Items where Subject is "Marketing"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 61.

Megyeri, Gábor (2024) Digital Pasts Analog Futures. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2024025

Namaz, Lachin (2024) Exploring City Brand Engagement: Uncovering the Values of Engaged Stakeholders in Budapest. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2024024

Wei, Yuling (2024) The Role of Facial Enhancement Technology in Online Sales of Branded Color Cosmetics [védés előtt]. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Omarli, Sevinj (2023) Dynamic Pricing Strategy, Impacts of Fair Pricing Perception on Consumer Reaction. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023056

Debreceni, János (2023) Az anyagiasság, az értékek, az önkéntes egyszerűség és a közösségi médiahasználat összefüggéseinek vizsgálata tinédzserek körében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023015

Kovács, Bence (2023) The path from clinical evidence to use of drugs – Marketing analysis of factors influencing the market performance of drug therapies = A klinikai evidencia útja a gyógyszerhasználatig – A gyógyszerhatóanyag terápiák piaci teljesítményére ható tényezők marketing szemléletű elemzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023009

Török, Anna (2023) The Perceived Empowering And Brand-related Effects Of Femvertising. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023005

Cserdi, Zsófia Hajnalka (2023) Mobiltechnológia-elfogadás az okos hotelek világában: Érintésmentes technológiák a szállodai vendéglátás szolgálatában? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023002

Katona, Ádám (2022) The impact of customer involvement on innovation outcomes. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022064

Kovács Vajkai, Éva (2022) A márkaelkerülési magatartás fogyasztásellenes megközelítésének vizsgálata a fast fashion márkák esetén. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022055

Bayramov, Elimdar (2022) Effect of risk perception on travel intention to conflict-ridden destinations. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022054

Bogáromi, Eszter (2022) A fogyasztói akkulturáció vizsgálata a társadalmi és a kulturális tőke függvényében a Magyarországon élő kínaiak körében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022025

Kásler, Tina Tímea (2021) Az első lépések a fogyasztóvá váláshoz: Hogyan befolyásolja az óvodáskorú gyermekek környezete az élelmiszer-fogyasztási viselkedésüket? = The first steps to becoming consumers: How preschool children's surroundings impact on their food consumption behaviour. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021023

Hubert, József (2019) A marketingszervezet változása a közösségi média térnyerése nyomán = The transformation of the marketing organization due to expansion of social media marketing. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019008

Markos-Kujbus, Éva (2017) Az online szájreklám (e-WOM) mint marketingkommunikációs eszköz. Az online fogyasztói vélemények információs szerepe a TripAdvisor példáján keresztül = Electronic word-of-mouth as a marketing communications tool. The information role of consumer opinions in the case of TripAdvisor. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017033

Lukács, Rita (2017) A társadalmi felelősségvállalás és a vállalati reputáció érintetti szempontú vizsgálata = Stakeholder-focused research of Corporate Social Responsibility and Corporate Reputation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017031

Zsótér, Boglárka (2017) Alma a fájától… A fiatalok pénzügyi szocializációját befolyásoló intergenerációs hatások a családban = Apple from the tree… Intergenerational effects in young adults’ financial socialization in family. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017012

Gáti, Mirkó (2016) Kis- és középvállalatok marketingtevékenységének befolyásoló tényezői – Különös tekintettel az online marketingtevékenységekre = Influencing factors of small and medium-sized enterprises’ marketing activities – In particular as regards on online marketing activities. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016044

Bohl, Patrick (2016) The impact of airport retail environment on passenger emotions and behaviour = A repülőtéri kiskereskedelem környezet hatása az utasok érzelmei és magatartásaira. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016021

Csordás, Tamás (2016) A fogyasztói részvétel mint marketingkommunikációs eszköz a digitális médiában = User participation as a marketing communications tool in the age of digital media. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016004

Boros, Péter (2015) Regionális élelmiszerellátó rendszerek kialakításának és működtetésének társadalmi-gazdasági környezete = Socio-economic environment for the establishment and operation of regional food supply systems. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015045

Kemény, Ildikó (2015) A versenytársak csak egy kattintásra vannak. Az újravásárlási és továbbajánlási szándék alakulása különböző e-kereskedelmi kategóriákban = Competition is just a click away. Repurchasing and Word of Mouth Intention in the Different E-Commerce Categories. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015030

Karafiáth, Balázs László (2015) Memetikai marketing. Memetikai kutatások és elemzések magyar nagyvállalati kontextusban = Memetic marketing. Memetic researches and analyses in Hungarian corporate context. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015025

Zátori, Anita (2014) A turisztikai élményteremtés vizsgálata szolgáltatói szemszögből = Tourism experience creation from a business perspective. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014055

Nagy, Péter (2014) A virtuális térben élő fogyasztó. Identitás és fogyasztás a Second Life világában = Consumers in the digital age. Identity and Consumption in Second Life. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014054

Tóth, Arnold (2014) A marketingkommunikáció és pénzügyi eredményességének mérése magyar borászatok körében = Measuring marketingcommunication and its financial effectiveness among Hungarian wineries. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014048

Szűcs, Viktória (2014) Az élelmiszeripari adalékanyagok fogyasztói kockázat-észlelése = Consumer risk perception of food additives. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014038

Simay, Attila (2014) A fogyasztói elégedettség, a fogyasztói bizalom és a fogyasztói lojalitás összefüggéseinek vizsgálata a magyar mobil telekommunikációs szolgáltatások piacán = Connexions of Consumer Satisfaction, Consumer Trust and Consumer Loyalty in the Hungarian Mobile Telecommunication Services Market. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014013

Reikli, Melinda (2014) Bevásárlóközpontok sikerének kulcsa.A bevásárlóközpont alkotóelemei és stratégiai illeszkedésük = The Key of Success in Shopping Centers. Composing Elements of Shopping Centers and their Strategic Fit. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014003

Török, Áron (2013) Hungarikumok – Magyarország földrajzi árujelzői. Az eredetvédelem szerepe a XXI. századi mezőgazdaságban és élelmiszertermelésben – a pálinka példájának tanulságai = Hungaricums – Hungary’s geographical indications. The role of origin in agriculture and food production in the 21th century – lessons learnt from the case of the pálinka. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013059

Kulcsár, Noémi (2013) Fogyasztói értékdimenziók vizsgálata a falusi turizmusban = Analyzing the consumer value dimensions of rural tourism. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013052

Vetőné Mózner, Zsófia (2013) Úton a fenntartható élelmiszer-fogyasztás felé? A magyar lakosság élelmiszer-fogyasztásának ökológiai lábnyoma = Towards Sustainable Food Consumption? The Ecological Footprint of Food Consumption in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013050

Jenes, Barbara (2013) Az országimázs mérésének elméleti és gyakorlati kérdései. Az országimázs és az országmárka dimenziói és mérési modellje = Theoretical and practical issues in measuring country image. Dimensions and measurement model of country image and country brand. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013017

Szőcs, Attila (2012) A fogyasztói márkaérték MIMIC modellje. A fogyasztói márkaérték okozati specifikációjának tesztelése = The MIMIC model of the consumer-based brand equity. Testing the causal specification of consumer-based brand equity. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Neumann-Bódi, Edit (2012) Vevőértékelés egyéni és szervezeti vásárlók esetében Az ajánlással szerzett ügyfelek jellemzői és hatásuk a vevőértékre szervezetközi viszonylatban = Customer evaluation of individual and organisational buyers. Characteristics of customers acquired through recommendation and their impact on customer value in a business-to-business context. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Bernschütz, Mária (2012) Az integrált marketingkommunikáció alkalmazásának strukturális modellje = The structural model of the application of integrated marketing communications. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Dörnyei, Krisztina Rita (2011) Fogyasztói információkeresési magatartás vizsgálata élelmiszerek csomagolásán = Analysis of Consumer Information Search Behaviour on Food Packaging. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Fehér, Orsolya (2011) A termékinnováció meghatározó irányai a telítődő élelmiszerpiacon = Dominant trends of product innovation in the saturating food market. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Majláth, Melinda (2010) A pszichográfiai tényezők különbségei a környezetbarát és a nem környezetbarát fogyasztók között = Psychographic Differences between Environmentally Friendly and Nonenvironmentally Friendly Consumers. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kasza, Gyula (2010) Kockázatkommunikáció az élelmiszerbiztonság területén. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Sipos, László (2009) Ásványvízfogyasztási szokások elemzése és ásványvizek érzékszervi vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Környezetmodellezés Doktori Iskola.

Tóth, Anikó (2009) Társadalmi tőke és közösségi agrármarketing az élelmiszeriparban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Major, Anita (2008) Az egyetemi és főiskolai hallgatók sörfogyasztói szokásainak vizsgálata internet alapú megkérdezéssel. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Nótári, Mária (2008) A kertészeti- és élelmiszeripari hungarikum termékek primer vizsgálata, különös tekintettel a Dél-alföldi Régióra. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Fekete-Frojimovics, Zsófia (2008) A "Kiváló Magyar Élelmiszer" védjegy és a szakmai szervezetek kapcsolata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Győrfi, Zoltán (2008) A hazai söripar átalakulása a nemzetközi tendenciák tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Sz. Tóth, Gabriella (2008) A hatékony reklámgyakoriság vizsgálata, különös tekintettel a hazai mobilkommunikációs-szolgáltatók televíziós hirdetéseire. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Neulinger , Ágnes (2007) Társas környezet és sportfogyasztás. A folyamatos megrősítést igénylő tanult fogyasztás. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Panyor, Ágota (2007) Különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Mitev, Ariel Zoltán (2006) A társadalmi marketing elméleti és empirikus kérdései. Egyetemisták alkoholfogyasztási történeteinek narratív elemzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Sajtos, László (2006) A vállalati marketingteljesítmény értékelésének többdimenziós megközelítése és alkalmazása a Magyarországon működő vállalatok körében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Szabó, Erzsébet (2006) Az eredet- és minőségjelzők alkalmazásának lehetőségei és feltételei a marketingkommunikációban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

András, Krisztina (2006) Üzleti elemek a sportban, a labdarúgás példáján = Business elements in sports, through example of football. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Agárdi, Irma (2005) Horizontális stratégiai szövetségek hatása a kiskereskedelmi vállalatok marketingstratégiájára és teljesítményére az élelmiszer- és napi cikk kiskereskedelemben = The impact of horizontal retail alliances on the marketing strategy and performance of the member firms in the Hungarian grocery retailing. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Nádasi, Katalin (2003) A márkázási stratégia hatása a fogyasztói márkaértékre. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Keszey, Tamara (2003) A piackutatásból származó információk vezetői felhasználása, és az arra ható tényezők vizsgálata = Managerial use of market research information and its influencing factors. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Malota, Erzsébet (2003) Fogyasztói etnocentrizmus. A sztereotípiák, az etnocentrizmus és az országeredet imázs hatása a hazai és a külföldi termékek megítélésére. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Horváth, Annamária (2001) A logisztika és a vevői elégedettség kapcsolata. A logisztikai kiszolgálási színvonal vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Horváth, Dóra (2001) A termékdesign sajátosságainak szerepe a termékek fogyasztói megítélésében = The role of product design in product related consumer judgements. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Guba, Ferenc (2000) Transzferek és hatékonyságzavarok az élelmiszer-termékpályákon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Kunsági, Andrea (1999) A márkaválasztás háttere - a személyiségelméletek alkalmazási lehetőségei a fogyasztói magatartás kutatásában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

This list was generated on Fri May 24 02:57:54 2024 UTC.