Items where Subject is "Pénzügy"

Egy szinttel feljebb
Export mint [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 73.

Kallóné Csaba, Katalin (2019) Betétbiztosítás és erkölcsi kockázat Magyarországon [védés előtt] = Deposit Insurance and Moral Hazard in Hungary. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Hosszú, Zsuzsanna (2018) A magyar bankrendszer makroprudenciális szempontból. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018035

Fejes, József (2018) Az immateriális termelési tényezők szerepe a banki értékteremtési folyamatban: tudásmenedzsment megközelítés. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018013

Gosztonyi, Márton (2018) A pénz zsonglőrei: az alacsony jövedelmű családok pénzügyi túlélési stratégiája és egy részvételi akciókutatás története. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018007

Zsótér, Boglárka (2017) Alma a fájától… A fiatalok pénzügyi szocializációját befolyásoló intergenerációs hatások a családban = Apple from the tree… Intergenerational effects in young adults’ financial socialization in family. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017012

Banai, Ádám (2017) Banki viselkedés a válság előtt és a válságban = Bank Behavior before and in the Crisis. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017010

Dani, Ákos (2016) Válság és alternatívakeresés: a nemzetközi monetáris rendszer a XXI. század elején = Crisis and search for alternatives: the international monetary system at the beginning of the 21st century. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016043

Nyitrai, Tamás (2016) Dinamikus pénzügyi mutatószámok alkalmazása a csődelőrejelzésben = Application of dynamic financial variables in bankruptcy prediction. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016045

Szűcs, Balázs Árpád (2016) A tőzsdei forgalom napon belüli előrejelzése = Intra-Day Forecasting of Stock Volumes. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016031

Pesuth, Tamás (2016) Bankszabályozás a válság után. A 2008-as világgazdasági válság hatása a pénzügyi intézményrendszerre = Banking regulation after the crisis. The effect of the 2008 world economic crisis on the financial institutions. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016019

Fliszár, Vilmos (2016) A budapesti bankközi forint hitelkamatláb a londoni bankközi referencia-kamatláb árnyékában = Budapest interbank offered rate in the shadow of London interbank offered rate. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016014

Lovas, Anita (2016) Innováció-finanszírozás asszimetrikus információs helyzetben. Az állami beavatkozás hatása = Financing of Innovation under Asymmetric Information. The Effect of Government Intervention. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016006

Vidovics-Dancs, Ágnes (2015) Államcsődök nyomában = Sovereign defaults. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015027

Naffa, Helena (2015) The Relationship between Analyst Forecasts, Investment Fund Flows and Market Returns = Elemzői előrejelzések, befektetési alapok pénzáramlása és a részvénypiaci hozamok kapcsolata. A feltörekvő európai részvénypiac vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015019

Dömötör, Barbara (2014) A finanszírozási likviditás hatása a piaci kockázatok fedezésére = Market risk hedging under liquidity constraints. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014075

Monostori, Zoltán (2014) Essays on government debt financing costs = Esszék államadósság-finanszírozási költségekről. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014056

Keresztély, Tibor (2014) Az EU-transzferek felhasználásának eredményessége és makrogazdasági hatásai. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014037

Bánfi, Attila (2014) Ethical Finances? A Special View of Ethical Banking, Socially Responsible Investments = Etikus pénzügyek? Etikus pénzügyek és társadalmilag felelős befektetések. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014032

Veres, Judit (2013) Az amortizáció és a pénzügyi lízingfinanszírozás kapcsolatának elemzése a lízingbeadó szempontjából = The analysis of the relation between depreciation and financial lease from the point of view of the lessor. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013060

Felföldi-Szűcs, Nóra (2013) Hitelezés vevői nemfizetés mellett. A bank és a szállító hitelezési döntése = Lending in case of non-paying customer. The credit decision of the bank and the supplier. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinuis Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013041

Kazinczy, Eszter (2013) The development of the banking sector and its macroeconomic environment in Southeast Europe = A bankrendszer és makrogazdasági környezetének fejlődése Délkelet-Európában. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013020

Bauer, Péter (2013) Elemzések az inflációról = Essays on inflation. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013024

Jáki, Erika (2013) Az optimista EPS előrejelzési hiba viselkedéstani okai. Az EPS előrejelzések vizsgálata magyar és osztrák viszonylatban = The behavioural motives of the optimistic EPS forecasting error Analysing Hungarian and Austrian companies’ EPS forecasts. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013002

Váradi, Kata (2012) Likviditási kockázat a részvénypiacokon. A Budapesti Likviditási Mérték statisztikai elemzése és felhasználási lehetőségei = Liquidity risk on stock markets. Statistical analysis and possible applications of the Budapest Liquidity Measure. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Tajti, Zsuzsanna (2012) A lakossági jelzáloghitel LGD meghatározásának módszertani lehetőségei Magyarországon = The methodological opportunities of quantifying the retail mortgage loan’s LGD in Hungary. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Tóth, Éva Alíz (2012) Az európai bankrendszer koncentrációs folyamatának következményei. M&As, teljesítmény, verseny és bankválság = Consequences of the process of the concentration of the European banking system M&As, performance, competition and banking crises. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Tirnitz, Tamás (2012) Értékorientált kiegészítő beszámolás a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságok körében [védés előtt] = Value Reporting-Praxis der an der Budapester Börse notierten Gesellschaften. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Homolya, Dániel (2012) Banki működési kockázat és intézményméret = Operational risk of banks and firm size. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Michaletzky, Márton (2011) Pénzügyi piacok likviditása = Liquidity of financial markets. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Havran, Dániel (2011) A vállalati likviditáskezelés = Corporate liquidity management. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Csengődi, Sándor (2010) Külföldi tőke és bérek Magyarországon = Foreign capital and wages in Hungary. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Kopányi, Szabolcs (2010) A hozamgörbe dinamikus becslése = Dynamic Estimation of the Term Structure. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Lakatos, László Péter (2010) A számvitel szabályozása és a pénzügyi kimutatások hasznosságának megítélése = The regulation of accounting and the evaluation of the usefulness of financial statements. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Fazakas, Gergely (2010) Az osztalékpolitika vizsgálata Magyarországon = Examining the Dividend Policy in Hungary. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Dorner, Anikó (2010) A külföldi közvetlen befektetések tovagyűrűző hatása a mexikói gazdaságra = Spillover Effects of Foreign Direct Investment in the Mexican Economy. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Vajda, István (2009) Növekedésoptimális portfólió elmélet. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Flesch, Ádám (2009) A vállalati kockázatkezelés lehetséges eszközei és hatása a részvényesi érték növelésére = Review of corporate risk management tools and the way they can create shareholder value. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Wisniewski, Anna (2009) A Gazdasági és Monetáris Uniós csatlakozás makrogazdasági feltételrendszerének vizsgálata a négy visegrádi ország példáján keresztül = Examination of the macro-economic conditions of EMU accession on the example of the four Visegrád countries. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Oravecz, Beatrix (2009) Szelekciós torzítás és csökkentése az adósminősítési modelleknél. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Sebestyén, Géza (2008) Az arbitrált árfolyamok elméletének felhasználási lehetőségei a sztochasztikus eszköz-forrás menedzsmentben. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kutasi, Gábor (2008) Monetáris integráció és a költségvetési politikák versenye (Az EU8+2 országok költségvetési elemzése) = Monetary integration and the competition of fiscal policies (Budgetary analysis of EU8+2 countries). Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Lolbert, Tamás (2008) Statisztikai eljárások alkalmazása az ellenőrzésben, különös tekintettel a pénzügyi ellenőrzésre = Statistical methods in auditing, with special regard to financial audits. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Krénusz, Ágota (2007) A vállalati tőkeszerkezet meghatározó tényezőinek új modellje és annak vizsgálata Magyarország példáján. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Vigh, László (2007) A függetlenség az Európai Központi Bank esetében. Elméleti megközelítés, koncepcióalkotás és gyakorlat. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Molnár, Márk András (2007) A magyar tőkepiac vizsgálata pénzügyi viselkedéstani módszerekkel. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Rácz, András (2007) A seed capital finanszírozás szerepe a kezdő, innovatív vállakozások finanszírozása területén. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Zsámboki, Balázs Árpád (2007) Az EU-csatlakozás hatása a magyar bankrendszerre. Szabályzáspolitikai megfontolások. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem , Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Radó, Márk (2007) Az infláció hatása a vállalati értékre - különös tekintettel az adóhatásokra. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Francsovics, István (2006) A mezőgazdasági vállalkozások forrásszerkezetének összefüggései. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Lehmann, Marianna (2006) Az európai uniós csatlakozás és a nemzetközi tapasztalatok hatása a költségvetés megújítására. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Balogh, Csaba (2006) Határon átívelő akvizíciók és fúziók sikerességét meghatározó tényezők vizsgálata = Analysis of factors determining success of cross-border mergers and acquisitions. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Polgár, Éva Katalin (2006) Monetáris politika és konvergencia. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Balogh, Csaba (2006) Tőkeszükséglet és tőkeallokáció a pénzügyi intézményekben. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Lublóy, Ágnes (2005) A magyar bankközi piac rendszerkockázati vonatkozásai. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Iván, Gábor (2005) Az Európai Unió költségvetése a közösségi politikák tükrében. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Szüle, Borbála (2005) Diverzifikáció és kockázat a pénzügyi konglomerátumokban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Potori, Norbert Antal (2004) A határidős terménypiaci intertemporális árviszonyok szerepe a készletek időben történő elosztásában. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Némedi-Varga, Szilvia (2004) A hivatalosan támogatott exporthitelezés rendszerének alternatív institúcionalizmusa a nemzetközi kapcsolatok szabályozási keretei között. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Turner, Anna (2004) A tulajdonosi érték maximalizálásának lehetőségei Magyarországon. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Balogh, László (2004) Entscheidungsneutrales Steuersystem in Theorie und Praxis. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Csubák, Tibor Krisztián (2004) Kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Nádasdy, Bence (2004) Miért értékpapírosítanak a bankok? Empirirkus vizsgálat az Egyesült Államokban és a magyarországi konzekvenciák. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Zsembery, Levente (2004) Volatilitás kockázat és volatilitás kereskedés. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Kóbor, Ádám (2003) A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetőségei a pénzügyi stabilitás elemzésében. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Stecné Barati, Izabella (2003) A települési infrastuktúrafejlesztés finanszírozásának gyakorlata Magyarországon. Az önkormányzati beruházási hajlandóság előrejelzésének modellezése = The practice of municipal infrastructure finance in Hungary. Modelling municipal investment activity. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Mocsáry, Péter (2003) Az EK adójoga és adórendszere, mint az intra-integrációs adójog és adórendszer megvalósulása, kitekintéssel annak magyar adójogi és adórendszerbeli vonatkozásaira. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Marján, Attila (2003) Az európai pénzügyi szolgáltatási szektor és a Gazdasági és Monetáris Unió. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Radnai, Márton (2003) Határidős indexpiacok érési folyamata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Berlinger, Edina (2003) Jövedelemarányos visszafizetésen alapuló hallgatói hitelrendszerek. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Romhányi, Balázs (2001) A hozamgörbe tanulási hipotézise. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Urkuti, György (2001) A valutaválságok kialakulása és hatásaik. Gazdaságpolitikai elemzés a valutaválságok természetéről és az ellenük való küzdelem lehet ségeiről a fejlett országok körében a második világháború után előfordult legsúlyosabb egyedi válság példájával (Finnország, 1990-93). Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Darvas, Zsolt (2001) Sávos devizaárfolyam-rendszerek hitelessége. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Éliás, János (2000) A jelzálog-hitelezés szerepe a mezőgazdaság finanszírozásában. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

This list was generated on Sun Mar 24 05:34:57 2019 CET.