Beszállító-típusok és azok alapvető kompetenciái a hazai autóipari ellátási láncban

Gelei, Andrea (2007) Beszállító-típusok és azok alapvető kompetenciái a hazai autóipari ellátási láncban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

[img]
Preview
PDF :
1MB

Abstract

A disszertáció alapvető kérdése, hogy miképpen javítható az autóipari ellátási láncban tevékenykedő beszállító vállalatok versenyképessége hazánkban. A vállalati versenyképesség Chikán Attila által adott definíciójából (2001) kiindulva kialakított kutatási modell szerint a beszállítói versenyképesség alapvető feltétele, hogy a vállalat azonosítani tudja vevőinek legfontosabb értékdimenzióit, a beszállító vállalatok teljesítményének a vevő által kritikusnak tartott jellemzőit. Arra is szükség van ugyanakkor, hogy meghatározzuk az egyes értékdimenziók biztosításához milyen képességek, részképességek és erőforrások kiépítése szükséges. A vevői értékdimenziók, illetve az azok biztosításához szükséges képességek folyamatos összehangolása lehet csak hosszú távon a vállalati versenyképesség alapja. Ez a megközelítés a kompetencia alapú beszállító-tipizálás kapcsán született kutatási eredmények feldolgozása mellett szükségessé tette mind a vevői érték, illetve vevői értékdimenziók, mind az erőforrás és képesség alapú stratégiai menedzsment irodalmának feldolgozását. Ez az irodalom-feldolgozás rávilágított arra, hogy bár az eddigi elméleti és empirikus kutatások révén fontos alapfogalmak állnak rendelkezésre, azok adaptálására, finomítására szükség van ahhoz, hogy a kutatási cél megvalósítható legyen. Az is fontos feladattá vált ezért, hogy a szükséges fogalmakat, azok viszonyát a gyakorlatból kiindulva finomítsam, és rendszerbe illesszem. Kutatási módszerem az alapozó elmélet (grounded theory), alkalmazott eszközöm a mélyinterjúk révén végzett terepkutatás volt. 10 hazai autóipari beszállító vállalat 20 menedzserével készült interjú a kutatás keretén belül. Összefoglalóan legfontosabb kutatási eredményeim a követezőképpen fogalmazhatók meg: 1) A vállalat versenyképességének vizsgálata, illetve a stratégiai menedzsment akkor lehet eredményes, ha a vállalatok belső működési kérdéseit, jellemzőit vizsgáló erőforrás alapú megközelítés kapcsolódik a vevői érték megközelítésével. E két megközelítés összekapcsolása lehetővé teszi mind a vevői érték, fogalmának és felépítésének, mind a vállalati erőforrások és képességek belső struktúrájának mélyebb megértését. 2) A vevői érték és az erőforrás alapú megközelítések összekapcsolására alkalmas fogalom a kompetencia. E fogalom alatt meghatározott vevői érték-elemek, értékdimenziók és a létrehozásukhoz szükséges képességek, illetve részképességek összekapcsolódó csomagjait értem, melyek a vevő szempontjából elfogadható és önmagában is értékelhető termék- és szolgáltatáscsomagot hoznak létre. 3) A kompetencia fenti értelmezésű fogalma lehetővé teszi a beszállító vállalatok tipizálását, illetve az egyes típusok beazonosításával a lehetséges fejlődési útvonalak felmutatását és ezzel támogathat egy tudatosabb vállalatfejlesztési tevékenységet. A hazai autóipari ellátási lánc beszállító vállalatai esetében a kutatás eredményeképpen beazonosított és belső struktúrájában részletesen bemutatott kompetenciák az ún. kapacitás, a termék, adaptációs, hálózati és innovációs kompetenciák voltak. 4) A vállalati versenyképesség fejlődése ugyanakkor nemcsak az egyes beszállítói típusok közötti elmozdulással biztosítható – a kapacitás kompetencia felől az innovációs kompetencia felé -, de oly módon is, hogy az egyes típusok belső működésének minőségét növeli a vállalat. Ez a fejlődés az adott kompetencia által igényelt képességek, részképességek konkrét megvalósulását megragadó működési rutin, illetve munkahelyi gyakorlat tudatos fejlesztését igényli. 5) Mivel a támogató képességek a vizsgált autóipari ellátási lánc beszállítóinak tipizálása szempontjából nem bizonyultak kritikusnak, ezek részletes elemzésére a dolgozat nem tér ki. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy e képességek szerepe a vállalati siker és versenyképesség szempontjából elhanyagolható volna!

Item Type:Thesis (PhD thesis)
Supervisor:Chikán Attila
Uncontrolled Keywords:ellátási lánc, autóipar, versenyképesség
Subjects:Logistics, production management
Management, business policy
ID Code:10
Date:June 2007
Deposited On:13 Jun 2007
Last Modified:28 Sep 2013 14:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past two year

View more statistics