A nők és férfiak társadalmi kapcsolathálózatának eltérései a munkaszervezetben = Differences in female and male social networks in a work setting

Kürtösi, Zsófia (2009) A nők és férfiak társadalmi kapcsolathálózatának eltérései a munkaszervezetben = Differences in female and male social networks in a work setting. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

[img]
Preview
PDF :
4MB
[img]
Preview
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
399kB
[img]
Preview
PDF : (draft in english)
270kB

Abstract

Annak ellenére, hogy a nők társadalmi, gazdasági helyzete a fejlett országokban – külö-nösen a II. világháború óta – több tekintetben is jelentősen javult, még mindig igaz, hogy a nagyobb hatalommal járó pozíciókhoz való hozzáférésük korlátozottabb, mint hasonló kvalitásokkal rendelkező férfitársaiké. Manapság már elmondható, hogy a két nem képvi-selőinek szakmai felkészültsége, iskolázottsága, gazdasági aktivitása, azaz munkaerő-piaci jelenléte nem tér el jelentősen egymástól, sőt, a nők és férfiak aránya az alsóbb ve-zetői szinteken is egyre kiegyenlítettebb, mégis a gazdasági, politikai, tudományos vagy éppen kulturális élet felsőbb pozícióiban a férfiak vannak számottevő többségben. A nők és férfiak munkaerő-piaci pozíciójában fellelhető különbségekre – különösen az 1960-as évektől kezdve – egyre több vizsgálat született, és ezzel párhuzamosan el-kezdték kidolgozni a lehetséges elméleti magyarázatokat is. Jóval kevesebb vizsgálatot készítettek azonban arra vonatkozóan, hogy a munkaszervezet – melyről kezdetben azt feltételezték, hogy nem gyakorol hatást a nemi viszonyokra (azaz „gender neutral”) – hogyan, milyen formában, milyen folyamatokon keresztül termeli újra a nemi egyenlőt-lenségeket (Halford et al. 1997). Úgy tűnik, a szervezetben dolgozók „külvilágból” szár-mazó tapasztalatait, viselkedési normáit és elvárásait e struktúrák nemcsak visszatükrö-zik, hanem a nemi viszonyok beágyazódnak a szervezeti gyakorlatokba, így a munka-szervezeten kívüli nemi egyenlőtlenségek belül újratermelődnek. A munkaszervezet nemi szubstruktúrája megnyilvánulhat többek közt a munka megosztásában, a munkafolyamat-ok térbeli és időbeli elrendezésében, a munkahelyi viselkedés írott és íratlan szabályaiban is. A szervezetek azonban – különösen a huszadik század utolsó évtizedeiben – sokat változtak. A posztmodern munkaszervezetek más – karcsúbb és laposabb – felépítéssel, újfajta termelési/szolgáltatási rendszerrel, gazdagított munkakörökkel, és atipikus foglal-koztatási formák alkalmazásával próbálnak megfelelni a gazdasági kihívásoknak. E vál-tozások pedig szükségképpen érintik a szervezetben dolgozó munkavállalókat: nőket és férfiakat egyaránt. Nem világos azonban, hogy e változások befolyásolják-e – és ha igen, akkor erősítik vagy gyengítik – a nemi szubstruktúrát. Véleményem szerint a munkaszer-vezeten belüli kapcsolathálók nemek szerinti vizsgálata új aspektussal gazdagíthatja a férfiak és nők szervezeti pozíciójában tapasztalható különbségeinek magyarázatát. (...)

Item Type:Thesis (PhD thesis)
Supervisor:Nagy Beáta
Uncontrolled Keywords:munkaszervezet, kapcsolati hálók, nemi különbségek
Subjects:Sociology
ID Code:352
Date:27 April 2009
Deposited On:07 Apr 2009
Last Modified:28 Sep 2013 14:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past two year

View more statistics