Turkey's Online Bookstore: Application of Flow Theory. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023047

Kucsera, Bence (2023) A budapesti korporatizációs hullámvasút: A vállalati formában történő önkormányzati közszolgáltatás-nyújtás dinamikájának magyarázatai az 1990–2022 közötti Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023041

Lakatos, Zsolt (2023) The analysis of the relationship between board characteristics and firm financial performance in the Central Eastern European region. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023068

Oborni, Katalin (2023) The Gender Perspective of Constructing Managerial Career — The Gender Regime of a Large Financial Organization in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023028

Kerékgyártó, Gábor (2023) Fiatalok vállalkozóvá válását serkentő és gátló tényezők. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023001

Harmat, Vanda (2022) Sensemaking processes generated by human-HR chatbot interaction in the organization = Ember-HR chatbot interakció által generált jelentésadási folyamatok a szervezetben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022072

Krátki, Noémi (2022) Business characteristics of the operation of Hungarian social enterprises = A hazai társadalmi vállalkozások működésének üzleti sajátosságai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022069

Kassai, Ákos (2022) How successful entrepreneurs lead? : Multi-method Analysis of Entrepreneurial Leadership. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022067

Zubor-Nemes, Anna (2022) Risk management in crop farming. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022066

Katona, Ádám (2022) The impact of customer involvement on innovation outcomes. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022064

Vajda, Éva (2022) The Effect of Performance Management on Perceived Justice in Family Businesses in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022003

Berezvai, Zombor (2021) Kiskereskedelmi stratégiák és hatásuk a vállalati teljesítményre = Retail strategies and their effects on performance. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021016

Füzes, Péter (2021) Stratégiai megújulás és bomlasztó innováció = Strategic renewal and disruptive innovation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021003

Báthory, Zsuzsanna (2020) A szervezeti struktúra értékáram alapú átalakítási folyamatának elemzése változásmenedzsment szempontból egy magyarországi vállalat példáján = Analysis of the value stream-based transformation processes of an organizational structure from a change management perspective by the example of a Hungarian company. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020029

Vas, György (2020) A közvetlen állami támogatások erkölcsi kockázatának formális modellezése és empirikus elemzése = Modelling and empirically testing moral hazard issues of government subsidies. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020009

Ferincz, Adrienn (2019) A vállalkozó felsővezető hatása a szervezeti tanulásra = The Entrepreneurial Manager’s Effect on Organizational Learning. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019015

Somosi, Ágnes (2018) A szolgáltatáskivezetés hatása az ügyfelekre a telekommunikációs szektorban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018017

Gál, Márk István (2018) Leadership – Organizational Culture in the light of Public Management reform models = Leadership – Szervezeti kultúra, a közmenedzsment reformok fényében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018018

Taródy, Dávid (2018) Kontextuális kettős képesség kialakulása középvállalatokban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018015

Kovács, Gábor (2017) Keresztény és buddhista vállalkozók értékorientációja = Value-orientations of Christian and Buddhist Entrepreneurs. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017038

Bakonyi, Zoltán (2017) Centralizáció és gazdasági válság. Úton a menedzsment akcelerátor hatás felé = Centralisation and Economic Crisis. Toward the Management Accelerator Effect. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017032

Révész, Éva Erika (2017) Teljesítménymenedzsment-eszközök alkalmazásának hajtóerői és tartalmi elemei a magyar közigazgatás ügynökség-típusú szervezeteiben = Content and drivers of performance management in agency-type organizations of the Hungarian public administration. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017026

Milicz, Ákos (2017) Belső kontrollrendszerek intézményesülése hazai üzleti szervezetekben = Institutionalization of internal control systems in Hungarian business organizations. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017027

Dunavölgyi, Mária (2017) Az alacsony női részvétel okai a felsővezetésben. Mit mondanak erről a döntéshozók? = Reasons for the Low Female Representation in Senior Management. What Do Senior Decision Makers Say About It? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017024

Enríquez de la O, José Francisco (2017) Decision-making and Strategic Management as Sources of Sustained Competitive Advantage in a High Cost Private Multi-campus University in México. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017020

Molnár, Bálint (2017) A vállalatok és érintettjeik jellemző együttműködési formáinak kommunikációtudományi vizsgálata = The Forms of Cooperation Between Corporations and Stakeholders – Analysis with the Approach of Communication Studies’. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017011

Banai, Ádám (2017) Banki viselkedés a válság előtt és a válságban = Bank Behavior before and in the Crisis. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017010

Mihalik, Judit (2017) A leader identitás reprezentációja az élettörténeti narratívában = The representation of the leadership identity in the life story’s narrative. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017006

Kardos, Péter (2016) A szabadpiaci ideológia és a vállalatok nemzeti hovatartozásának hatása az igazságérzetre a civil akciókra és az érzelmekre = The Effect of Beliefs in Free Market Ideology and Nationality of Companies on Justice Demands, Action Intentions and Emotions in Response to Corporate Transgressions. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016035

Gáspár, Judit (2016) A jövő alakítása a vállalati stratégiaalkotási gyakorlatban = How future is being constructed in the corporate strategy-making practice? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016002

Géring, Zsuzsanna (2015) A vállalati társadalmi felelősségvállalás online vállalati diskurzusa. Avagy mit és hogyan kommunikálnak a hazai közép- és nagyvállalatok honlapjaikon a társadalmi szerepükről és felelősségükről = The online discourse of corporate social responsibility - what and how Hungarian medium-sized and large companies communicate about their corporate social role and responsibility. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015061

Wieszt, Attila (2015) Családterápia szervezetekben. Családterápiás konzultáció családi vállalkozások számára = Family Therapy in Organizations. Family Counseling for Family-Owned Businesses. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015058

Csepeti, Ádám (2015) Környezeti alkalmazkodási magatartásminták a magyarországi lakossági gyógyszerellátásban. A Miles és Snow-féle stratégiai tipológia tesztelése szabályozott iparági környezetben = Environmental Adaptation Patterns in the Hungarian Public Retail Drug Supply - Testing the Applicability of Miles and Snow's Strategic Typology in Regulated Industrial Setting. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015052

Nagy, Gábor (2015) Fenntartható versenyelőnyt nyújt-e a piacorientáció egy gyorsan változó környezetben? A vállalatok környezeti feltételekhez történő stratégiai adaptációja a gazdasági átmenet idején = Is Market Orientation a Source of Sustainable Competitive Advantage when Rapid Changes in the External Environment Take Place? Strategic Adaptation of Firms to the Changing Economic Environment During the Transition in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015017

Bauer, Dávid (2015) Leadership és annak jellegzetességei a szlovák szervezetekben. A szlovákiai GLOBE kutatás eredményei = Leadership and its characteristics in Slovak organizations. The results of the Slovakian GLOBE study. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015015

Győri, Ágnes (2014) Kis- és közepes vállalkozások együttműködési aktivitása. Egy közép-dunántúli kistérségben működő kis- és közepes vállalkozások kapcsolatrendszerének helyzetfeltárása = Cooperative Activity of Small and Medium-Sized Enterprises. Exploration of the networks of associations of SME’s operating in a micro region of Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014079

Mihalkovné Szakács, Katalin (2014) A növekedésben sikeres vállalkozó személyisége NEO-PI-R kérdőíves vizsgálat alapján = The personality of the successfully growing entrepreneur by NEO-PI-R based analysis. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014060

Hugyecz, Attila (2014) Olajipari együttműködések a vállalati stratégiák alapján = Cooperation in the petroleum industry in light of the corporate strategies. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014030

Matolay, Réka (2013) Agrárbiotechnológiai társaságok legitimációs stratégiái = Legitimation Strategies of Agri-Biotechnology Corporations. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013062

Ásványi, Katalin (2013) A komolyzene vállalati támogatásának útvesztői = Competing for corporate support: the classical music case. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013055

Vaszkun, Balázs (2013) Száz év menedzsment: Amerikai paradigmák és a japán vállalatvezetés átalakulása = One hundred years of management: American paradigms and the Japanese management “Reloaded”. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013027

Stocker, Miklós (2013) Tudásintenzív vállalatok értékteremtése = Value creation of knowledge-intensive companies. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013021

Kováts, Gergely (2013) A dékán pozíciója és szerepe az átalakuló felsőoktatásban = The position and the role of the dean in the transforming higher education system. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013010

Csákné Filep, Judit (2012) Családi vállalkozás - Fókuszban az utódlás = Family businesses - Focusing on succesion. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Szilas, Roland Ferenc (2012) Munkahelyi stressz és szervezeti igazságosság = Work stress and organizational justice. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Tirnitz, Tamás (2012) Értékorientált kiegészítő beszámolás a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságok körében [védés előtt] = Value Reporting-Praxis der an der Budapester Börse notierten Gesellschaften. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Incze, Emma (2012) A multinacionálissá válás útjai Magyarországon – a vállalatok nemzetköziesedésének időbeni alakulása = Hungarian Multinationals: A time-based perspective of firm internationalization in a transformational country context. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Szabó, Zsolt Roland (2011) Stratégiai adaptáció és kettős (verseny)képesség Magyarország 1992 és 2010 között [védés előtt] = Strategic adaptation, ambidexterity and competitiveness in Hungary between 1992 and 2010. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Bódi-Schubert, Anikó (2011) A vevő-beszállító kapcsolat sikerének fogalmi modellje = The conceptual model of success in buyer-supplier relationships. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Győri, Zsuzsanna (2011) CSR-on innen és túl = CSR and beyond. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Móricz, Péter (2011) Élenjáró magyarországi internetes vállalkozások fejlődése az üzleti modell nézőpontjából = Evolution of prominent Hungarian e-business companies from a business model perspective. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Dózsa, Csaba László (2011) A kórházak stratégiai válaszai a változó környezetre - Magyarországon a 2000-es években = Strategic Responses of Hospitals in Hungary to the Changing Environment in the Early 21st Century. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Jenei, István (2011) Kórházi folyamatok karcsúsítása. Külföldi és hazai tapasztalatok rendszerezése = Lean transformation of hospital processes. Structuring foreign and Hungarian experiences. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Havran, Dániel (2011) A vállalati likviditáskezelés = Corporate liquidity management. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Kozma, Miklós Attila (2011) Értékteremtés Public-Private Partnership keretében. Különös tekintettel a vállalkozó szempontjaira = Value creation in Public-Private Partnerships - with special emphasis on the private party’s concerns. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Csengődi, Sándor (2010) Külföldi tőke és bérek Magyarországon = Foreign capital and wages in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Hrotko, Timur (2010) Felsővezetők diszpozición keresztül módosítható a gazdálkodási gyakorlat - újraszocializáció révén az implicit öko-fenntarthatóság felé = Business Practice can be Changed via the Dispositions of Executives: Re-socialization towards Implicit Eco-sustainability. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Hortoványi, Lilla (2010) Vállalkozó vezetés. Magyarországon működő kis- és középvállalkozásokban = Entrepreneurial Management in Hungarian SMEs. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Némethné Pál, Katalin (2010) Innovációs tevékenység mérése a magyar vállalatoknál. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Fazakas, Gergely (2010) Az osztalékpolitika vizsgálata Magyarországon = Examining the Dividend Policy in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Dorner, Anikó (2010) A külföldi közvetlen befektetések tovagyűrűző hatása a mexikói gazdaságra = Spillover Effects of Foreign Direct Investment in the Mexican Economy. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Flesch, Ádám (2009) A vállalati kockázatkezelés lehetséges eszközei és hatása a részvényesi érték növelésére = Review of corporate risk management tools and the way they can create shareholder value. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kazainé Ónodi, Annamária (2009) Az értékközpontú vállalatvezetést szolgáló teljesítménymérési rendszer. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kristóf, Tamás (2009) Gazdasági szervezetek fennmaradásának és fizetőképességének előrejelzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Harangozó, Gábor (2008) Mitől zöld egy vállalat? A termelő vállalatok környezeti teljesítménye = What makes a company green? Environmental performance of manufacturing companies. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Németh, Patrícia (2008) A vállalati környezetvédelmi tevékenység szerepe a versenyképességben, a piaci sikerességben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Könczöl, Erzsébet (2008) A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében = The Role of Company Value Creation in the System of Strategic Objectives of Hungarian Medium-sized Enterprises. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Krénusz, Ágota (2007) A vállalati tőkeszerkezet meghatározó tényezőinek új modellje és annak vizsgálata Magyarország példáján. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Dobos, Imre (2007) Készletmodellek a visszutas logisztikában = Inventory Models in Reverse Logistics. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Gelei, Andrea (2007) Beszállító-típusok és azok alapvető kompetenciái a hazai autóipari ellátási láncban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Balogh, Eszter (2007) Kooperáció és oppurtunizmus: a vállalatközi kapcsolatok megromlása és helyreállításának lehetőségei a hazai gazdaságban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Topcu, Katalin (2006) A kulturstandard-kutatás elmélete és gyakorlata magyar-osztrák menedzser-interakcióban: egy magyar szempontú jellemzés. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Balogh, Csaba (2006) Határon átívelő akvizíciók és fúziók sikerességét meghatározó tényezők vizsgálata = Analysis of factors determining success of cross-border mergers and acquisitions. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Pecze, Krisztina (2006) Vállalati kapcsolati hálók Magyarországon. A hosszú távú piaci kapcsolatok motivációi = Company relationship networks in Hungary. Motives of long-term market relationships. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Francsovics, Anna (2005) A controlling fejlődésének sajátosságai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Vörösmarty, Gyöngyi (2004) A beszerzés információs kapcsolatai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Csubák, Tibor Krisztián (2004) Kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Tóth, Krisztina (2004) Szinergia és valóság A felvásárlások vezetésének hatása a szinergiák realizálására. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Keszey, Tamara (2003) A piackutatásból származó információk vezetői felhasználása, és az arra ható tényezők vizsgálata = Managerial use of market research information and its influencing factors. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Baranyi, Árpád (2003) Környezetvédelmi stratégiatípusok a magyarországi feldolgozóipari vállalatok körében = Environmental strategy types among manufacturing enterprises in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Wimmer, Ágnes (2001) A vállalati teljesítménymérés az értékteremtés szolgálatában. A működési és a pénzügyi teljesítmény kapcsolatának vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Neumann, László (2001) A vállalati kollektív béralku Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Drótos, György (2001) Az információrendszerek perspektívái. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Bartók, István (2001) Vállalatkormányzás. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kovács, Eszter (2000) A környezeti jelentések szerepe a vállalatok környezeti és társadalmi felelősségének előmozdításában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Városiné Demeter, Krisztina (2000) A termelési stratégia hozzájárulása a vállalati szintű versenyképességhez Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Pataki, György (2000) Az ökológiailag fenntartható vállalat = In search for an ecologically sustainable corporation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Czakó, Erzsébet (2000) Versenyképesség iparágak szintjén - a globalizáció tükrében = Competitiveness at Industry Level - In the Light of Globalization. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Zoltayné Paprika, Zita (1999) A stratégiai döntéshozatal módszertani kérdései. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Bodnár, Viktória (1999) Controlling, avagy az intézményesített eredménycentrikusság. A magyarországi üzleti szervezeteknél bevezetett controlling rendszerek összetevői és rendszer szintű jellemzői. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Csutora, Mária (1998) Az alkalmazkodási tartomány - hiányzó láncszem a vállalatok környezeti stratégiáinak értékeléséhez = The accommodation region - the missing link in understanding environmental strategies. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

This list was generated on Fri Jun 21 02:22:45 2024 UTC.