Items where Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 68.

Benedek, Lajos Krisztián (2011) A Központi-Börzsöny nagygombái: Fungisztikai, szünbiológiai és természetvédelmi értékelés [védés előtt] = Macrofungi of the Central Börzsöny Mts.: Fungistical and ecological characterisation and conservation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Sándorné Ferenc, Krisztina (2011) A csiperkegomba fajok hozamnövelése szalma táptalajon = Yield increase of agaricus species on straw substrate. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Sándor, Gergő (2011) A gyökeresedési zóna auxintartalmának alakulása szilvaalany fásdugványoknál = Changes of auxin content in the rooting zone of hardwood plum cuttings. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Hantos, Krisztina (2011) A hatékony generációváltás elősegítése a mezőgazdaságban. A fiatal gazdák támogatása = Promoting an Effective Change of Generations in Agriculture – Supporting Young Farmers. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Sipkay, Csaba (2011) A klímaváltozás lehetséges hatásainak modellezése dunai fitoplankton adatsor alapján = Modelling of the possible effects of climate change based on a Danubian phytoplankton database. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Dózsa, Csaba László (2011) A kórházak stratégiai válaszai a változó környezetre - Magyarországon a 2000-es években = Strategic Responses of Hospitals in Hungary to the Changing Environment in the Early 21st Century. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Banyár, József (2011) A kötelező öregségi életjáradékok lehetséges modelljei [védés előtt] = Model options for mandatory old-age annuities. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kristóf, Luca (2011) A magyar elitértelmiség reputációja = Reputation in the Hungarian Intellectual Elite. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Vén, Csilla (2011) A marhahús érésének vizsgálata, az érlelési technológia fejlesztése = Investigation of beef ageing, development of the ageing technology. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Szalma, Ivett (2011) A munkaerő-piaci helyzet hatása az első tartós párkapcsolat kialakítására és a szülővé válásra Magyarországon = The effect of labour market position on the formation of the first partnership and transition to parenthood in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Szabó, Zoltán (2011) A növénytermesztés környezeti hatásainak értékelése, különös tekintettel a biodiverzitásra. Egy intenzív- és egy ökogazdaság externális hatásai = Evaluation of environmental impacts of crop production, with particular focus on biodiversity. External impacts of an intensive farm and an ecological farm. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Sugár, András (2011) A piacszabályozás elméleti és gyakorlati aspektusai a közszolgáltató szektorokban, elsősorban az energiaszektor árszabályozása példáján = Theoretical and practical aspects of price regulation through the examples of energy sectors. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Papp, Gábor (2011) A prizonizációs elmélet újragondolása és alkalmazási lehetőségei egy hazai fegyintézeti populáción = Reconsideration of Prisonization Theory and Its Application for a Hungarian Prison Sample. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Szél, Bernadett (2011) A párkapcsolati összetartást segítő minták elemzése = Patterns supporting partnership cohesion. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Gergely, Orsolya (2011) A székelyföldi női vállalkozók profiljának és motivációinak vizsgálata = Female entrepreneurship The profile and motivation of women entrepreneurs in Szeklerland. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Fehér, Orsolya (2011) A termékinnováció meghatározó irányai a telítődő élelmiszerpiacon = Dominant trends of product innovation in the saturating food market. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Leskó, Annamária (2011) A tőketerhelés hatása a szőlőbogyó, a must és a bor összetételére [védés előtt]. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Bódi-Schubert, Anikó (2011) A vevő-beszállító kapcsolat sikerének fogalmi modellje = The conceptual model of success in buyer-supplier relationships. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Havran, Dániel (2011) A vállalati likviditáskezelés = Corporate liquidity management. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Balogh, Emőke (2011) Antioxidáns kapacitás meghatározása és ennek kialakításában szerepet játszó vegyületek vizsgálata bogyós gyümölcsök esetében = Characterization of the antioxidant capacity and determination of some antioxidant compounds in berry fruits. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Hellner, Gabriella (2011) Application of lipolytic enzymes of microbial origin as biocatalysts = Mikrobiális eredetű lipolitikus enzimek alkalmazása biokatalizátorként. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Geösel, András (2011) Az Agaricus blazei (Murrill) termesztési lehetőségei és komplex összehasonlító vizsgálata = The cultivation opportunities and complex comparison survey of Agaricus blazei (Murrill). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Göncz, Borbála (2011) Az Európai Unió megítélése Magyarországon = Perception of the European Union in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Sáfrány, Judit (2011) Az UV-B jelátvitel molekuláris genetikai vizsgálata Arabidopsis thaliana-ban: Az ANAC13 transzkripciós faktor szerepének jellemzése = Molecular genetic analysis of UV-B signal transduction in Arabidopsis thaliana: Describing the role of ANAC13 transcription factor. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Valkovszki, Noémi Júlia (2011) Az egyéves konyhakömény (Carum carvi l. var. annuum) termesztéstechnológiai feltételeinek optimalizálása csernozjom réti talajon = Optimization of conditions of growing technology of annual caraway (Carum carvi l. var. annuum) on chernozem meadow soil. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Nagy, Judit (2011) Az ellátási lánc típusai és menedzsmentjének eszközei – empirikus elemzés = Types of Supply Chains and Tools for Management – Empirical Analysis. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Emekandoko, Alphonse (2011) Az eltarthatóság növelése étkezési paradicsomnál és korai burgonyánál [védés előtt] = Increasing the shelf-life of table tomato and early potato. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Kis, Gergely (2011) Az állami szerepvállalás értékelése a magyarországi elektronikus hírközlő hálózati fejlesztésekben [védés előtt] = Evaluation of the government’s involvement in digital telecommunication network development in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Czúcz, Bálint (2011) Az éghajlatváltozás hazai természetközeli élőhelyekre gyakorolt hatásainak modellezése [védés előtt] = Modelling the impact of climate change on natural habitats in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Pap, Kata (2011) Az élelmiszer mikrobiológia kiemelt szempontjai palackozott forrás- és ásványvíz gyártása során [védés előtt] = Highlighted aspects of food microbiology in the course of natural mineral water and spring water production. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Kozák, Áron (2011) Bogyós gyümölcslevek kíméletes sűrítésének vizsgálata [védés előtt] = Investigation of gentle concentration of berry juices. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Győri, Zsuzsanna (2011) CSR-on innen és túl = CSR and beyond. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Gyeviki, Márta (2011) Cseresznye oltványok produktivitásának egyes tényezői = Factors of productivity of sweet cherry trees. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szedljak, Ildikó (2011) Dohány eredetű nyersanyagok minőségének és felhasználhatóságának biokémiai és mikrobiológiai jellemzése = Biochemical and microbiological characterization of the quality and usability of row materials of tobacco origin. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Dörnyei, Krisztina Rita (2011) Fogyasztói információkeresési magatartás vizsgálata élelmiszerek csomagolásán = Analysis of Consumer Information Search Behaviour on Food Packaging. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Lukács, József (2011) Integrációs kísérlet Délkelet-Ázsiában = Building an Integration in South East Asia. The ASEAN+3 Cooperation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Vas-Vincze, Ivetta (2011) Integrált membránműveletek alkalmazása egészséges félkész termékek előállításában [védés előtt] = Using integrated membrane processes for producing healthy semifinish products. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Hitka, Géza (2011) Kajszi szabályozott légterű tárolástechnológiájának fejlesztése = Development of the controlled atmosphere storage technology of apricot. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Biczó-Kabai, Veronika (2011) Kakaóvaj-egyenértékű növényi zsírok és a tárolási körülmények hatása csokoládé modellrendszerek reológiai és érzékszervi jellemzőire [védés előtt]. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Drégelyi Kiss, Ágota (2011) Klímaváltozási jelenségek modellezése egy elméleti vízi ökoszisztémában = Modelling of the phenomena of climate change in a theoretical aquatic ecosystem. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Csepely-Knorr, Luca (2011) Korai modern szabadtérépítészet. A közparktervezés-elmélet fejlődése az 1930-as évek végéig [védés előtt] = Early modern landscape architecture. The evolution of public park theory until the end of the 1930s. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Hangyáné Benkovics, Anna (2011) Korai stop kodon által okozott RNS degradációs rendszer vizsgálata Vitis vinifera és Arabidopsis thaliana növényeknél = The nonsense-mediated decay pathway of Arabidopsis thaliana and Vitis vinifera studied by a new gene depletion-complementation assay. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Jenei, István (2011) Kórházi folyamatok karcsúsítása. Külföldi és hazai tapasztalatok rendszerezése = Lean transformation of hospital processes. Structuring foreign and Hungarian experiences. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Pap, Zoltán (2011) Környezetkímélő palántanevelő közegek fejlesztése = Development of media for environmentally sound seedlings. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Honty, Krisztina (2011) Körtefajták tűzelhalással szembeni ellenállósága és a betegség folyamatának jellemzése néhány biokémiai paraméter vizsgálatával = Fire blight susceptibility of pear culativars and characterization of the disease process by some biochemical parameters. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Czeglédi, Melinda (2011) Minőségügyi rendszerek hatása a magyar zöldség- és gyümölcstermesztésre = Impact of quality systems on Hungarian fruit and vegetables production. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Kmellár, Béla (2011) Multikomponenses növényvédőszer-maradék meghatározás lehetőségei élelmiszerekből tömegspektrometriás módszerekkel = Possibilities of the determination of multicomponent pesticide residues in food by mass spectrometric techniques. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Nyírő, Nóra (2011) Médiatechnológiai innovációk elfogadása és terjedése [védés előtt] = Acceptance and diffusion of media technology innovations. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Dömők, Csilla (2011) Nationalitätenfrage und Verfassungsgeschichte in Österreich zwischen 1848-1867 = The Nationality Question and Constitutional History in Austria in the period of 1848-1867. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Domonkos, Endre (2011) Nemzetközi autonómia-modellek és kisebbségi kérdés. A katalán regionális autonómia és tapasztalatai = International autonomy models and minority question. The Catalan regional autonomy and its experiences. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Zsarnóczay, Gabriella (2011) Nitritmennyiségek hatásának vizsgálata húskészítményekben = Effect of different nitrite-concentrations in meat products. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Kiss, László (2011) Pannon ökorégióból származó földimogyoró satnyulás vírus (Peanut stunt virus, PSV) izolátumok jellemzése = Characterisation of Peanut stunt virus (PSV) isolates from the Pannon ecoregio. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Rak, Gábor (2011) Polifenolok és származékaik feltérképezése hármaskvadrupól tömegspektrometriás módszerrel [védés előtt] = Profiling polyphenols and their derivates with triple quadrupole mass spectometry. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Formádi, Katalin (2011) Professzionalizáció új iránya a turizmus szektorban = New Professionalism in the making – the case of the Tourism Sector? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Michaletzky, Márton (2011) Pénzügyi piacok likviditása = Liquidity of financial markets. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Hajdu Nagy, Gergely (2011) Rusztikus építmények a magyar kertművészetben. Romok, grották, remeteségek = Rustic buildings in the Hungarian landscape architecture. Ruins, grottoes, hermitages. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Vetőné Kiszter, Andrea Klára (2011) Rádiófrekvenciás hőkezelési technológia kidolgozása csípősségmentes mustármagliszt (Sinapis alba L.) előállítására = Development of radio frequency heat treatment technology for the production of non-pungent mustard (Sinapis alba L.) seed flour. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Szabó, Zsolt Roland (2011) Stratégiai adaptáció és kettős (verseny)képesség Magyarország 1992 és 2010 között [védés előtt] = Strategic adaptation, ambidexterity and competitiveness in Hungary between 1992 and 2010. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Barabásné Kárpáti, Dóra (2011) Szocializáció és drogfogyasztás. Szocializációs rizikótényezők vizsgálata kezelésben részesült drogfogyasztó fiatalok körében = Socialisation and drug consumption. A study of socialisation risk factors among young drug consumers under treatment. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Hubainé Tóth, Eszter (2011) Talaj szén-dioxid emissziójának mérése eltérő talajhasználati rendszerekben = Soil carbon-dioxide emission measurements in different soil use systems. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Román, András (2011) Tejsavó nano- és diaszűrésének vizsgálata = Investigation of nano- and diafiltration of whey. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Rada, Péter (2011) The Rubik’s Cube of democratic development a normative model of statebuilding. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Sziva, Ivett (2011) Turisztikai desztinációk versenyképességének értelmezése és elemzése [védés előtt] = Interpreting and analyzing the competitiveness of touristic destination. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Ördögh, Máté (2011) Táptalaj kiegészítők morfológiai, anatómiai és fiziológiai hatása sorbus taxonok mikroszaporítása során [védés előtt]. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szani, Zsolt (2011) Történelmi alma- és körtefajták a Kárpát-medencében a népi fajtaismeret és -használat tükrében = Historical apple and pear varietes within the Carpathian basin from the ethnopomological aspect. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szarvas, József (2011) Törzs-összehasonlító vizsgálatok és gyakorlati fejlesztések az ördögszekér laskagomba [Pleurotus eryngii (DC.:Fr.) Quél.] termesztésében = Strain comparative examinations and practical developments in the King Oyster Mushroom [Pleurotus eryngii (DC.:Fr.) Quél.] cultivation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Móricz, Péter (2011) Élenjáró magyarországi internetes vállalkozások fejlődése az üzleti modell nézőpontjából = Evolution of prominent Hungarian e-business companies from a business model perspective. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kozma, Miklós Attila (2011) Értékteremtés Public-Private Partnership keretében. Különös tekintettel a vállalkozó szempontjaira = Value creation in Public-Private Partnerships - with special emphasis on the private party’s concerns. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

This list was generated on Thu Jun 20 02:22:41 2024 UTC.