Items where Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 67.

Wisniewski, Anna (2009) A Gazdasági és Monetáris Uniós csatlakozás makrogazdasági feltételrendszerének vizsgálata a négy visegrádi ország példáján keresztül = Examination of the macro-economic conditions of EMU accession on the example of the four Visegrád countries. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Horváthné Petróczy, Marietta (2009) A Monilinia Fructicola és a Monilia Polystorm megjelenése Magyarországon és a védekezés újabb lehetősége. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Hudecz, Gergely (2009) A demokrácia jelei és lehetőségei Marokkóban. A demokratikus átmenet elméletének alkalmazhatósága egy muszlim ország esetében = Democratisation Theories and Experience: A case study on Morocco. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Koós, Bálint (2009) A gazdasági szuburbanizáció vállalatdemográfiai megközelítésben egy magyarországi példán keresztül = Economic Suburbanisation from the Perspective of Corporation Demographics through an Example from Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Gál, Izóra (2009) A gyomszabályozás lehetőségei és korlátai gyomirtószeres sárgarépa termesztési rendszerben = Possibilities and limits of weed management in herbicide free carrot production system. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Schwarcz, András (2009) A képviselet megkésett modernizációja. A magyar parlamenti képviselők összetétele és a politikai modernizáció, 1884-2006 = Belated modernisation of representation Composition and modernisation of Members of the Hungarian Parliament, 1884-2006. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Sárosi, Szilvia (2009) A közönséges gyíkfű (Prunella Vulgaris L.) és a kerti kakukkfű (Thymus Vulgaris L.) antioxidáns hatású vegyületeinek felhalmozódását befolyásoló tényezők. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Bocz, János (2009) A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon. A magyar nonprofit szektor az 1990-es évek elejétől a 2000-es évek közepéig. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Lukács, Viktória (2009) A nád (Phragmites Australis) genetikai diverzitásának vizsgálata PCR-RAPD technikával = Genetic diversity of the reed (Phragmites Australis) studied by PCR-RAPD method. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Biró, Emese (2009) A nők megjelenítése a Legjobb film Oscar-díját 1970-2005 között elnyert filmekben = The Representation of Women in Films Winning the Oscar Best Picture Award from 1970 to 2005. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Kürtösi, Zsófia (2009) A nők és férfiak társadalmi kapcsolathálózatának eltérései a munkaszervezetben = Differences in female and male social networks in a work setting. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Nádaskiné Szakmár, Katalin (2009) A redox-potenciál mérésen alapuló gyors mikrobiológiai módszer validálása és ipari alkalmazhatóságának vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Németh-Csigai, Krisztina (2009) A tenyészterület optimalizálás tényezői intenzív almaültetvényekben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Bálint, Blanka (2009) A túlképzettség okainak vizsgálata az erdélyi diplomás fiatalok körében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Flesch, Ádám (2009) A vállalati kockázatkezelés lehetséges eszközei és hatása a részvényesi érték növelésére = Review of corporate risk management tools and the way they can create shareholder value. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Petheő, Attila István (2009) A vállalati társadalmi felelősségen túl: A szociális vállakozás. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Harrach, Borbála Dorottya (2009) Abiotikus és biotikus stresszorok hatása árpa és dohány növényekre = Abiotic and biotic stress effects on barley and tobacco plants. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Monostori, Judit (2009) Aktív korúak nyugdíjban. A korai nyugdíjazás jelensége és okai a rendszerváltás utáni évek Magyarországán. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Takács, Ferenc (2009) Almaalanyok értékelése két művelési rendszerben a nyírségi termesztő körzetben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Horváth, Áron Botond (2009) Az 1995 óta tartó lakóingatlan-áremelkedés mérése és okai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Ternai, Katalin (2009) Az ERP rendszerek metamorfózisa = The metamorphosis of ERP Systems. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Czuriga, Eszter (2009) Az Európai Unió regionális politikája és annak eredményei Portugáliában. Konvergencia és divergencia a gyakorlatban = The European Union's regional policy and its results in Portugal. Convergence and divergence in practice. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Földházi , Erzsébet (2009) Az első házasságkötés után. A párkapcsolatok dinamikája, egyszülős családok kialakulása és megszűnése Magyarországon a 20. század második felében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Fejes, Péter (2009) Az európai büntetőjogi integráció erősítésének lehetőségei és akadályai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Üveges, Márta (2009) Az izotóparány mérés alkalmazásának lehetőségei a módosulatanalitikában és az élelmiszereredet vizsgálata során. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Kazainé Ónodi, Annamária (2009) Az értékközpontú vállalatvezetést szolgáló teljesítménymérési rendszer. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Bánvölgyi, Szilvia (2009) Feketeribiszke-lé és vörösbor besűrítése integrált membránműveletek alkalmazásával = Concentration of blackcurrant juice and red wine by integrated membrane processes. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Szilágyi, Katalin Cecília (2009) Fiskális politikai sokkok hatásvizsgálata általános egyensúlyi modellekben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Bálint, Gyöngyvér (2009) Foglalkoztatási stratégiák Hargita megyében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Kristóf, Tamás (2009) Gazdasági szervezetek fennmaradásának és fizetőképességének előrejelzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Csonka, Éva (2009) Hazai káposztabolha fajok (Phyllotreta Spp., Coleoptera, Chrysomelidae) tápnövénnyel összefüggő és feromonok segítségével történő kémiai kommunikációja. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Némethné Szomor, Katalin (2009) Hepatitiszt okozó vírusok molekuláris vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Kovács, Mónika (2009) Hártyaképző borélesztők fiziológiai, biokémiai és molekuláris biológiai jellemzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Dalmadi, István (2009) Hőkezeléssel és nagy hidrosztatikus nyomással pasztőrözött bogyósgyümölcs-pürék minőségjellemzőinek alakulása a tárolási hőmérséklet függvényében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Krajnyik, Zsolt (2009) Környezeti javak pénzbeli értékelése Magyarországon és Szlovákiában a feltételes választás módszerének alkalmazásával. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Monostori, Katalin (2009) Környezettudatosság Magyarországon - Attitűd és cselekvés a szelektív hulladékgyűjtésben = Environmental consciousness in Hungary attitude and action in the field of selective waste collection. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Dömötör, Tamás (2009) Közösségi részvétel a területi tervezésben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Koósné Szathmáry, Erzsébet (2009) Különböző természetes és mesterséges rekombináns szilva hímlő vírus (Plum pox virus, ppv) izolátumok jellemzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Amtmann, Mária (2009) Különleges fajtamézek botanikai eredetének és illó komponenseinek összefüggése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Lehoczki, Bernadett (2009) Latin-Amerika és Kína: a kapcsolatok új rendszere? = Latin America and China: New System of Relations? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Kőváriné Ignáth, Éva (2009) Magyarország biztonsági portréja a dokumentumok tükrében. A Varsói Szerződés időszakától a NATO tagságig. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Lőrincz, László (2009) Mate selection in on-line dating (Párválasztás az interneten). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Várpalotai, Viktor (2009) Modern Bayes-i ökonometriai elemzések. Simasági priorok alkalmazása az üzleti ciklusok szinkronizációjának mérésére és az infláció előrejelzésére. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Némedi, Erzsébet (2009) Molekuláris biológiai módszerek fejlesztése gluténmentesség ellenőrzésére. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Szabó, Pál Balázs (2009) Módszerek búza szemkeménységének meghatározására. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Magyarné Horváth, Kinga (2009) Műszeres gyorsmódszerek alkalmazása sertéshús minőségváltozásának jellemzésére. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Kálmánné Tuboly, Eszter (2009) Nagy hidrosztatikus nyomású technológia alkalmazásának hatásai néhány élelmiszer mikrobiológiai állapotára és más minőségjellemzőire. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Vajda, István (2009) Növekedésoptimális portfólió elmélet. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Barlanginé Kelemen, Ida (2009) Női képviselők - Női képviselet? = Women MP's women's representation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Varga, Zsuzsanna (2009) Régi tokaj-hegyaljai fajták termesztési értékének és rokonsági viszonyainak vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Oravecz, Beatrix (2009) Szelekciós torzítás és csökkentése az adósminősítési modelleknél. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Jobbágy, István (2009) Szlovákia és az európai nemzetközi szervezetek kapcsolata, különös tekintettel a kisebbségi kérdésre: A szlovákiai magyar kisebbség és az Európa Tanács = Relations between Slovakia and the European international organizations, especially the minority issue: The Hungarian minority in Slovakia and the Council of Europe (1990-2004). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Fazekas, Dóra (2009) Szén-dioxid piac az Európai Unió új tagállamaiban: Magyarországi empirikus elemzés = Carbon Market Implications for new EU Member States Empirical analysis for Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Ujhelyi, Gabriella (2009) Szójatartalmú élelmiszerekben előforduló glifozát toleráns szója szennyezés és a szervezetbe kerülés kockázatának vizsgálata PCR módszerrel. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Egri, Károly (2009) Sárospatak környéki nagygombák fungisztikai, ökológiai és természetvédelmi jellemzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Kégler, Ádám (2009) Tagállami érdekérvényesítés az Európai Unióban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Rektor, Attila (2009) Tejsavó és szőlőmust feldolgozása komplex membrántechnikai eljárásokkal = Processing whey and grape must by complex membrane procedures. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Szántó, Richárd (2009) Telepítési döntések - telepítési konfliktusok. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Orosz, Ferenc (2009) Termesztéstechnológiai elemek hatása a csemegekukorica koraiságára. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Vass, Péter (2009) The diplomatic bargaining process of the British budgetary rebate. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Nagy, András (2009) Totális herbiciddel szemben toleráns transzgénikus búza (Triticum aestivum L.) élelmiszer-biztonsági kockázatainak vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Tóth, Anikó (2009) Társadalmi tőke és közösségi agrármarketing az élelmiszeriparban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Ágoston, Réka (2009) Understanding stress adaptive response in Listeria monocytogenes. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Nagymáté, Emese (2009) Vitaminnal dúsított sörök előállítása és tanulmányozása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Sipos, László (2009) Ásványvízfogyasztási szokások elemzése és ásványvizek érzékszervi vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Környezetmodellezés Doktori Iskola.

Belák, Ágnes (2009) Élelmiszer-biztonsági szempontból jelentős baktériumok kimutatása, PCR-alapú molekuláris azonosítása és tipizálása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Ferencz, Magdolna (2009) Értékek az internetes hálózati kommunikációban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

This list was generated on Mon Mar 4 02:51:39 2024 UTC.