Items where Year is 2009

Egy szinttel feljebb
Export mint [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 67.

Wisniewski, Anna (2009) A Gazdasági és Monetáris Uniós csatlakozás makrogazdasági feltételrendszerének vizsgálata a négy visegrádi ország példáján keresztül = Examination of the macro-economic conditions of EMU accession on the example of the four Visegrád countries. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Horváthné Petróczy, Marietta (2009) A Monilinia Fructicola és a Monilia Polystorm megjelenése Magyarországon és a védekezés újabb lehetősége. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Hudecz, Gergely (2009) A demokrácia jelei és lehetőségei Marokkóban. A demokratikus átmenet elméletének alkalmazhatósága egy muszlim ország esetében = Democratisation Theories and Experience: A case study on Morocco. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Koós, Bálint (2009) A gazdasági szuburbanizáció vállalatdemográfiai megközelítésben egy magyarországi példán keresztül = Economic Suburbanisation from the Perspective of Corporation Demographics through an Example from Hungary. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Gál, Izóra (2009) A gyomszabályozás lehetőségei és korlátai gyomirtószeres sárgarépa termesztési rendszerben = Possibilities and limits of weed management in herbicide free carrot production system. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Schwarcz, András (2009) A képviselet megkésett modernizációja. A magyar parlamenti képviselők összetétele és a politikai modernizáció, 1884-2006 = Belated modernisation of representation Composition and modernisation of Members of the Hungarian Parliament, 1884-2006. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Sárosi, Szilvia (2009) A közönséges gyíkfű (Prunella Vulgaris L.) és a kerti kakukkfű (Thymus Vulgaris L.) antioxidáns hatású vegyületeinek felhalmozódását befolyásoló tényezők. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Bocz, János (2009) A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon. A magyar nonprofit szektor az 1990-es évek elejétől a 2000-es évek közepéig. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Lukács, Viktória (2009) A nád (Phragmites Australis) genetikai diverzitásának vizsgálata PCR-RAPD technikával = Genetic diversity of the reed (Phragmites Australis) studied by PCR-RAPD method. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Biró, Emese (2009) A nők megjelenítése a Legjobb film Oscar-díját 1970-2005 között elnyert filmekben = The Representation of Women in Films Winning the Oscar Best Picture Award from 1970 to 2005. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Kürtösi, Zsófia (2009) A nők és férfiak társadalmi kapcsolathálózatának eltérései a munkaszervezetben = Differences in female and male social networks in a work setting. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Nádaskiné Szakmár, Katalin (2009) A redox-potenciál mérésen alapuló gyors mikrobiológiai módszer validálása és ipari alkalmazhatóságának vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Németh-Csigai, Krisztina (2009) A tenyészterület optimalizálás tényezői intenzív almaültetvényekben. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Bálint, Blanka (2009) A túlképzettség okainak vizsgálata az erdélyi diplomás fiatalok körében. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Flesch, Ádám (2009) A vállalati kockázatkezelés lehetséges eszközei és hatása a részvényesi érték növelésére = Review of corporate risk management tools and the way they can create shareholder value. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Petheő, Attila István (2009) A vállalati társadalmi felelősségen túl: A szociális vállakozás. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Harrach, Borbála Dorottya (2009) Abiotikus és biotikus stresszorok hatása árpa és dohány növényekre = Abiotic and biotic stress effects on barley and tobacco plants. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Monostori, Judit (2009) Aktív korúak nyugdíjban. A korai nyugdíjazás jelensége és okai a rendszerváltás utáni évek Magyarországán. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Takács, Ferenc (2009) Almaalanyok értékelése két művelési rendszerben a nyírségi termesztő körzetben. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Horváth, Áron Botond (2009) Az 1995 óta tartó lakóingatlan-áremelkedés mérése és okai. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Ternai, Katalin (2009) Az ERP rendszerek metamorfózisa = The metamorphosis of ERP Systems. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Czuriga, Eszter (2009) Az Európai Unió regionális politikája és annak eredményei Portugáliában. Konvergencia és divergencia a gyakorlatban = The European Union's regional policy and its results in Portugal. Convergence and divergence in practice. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Földházi , Erzsébet (2009) Az első házasságkötés után. A párkapcsolatok dinamikája, egyszülős családok kialakulása és megszűnése Magyarországon a 20. század második felében. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Fejes, Péter (2009) Az európai büntetőjogi integráció erősítésének lehetőségei és akadályai. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Üveges, Márta (2009) Az izotóparány mérés alkalmazásának lehetőségei a módosulatanalitikában és az élelmiszereredet vizsgálata során. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Kazainé Ónodi, Annamária (2009) Az értékközpontú vállalatvezetést szolgáló teljesítménymérési rendszer. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Bánvölgyi, Szilvia (2009) Feketeribiszke-lé és vörösbor besűrítése integrált membránműveletek alkalmazásával = Concentration of blackcurrant juice and red wine by integrated membrane processes. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Szilágyi, Katalin Cecília (2009) Fiskális politikai sokkok hatásvizsgálata általános egyensúlyi modellekben. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Bálint, Gyöngyvér (2009) Foglalkoztatási stratégiák Hargita megyében. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Kristóf, Tamás (2009) Gazdasági szervezetek fennmaradásának és fizetőképességének előrejelzése. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Csonka, Éva (2009) Hazai káposztabolha fajok (Phyllotreta Spp., Coleoptera, Chrysomelidae) tápnövénnyel összefüggő és feromonok segítségével történő kémiai kommunikációja. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Némethné Szomor, Katalin (2009) Hepatitiszt okozó vírusok molekuláris vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Kovács, Mónika (2009) Hártyaképző borélesztők fiziológiai, biokémiai és molekuláris biológiai jellemzése. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Dalmadi, István (2009) Hőkezeléssel és nagy hidrosztatikus nyomással pasztőrözött bogyósgyümölcs-pürék minőségjellemzőinek alakulása a tárolási hőmérséklet függvényében. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Krajnyik, Zsolt (2009) Környezeti javak pénzbeli értékelése Magyarországon és Szlovákiában a feltételes választás módszerének alkalmazásával. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Monostori, Katalin (2009) Környezettudatosság Magyarországon - Attitűd és cselekvés a szelektív hulladékgyűjtésben = Environmental consciousness in Hungary attitude and action in the field of selective waste collection. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Dömötör, Tamás (2009) Közösségi részvétel a területi tervezésben. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Koósné Szathmáry, Erzsébet (2009) Különböző természetes és mesterséges rekombináns szilva hímlő vírus (Plum pox virus, ppv) izolátumok jellemzése. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Amtmann, Mária (2009) Különleges fajtamézek botanikai eredetének és illó komponenseinek összefüggése. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Lehoczki, Bernadett (2009) Latin-Amerika és Kína: a kapcsolatok új rendszere? = Latin America and China: New System of Relations? Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Kőváriné Ignáth, Éva (2009) Magyarország biztonsági portréja a dokumentumok tükrében. A Varsói Szerződés időszakától a NATO tagságig. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Lőrincz, László (2009) Mate selection in on-line dating (Párválasztás az interneten). Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Várpalotai, Viktor (2009) Modern Bayes-i ökonometriai elemzések. Simasági priorok alkalmazása az üzleti ciklusok szinkronizációjának mérésére és az infláció előrejelzésére. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Némedi, Erzsébet (2009) Molekuláris biológiai módszerek fejlesztése gluténmentesség ellenőrzésére. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Szabó, Pál Balázs (2009) Módszerek búza szemkeménységének meghatározására. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Magyarné Horváth, Kinga (2009) Műszeres gyorsmódszerek alkalmazása sertéshús minőségváltozásának jellemzésére. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Kálmánné Tuboly, Eszter (2009) Nagy hidrosztatikus nyomású technológia alkalmazásának hatásai néhány élelmiszer mikrobiológiai állapotára és más minőségjellemzőire. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Vajda, István (2009) Növekedésoptimális portfólió elmélet. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Barlanginé Kelemen, Ida (2009) Női képviselők - Női képviselet? = Women MP's women's representation. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Varga, Zsuzsanna (2009) Régi tokaj-hegyaljai fajták termesztési értékének és rokonsági viszonyainak vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Oravecz, Beatrix (2009) Szelekciós torzítás és csökkentése az adósminősítési modelleknél. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Jobbágy, István (2009) Szlovákia és az európai nemzetközi szervezetek kapcsolata, különös tekintettel a kisebbségi kérdésre: A szlovákiai magyar kisebbség és az Európa Tanács = Relations between Slovakia and the European international organizations, especially the minority issue: The Hungarian minority in Slovakia and the Council of Europe (1990-2004). Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Fazekas, Dóra (2009) Szén-dioxid piac az Európai Unió új tagállamaiban: Magyarországi empirikus elemzés = Carbon Market Implications for new EU Member States Empirical analysis for Hungary. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Ujhelyi, Gabriella (2009) Szójatartalmú élelmiszerekben előforduló glifozát toleráns szója szennyezés és a szervezetbe kerülés kockázatának vizsgálata PCR módszerrel. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Egri, Károly (2009) Sárospatak környéki nagygombák fungisztikai, ökológiai és természetvédelmi jellemzése. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Kégler, Ádám (2009) Tagállami érdekérvényesítés az Európai Unióban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Rektor, Attila (2009) Tejsavó és szőlőmust feldolgozása komplex membrántechnikai eljárásokkal = Processing whey and grape must by complex membrane procedures. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Szántó, Richárd (2009) Telepítési döntések - telepítési konfliktusok. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Orosz, Ferenc (2009) Termesztéstechnológiai elemek hatása a csemegekukorica koraiságára. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Vass, Péter (2009) The diplomatic bargaining process of the British budgetary rebate. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Nagy, András (2009) Totális herbiciddel szemben toleráns transzgénikus búza (Triticum aestivum L.) élelmiszer-biztonsági kockázatainak vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Tóth, Anikó (2009) Társadalmi tőke és közösségi agrármarketing az élelmiszeriparban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Ágoston, Réka (2009) Understanding stress adaptive response in Listeria monocytogenes. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Nagymáté, Emese (2009) Vitaminnal dúsított sörök előállítása és tanulmányozása. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Sipos, László (2009) Ásványvízfogyasztási szokások elemzése és ásványvizek érzékszervi vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Környezetmodellezés Doktori Iskola.

Belák, Ágnes (2009) Élelmiszer-biztonsági szempontból jelentős baktériumok kimutatása, PCR-alapú molekuláris azonosítása és tipizálása. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Ferencz, Magdolna (2009) Értékek az internetes hálózati kommunikációban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

This list was generated on Sun Mar 24 14:54:13 2019 CET.