Items where Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 57.

Fekete-Frojimovics, Zsófia (2008) A "Kiváló Magyar Élelmiszer" védjegy és a szakmai szervezetek kapcsolata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Nagy, Zsuzsanna (2008) A biológiai elemek állapotátbefolyásoló főbb hidromorfológiai tényezők meghatározása magyarországi kisvízfolyásokra. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Paragi, Beáta (2008) A békefolyamat sokkal fontosabb volt. A nemzetközi segélyezés összefüggései az izraeli-palesztin konfliktusban (1993-2000-2005) = The peace process was more important. The context of external assistance in the Israeli-Palestinian conflict, 1993-2000-2005. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Sz. Tóth, Gabriella (2008) A hatékony reklámgyakoriság vizsgálata, különös tekintettel a hazai mobilkommunikációs-szolgáltatók televíziós hirdetéseire. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Győrfi, Zoltán (2008) A hazai söripar átalakulása a nemzetközi tendenciák tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Nótári, Mária (2008) A kertészeti- és élelmiszeripari hungarikum termékek primer vizsgálata, különös tekintettel a Dél-alföldi Régióra. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Jámbor, Attila (2008) A magyar gabonafélék versenyképessége a nemzetközi kereskedelemben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Tolnai, Ágnes (2008) A multikulturalizmus elméleti és gyakorlati kérdései Ausztrália esetében = The theoretical and practical issues of multiculturalism in the case of Australia. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Szarka, Eszter (2008) A növények általános védekezési rendszerének biokémiai és genetikai vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Maszlavér, Petra (2008) A pecsétviasz gomba, Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.) Karst hazai termeszthetőségének lehetőségei. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Hajdú, Csaba (2008) A termesztett Pleurotus ostreatus hibridek tulajdonságainak javítása és új hibridek előállítása vadon termő törzsek alkalmazásával. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetemi , Kertészettudományi Doktori Iskola.

Németh, Patrícia (2008) A vállalati környezetvédelmi tevékenység szerepe a versenyképességben, a piaci sikerességben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Könczöl, Erzsébet (2008) A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében = The Role of Company Value Creation in the System of Strategic Objectives of Hungarian Medium-sized Enterprises. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Somogyi, László (2008) Aktív anyagok szerepe a rozmaring ízesítésű napraforgó olajban = The role of active materials of rosemary in sunflower oil. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Kas, Kinga (2008) Alternatív vitarendezés a foglalkoztatási konfliktusokban = Alternative dispute resolution in employment conflicts. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Zongor, Attila Árpád (2008) Az Európai Unió kulturális politikája az elméletben és a gyakorlatban = The cultural policy of the European Union in theory and practice. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Kupán, Edith (2008) Az agrárstruktúra és agrártermelés fejlesztésének lehetőségei és irányai Maros megyében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Sebestyén, Géza (2008) Az arbitrált árfolyamok elméletének felhasználási lehetőségei a sztochasztikus eszköz-forrás menedzsmentben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Major, Anita (2008) Az egyetemi és főiskolai hallgatók sörfogyasztói szokásainak vizsgálata internet alapú megkérdezéssel. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Nagy, Sándor Gyula (2008) Az európai uniós támogatások hatékonyságának mérése. Hatékonyság és hatásosság az európai uniós támogatások felhasználásánál 2004 és 2006 között Magyarországon az első Nemzeti Fejlesztési Terv keretében = Measuring the efficiency of EU subsidies Efficiency of using the EU-funds in framework of the first National Development Plan in Hungary in the period of 2004-2006. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Szabó, Tibor (2008) Az északkelet-magyarországi meggy tájfajta szelekció eredményei és gazdasági jelentősége. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szabóné Erdélyi, Éva (2008) Az őszi búza termeszthetőségi feltételei az éghajlatváltozás függvényében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Gál, Zsolt (2008) Bevándorlás az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban. Enyhíti vagy elmélyíti az öregedés okozta problémákat? = Immigration in the United States of America and the European Union. Helping to Solve the Financial Consequences of Ageing? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Gorka, Sebestyén (2008) Content and end-state-based alteration in the practice of political violence since the end of cold war: the difference between the terrorism of the cold war and the terrorism of al Qaeda: the rise of the "transcendental terrorist". PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Zsomné Muha, Viktória (2008) Dinamikus módszerek kertészeti termények jellemzésére. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Hamdan, Samer A. N. (2008) Effects of Supercritical Carbon Dioxide and Sub-critical Propane Extraction of Thyme and Cardamom on Chemical Composition, Antioxidant Capacity and Antimicrobial Properties (Kakukkfű és kardámom szuperkritikus széndioxid és szubkritikus propán extrakciójának hatása az oleoresin kémiai össztételére, antioxidáns kapacitására és antimikrobás tulajdonságára). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Savoia, Remo (2008) Egy zöldebb Európa avagy a környezetvédelmi politika integrációjának folyamata az Európai Unióban = A Greener Europe or The Environmental Policy Integration Process in the European Union. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Jászberényi, Melinda (2008) Fenntartható mobilitás Budapest agglomerációjában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Horváth, Levente (2008) Földrajzi analógia alkalmazása klímaszcenáriók elemzésében és értékelésében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Takács, Krisztina (2008) Főbb gabona allergének immunanalitikai kimutatása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Jensen, Jody Patricia (2008) Globalizing governance in a multi-stakeholder world: The global prince, merchant and citizen = Globalizálódó kormányzás a sokrésztvevős világban: a globális Herceg, Kalmár és Polgár. PhD thesis, Corvinus University of Budapest, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Komárominé Holló, Márta (2008) Innováció és felnőttoktatás a vidékfejlesztésben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Fazekas, Zsuzsanna (2008) Innováció, hálózatok és emberi erőforrás a vidékfejlesztésben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Mohácsiné Szabó, Krisztina (2008) Kaktuszok télállósága Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Istella, Sándor (2008) Korszerű eljárások a zöldségfélék tárolhatóságának előrejelzésére. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Süle, Andrea (2008) Környezeti tényezők hatásának vizsgálata az árpában proteomikai módszerekkel. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Egyházy, Zoltán (2008) Magyarország közlekedési kapcsolatai az európai térségfejlesztésben és a regionális együttműködésben = The Traffic Relations in Hungary within the European Regional Development and Regional Cooperation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Veres, Előd (2008) Mediatizált öngyilkosságok - a "Werther effektus" szociológiai vizsgálata = Mediatized suicides – the sociological study on Werther-effect –. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Koris, András (2008) Membránok viselkedésének elméleti és kísérleti vizsgálata olajos közegek elválasztása és finomítása során. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Harangozó, Gábor (2008) Mitől zöld egy vállalat? A termelő vállalatok környezeti teljesítménye = What makes a company green? Environmental performance of manufacturing companies. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kutasi, Gábor (2008) Monetáris integráció és a költségvetési politikák versenye (Az EU8+2 országok költségvetési elemzése) = Monetary integration and the competition of fiscal policies (Budgetary analysis of EU8+2 countries). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Kun, Szilárd (2008) Nem tejalapú probiotikus élelmiszerek előállítási lehetőségeinek megalapozása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Pásztorné Huszár, Klára (2008) Protein changes of various types of milk as affected by high hidrostatic pressure processing (A nagy hidrosztatikus nyomás hatása különböző típusú tejek fehérjéire). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Lolbert, Tamás (2008) Statisztikai eljárások alkalmazása az ellenőrzésben, különös tekintettel a pénzügyi ellenőrzésre = Statistical methods in auditing, with special regard to financial audits. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Becser, Norbert (2008) Szolgáltatásminőség fejlesztés a kiskereskedelemben. Egy lehetséges mérési modell és az arra épülő döntéstámogató rendszer alapjai = Improving service quality in retail trade. The premises of a potential measurement model and a decision support system based on it. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Blaskó, Zsuzsa (2008) Származási hatások a munkapiacon? A társadalmi egyenlőtlenségek a iskolarendszeren kívüli átörökítéséről = Social Origin Effects in the Labour Market? Transmission of social inequalities outside the educational system. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Zalán, Zsolt (2008) Tejsavbaktériumok szelektálása romlást okozó élesztők szaporodásának gátlására. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Szekér, Krisztina (2008) Tejsavbaktériumok és élelmiszer-eredetű romlás- és kórokozó baktériumok versengő kölcsönhatásának vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Firtha, Ferenc (2008) Trikromatikus és hiperspektrális képfeldolgozási módszerek élelmiszerek és termények vizsgálatára. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Zsákai, Szilvia (2008) Társas kapcsolathálók és alkoholizmus. Társadalmi támogatás szerepe az Anonim Alkoholisták felépülésében és visszaesésében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Fürstand, Attila (2008) Térszintaktika a településkutatásban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Jakusné Sári, Szilvia (2008) Tőzeghelyettesítő anyagok a paprikahajtatásban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Friedrich, László (2008) Ultrahang alkalmazása húskészítmények minősítésében és gyártástechnológiájában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Sidlovits, Diána (2008) Vertikális koordináció a szőlő- és borágazatban. A magyar és a francia gyakorlat összehasonlítása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Vétek, Gábor (2008) Vesszőpusztulást okozó málnakártevők környezetkímélő populáció-szabályozása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Hajnal, Éva (2008) Élelmiszerlogisztikai folyamatok optimalizálása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Fekete, Szabolcs (2008) Új nemesítésű balkonnövények klímatűrése és peroxidáz aktivitása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

This list was generated on Wed Jun 19 02:32:13 2024 UTC.