A vállalati tőkeszerkezet meghatározó tényezőinek új modellje és annak vizsgálata Magyarország példáján

Krénusz, Ágota (2007) A vállalati tőkeszerkezet meghatározó tényezőinek új modellje és annak vizsgálata Magyarország példáján. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

[img]
Preview
PDF :
1MB

Abstract

A nemzetközi szakirodalomban közkedvelt téma, és hazánkban is számos kutatás látott már napvilágot a tőkeszerkezet meghatározó tényezőiről, vagyis azokról a faktorokról, amelyek elősegítik vagy korlátozzák a finanszírozási politikai döntések meghozatalát. Ezek a kutatások egészen a híres Modigliani-Miller tételekig vezethetők vissza, amelyek azt állítják, hogy a tőkeszerkezeti döntések nem befolyásolják a vállalat értékét, persze csak erős korlátozó feltételek mellett. A valós világban azonban a tőkeszerkezeti döntés közvetlenül és közvetve is befolyásolja a vállalat értékét. A tőkeszerkezeti politikai választások modellezésére meglehetősen sok kutatás indult, azonban mindmáig nem sikerült olyan általános elméletet alkotni, amely jól írná le a tőkeszerkezeti döntést. Ennek oka nagyon egyszerű: a legtöbb vállalati politikával szemben (például stratégia) a tőkeszerkezeti döntés csak másodlagos, nem önmagáért való. Mindig valamely más politikának van alárendelve, így nagyon nehéz önmagában vizsgálni. A nemzetközi szakirodalomban az ezekre a meghatározó tényezőkre vonatkozó kutatások szétszórtan, nem egy egységes modell keretében jelentek meg. Dolgozatomban egy olyan, a tőkeszerkezet összes meghatározó tényezőjét magába foglaló általános modellt állítok fel, amely összefogja ezeket a faktorokat, ezáltal egy keretet adva a meghatározó tényezők átfogó elemzésének.A modell alapján minden vállalat tőkeszerkezete felírható három egyszerű tag segítségével. Ezek a külső (exogén), makro szinten érvényesülő befolyásoló tényezők, a belső (endogén) vagy mikro szinten ható determinánsok, és végül a nem modellezhető és mérhető egyedi hatások képviseletére egy maradványtag is bekerült a modellbe. A makro vagy exogén tényezők a vállalati környezetet jellemző olyan tulajdonságok, amelyek a vállalat működési kereteit adják, és emiatt a tőkeszerkezeti döntések meghozatalakor figyelembe vételük elkerülhetetlen. A makrogazdasági feltételek, a jogrendszer és a pénzügyi piacok milyensége, az adórendszer sajátosságai és a vállalati működés törvényi keretei is ide tartoznak. A mikro vagy endogén tényezők a vállalat belső adottságaiból adódó meghatározó tényezők. Ilyen például a nyereségesség vagy a vállalat kockázatossága, melyek feltétlenül befolyásolják a vállalati finanszírozási döntést. Az egyedi tényezők a modell olyan elemei, amelyek a vállalat finanszírozási politikájának speciális, egyedi vonásait foglalják magukba. Ezek nem számszerűsíthető tulajdonságok. A modell egyik korlátja, hogy teljes tesztelése érdekében egy olyan nagy, egységes módszertannal összeállított nemzetközi adatbázisra lenne szükség, amely a vállalati adatok mellett a makrotényezők országok szerinti jellemzőit is tartalmazná. Mivel ilyen adatbázis nem állt rendelkezésre, a szerző a modell részleges tesztelését kívánta elvégezni Magyarország példáján. Igy a dolgozat célja az átfogó modell bemutatása mellett a makro (exogén) faktorok leíró jellegű és a mikro (endogén) faktorok magyar adatokon való kvantitatív tesztelése. A makro (exogén) tényezők összefoglalásából kiderül, hogy a fejlett nyugati gazdaságokra épített nemzetközi szakirodalom csak részlegesen állja meg a helyét Magyarországon. Ennek az az oka, hogy hazánk nem egy gazdasági fejlettségi szinten áll a nyugati országokkal. E átmeneti helyzetből következően némely tényezők sokkal jobban éreztetik hatásukat hazánkban, mások pedig kevésbé vagy egyáltalán nem. A mikro (endogén) tényezőkre vonatkozó nemzetközi kutatások alapján felállított kapcsolatok értékelésékor az derült ki, hogy a kapcsolatok nagy része igazolható a magyar vállalatok hosszú lejáratú tőkeáttételére is. Ugyanezen tényezők összes idegen forrás arányon alapuló vizsgálata azonban azt mutatja, hogy a rövid lejáratú források magas aránya miatt ezek a kapcsolatok nem igazolhatóak. A magyar sajátosságok tesztelésére felállított két hipotézis – a rövid lejáratú kötelezettségek szignifikánsságára illetve a külföldi és az állami tulajdon befolyásolására vonatkozóan – igazolást nyertek.

Item Type:Thesis (PhD thesis)
Supervisor:Gáspárné Vér Katalin
Uncontrolled Keywords:tőkeszerkezet, vállalatfinanszírozás, modell, tőkestruktúra
Subjects:Finance
Management, business policy
ID Code:234
Date:5 November 2007
Deposited On:09 Oct 2007
Last Modified:28 Sep 2013 14:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past two year

View more statistics