Items where Subject is "Növénytermesztés, gyümölcstermesztés, kertészet"

Egy szinttel feljebb
Export mint [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 147.

Szőke, Andrea (2016) Extenzív zöldtetők, és azokon alkalmazott egyes Sedum fajok komplex értékelése = Complex assesment of green roofs and of applied Sedum species. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016026

Hajnal, Veronika (2016) Külföldi kajszifajták adaptációs értékelése a virágrügyfejlődés, a fagyérzékenység és a gyümölcsminőség vizsgálata alapján = Adaptation evaluation of foreign apricot cultivars based on their flower bud development, frost hardiness, and fruit quality. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016028

Tibenszkyné Kiss, Emese (2016) Eltérő virulenciájú fitoplazma törzsek kölcsönhatásának szerepe a keresztvédettség kialakulásában = Interaction between phytoplasma strains of different virulence and its impact on the developement of cross protection. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016024

Haddadderafshi, Neda (2015) Diversity and antagonistic activity of endophytic fungi from sweet cherry and pepper. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015062

Juhos, Katalin (2015) A mezőgazdasági földhasználat és a talajtani adottságok kapcsolatának vizsgálata talajminőség-indexek kialakításával = Examination of the relationship between agricultural land use and soil characteristics using soil quality indices. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015048

Donkó, Ádám (2015) A termőhely, valamint egyes agro- és fitotechnikai műveletek hatása a szőlő mikorrhiza-kolonizációjára = The effects of the site and agro-and phytotechnical treatments on the mycorrhizal colonization of the grape. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015044

Cserháti, Beatrix (2015) Hazai vadon termő közönséges szurokfű (Origanum vulgare L.) populációk morfológiai és kémiai diverzitásának feltárása = Exploration of morphological and chemical diversity of Hungarian wild marjoram (Origanum vulgare L.) populations. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015057

Pájtli, Éva (2015) A burgonya S vírus (Potato virus S,PVS) molekuláris jellemzése = Whole genome molecular analysis of Potato virus S (PVS) isolates. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015051

Hajagos, Anikó (2015) Az alany és a virágritkítás hatása cseresznyefajták gyümölcsminőségére = The effect of rootstock and flower thinning on the fruit quality of sweet cherry varieties. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015049

Szabó, Anna (2015) UV sugárzás hatása a termesztett csiperke- és laskagomba D-vitamin tartalmára, bioaktív anyagaira és érzékszervi jellemzőire = The effect of UV radiation on the vitamin D level, bioactive matter content and organileptic properties of cultivated button and oyster mushrooms. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015042

Bandi, Attila (2015) Magyar diófajták és erdélyi diószelekciók termésmorfológiai sajátosságainak és xantomonaszos betegséggel szembeni ellenállóságának összehasonlító értékelése a fenolos vegyületekkel összefüggésben = An assessment of walnut fruit morphology and walnut blight resistance in Hungarian cultivars and Transylvanian selections, including an examination of the antibacterial role of phenolic compounds. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015031

Szabó, Veronika (2015) Biostimulátorok hatása Prunus mahaleb hajtásdugványok gyökeresedésére = Effect of biostimulators on rooting of Prunus mahaleb softwood cuttings. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015032

Kolozsváriné Nagy, Judit (2015) Hazai eredetű Erwinia amylovora bakteriofágok jellemzése és felhasználásának lehetősége a biológiai védekezésben = Characterization of Erwinia amylovora bacteriophages from hungary and the possibility of their application in biological control. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015008

Lénárt, József (2015) Lactobacillus casei által termelt xenobiotikumok azonosítása és a kajszi önmeddőségének vizsgálata metabolomikai ujjnyomatkészítés segítségével = Identification of xenobiotics produced by Lactobacillus casei and metabolic fingerprinting of self-incompatibility of apricot. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015003

Hári, Katalin (2014) A gyümölcsmolyok elleni környezetkímélő növényvédelem fejlesztésének hazai lehetőségei = Possibilities in development of environmentally friendly control of fruit moths in Hungary. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014064

Hajdú, Zsuzsanna (2014) A kertészeti növényeken károsító fitofág atkák populáció szabályozásának környezetbarát lehetőségei = Environmentally friendly regulation of harmful phytophagous mite populations on horticultural plants. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014062

Albert, Zsolt (2014) Alma és paprika exokarpiumok szöveti és molekuláris biológiai jellemzése különböző fejlettségi állapotokban és a tárolás során = Molecular biological characterization of exocarps of apple and bell pepper in different developmental stages and during storage. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014063

Bálint, János (2014) A fejes káposzta fajta-tulajdonságainak szerepe a dohánytripsszel szembeni rezisztenciában = The role of plant characteristics in the resistance of white cabbage varieties to onion thrips. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014053

Radácsi, Péter (2014) Az eltérő vízellátás hatása a kerti bazsalikom (Ocimum basilicum l.) és az egyéves borsfű (Satureja hortensis l.) élettani, produkcióbiológiai és beltartalmi jellemzőire = Effect of water supply on the physiological characteristics, production and active substances of sweet basil (Ocimum basilicum l.) and summer savory (Satureja hortensis l.). Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014052

Mosonyi, István (2014) In vitro regeneráció és szaporodás különleges útja Spathiphyllum hibridek esetén = In vitro regeneration and proliferation of Spathiphyllum hybrids through a special way. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014044

Baráthné Simkó, Hella (2014) Őshonos Thymus (kakukkfű) taxonok kémiai diverzitásának, valamint termesztési lehetőségének értékelése = Evaluation of chemical diversity and cultivation possibilities of native Thymus (Thyme) species. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014041

Hudák, Ildikó (2014) Lágyrothadást, illetve hajtásszáradást okozó baktériumos betegségekkel szembeni ellenállóképesség vizsgálata in vitro burgonya- és almanövényeken = Soft rot and fire blight susceptibility of in vitro potato and apple plantlets. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014040

Pappné Jászberényi, Csilla (2014) A mák (Papaver somniferum L.) fagytűrésében szerepet játszó tényezők = Factors playing role in the frost tolerance of poppy (Papaver somniferum L.). Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014016

Pintér, Szilvia (2014) Ökológiai és integrált gazdálkodással termesztett csonthéjas és almatermésű gyümölcsök mikrobiológiai és kémiai analízise = Microbiological and chemical analysis of organic and integrated grown stone and pome fruits. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014023

Harmath, Julianna (2014) A Caryopteris és Lespedeza taxonok virágzásának, növekedésének befolyásolása = Regulation of growth and flowering of some Caryopteris and Lespedeza taxa. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014018

Treerné Windisch, Mária (2014) Barkás vesszőként alkalmazható hazai Salix taxonok termesztésbe vonása és posztharveszt kezelése = The production and postharvest treatments of Hungarian Salix taxa used as woody cuts. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014004

Göblyös, Judit (2013) Szőlőültetvények talajápolási módszereinek összehasonlítása Tokaj-Hegyalján = Comparison of several vineyard floor management methods in Tokaj-Hegyalja. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013043

Király, Ildikó (2013) Kárpát-medencei almafajták jellemzése pomológiai vizsgálatokkal és mikroszatellit alapú molekuláris markerezéssel = Characterisation of apple cultivars from the Carpathian basin by means of pomological analysis and molecular marker analysis based on microsatellites. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013042

Balázs, Gábor (2013) Az oltás hatása, szerepe és jelentősége a magyarországi sárga- és görögdinnye termesztésben = The effect, role and importance of grafting in musk- and watermelon cultivation in Hungary. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013035

Eszéki R. , Eszter (2013) Orchideafajok génmegőrzési és szaporítási lehetőségei = Possibilites of orchid gene preservation and propagation. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013029

Kohut, Erzsébet (2013) A Syringa josikaea Jacq. fil. ex Rchb. és a Leucojum aestivum L. kárpátaljai természetes állományainak felmérése és in vitro szaporítása = In vitro propagation and survey of Leucojum aestivum L. and Jacq. fil. ex Rchb originating from natural stands of Transcarpathia. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013016

Hlaszny, Edit (2013) A szőlő (vitis vinifera l.) korai fenológiai válaszadásának modellezése a kunsági borvidéken növényfelvételezések, időjárási megfigyelések és regionális klímamodell alapján = Early phenological responses of grapevine (vitis vinifera l.) in Kunság wine-growing area based on plant surveys, weather observations and regional climate model. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013005

Gutermuth, Ádám (2013) A kajszi virágzáskori moniliás (Monilinia laxa Aderh. et Ruhl.) betegséggel szembeni ellenállósága = Resistance of apricot against blossom blight caused by (Monilinia laxa Aderh. et Ruhl.). Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013008

Kaszab, Tímea (2013) Sárgarépa (Daucus carota subsp. sativus) fizikai és ízjellemzőinek változása nem ideális tárolás során = Change of physical properties and taste attributes of carrot (Daucus carota subsp. Sativus) during non-ideal storage. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013006

Zok, Anikó (2013) A szőlő molekuláris nemesítése hasznos génkonstrukciók felhasználásával = Molecular breeding of grapevine using useful gene constructions. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013004

Fazekas, István (2012) Terméskorlátozó fitotechnikai munkák hatása vörösborszőlő-fajtákra [védés előtt] = Impact of yield regulation on red grape varieties. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Ignát, Tímea (2012) Non-destructive methods for determination of quality attributes of bell peppers = Roncsolásmentes mérési módszerek étkezési paprika minőségi tulajdonságainak meghatározására [védés előtt]. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Lauber, Éva (2012) A MON 810 Bt-kukorica Cry1-toxintartalma és pollenjének hatása a hazai védett lepkékre [védés előtt] = Cry1 toxin content of MON 810 Bt-corn and the effect of its pollen on protected butterfly species in Hungary. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Csabai, Judit (2012) A Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. védett faj termesztésbe vonásának alapjai [védés előtt] = The foundations of initiating the protected species of Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. back in animate nature. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Zsiros, László (2012) A baktériumok által kiváltott növényi általános védekezés (br) hatása vírusfertőzésre, valamint br során megváltozott aktivitású gének vizsgálata [védés előtt] = Effect of bacterium-induced plant basal resistance (br) on viral infection and study of genes showing altered expression during br. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola .

Szikriszt, Bernadett (2012) A cseresznye S-lókuszának variabilitása a géncentrumban = Variability of the sweet cherry S-locus in the gene centre. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola .

Pfeiffer, Péter (2012) A kajszi és meggy gyümölcsök flavonoid-bioszintézisének jellemzése [védés előtt] = Characterization of flavonoid biosynthesis in apricot and sour cherry fruits. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Mándoki, Zoltán (2012) A kertészeti gyökérgubacs-fonálféreg (Meloidogyne incognita CHITWOOD, 1949) elleni környezetkímélő védekezés lehetőségei a zöldséghajtatásban [védés előtt] = Environmentally friendly control methods against the southern root-knot nematode (Meloidogyne incognita CHITWOOD) in forced vegetables. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Sipos, Kitti (2012) A málnavessző-szúnyog (Resseliella theobaldi (BARNES)) rajzásdinamikája, napi aktivitása, előrejelzési módszerek fejlesztésének lehetősége [védés előtt] = The monitoring, daily activity, and development of forecasting methods of raspberry cane midge (Resseliella theobaldi (BARNES)). Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Németh, Szilvia (2012) A virágrügy- és gyümölcsfejlődés fenológiai, morfológiai és biokémiai jellemzése fontosabb kajszifajták esetében [védés előtt] = Phenological, morphological and biochemical characterizations of flower bud- and fruit development of some important apricot cultivars. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Feigelné Terék, Orsolya (2012) A vágott virág tartósságát növelő eljárások hatásvizsgálata szegfű és rózsa esetén [védés előtt] = The impact assessment of procedures, which increase the vase life of cut flowers, in the case of carnation and rose flowers. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola .

Gosztola, Beáta (2012) Alföldi vadon termő orvosi kamilla (Matricarta recutita l.) populációk diverzitásának értékelése morfológiai és beltartalmi szempontból = Morphological and chemical diversity of different chamomile (matricaria recutita l.) populations of the Great Hungarian Plain. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola .

Végh, Anita (2012) Az almafélék tűzelhalását okozó Erwinia Amylovora hazai izolátumainak biológiai változatossága [védés előtt] = Biological diversity of the Hungarian Erwinia Amylovora isolates causing fire blight disease. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Ficzek, Gitta (2012) Hazai alma- és meggyfajták humán egészségvédő és felhasználhatósági értékei gyümölcsanalízis alapján [védés előtt] = Healthcare and usage value of hungarian bred apple and sour cherry varieties on the basis on fruit analysis. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Boronkay, Gábor (2012) Hazai nemesítésű ágyasrózsafajták értékelése [védés előtt] = Evaluation of Hungarian bred polyanta and floribunda (bedding) roses. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Juhász, Ágota (2012) Intenzív cseresznyeültetvény vízfelvétel dinamikájának meghatározása nedváram mérések alapján [védés előtt] = Determination of water uptake dynamics of intensive sweet cherry orchard based on sap flow measurements. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola .

Irinyiné Oláh, Katalin (2012) Különböző tormafajták és vonalak fajtakörönkénti jellemzése [védés előtt] = Description of different horseradish based on the variety of species. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Molnár, András (2012) Tripszek elleni környezetbarát növényvédelem tényezői hajtatott paprikán [védés előtt] = The elements of environmentally friendly thrips control in forced pepper. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Sándorné Ferenc, Krisztina (2011) A csiperkegomba fajok hozamnövelése szalma táptalajon = Yield increase of agaricus species on straw substrate. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Sándor, Gergő (2011) A gyökeresedési zóna auxintartalmának alakulása szilvaalany fásdugványoknál = Changes of auxin content in the rooting zone of hardwood plum cuttings. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Leskó, Annamária (2011) A tőketerhelés hatása a szőlőbogyó, a must és a bor összetételére [védés előtt]. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Geösel, András (2011) Az Agaricus blazei (Murrill) termesztési lehetőségei és komplex összehasonlító vizsgálata = The cultivation opportunities and complex comparison survey of Agaricus blazei (Murrill). Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Valkovszki, Noémi Júlia (2011) Az egyéves konyhakömény (Carum carvi l. var. annuum) termesztéstechnológiai feltételeinek optimalizálása csernozjom réti talajon = Optimization of conditions of growing technology of annual caraway (Carum carvi l. var. annuum) on chernozem meadow soil. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola .

Emekandoko, Alphonse (2011) Az eltarthatóság növelése étkezési paradicsomnál és korai burgonyánál [védés előtt] = Increasing the shelf-life of table tomato and early potato. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Czúcz, Bálint (2011) Az éghajlatváltozás hazai természetközeli élőhelyekre gyakorolt hatásainak modellezése [védés előtt] = Modelling the impact of climate change on natural habitats in Hungary. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Gyeviki, Márta (2011) Cseresznye oltványok produktivitásának egyes tényezői = Factors of productivity of sweet cherry trees. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szedljak, Ildikó (2011) Dohány eredetű nyersanyagok minőségének és felhasználhatóságának biokémiai és mikrobiológiai jellemzése = Biochemical and microbiological characterization of the quality and usability of row materials of tobacco origin. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Hangyáné Benkovics, Anna (2011) Korai stop kodon által okozott RNS degradációs rendszer vizsgálata Vitis vinifera és Arabidopsis thaliana növényeknél = The nonsense-mediated decay pathway of Arabidopsis thaliana and Vitis vinifera studied by a new gene depletion-complementation assay. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Pap, Zoltán (2011) Környezetkímélő palántanevelő közegek fejlesztése = Development of media for environmentally sound seedlings. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Honty, Krisztina (2011) Körtefajták tűzelhalással szembeni ellenállósága és a betegség folyamatának jellemzése néhány biokémiai paraméter vizsgálatával = Fire blight susceptibility of pear culativars and characterization of the disease process by some biochemical parameters. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Czeglédi, Melinda (2011) Minőségügyi rendszerek hatása a magyar zöldség- és gyümölcstermesztésre = Impact of quality systems on Hungarian fruit and vegetables production. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Kiss, László (2011) Pannon ökorégióból származó földimogyoró satnyulás vírus (Peanut stunt virus, PSV) izolátumok jellemzése = Characterisation of Peanut stunt virus (PSV) isolates from the Pannon ecoregio. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Hubainé Tóth, Eszter (2011) Talaj szén-dioxid emissziójának mérése eltérő talajhasználati rendszerekben = Soil carbon-dioxide emission measurements in different soil use systems. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Ördögh, Máté (2011) Táptalaj kiegészítők morfológiai, anatómiai és fiziológiai hatása sorbus taxonok mikroszaporítása során [védés előtt]. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szani, Zsolt (2011) Történelmi alma- és körtefajták a Kárpát-medencében a népi fajtaismeret és -használat tükrében = Historical apple and pear varietes within the Carpathian basin from the ethnopomological aspect. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szarvas, József (2011) Törzs-összehasonlító vizsgálatok és gyakorlati fejlesztések az ördögszekér laskagomba [Pleurotus eryngii (DC.:Fr.) Quél.] termesztésében = Strain comparative examinations and practical developments in the King Oyster Mushroom [Pleurotus eryngii (DC.:Fr.) Quél.] cultivation. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Somosné Nagy, Adrienn (2010) Laskagomba fajtaspecifikus termesztéstechnikájának fejlesztése = Development of oyster mushroom variety-specific growing technology. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Csoma, Zoltán (2010) Talajok pufferképességét befolyásoló tényezők és jelentőségük a kertészeti termesztésben = The factors influencing the buffering capacity of soils and their importance in horticultural cultivation. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Bodor, Péter (2010) A betegség-ellenálló almafajták és fajtajelöltek virágzás-fenológiai és termékenyülés-biológiai sajátosságai = Floral biology and fructification features of disease resistant apple varieties and candidates. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Bacsó, Renáta (2010) A szárazságtűrés élettani hátterének vizsgálata Arabidopsis modellnövényen és transzgenikus szárazságtűrő növények előállítása = Examinations of the Physiological Background of Drought Hardiness in Arabidopsis and Production of Transgenic Plants. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Kissné Bába, Erzsébet (2010) Genetikai transzformációt lehetővé tevő szövettenyésztési rendszerek kialakítása kabakos növényeknél. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Kutta, Gabriella (2010) A Lamiaceae családra jellemző illó és nem illó terpén, illetve fenolos komponensek kivonása szuperkritikus fluid extrakcióval = Supercritical fluid extraction of volatile and non volatile terpenic as well as phenolic compounds, characteristic of the Lamiaceae family. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Bodor, Péter (2010) A Vitis Sylvestris C.C. Gmel. (ligeti szőlő) és további Vitis taxonok kapcsolatának vizsgálata morfológiai bélyegekkel és molekuláris markerekkel = Investigation of Vitis Sylvestris C.C. Gmel. (wild grape) and other Vitis taxa with morphological characters and molecular markers. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szafián, Zsolt (2010) Hosta fajták mikroszaporításának biológiai és technológiai összefüggései = Biological and technological aspects of micropropagation of Hosta varieties. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Ruthner, Szabolcs (2010) Kajszifajták genetikai analízise DNS-alapú markerekkel. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

László, Helga Elvira (2010) Kertészeti kisgépek rezgésterhelése és annak mérése = The vibration exposure of small horticultural tools and its reduction. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Pós, Veronika (2010) Levélrozsda illetve kadmium által indukált változások búza és árpa apoplaszt fehérjemintázatban = Leaf rust and cadmium-induced changes in the protein pattern of the apoplast of wheat and barley. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Deák, Tamás (2010) Molekuláris markerek alkalmazása a szőlő magvatlanságának követésére és Rosa L. taxonok rokonsági viszonyainak vizsgálatára = Application of molecular markers for the detection of grapevine seedlessness and for relationship studies of Rosa L. taxa. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szabó, Árpád (2010) Ragadozó atkák szerepe kertészeti állókultúrákban Magyarországon = Predatory mites in Hungarian vineyards and apple orchards. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Pusztai, Péter (2010) Talajtakarási módszerek összehasonlító értékelése paradicsomtermesztésben = Comparative evaluation of mulching methods in tomato production. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szamosi, Csaba (2010) Tradicionális sárga- és görögdinnyék különleges értékei = Special merits of traditional melons and watermelons. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Tóbiás, Andrea (2010) Vetőmagkezelésre alkalmas anyagok és eljárások vizsgálata az ökológiai gazdálkodásban = Examination of materials and methods potential for organic seed treatment. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Orosz, Ferenc (2009) Termesztéstechnológiai elemek hatása a csemegekukorica koraiságára. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szabó, Pál Balázs (2009) Módszerek búza szemkeménységének meghatározására. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Nagy, András (2009) Totális herbiciddel szemben toleráns transzgénikus búza (Triticum aestivum L.) élelmiszer-biztonsági kockázatainak vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Némedi, Erzsébet (2009) Molekuláris biológiai módszerek fejlesztése gluténmentesség ellenőrzésére. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Varga, Zsuzsanna (2009) Régi tokaj-hegyaljai fajták termesztési értékének és rokonsági viszonyainak vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Csonka, Éva (2009) Hazai káposztabolha fajok (Phyllotreta Spp., Coleoptera, Chrysomelidae) tápnövénnyel összefüggő és feromonok segítségével történő kémiai kommunikációja. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Gál, Izóra (2009) A gyomszabályozás lehetőségei és korlátai gyomirtószeres sárgarépa termesztési rendszerben = Possibilities and limits of weed management in herbicide free carrot production system. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Horváthné Petróczy, Marietta (2009) A Monilinia Fructicola és a Monilia Polystorm megjelenése Magyarországon és a védekezés újabb lehetősége. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Németh-Csigai, Krisztina (2009) A tenyészterület optimalizálás tényezői intenzív almaültetvényekben. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Takács, Ferenc (2009) Almaalanyok értékelése két művelési rendszerben a nyírségi termesztő körzetben. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Koósné Szathmáry, Erzsébet (2009) Különböző természetes és mesterséges rekombináns szilva hímlő vírus (Plum pox virus, ppv) izolátumok jellemzése. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Maszlavér, Petra (2008) A pecsétviasz gomba, Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.) Karst hazai termeszthetőségének lehetőségei. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szabóné Erdélyi, Éva (2008) Az őszi búza termeszthetőségi feltételei az éghajlatváltozás függvényében. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Szarka, Eszter (2008) A növények általános védekezési rendszerének biokémiai és genetikai vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Fekete, Szabolcs (2008) Új nemesítésű balkonnövények klímatűrése és peroxidáz aktivitása. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Istella, Sándor (2008) Korszerű eljárások a zöldségfélék tárolhatóságának előrejelzésére. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Nótári, Mária (2008) A kertészeti- és élelmiszeripari hungarikum termékek primer vizsgálata, különös tekintettel a Dél-alföldi Régióra. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Firtha, Ferenc (2008) Trikromatikus és hiperspektrális képfeldolgozási módszerek élelmiszerek és termények vizsgálatára. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Vétek, Gábor (2008) Vesszőpusztulást okozó málnakártevők környezetkímélő populáció-szabályozása. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szabó, Tibor (2008) Az északkelet-magyarországi meggy tájfajta szelekció eredményei és gazdasági jelentősége. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Sidlovits, Diána (2008) Vertikális koordináció a szőlő- és borágazatban. A magyar és a francia gyakorlat összehasonlítása. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Hajdú, Csaba (2008) A termesztett Pleurotus ostreatus hibridek tulajdonságainak javítása és új hibridek előállítása vadon termő törzsek alkalmazásával. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetemi , Kertészettudományi Doktori Iskola.

Mohácsiné Szabó, Krisztina (2008) Kaktuszok télállósága Magyarországon. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Jakusné Sári, Szilvia (2008) Tőzeghelyettesítő anyagok a paprikahajtatásban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Zsomné Muha, Viktória (2008) Dinamikus módszerek kertészeti termények jellemzésére. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Kozak, Anita (2007) A mezei zsurló (equisetum arvense l.) termesztésbe vonásának megalapozása. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Zsom, Tamás (2007) Az étkezési paprika minőségváltozása a szedés utáni időszak alatt. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Kiss, Judit (2007) Tokaji aszú borok eredetvizsgálata szőlők és borok amin- és sav-összetétele alapján. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Kohut, Ildikó (2007) Balkonládákban és zöldtetőn nevelt hagymás-gumós dísznövények morfológiai és fenológiai értékelése. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Tar, Teodóra (2007) Az Aster linosyris (L.) Bernh., mint őshonos évelő faj botanikája és termesztésbe vonása. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Németh, Krisztina (2007) Környezetkímélő szőlőtermesztés a Fertő-Hansági Nemzeti Park előterében különös tekintettel a ragadozó atkákra. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Bleicher, Krisztina (2007) Kabóca-együttesek (Auchenorrhyncha) faunisztikai és szerkezeti vizsgálata alma- és körteültetvényekben. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Divéky-Ertsey, Anna (2007) A vetőmag kezelési lehetőségei az ökológiai gazdálkodásban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Tompos, Dániel (2007) A kőzetgyapotos paprikahajtatás egyes technológiai elemei és ökonómiai összefüggései. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Hamar, Balázs (2007) Magnolia L. fajták dugványozásának egyes biológiai és technológiai összefüggései. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Nemes, Zsuzsanna Julianna (2007) Az öntözővizek minősége a hazai vízkultúrás zöldségtermesztésben. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Mészáros, Péter (2007) Relationships between electrical parameters and physical properties of cereal grains, oilseeds, and apples. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Halász, Júlia (2007) A kajszi önmeddőségét meghatározó S-allél-rendszer molekuláris háttere. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Kappel, Noémi (2007) Zöldségpalánták nevelésére alkalmas földkeverékek legfontosabb fizikai tulajdonságai. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Mészáros, Annamária (2007) Az in vitro szaporítás hatékonyságának fokozását célzó eljárások alakalmazása kertészeti növényeken. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Bujdosó, Géza (2007) Cseresznye- és meggytermesztés intenzitásának növelése növekedést szabályozó alanyokkal. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Lukácsy, György (2007) A fürtritkítás idejének és mértékének hatása a furmint és a hárslevelű fajták vegetatív és generatív teljesítményére Tokaj-Hegyalján. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Rédei, Dávid (2007) Gyógy- és aromanövények poloskanépessége. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Salamon, Pál (2006) Növények és vírusok kapcsolatai a paprika (capsicum)-tombavírus patoszisztémákban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Györffyné Jahnke, Gizella (2006) A szőlőnemesítés hatékonyságának növelése a faj genetikai hátterének vizsgálatával. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Hudák, Krisztina (2006) Hagymaféléken károsító tripszpopulációk környezetkímélő szabályozása. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Medina, Viktor (2006) A magyar zöldség-gyümölcs ágazat vizsgálata és ágazati stratégiájának megfogalmazása. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Ladányi, Márta (2006) Folyamatszemléleti lehetőségek az agro-szisztémák modellezésében. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Nagy, Géza (2006) Gyógy- és fűszernövényeken előforduló konídiumos gombák = Mitosporic fungi occurring on medicinal and aromatic plants. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Békefi, Zsuzsanna (2005) Cseresznyefajták termékenyülési sajátosságainak vizsgálata hagyományos és molekuláris módszerekkel = Studies on fertility of sweet cherry cultivars by traditional and molecular methods. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Pallóné Kisérdi, Imola (2003) A versenyképesség biztosításának új minőségi dimenziója az élelmiszergazdaságban EU csatlakozásunk szempontjából. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Viczián, Orsolya (2002) A Magyarországon előforduló fitoplazmák molekuláris biológiai módszerekkel történő meghatározása és tanulmányozása. Doktori (PhD) értekezés, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Zaghdani, Abdulmagid Saleh (2002) Effect of pre-sowing seed treatments for quality of cucumber, pepper, tomato and pea seed. Doktori (PhD) értekezés, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Faraj Al-Arabi, Khadija (2002) Novel antagonistic bacteria as prospective agents for the biocontrol of some plant bacterial diseases. Doktori (PhD) értekezés, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Győrfi, Júlia (2001) A magyar gombatermesztés helyzete és fejlesztési lehetőségei. Doktori (PhD) értekezés, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Pólyáné Hanusz, Borbála (2001) Az alany és a tőtávolság hatása Idared almafák növekedésére és terméshozására, valamint az ültetvény teljesítményére. Doktori (PhD) értekezés, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Slezák, Katalin Angéla (2001) Fehér termésű paprika sótűrése. Doktori (PhD) értekezés, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szalay, László (2001) Kajszi- és őszibarackfajták fagy- és téltűrése. Doktori (PhD) értekezés, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Baranyai, László (2001) Relationship between visual parameters of seed grains measuresh with digital image processing. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Uzoni, Hanna (2001) Sárgarépafajtáknál alkalmazott eltérő termesztéstechnológiák hatása a beltartalmi értékekre. Doktori (PhD) értekezés, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

This list was generated on Sun Mar 24 05:35:03 2019 CET.