Items where Subject is "Kémia"

Egy szinttel feljebb
Export mint [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 69.

Szöllősi, Attila (2015) Mikrobiális üzemanyagcella teljesítményének növelése = Improvement of electric power of microbial fuel cells. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015056

Németh, Anikó (2015) Application of hyphenated analytical techniques in the investigation of selenium speciation of different plants = Kapcsolt analitikai rendszerek alkalmazása különböző növények szelén módosulat-analitikai vizsgálatára. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015054

Pájtli, Éva (2015) A burgonya S vírus (Potato virus S,PVS) molekuláris jellemzése = Whole genome molecular analysis of Potato virus S (PVS) isolates. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015051

Szabó, Anna (2015) UV sugárzás hatása a termesztett csiperke- és laskagomba D-vitamin tartalmára, bioaktív anyagaira és érzékszervi jellemzőire = The effect of UV radiation on the vitamin D level, bioactive matter content and organileptic properties of cultivated button and oyster mushrooms. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015042

Styevkó, Gabriella (2015) Reverz hidrolízis és transzglikoziláció tanulmányozása oligoszacharidok szintézisére = Study of reverse hydrolysis and transglycosylation for production of oligosaccharides. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015034

Egressy-Molnár, Orsolya (2015) Development of lc-ms methods for the analyses of selenium species of natural and of synthetic origin = LC-MS módszerek fejlesztése természetes és szerves szintézis eredetű szelénvegyületek azonosítására. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015004

Lénárt, József (2015) Lactobacillus casei által termelt xenobiotikumok azonosítása és a kajszi önmeddőségének vizsgálata metabolomikai ujjnyomatkészítés segítségével = Identification of xenobiotics produced by Lactobacillus casei and metabolic fingerprinting of self-incompatibility of apricot. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015003

Polgár, László (2014) Növényvédő szerek és azok bomlástermékeinek vizsgálat lehetőségei élelmiszerekben HPLC-(ESI+)MS technikákkal = Analysis of pesticides and their transformation products in food with LC-(ESI+)MS techniques. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014047

Szilvássy, Blanka (2014) Élelmi növények polifenolkészletének vizsgálata tömegspektrometriás módszerekkel = Mass spectrometric methods for the analysis of polyphenolic compounds in plant foods. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014046

Soós, Anita (2014) Növényi eredetű zsiradékok hatása az állati eredetű zsírok fizikai tulajdonságaira = Effect of Vegetable Fats on the Physical Properties of Animal Fats. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014045

Tarekné Tilistyák, Judit (2013) Takarmányok kémiai és mikrobiológiai vizsgálata, valamint olajmag préslisztek felhasználása élelmiszerfejlesztéshez = Chemical and microbiological investigation of feed materials, and utilization of oil seed cakes for food development. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013045

Lauber, Éva (2012) A MON 810 Bt-kukorica Cry1-toxintartalma és pollenjének hatása a hazai védett lepkékre [védés előtt] = Cry1 toxin content of MON 810 Bt-corn and the effect of its pollen on protected butterfly species in Hungary. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Németh, Szilvia (2012) A virágrügy- és gyümölcsfejlődés fenológiai, morfológiai és biokémiai jellemzése fontosabb kajszifajták esetében [védés előtt] = Phenological, morphological and biochemical characterizations of flower bud- and fruit development of some important apricot cultivars. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Kovács, Zoltán (2012) Módszer elektronikus nyelvvel végzett méréseknél fellépő zavaró hatások csökkentésére [védés előtt] = Method to decrease the disturbing effects occurring by the electronic tongue measurement. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Kákonyi, Ildikó (2012) Élesztőgomba sejtek nehézfém bioszorpciója és alkalmazásuk a szennyvíztisztítás hatékonyságának növelésére = Biosorption of heavy metals by yeast cells and their application to increase the efficiency of wastewater treatment. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Zsarnóczay, Gabriella (2011) Nitritmennyiségek hatásának vizsgálata húskészítményekben = Effect of different nitrite-concentrations in meat products. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Pap, Kata (2011) Az élelmiszer mikrobiológia kiemelt szempontjai palackozott forrás- és ásványvíz gyártása során [védés előtt] = Highlighted aspects of food microbiology in the course of natural mineral water and spring water production. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Rak, Gábor (2011) Polifenolok és származékaik feltérképezése hármaskvadrupól tömegspektrometriás módszerrel [védés előtt] = Profiling polyphenols and their derivates with triple quadrupole mass spectometry. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Balogh, Emőke (2011) Antioxidáns kapacitás meghatározása és ennek kialakításában szerepet játszó vegyületek vizsgálata bogyós gyümölcsök esetében = Characterization of the antioxidant capacity and determination of some antioxidant compounds in berry fruits. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Román, András (2011) Tejsavó nano- és diaszűrésének vizsgálata = Investigation of nano- and diafiltration of whey. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Leskó, Annamária (2011) A tőketerhelés hatása a szőlőbogyó, a must és a bor összetételére [védés előtt]. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Hellner, Gabriella (2011) Application of lipolytic enzymes of microbial origin as biocatalysts = Mikrobiális eredetű lipolitikus enzimek alkalmazása biokatalizátorként. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Sáfrány, Judit (2011) Az UV-B jelátvitel molekuláris genetikai vizsgálata Arabidopsis thaliana-ban: Az ANAC13 transzkripciós faktor szerepének jellemzése = Molecular genetic analysis of UV-B signal transduction in Arabidopsis thaliana: Describing the role of ANAC13 transcription factor. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szedljak, Ildikó (2011) Dohány eredetű nyersanyagok minőségének és felhasználhatóságának biokémiai és mikrobiológiai jellemzése = Biochemical and microbiological characterization of the quality and usability of row materials of tobacco origin. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Hangyáné Benkovics, Anna (2011) Korai stop kodon által okozott RNS degradációs rendszer vizsgálata Vitis vinifera és Arabidopsis thaliana növényeknél = The nonsense-mediated decay pathway of Arabidopsis thaliana and Vitis vinifera studied by a new gene depletion-complementation assay. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Kmellár, Béla (2011) Multikomponenses növényvédőszer-maradék meghatározás lehetőségei élelmiszerekből tömegspektrometriás módszerekkel = Possibilities of the determination of multicomponent pesticide residues in food by mass spectrometric techniques. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Hubainé Tóth, Eszter (2011) Talaj szén-dioxid emissziójának mérése eltérő talajhasználati rendszerekben = Soil carbon-dioxide emission measurements in different soil use systems. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Csoma, Zoltán (2010) Talajok pufferképességét befolyásoló tényezők és jelentőségük a kertészeti termesztésben = The factors influencing the buffering capacity of soils and their importance in horticultural cultivation. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Kutta, Gabriella (2010) A Lamiaceae családra jellemző illó és nem illó terpén, illetve fenolos komponensek kivonása szuperkritikus fluid extrakcióval = Supercritical fluid extraction of volatile and non volatile terpenic as well as phenolic compounds, characteristic of the Lamiaceae family. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Korbász, Margit (2010) A fűszerpaprika élelmiszerbiztonsága mikrobiológiai szempontból = Food safety of paprika from microbiological aspects. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Pós, Veronika (2010) Levélrozsda illetve kadmium által indukált változások búza és árpa apoplaszt fehérjemintázatban = Leaf rust and cadmium-induced changes in the protein pattern of the apoplast of wheat and barley. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Sárosi, Szilvia (2009) A közönséges gyíkfű (Prunella Vulgaris L.) és a kerti kakukkfű (Thymus Vulgaris L.) antioxidáns hatású vegyületeinek felhalmozódását befolyásoló tényezők. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Belák, Ágnes (2009) Élelmiszer-biztonsági szempontból jelentős baktériumok kimutatása, PCR-alapú molekuláris azonosítása és tipizálása. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Üveges, Márta (2009) Az izotóparány mérés alkalmazásának lehetőségei a módosulatanalitikában és az élelmiszereredet vizsgálata során. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Nagy, András (2009) Totális herbiciddel szemben toleráns transzgénikus búza (Triticum aestivum L.) élelmiszer-biztonsági kockázatainak vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Csonka, Éva (2009) Hazai káposztabolha fajok (Phyllotreta Spp., Coleoptera, Chrysomelidae) tápnövénnyel összefüggő és feromonok segítségével történő kémiai kommunikációja. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Némethné Szomor, Katalin (2009) Hepatitiszt okozó vírusok molekuláris vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Szarka, Eszter (2008) A növények általános védekezési rendszerének biokémiai és genetikai vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szekér, Krisztina (2008) Tejsavbaktériumok és élelmiszer-eredetű romlás- és kórokozó baktériumok versengő kölcsönhatásának vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Jakusné Sári, Szilvia (2008) Tőzeghelyettesítő anyagok a paprikahajtatásban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Jókainé Szatura, Zsuzsanna (2007) A higanyspeciáció lehetőségei = Challenges in mercury speciation. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Puskás, Áron (2007) A jódellátottság növelésének lehetőségei Magyarországon. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Gál, Lajos (2006) Az egri bikavér minőségfejlesztésének lehetőségei. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Jánosi, Anna (2006) Fajspecifikus húsazonosítás polimeráz láncreakción alapuló technikákkal. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Galambos, Ildikó (2006) Kútvizek huminsav- és arzénmentesítése. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Sörös, Csilla (2006) Mérési eljárás kidolgozása és alkalmazása környezeti minták arzénspeciációs elemzésére. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Vasdinyei, Rita (2005) A hazai tejtermékekből származó élesztőgombák jellemzése hagyományos és molekuláris módszerekkel. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Taczmanné Brückner, Andrea (2005) Gyümölcsök és zöldségek romlását okozó Penicillium expansum gátlása élesztőgombákkal. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Simonics, Tibor (2004) A schizosaccharomyces pombe kénmetabolizmusának fiziológiai és molekuláris biológiai vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Erdélyi , Balázs (2004) Aril- és aralkil-metil ketonok sztereoszelektív redukciója élesztőkkel. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Bene, Zsuzsanna (2004) Aszúbogyók élesztő- és penészbiotájának tanulmányozása Tokaj-hegyalján. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Hegyesné Vecseri, Beáta (2004) Az ásványi anyag tartalom tanulmányozása a sörgyártás műveleti lépései során. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Mayer, Ágnes (2004) Bifidobaktériumok izolálása, azonosítása, fiziológiai, biokémiai és funkcionális jellemzésük. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Nyitrainé Sárdy, Diána (2004) Bioborok összetételének vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Fodor, Marietta (2004) Cirkónium-aszkorbát hatása a búza csíranövény kémiai és biokémiai paramétereire. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Szamos, Jenő (2004) Háromfázisú megoszlás alkalmazása élelmiszerfehérjék vizsgálatában. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Bánszky, Luca (2004) Kén-anyagcserében sérült szelenát rezisztens. Schizosaccharomyces pombe mutánsok előállítása és vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Syposs, Zoltán (2003) A kockázatelemzés szerepe az élelmiszeripari minőségirányításban. Doktori (PhD) értekezés, Szent István Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Ipolyi, Ildikó (2003) Gyakorlati megoldások a speciációs analitika minőségének biztosítására. Doktori (PhD) értekezés, Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Molina, Jesús Mora (2003) Ipari szennyvizek tisztítása membránszűréssel és pervaporációval. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Dernovics, Mihály (2003) Mintaelőkészítési módszerek kidolgozása és referenciaanyagok előállítása módosulatanalitikai célokra. Doktori (PhD) értekezés, Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Száraz, Leonóra (2003) Módszerfejlesztés biodegradálhatónak jelölt csomagolóanyagok biológiai bonthatóságának vizsgálatára. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Stefánka, Zsolt (2003) Nagy hatékonyságú mintabeviteli technikák alkalmazási lehetőségei nyomelemek speciációs analízisénél. Doktori (PhD) értekezés, Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Nguyen, Quang D. (2003) Studies on some carbohydrolases with nutrition potential. Doktori (PhD) értekezés, Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Rezessyné Szabó, Judit (2003) Thermomyces lanuginosus eredetű α-galaktozidáz enzim előállítása és jellemzése. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Pásti, György (2002) Kékszőlő-feldolgozási technológiák elemzése a minőségi vörösborkészítés függvényében. Doktori (PhD) értekezés, Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Hu, Xianguo (2002) Separation of oil-in-water emulsion for environmental protection. Doktori (PhD) értekezés, Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Surd, Gergely (2001) Ivóvíz arzénmentesítése nanoszűréssel. Doktori (PhD) értekezés, Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Szerdahelyi, Emőke (2000) Húsok és hústermékek fehérjéinek és biogén aminjainak változásai. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

This list was generated on Sun Mar 24 05:34:25 2019 CET.