Browse by Department

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 139.

Szőke, Andrea (2016) Extenzív zöldtetők, és azokon alkalmazott egyes Sedum fajok komplex értékelése = Complex assesment of green roofs and of applied Sedum species. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016026

Papp, Viktor (2016) A Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum lignikol bazídiumos nagygombáinak taxonómiája és természetvédelmi helyzete = Taxonomy and conservation status of the lignicolous basidiomycetes in Juhdöglő-völgy Forest Reserve. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016027

Hajnal, Veronika (2016) Külföldi kajszifajták adaptációs értékelése a virágrügyfejlődés, a fagyérzékenység és a gyümölcsminőség vizsgálata alapján = Adaptation evaluation of foreign apricot cultivars based on their flower bud development, frost hardiness, and fruit quality. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016028

Tibenszkyné Kiss, Emese (2016) Eltérő virulenciájú fitoplazma törzsek kölcsönhatásának szerepe a keresztvédettség kialakulásában = Interaction between phytoplasma strains of different virulence and its impact on the developement of cross protection. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016024

Haddadderafshi, Neda (2015) Diversity and antagonistic activity of endophytic fungi from sweet cherry and pepper. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015062

Juhos, Katalin (2015) A mezőgazdasági földhasználat és a talajtani adottságok kapcsolatának vizsgálata talajminőség-indexek kialakításával = Examination of the relationship between agricultural land use and soil characteristics using soil quality indices. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015048

Donkó, Ádám (2015) A termőhely, valamint egyes agro- és fitotechnikai műveletek hatása a szőlő mikorrhiza-kolonizációjára = The effects of the site and agro-and phytotechnical treatments on the mycorrhizal colonization of the grape. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015044

Cserháti, Beatrix (2015) Hazai vadon termő közönséges szurokfű (Origanum vulgare L.) populációk morfológiai és kémiai diverzitásának feltárása = Exploration of morphological and chemical diversity of Hungarian wild marjoram (Origanum vulgare L.) populations. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015057

Pájtli, Éva (2015) A burgonya S vírus (Potato virus S,PVS) molekuláris jellemzése = Whole genome molecular analysis of Potato virus S (PVS) isolates. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015051

Hajagos, Anikó (2015) Az alany és a virágritkítás hatása cseresznyefajták gyümölcsminőségére = The effect of rootstock and flower thinning on the fruit quality of sweet cherry varieties. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015049

Szabó, Anna (2015) UV sugárzás hatása a termesztett csiperke- és laskagomba D-vitamin tartalmára, bioaktív anyagaira és érzékszervi jellemzőire = The effect of UV radiation on the vitamin D level, bioactive matter content and organileptic properties of cultivated button and oyster mushrooms. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015042

Bandi, Attila (2015) Magyar diófajták és erdélyi diószelekciók termésmorfológiai sajátosságainak és xantomonaszos betegséggel szembeni ellenállóságának összehasonlító értékelése a fenolos vegyületekkel összefüggésben = An assessment of walnut fruit morphology and walnut blight resistance in Hungarian cultivars and Transylvanian selections, including an examination of the antibacterial role of phenolic compounds. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015031

Szabó, Veronika (2015) Biostimulátorok hatása Prunus mahaleb hajtásdugványok gyökeresedésére = Effect of biostimulators on rooting of Prunus mahaleb softwood cuttings. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015032

Kolozsváriné Nagy, Judit (2015) Hazai eredetű Erwinia amylovora bakteriofágok jellemzése és felhasználásának lehetősége a biológiai védekezésben = Characterization of Erwinia amylovora bacteriophages from hungary and the possibility of their application in biological control. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015008

Lénárt, József (2015) Lactobacillus casei által termelt xenobiotikumok azonosítása és a kajszi önmeddőségének vizsgálata metabolomikai ujjnyomatkészítés segítségével = Identification of xenobiotics produced by Lactobacillus casei and metabolic fingerprinting of self-incompatibility of apricot. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015003

Hári, Katalin (2014) A gyümölcsmolyok elleni környezetkímélő növényvédelem fejlesztésének hazai lehetőségei = Possibilities in development of environmentally friendly control of fruit moths in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014064

Albert, Zsolt (2014) Alma és paprika exokarpiumok szöveti és molekuláris biológiai jellemzése különböző fejlettségi állapotokban és a tárolás során = Molecular biological characterization of exocarps of apple and bell pepper in different developmental stages and during storage. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014063

Hajdú, Zsuzsanna (2014) A kertészeti növényeken károsító fitofág atkák populáció szabályozásának környezetbarát lehetőségei = Environmentally friendly regulation of harmful phytophagous mite populations on horticultural plants. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014062

Bálint, János (2014) A fejes káposzta fajta-tulajdonságainak szerepe a dohánytripsszel szembeni rezisztenciában = The role of plant characteristics in the resistance of white cabbage varieties to onion thrips. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014053

Radácsi, Péter (2014) Az eltérő vízellátás hatása a kerti bazsalikom (Ocimum basilicum l.) és az egyéves borsfű (Satureja hortensis l.) élettani, produkcióbiológiai és beltartalmi jellemzőire = Effect of water supply on the physiological characteristics, production and active substances of sweet basil (Ocimum basilicum l.) and summer savory (Satureja hortensis l.). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014052

Mosonyi, István (2014) In vitro regeneráció és szaporodás különleges útja Spathiphyllum hibridek esetén = In vitro regeneration and proliferation of Spathiphyllum hybrids through a special way. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014044

Baráthné Simkó, Hella (2014) Őshonos Thymus (kakukkfű) taxonok kémiai diverzitásának, valamint termesztési lehetőségének értékelése = Evaluation of chemical diversity and cultivation possibilities of native Thymus (Thyme) species. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014041

Hudák, Ildikó (2014) Lágyrothadást, illetve hajtásszáradást okozó baktériumos betegségekkel szembeni ellenállóképesség vizsgálata in vitro burgonya- és almanövényeken = Soft rot and fire blight susceptibility of in vitro potato and apple plantlets. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014040

Somogyi, Gabriella (2014) A Dianthus sect. Plumaria (Opiz) Asch. et Graebn. közép-európai fajainak komplex molekuláris taxonómiai értékelése = Taxonomical evaluation of Central-European Dianthus species of sect. Plumaria (Opiz) Asch. et Graebn based on molecular evidences. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014031

Pappné Jászberényi, Csilla (2014) A mák (Papaver somniferum L.) fagytűrésében szerepet játszó tényezők = Factors playing role in the frost tolerance of poppy (Papaver somniferum L.). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014016

Lendvay, Bertalan (2014) A Jósika-orgona (Syringa josikaea Jacq. fil. ex Rchb.) aktuális és történeti biogeográfiája = The actual and historical biogeography of Syringa josikaea Jacq. fil. ex Rchb. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014026

Harmath, Julianna (2014) A Caryopteris és Lespedeza taxonok virágzásának, növekedésének befolyásolása = Regulation of growth and flowering of some Caryopteris and Lespedeza taxa. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014018

Treerné Windisch, Mária (2014) Barkás vesszőként alkalmazható hazai Salix taxonok termesztésbe vonása és posztharveszt kezelése = The production and postharvest treatments of Hungarian Salix taxa used as woody cuts. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014004

Inotai, Katalin (2013) Vízhiány hatása Ocimum basilicum L. és Satureja Hortensis L. néhány stresszparaméterére = The effect of water deficit on some stress parameters of Ocimum basilicum L and Satureja hortensis L. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013051

Göblyös, Judit (2013) Szőlőültetvények talajápolási módszereinek összehasonlítása Tokaj-Hegyalján = Comparison of several vineyard floor management methods in Tokaj-Hegyalja. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013043

Király, Ildikó (2013) Kárpát-medencei almafajták jellemzése pomológiai vizsgálatokkal és mikroszatellit alapú molekuláris markerezéssel = Characterisation of apple cultivars from the Carpathian basin by means of pomological analysis and molecular marker analysis based on microsatellites. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013042

Balázs, Gábor (2013) Az oltás hatása, szerepe és jelentősége a magyarországi sárga- és görögdinnye termesztésben = The effect, role and importance of grafting in musk- and watermelon cultivation in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013035

Eszéki R. , Eszter (2013) Orchideafajok génmegőrzési és szaporítási lehetőségei = Possibilites of orchid gene preservation and propagation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013029

Kohut, Erzsébet (2013) A Syringa josikaea Jacq. fil. ex Rchb. és a Leucojum aestivum L. kárpátaljai természetes állományainak felmérése és in vitro szaporítása = In vitro propagation and survey of Leucojum aestivum L. and Jacq. fil. ex Rchb originating from natural stands of Transcarpathia. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013016

Hlaszny, Edit (2013) A szőlő (vitis vinifera l.) korai fenológiai válaszadásának modellezése a kunsági borvidéken növényfelvételezések, időjárási megfigyelések és regionális klímamodell alapján = Early phenological responses of grapevine (vitis vinifera l.) in Kunság wine-growing area based on plant surveys, weather observations and regional climate model. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013005

Gutermuth, Ádám (2013) A kajszi virágzáskori moniliás (Monilinia laxa Aderh. et Ruhl.) betegséggel szembeni ellenállósága = Resistance of apricot against blossom blight caused by (Monilinia laxa Aderh. et Ruhl.). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013008

Zok, Anikó (2013) A szőlő molekuláris nemesítése hasznos génkonstrukciók felhasználásával = Molecular breeding of grapevine using useful gene constructions. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013004

Fazekas, István (2012) Terméskorlátozó fitotechnikai munkák hatása vörösborszőlő-fajtákra [védés előtt] = Impact of yield regulation on red grape varieties. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Molnár, András (2012) Tripszek elleni környezetbarát növényvédelem tényezői hajtatott paprikán [védés előtt] = The elements of environmentally friendly thrips control in forced pepper. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Végh, Anita (2012) Az almafélék tűzelhalását okozó Erwinia Amylovora hazai izolátumainak biológiai változatossága [védés előtt] = Biological diversity of the Hungarian Erwinia Amylovora isolates causing fire blight disease. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Sipos, Kitti (2012) A málnavessző-szúnyog (Resseliella theobaldi (BARNES)) rajzásdinamikája, napi aktivitása, előrejelzési módszerek fejlesztésének lehetősége [védés előtt] = The monitoring, daily activity, and development of forecasting methods of raspberry cane midge (Resseliella theobaldi (BARNES)). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Mándoki, Zoltán (2012) A kertészeti gyökérgubacs-fonálféreg (Meloidogyne incognita CHITWOOD, 1949) elleni környezetkímélő védekezés lehetőségei a zöldséghajtatásban [védés előtt] = Environmentally friendly control methods against the southern root-knot nematode (Meloidogyne incognita CHITWOOD) in forced vegetables. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Boronkay, Gábor (2012) Hazai nemesítésű ágyasrózsafajták értékelése [védés előtt] = Evaluation of Hungarian bred polyanta and floribunda (bedding) roses. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Irinyiné Oláh, Katalin (2012) Különböző tormafajták és vonalak fajtakörönkénti jellemzése [védés előtt] = Description of different horseradish based on the variety of species. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szikriszt, Bernadett (2012) A cseresznye S-lókuszának variabilitása a géncentrumban = Variability of the sweet cherry S-locus in the gene centre. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Csabai, Judit (2012) A Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. védett faj termesztésbe vonásának alapjai [védés előtt] = The foundations of initiating the protected species of Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. back in animate nature. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Németh, Szilvia (2012) A virágrügy- és gyümölcsfejlődés fenológiai, morfológiai és biokémiai jellemzése fontosabb kajszifajták esetében [védés előtt] = Phenological, morphological and biochemical characterizations of flower bud- and fruit development of some important apricot cultivars. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Zsiros, László (2012) A baktériumok által kiváltott növényi általános védekezés (br) hatása vírusfertőzésre, valamint br során megváltozott aktivitású gének vizsgálata [védés előtt] = Effect of bacterium-induced plant basal resistance (br) on viral infection and study of genes showing altered expression during br. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Juhász, Ágota (2012) Intenzív cseresznyeültetvény vízfelvétel dinamikájának meghatározása nedváram mérések alapján [védés előtt] = Determination of water uptake dynamics of intensive sweet cherry orchard based on sap flow measurements. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Feigelné Terék, Orsolya (2012) A vágott virág tartósságát növelő eljárások hatásvizsgálata szegfű és rózsa esetén [védés előtt] = The impact assessment of procedures, which increase the vase life of cut flowers, in the case of carnation and rose flowers. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Pfeiffer, Péter (2012) A kajszi és meggy gyümölcsök flavonoid-bioszintézisének jellemzése [védés előtt] = Characterization of flavonoid biosynthesis in apricot and sour cherry fruits. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Lauber, Éva (2012) A MON 810 Bt-kukorica Cry1-toxintartalma és pollenjének hatása a hazai védett lepkékre [védés előtt] = Cry1 toxin content of MON 810 Bt-corn and the effect of its pollen on protected butterfly species in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Gosztola, Beáta (2012) Alföldi vadon termő orvosi kamilla (Matricarta recutita l.) populációk diverzitásának értékelése morfológiai és beltartalmi szempontból = Morphological and chemical diversity of different chamomile (matricaria recutita l.) populations of the Great Hungarian Plain. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Ficzek, Gitta (2012) Hazai alma- és meggyfajták humán egészségvédő és felhasználhatósági értékei gyümölcsanalízis alapján [védés előtt] = Healthcare and usage value of hungarian bred apple and sour cherry varieties on the basis on fruit analysis. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Gyeviki, Márta (2011) Cseresznye oltványok produktivitásának egyes tényezői = Factors of productivity of sweet cherry trees. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Kiss, László (2011) Pannon ökorégióból származó földimogyoró satnyulás vírus (Peanut stunt virus, PSV) izolátumok jellemzése = Characterisation of Peanut stunt virus (PSV) isolates from the Pannon ecoregio. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Geösel, András (2011) Az Agaricus blazei (Murrill) termesztési lehetőségei és komplex összehasonlító vizsgálata = The cultivation opportunities and complex comparison survey of Agaricus blazei (Murrill). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Hangyáné Benkovics, Anna (2011) Korai stop kodon által okozott RNS degradációs rendszer vizsgálata Vitis vinifera és Arabidopsis thaliana növényeknél = The nonsense-mediated decay pathway of Arabidopsis thaliana and Vitis vinifera studied by a new gene depletion-complementation assay. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Valkovszki, Noémi Júlia (2011) Az egyéves konyhakömény (Carum carvi l. var. annuum) termesztéstechnológiai feltételeinek optimalizálása csernozjom réti talajon = Optimization of conditions of growing technology of annual caraway (Carum carvi l. var. annuum) on chernozem meadow soil. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szarvas, József (2011) Törzs-összehasonlító vizsgálatok és gyakorlati fejlesztések az ördögszekér laskagomba [Pleurotus eryngii (DC.:Fr.) Quél.] termesztésében = Strain comparative examinations and practical developments in the King Oyster Mushroom [Pleurotus eryngii (DC.:Fr.) Quél.] cultivation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Honty, Krisztina (2011) Körtefajták tűzelhalással szembeni ellenállósága és a betegség folyamatának jellemzése néhány biokémiai paraméter vizsgálatával = Fire blight susceptibility of pear culativars and characterization of the disease process by some biochemical parameters. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Czúcz, Bálint (2011) Az éghajlatváltozás hazai természetközeli élőhelyekre gyakorolt hatásainak modellezése [védés előtt] = Modelling the impact of climate change on natural habitats in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Benedek, Lajos Krisztián (2011) A Központi-Börzsöny nagygombái: Fungisztikai, szünbiológiai és természetvédelmi értékelés [védés előtt] = Macrofungi of the Central Börzsöny Mts.: Fungistical and ecological characterisation and conservation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Sáfrány, Judit (2011) Az UV-B jelátvitel molekuláris genetikai vizsgálata Arabidopsis thaliana-ban: Az ANAC13 transzkripciós faktor szerepének jellemzése = Molecular genetic analysis of UV-B signal transduction in Arabidopsis thaliana: Describing the role of ANAC13 transcription factor. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szani, Zsolt (2011) Történelmi alma- és körtefajták a Kárpát-medencében a népi fajtaismeret és -használat tükrében = Historical apple and pear varietes within the Carpathian basin from the ethnopomological aspect. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Sándor, Gergő (2011) A gyökeresedési zóna auxintartalmának alakulása szilvaalany fásdugványoknál = Changes of auxin content in the rooting zone of hardwood plum cuttings. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Hubainé Tóth, Eszter (2011) Talaj szén-dioxid emissziójának mérése eltérő talajhasználati rendszerekben = Soil carbon-dioxide emission measurements in different soil use systems. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Ördögh, Máté (2011) Táptalaj kiegészítők morfológiai, anatómiai és fiziológiai hatása sorbus taxonok mikroszaporítása során [védés előtt]. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Pap, Zoltán (2011) Környezetkímélő palántanevelő közegek fejlesztése = Development of media for environmentally sound seedlings. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Sándorné Ferenc, Krisztina (2011) A csiperkegomba fajok hozamnövelése szalma táptalajon = Yield increase of agaricus species on straw substrate. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Somosné Nagy, Adrienn (2010) Laskagomba fajtaspecifikus termesztéstechnikájának fejlesztése = Development of oyster mushroom variety-specific growing technology. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Csoma, Zoltán (2010) Talajok pufferképességét befolyásoló tényezők és jelentőségük a kertészeti termesztésben = The factors influencing the buffering capacity of soils and their importance in horticultural cultivation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Bodor, Péter (2010) A betegség-ellenálló almafajták és fajtajelöltek virágzás-fenológiai és termékenyülés-biológiai sajátosságai = Floral biology and fructification features of disease resistant apple varieties and candidates. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Bacsó, Renáta (2010) A szárazságtűrés élettani hátterének vizsgálata Arabidopsis modellnövényen és transzgenikus szárazságtűrő növények előállítása = Examinations of the Physiological Background of Drought Hardiness in Arabidopsis and Production of Transgenic Plants. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Kissné Bába, Erzsébet (2010) Genetikai transzformációt lehetővé tevő szövettenyésztési rendszerek kialakítása kabakos növényeknél. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Bodor, Péter (2010) A Vitis Sylvestris C.C. Gmel. (ligeti szőlő) és további Vitis taxonok kapcsolatának vizsgálata morfológiai bélyegekkel és molekuláris markerekkel = Investigation of Vitis Sylvestris C.C. Gmel. (wild grape) and other Vitis taxa with morphological characters and molecular markers. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szamosi, Csaba (2010) Tradicionális sárga- és görögdinnyék különleges értékei = Special merits of traditional melons and watermelons. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Ruthner, Szabolcs (2010) Kajszifajták genetikai analízise DNS-alapú markerekkel. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szabó, Árpád (2010) Ragadozó atkák szerepe kertészeti állókultúrákban Magyarországon = Predatory mites in Hungarian vineyards and apple orchards. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szegő, Anita (2010) A kriptikus és endornavírusok elterjedtsége, perzisztenciája és molekuláris jellemzése = Distribution, persistence and molecular characterization of cryptic and endorna viruses. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

László, Helga Elvira (2010) Kertészeti kisgépek rezgésterhelése és annak mérése = The vibration exposure of small horticultural tools and its reduction. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Kutta, Gabriella (2010) A Lamiaceae családra jellemző illó és nem illó terpén, illetve fenolos komponensek kivonása szuperkritikus fluid extrakcióval = Supercritical fluid extraction of volatile and non volatile terpenic as well as phenolic compounds, characteristic of the Lamiaceae family. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Tóbiás, Andrea (2010) Vetőmagkezelésre alkalmas anyagok és eljárások vizsgálata az ökológiai gazdálkodásban = Examination of materials and methods potential for organic seed treatment. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szafián, Zsolt (2010) Hosta fajták mikroszaporításának biológiai és technológiai összefüggései = Biological and technological aspects of micropropagation of Hosta varieties. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Deák, Tamás (2010) Molekuláris markerek alkalmazása a szőlő magvatlanságának követésére és Rosa L. taxonok rokonsági viszonyainak vizsgálatára = Application of molecular markers for the detection of grapevine seedlessness and for relationship studies of Rosa L. taxa. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Pusztai, Péter (2010) Talajtakarási módszerek összehasonlító értékelése paradicsomtermesztésben = Comparative evaluation of mulching methods in tomato production. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Pós, Veronika (2010) Levélrozsda illetve kadmium által indukált változások búza és árpa apoplaszt fehérjemintázatban = Leaf rust and cadmium-induced changes in the protein pattern of the apoplast of wheat and barley. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Sárosi, Szilvia (2009) A közönséges gyíkfű (Prunella Vulgaris L.) és a kerti kakukkfű (Thymus Vulgaris L.) antioxidáns hatású vegyületeinek felhalmozódását befolyásoló tényezők. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Egri, Károly (2009) Sárospatak környéki nagygombák fungisztikai, ökológiai és természetvédelmi jellemzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Orosz, Ferenc (2009) Termesztéstechnológiai elemek hatása a csemegekukorica koraiságára. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Harrach, Borbála Dorottya (2009) Abiotikus és biotikus stresszorok hatása árpa és dohány növényekre = Abiotic and biotic stress effects on barley and tobacco plants. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Varga, Zsuzsanna (2009) Régi tokaj-hegyaljai fajták termesztési értékének és rokonsági viszonyainak vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Csonka, Éva (2009) Hazai káposztabolha fajok (Phyllotreta Spp., Coleoptera, Chrysomelidae) tápnövénnyel összefüggő és feromonok segítségével történő kémiai kommunikációja. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Gál, Izóra (2009) A gyomszabályozás lehetőségei és korlátai gyomirtószeres sárgarépa termesztési rendszerben = Possibilities and limits of weed management in herbicide free carrot production system. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Lukács, Viktória (2009) A nád (Phragmites Australis) genetikai diverzitásának vizsgálata PCR-RAPD technikával = Genetic diversity of the reed (Phragmites Australis) studied by PCR-RAPD method. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Németh-Csigai, Krisztina (2009) A tenyészterület optimalizálás tényezői intenzív almaültetvényekben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Takács, Ferenc (2009) Almaalanyok értékelése két művelési rendszerben a nyírségi termesztő körzetben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Koósné Szathmáry, Erzsébet (2009) Különböző természetes és mesterséges rekombináns szilva hímlő vírus (Plum pox virus, ppv) izolátumok jellemzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Horváthné Petróczy, Marietta (2009) A Monilinia Fructicola és a Monilia Polystorm megjelenése Magyarországon és a védekezés újabb lehetősége. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Maszlavér, Petra (2008) A pecsétviasz gomba, Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.) Karst hazai termeszthetőségének lehetőségei. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szarka, Eszter (2008) A növények általános védekezési rendszerének biokémiai és genetikai vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Fekete, Szabolcs (2008) Új nemesítésű balkonnövények klímatűrése és peroxidáz aktivitása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Istella, Sándor (2008) Korszerű eljárások a zöldségfélék tárolhatóságának előrejelzésére. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Vétek, Gábor (2008) Vesszőpusztulást okozó málnakártevők környezetkímélő populáció-szabályozása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szabó, Tibor (2008) Az északkelet-magyarországi meggy tájfajta szelekció eredményei és gazdasági jelentősége. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Hajdú, Csaba (2008) A termesztett Pleurotus ostreatus hibridek tulajdonságainak javítása és új hibridek előállítása vadon termő törzsek alkalmazásával. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetemi , Kertészettudományi Doktori Iskola.

Nagy, Zsuzsanna (2008) A biológiai elemek állapotátbefolyásoló főbb hidromorfológiai tényezők meghatározása magyarországi kisvízfolyásokra. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Mohácsiné Szabó, Krisztina (2008) Kaktuszok télállósága Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Jakusné Sári, Szilvia (2008) Tőzeghelyettesítő anyagok a paprikahajtatásban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Bodor, Zsófia (2007) A Verbascum phlomoides l. és a Salvia sclarea l. életformatípusok produkcióbiológiai értékelése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Kozak, Anita (2007) A mezei zsurló (equisetum arvense l.) termesztésbe vonásának megalapozása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Kohut, Ildikó (2007) Balkonládákban és zöldtetőn nevelt hagymás-gumós dísznövények morfológiai és fenológiai értékelése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Tar, Teodóra (2007) Az Aster linosyris (L.) Bernh., mint őshonos évelő faj botanikája és termesztésbe vonása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Németh, Krisztina (2007) Környezetkímélő szőlőtermesztés a Fertő-Hansági Nemzeti Park előterében különös tekintettel a ragadozó atkákra. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Bleicher, Krisztina (2007) Kabóca-együttesek (Auchenorrhyncha) faunisztikai és szerkezeti vizsgálata alma- és körteültetvényekben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Divéky-Ertsey, Anna (2007) A vetőmag kezelési lehetőségei az ökológiai gazdálkodásban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Tompos, Dániel (2007) A kőzetgyapotos paprikahajtatás egyes technológiai elemei és ökonómiai összefüggései. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Hamar, Balázs (2007) Magnolia L. fajták dugványozásának egyes biológiai és technológiai összefüggései. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Nemes, Zsuzsanna Julianna (2007) Az öntözővizek minősége a hazai vízkultúrás zöldségtermesztésben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Halász, Júlia (2007) A kajszi önmeddőségét meghatározó S-allél-rendszer molekuláris háttere. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Kappel, Noémi (2007) Zöldségpalánták nevelésére alkalmas földkeverékek legfontosabb fizikai tulajdonságai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Mészáros, Annamária (2007) Az in vitro szaporítás hatékonyságának fokozását célzó eljárások alakalmazása kertészeti növényeken. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Bujdosó, Géza (2007) Cseresznye- és meggytermesztés intenzitásának növelése növekedést szabályozó alanyokkal. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Lukácsy, György (2007) A fürtritkítás idejének és mértékének hatása a furmint és a hárslevelű fajták vegetatív és generatív teljesítményére Tokaj-Hegyalján. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Rédei, Dávid (2007) Gyógy- és aromanövények poloskanépessége. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Besenyei, Eszter (2007) A növények általános rezisztenciájának szerepe a szaprotróf és opportunista patogén baktériumok szaporodásának megakadályozásában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Salamon, Pál (2006) Növények és vírusok kapcsolatai a paprika (capsicum)-tombavírus patoszisztémákban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Györffyné Jahnke, Gizella (2006) A szőlőnemesítés hatékonyságának növelése a faj genetikai hátterének vizsgálatával. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Hudák, Krisztina (2006) Hagymaféléken károsító tripszpopulációk környezetkímélő szabályozása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Nagy, Géza (2006) Gyógy- és fűszernövényeken előforduló konídiumos gombák = Mitosporic fungi occurring on medicinal and aromatic plants. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Békefi, Zsuzsanna (2005) Cseresznyefajták termékenyülési sajátosságainak vizsgálata hagyományos és molekuláris módszerekkel = Studies on fertility of sweet cherry cultivars by traditional and molecular methods. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Faraj Al-Arabi, Khadija (2002) Novel antagonistic bacteria as prospective agents for the biocontrol of some plant bacterial diseases. PhD thesis, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Viczián, Orsolya (2002) A Magyarországon előforduló fitoplazmák molekuláris biológiai módszerekkel történő meghatározása és tanulmányozása. PhD thesis, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Zaghdani, Abdulmagid Saleh (2002) Effect of pre-sowing seed treatments for quality of cucumber, pepper, tomato and pea seed. PhD thesis, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Pólyáné Hanusz, Borbála (2001) Az alany és a tőtávolság hatása Idared almafák növekedésére és terméshozására, valamint az ültetvény teljesítményére. PhD thesis, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Slezák, Katalin Angéla (2001) Fehér termésű paprika sótűrése. PhD thesis, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szalay, László (2001) Kajszi- és őszibarackfajták fagy- és téltűrése. PhD thesis, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Uzoni, Hanna (2001) Sárgarépafajtáknál alkalmazott eltérő termesztéstechnológiák hatása a beltartalmi értékekre. PhD thesis, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Győrfi, Júlia (2001) A magyar gombatermesztés helyzete és fejlesztési lehetőségei. PhD thesis, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

This list was generated on Wed Apr 24 02:53:16 2024 UTC.