Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 82.

Harmath, Julianna (2014) A Caryopteris és Lespedeza taxonok virágzásának, növekedésének befolyásolása = Regulation of growth and flowering of some Caryopteris and Lespedeza taxa. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014018

Somogyi, Gabriella (2014) A Dianthus sect. Plumaria (Opiz) Asch. et Graebn. közép-európai fajainak komplex molekuláris taxonómiai értékelése = Taxonomical evaluation of Central-European Dianthus species of sect. Plumaria (Opiz) Asch. et Graebn based on molecular evidences. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014031

Lendvay, Bertalan (2014) A Jósika-orgona (Syringa josikaea Jacq. fil. ex Rchb.) aktuális és történeti biogeográfiája = The actual and historical biogeography of Syringa josikaea Jacq. fil. ex Rchb. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014026

Endrődi-Kovács, Viktória (2014) A Nyugat-Balkán gazdasági integrációérettsége = The economic integration maturity of Western Balkans. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014027

Bálint, János (2014) A fejes káposzta fajta-tulajdonságainak szerepe a dohánytripsszel szembeni rezisztenciában = The role of plant characteristics in the resistance of white cabbage varieties to onion thrips. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014053

Kemény, János (2014) A felkelésellenes hadviselés lakosságközpontú elméletének fejlődése a XX-XXI. században = The Development of Population Centric Counterinsurgency Warfare Theory in the 20th and 21st Century. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014033

Dömötör, Barbara (2014) A finanszírozási likviditás hatása a piaci kockázatok fedezésére = Market risk hedging under liquidity constraints. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014075

Simay, Attila (2014) A fogyasztói elégedettség, a fogyasztói bizalom és a fogyasztói lojalitás összefüggéseinek vizsgálata a magyar mobil telekommunikációs szolgáltatások piacán = Connexions of Consumer Satisfaction, Consumer Trust and Consumer Loyalty in the Hungarian Mobile Telecommunication Services Market. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014013

Hári, Katalin (2014) A gyümölcsmolyok elleni környezetkímélő növényvédelem fejlesztésének hazai lehetőségei = Possibilities in development of environmentally friendly control of fruit moths in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014064

Hajdú, Zsuzsanna (2014) A kertészeti növényeken károsító fitofág atkák populáció szabályozásának környezetbarát lehetőségei = Environmentally friendly regulation of harmful phytophagous mite populations on horticultural plants. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014062

Kúti, Zsuzsanna (2014) A klímaváltozás hatása Geometridae (Lepidoptera) fajok fenológiájára és populációdinamikájára = The impact of climate change on phenology and population dynamics of Geometridae (Lepidoptera) species. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014024

Hegyi, Ferenc (2014) A lactobacilluszok vizsgálata továbbfejlesztett kolorimetriás módszerrel = Investigation of lactic acid bacteria with developed colorimetric method. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014061

Tóth, Arnold (2014) A marketingkommunikáció és pénzügyi eredményességének mérése magyar borászatok körében = Measuring marketingcommunication and its financial effectiveness among Hungarian wineries. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014048

Szőts-Kováts, Klaudia (2014) A munka jelentése, egyéni jelentésadás a HR vezetők szemszögéből = The Meaning of Work and the Individual’s Sensemaking – From the Perspective of Human Resource Managers. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014071

Pappné Jászberényi, Csilla (2014) A mák (Papaver somniferum L.) fagytűrésében szerepet játszó tényezők = Factors playing role in the frost tolerance of poppy (Papaver somniferum L.). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014016

Szörényi, András (2014) A nem-állami szereplők befolyásának növekedése a nemzetközi kapcsolatok különböző területein = The increasing influence of non state actors in different areas of international relations. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014080

Szalóki, Katalin (2014) A nemzeti parlamentek lehetőségei az európai uniós döntéshozatal befolyásolására. Út a lisszaboni szerződésig és azon túl = Possibilities of the national parliaments to influence the european union’s decision-making. Way till the treaty of lisbon and beyond. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014049

Horváthné Angyal, Boglárka (2014) A nemzetközi segélyezés mint globális közjószág: civil szervezetek Afganisztánban = Foreign aid as a global public good: civil society organizations in Afghanistan. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014006

Mihalkovné Szakács, Katalin (2014) A növekedésben sikeres vállalkozó személyisége NEO-PI-R kérdőíves vizsgálat alapján = The personality of the successfully growing entrepreneur by NEO-PI-R based analysis. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014060

Mezősi, András (2014) A szabályozó eszközök rengetegében. A villamosenergia-szektor piaci kudarcait kezelő szabályozó eszközök egymásra hatásának vizsgálata = In the jungle of regulatory instruments. Analysis of the interaction of regulatory instruments dealing with the market failures of the electricity sector. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014059

Varga, Krisztián (2014) A szemantikus folyamatmenedzsment hasznosítási lehetősége az üzleti folyamatok tudásalapú fejlesztésében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014078

Kiss, Csaba (2014) A szervezeti elkötelezettség és a munka-család konfliktus összefüggései az ügyfélszolgálati munkában = Organizational Commitment and Work-Family Conflict in Customer Service Centres. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014058

Bajor-Lampert, Rita (2014) A tanösvények szerepe és kialakítási szempontrendszere "Zöld tantermek" Budapest helyi jelentőségű védett területein = Role of the nature trails and their shaping’s aspect system "Green school-rooms" in protected areas of local interest in Budapest. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014039

Zátori, Anita (2014) A turisztikai élményteremtés vizsgálata szolgáltatói szemszögből = Tourism experience creation from a business perspective. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014055

Nagy, Péter (2014) A virtuális térben élő fogyasztó. Identitás és fogyasztás a Second Life világában = Consumers in the digital age. Identity and Consumption in Second Life. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014054

Deák, Edit (2014) Adalékolási eljárással végrehajtott LC-ESI-MS vizsgálatok kifejlesztése és kritikai értékelése = Development and critical evaluation of LC-ESI-MS techniques based on spiking procedures. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014068

Albert, Zsolt (2014) Alma és paprika exokarpiumok szöveti és molekuláris biológiai jellemzése különböző fejlettségi állapotokban és a tárolás során = Molecular biological characterization of exocarps of apple and bell pepper in different developmental stages and during storage. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014063

Keresztély, Tibor (2014) Az EU-transzferek felhasználásának eredményessége és makrogazdasági hatásai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014037

Varga, Gergely (2014) Az Egyesült Államok tágabb közel-keleti stratégiája és a transzatlanti kapcsolat a 2001. szeptember 11-ét követő évtizedben = The greater Middle East strategy of the United States and the transatlatic relationship in the decade following September 11 2001. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014021

Blaskovics, Bálint (2014) Az ICT szektorban működő projektvezetők személyes jellemzőinek hatása a projektsiker alakulására = The impact of personal attributes of project managers working in ICT sector on achieving project success. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014082

Radácsi, Péter (2014) Az eltérő vízellátás hatása a kerti bazsalikom (Ocimum basilicum l.) és az egyéves borsfű (Satureja hortensis l.) élettani, produkcióbiológiai és beltartalmi jellemzőire = Effect of water supply on the physiological characteristics, production and active substances of sweet basil (Ocimum basilicum l.) and summer savory (Satureja hortensis l.). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014052

Saxné Andor, Ágnes Márta (2014) Az immateriális javak számviteli elmélete és alkalmazása a magyar szabályozási rendszerben = The Accounting Theory of Intangible Assets and its Application Under the Hungarian Regulations. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014036

Bartis, Eszter (2014) Az interpretatív rugalmasság eszközei: az információs rendszeren kívüli felhasználói rutinok = Means of interpretive flexibility: User workarounds next to information systems. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014035

Pellényi, Gábor (2014) Az ágazati áralakulás heterogenitásának empirikus vizsgálata = Empirical analysis of the heterogeneity in sectoral price developments. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014010

Tőrös, Ágnes (2014) Az árfolyam-politika szerepe Kína gazdasági növekedésében = The role of exchange rate policy in the economic growth of China. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014019

Szűcs, Viktória (2014) Az élelmiszeripari adalékanyagok fogyasztói kockázat-észlelése = Consumer risk perception of food additives. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014038

Treerné Windisch, Mária (2014) Barkás vesszőként alkalmazható hazai Salix taxonok termesztésbe vonása és posztharveszt kezelése = The production and postharvest treatments of Hungarian Salix taxa used as woody cuts. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014004

Reikli, Melinda (2014) Bevásárlóközpontok sikerének kulcsa.A bevásárlóközpont alkotóelemei és stratégiai illeszkedésük = The Key of Success in Shopping Centers. Composing Elements of Shopping Centers and their Strategic Fit. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014003

László, Norbert (2014) Cash flow kimutatások a számviteli beszámolókban = Statement of Cash flows in the Financial Statement. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014025

Sárospataki, Máté (2014) Dendrológiai kertek a 19. századi magyarországi kertépítészetben = Dendrological gardens in 19th century garden architecture in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014014

Vártokné Hevér, Noémi (2014) Egészségügyi technológiák gazdasági elemzése krónikus betegségekben: lehetőségek és kihívások Magyarország számára = Economic evaluation of health technologies in chronic conditions: Challenges and opportunities for Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014073

Virág, Attila (2014) Elgázolt szuverenitás. A „Nabucco vs. Déli Áramlat” vita magyarországi vizsgálata a nemzetállami szuverenitás, az európai integráció és az orosz birodalmi törekvések tükrében = Gasified Sovereignty. A study of the “Nabucco vs. South Stream” debate in Hungary in the light of nation state sovereignty; European integration; and Russian imperial ambitions. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014008

Takács-Murinkó, Lívia (2014) Első elköltözés a szülői házból Magyarországon. A szülői ház elhagyásának időzítése, párkapcsolati környezete és családi háttér szerinti különbségei = Leaving the Parental Home in Hungary. Timing, Partnership Context and Differences by Family Background. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014022

Losonci, Dávid István (2014) Emberierőforrás-menedzsment gyakorlatok a lean termelési rendszerben – kapcsolat a termelésstratégiai célokkal = Human Resource Management Practices in Lean Production – The Role of Manufacturing Strategy Goals. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014070

Tabi, Andrea (2014) Embracing the role of societal factors in the lowcarbon transition = Embracing the role of societal factors in the lowcarbon transition. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014074

Kollai, István (2014) Emlékezetpolitika Szlovákiában és a szlovák társadalom magyarságképe = Memory policy in Slovakia and the image of Hungarians in the Slovak society. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014050

Monostori, Zoltán (2014) Essays on government debt financing costs = Esszék államadósság-finanszírozási költségekről. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014056

Bánfi, Attila (2014) Ethical Finances? A Special View of Ethical Banking, Socially Responsible Investments = Etikus pénzügyek? Etikus pénzügyek és társadalmilag felelős befektetések. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014032

Gugán, Dániel (2014) Euro-Mediterranean Interdependence and Economic Co-development = Euro-mediterrán interdependencia és közös gazdasági fejlődés. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014076

Borbásné Szabó, Ildikó (2014) Felsőoktatási portfolió kompetencia alapon történő tervezése = Design of Higher Education Portfolio. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014005

Csóka, Mariann (2014) Fűszerpaprika őrlemények szín- és illattulajdonságainak vizsgálata = Investigation of colour and aroma properties of red pepper powders. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014065

Mohácsi, László (2014) Gazdasági alkalmazások párhuzamos architektúrákon = Business Computing and Parallel Architectures. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014069

Vajda, Szabolcs (2014) Hagyományos építőkövek a települési tájban a Dunántúli-középhegység példáján = Traditional building-stones in the urban landscape on the example of the Transdanubian Mountains (Dunántúli-középhegység). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014002

Baritz, Sarolta Teréz (2014) Háromdimenziós gazdaság. Lehet-e gazdálkodni erényetikai paradigmában? = Three dimensional economy. Is management possible if based on virtue ethics? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014051

Castillo, Luis (2014) Húsok mikrobaszennyezettségének csökkentése = Reducing of microbiological contamination of meats. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014011

Mosonyi, István (2014) In vitro regeneráció és szaporodás különleges útja Spathiphyllum hibridek esetén = In vitro regeneration and proliferation of Spathiphyllum hybrids through a special way. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014044

Baksa-Haskó, Gabriella (2014) Informatikaoktatás a gazdálkodástani felsőoktatásban = Teaching Information Technology in Economics and Business Administration Training Programs. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014081

Győri, Ágnes (2014) Kis- és közepes vállalkozások együttműködési aktivitása. Egy közép-dunántúli kistérségben működő kis- és közepes vállalkozások kapcsolatrendszerének helyzetfeltárása = Cooperative Activity of Small and Medium-Sized Enterprises. Exploration of the networks of associations of SME’s operating in a micro region of Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014079

Kovács, Éva (2014) Koordinációs mechanizmusok és fejlődésük az államigazgatásban (1990-2014) = The development of governmental coordination mechanisms in Hungary (1990-2014). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014043

Balogh, Orsolya (2014) Krónikus betegségek biológiai terápiájának alkalmazásával kapcsolatos gazdasági megfontolások = Economic consideration of the implementation of biotechnological therapies in chronic diseases. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014072

Bauer, Lilla (2014) Közpolitikai kényszerek és mozgásterek. Közpolitikai elemzés a rendszerváltást követő időszak magyar közoktatás-irányításának eredményeiről és kudarcairól = Forces and Scopes for Action in Public Policy. Public Policy Analysis of the Results and Failures of the Hungarian Public Education Management after the End of Communism. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014042

Hudák, Ildikó (2014) Lágyrothadást, illetve hajtásszáradást okozó baktériumos betegségekkel szembeni ellenállóképesség vizsgálata in vitro burgonya- és almanövényeken = Soft rot and fire blight susceptibility of in vitro potato and apple plantlets. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014040

Bujna, Erika (2014) Mikrobiális fitáz enzim előállítása és jellemzése = Production and characterisation of microbial phytases. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014066

Székely, Levente (2014) Média multitasking. Az új generációk megváltozó médiafogyasztási és kommunikációs szokásairól = Media multitasking. On new generations’ changing habits of media consumption and communication. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014015

Szigedi, Tamás (2014) Módszerfejlesztés Fourier-transzformációs közeli infravörös technika (FT-NIR) alkalmazási körének kibővítésére élelmiszeripari mintákon = Method development for expanding the application of Fourier-Transform Near-Infrared Spectroscopy (FT-NIR) in food samples. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014009

Soós, Anita (2014) Növényi eredetű zsiradékok hatása az állati eredetű zsírok fizikai tulajdonságaira = Effect of Vegetable Fats on the Physical Properties of Animal Fats. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014045

Polgár, László (2014) Növényvédő szerek és azok bomlástermékeinek vizsgálat lehetőségei élelmiszerekben HPLC-(ESI+)MS technikákkal = Analysis of pesticides and their transformation products in food with LC-(ESI+)MS techniques. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014047

Hugyecz, Attila (2014) Olajipari együttműködések a vállalati stratégiák alapján = Cooperation in the petroleum industry in light of the corporate strategies. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014030

Török, Mátyás (2014) Organizational knowledge extraction from business process models = Szervezeti tudás kinyerése üzleti folyamatmodellekből. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014077

Jombach, Sándor (2014) Passzív képalkotó távérzékelés a tájkarakter-elemzésben = Passive remote sensing in landscape character assessement. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014017

Rohonczy, Kata (2014) Patogén mikroorganizmusok kimutatására szolgáló gyors módszerek összehasonlító vizsgálata = Comparison of rapid methods for detecting food-borne pathogens. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014028

Madácsi, Roland (2014) Projektfinanszírozás a hazai energetikai szektorban. A KÁT rendszer hatása a GCHP kiserőmű-beruházásokra. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014057

Dúró, József (2014) Pártalapú euroszkepticizmus = Party-based Euroscepticism. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014034

Csernus, Olívia (2014) Romlást okozó, potenciálisan toxinképző penészgomba fajok növekedésének modellezése a hőmérséklet és a vízaktivitás függvényében = Predictive modelling of the growth of potentially toxin producing moulds as a function of temperature and water activity. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014020

Lehmann, Kristóf (2014) Subjective well-being in the European Union = Szubjektív jólét az Európai Unióban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014001

Pádárné Török, Éva (2014) Tájvédelmi elvek alkalmazása a településtervezés módszertanában = Application of landscape protection principles in the methodology of urban planning. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014067

Gábor, Péter (2014) Városi területek megújítása - különös tekintettel a szabadterekre = Regeneration of urban areas - with a focus on public spaces. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014012

Horváth, Csaba Barnabás (2014) Ázsiai erőegyensúly = Power Balance in Asia. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014007

Szilvássy, Blanka (2014) Élelmi növények polifenolkészletének vizsgálata tömegspektrometriás módszerekkel = Mass spectrometric methods for the analysis of polyphenolic compounds in plant foods. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014046

Pintér, Szilvia (2014) Ökológiai és integrált gazdálkodással termesztett csonthéjas és almatermésű gyümölcsök mikrobiológiai és kémiai analízise = Microbiological and chemical analysis of organic and integrated grown stone and pome fruits. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014023

Radva, Dániel (2014) Új, rögzített β-glükozidáz enzimkészítmény előállítása és élelmiszeripari felhasználhatóságának vizsgálata = Production of new immobilized β-glucosidase and study on its food industrial applicability. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014029

Baráthné Simkó, Hella (2014) Őshonos Thymus (kakukkfű) taxonok kémiai diverzitásának, valamint termesztési lehetőségének értékelése = Evaluation of chemical diversity and cultivation possibilities of native Thymus (Thyme) species. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014041

This list was generated on Wed Apr 24 02:53:09 2024 UTC.