Browse by Department

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 111.

Gyorgyovichné Koltay, Elvira (2019) Magánönkormányzás Magyarországon: a budapesti agglomerációban található lakóparki szervezetek vizsgálata alapján = Private urban governance in Hungry: based on research of residental park organisations in the metropolitan area of Budapest. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019024

Radó, Márta Katalin (2019) Tracking the effects of life events on subjective well-being. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019004

Utzeri, Mounia (2018) A chance or a trap? Understanding gender equality schemes in management. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018034

Havas, Ádám (2018) Szegény rokonok: A magyar jazzszcéna szerkezete és rétegződése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018030

Ivony, Éva (2018) A szubjektív életminőség alakulása a gazdasági válság időszakában Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018026

Dén-Nagy, Ildikó (2018) Problem solver or private life killer?: Mobile Telephony and Work-life Balance in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018019

Gosztonyi, Márton (2018) A pénz zsonglőrei: az alacsony jövedelmű családok pénzügyi túlélési stratégiája és egy részvételi akciókutatás története. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018007

Bank, Dénes (2018) Implicit és explicit, valamint belső és külső CSR egy kettős függésben lévő piacgazdaságban. Különös tekintettel a munkavállalókról való gondoskodásra = Implicit and explicit, internal and external CSR in a double dependent market economy. Especially regarding labor provisions. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018009

Daróczi, Gergely (2018) Megszámlálhatatlan hajléktalan Magyarországon az ezredfordulón. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018001

Varga, Szabolcs (2017) A korrupció mint destruktív vállalkozás. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017039

Néray, Bálint (2017) Relational Integration as The Analysis of Friendship, Negative Ties and Ethnic Identity Among Adolescents = Kapcsolati integráció. Serdülőkori barátság, negatív kötelékek és rassz szerinti identitás elemzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017009

Makó, Ágnes (2017) A közismereti tudás és az elkötelezettség hatása a szakiskolát végzettek munkaerőpiaci esélyeire = The effect of general knowledge and student engagement on vocational school graduates’ labour market opportunities. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017016

Vépy-Schlemmer, Éva (2016) A deliberáció hatása a kaposvári deliberatív közvélemény-kutatás tapasztalatai = The impact of deliberation experiences of the deliberative polling in Kaposvár. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016046

Geszler, Nikolett Barbara (2016) Work-Family Conflict of Hungarian Manager Fathers = Munka és család közötti konfliktus a magyar menedzser férfiak életében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016039

Szanyi F., Eleonóra (2016) Szakiskolás tanulók rövid távú munkaerő-piaci és továbbtanulási tervei = Short term career aspirations of vocational school students. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016032

Zakariás, Ildikó (2016) Szolidaritás és hatalom a kisebbségi magyarokra irányuló jótékonyságban = Solidarity and Power in Voluntary Programs of Hungarian Ethnic Kin Support. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016030

Rab, Árpád (2016) A digitális kultúra hatása az emberi viselkedésre a gamifikáció példáján keresztül = The impact of digital culture on human behiavor through the example of gamification. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016029

Kisfalusi, Dorottya (2016) Interethnic Relations among Roma and Non-Roma Students in Hungary = Roma és nem roma tanulók interetnikus kapcsolatai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016022

Pitó, Klára (2016) Erdélyi magyar egészségügyi dolgozók Magyarországra vándorlása = The migration of Transylvanian Hungarian health workers to Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016018

Gyarmati, Andrea (2016) Nagyszülők és unokák. A nagyszülőktől az unokák felé irányuló gondozási transzferek jellege és változása = Grandparents and grandchildren. Features and changes in care transfers from grandparents to grandchildren. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016020

Pál, Judit (2016) Status and Negative Ties: A Longitudinal Network Study among Adolescents = Státusz és negatív kapcsolatok: Egy longitudinális hálózatelemzés középiskolások körében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016010

Martin, József Péter (2016) Felzárkózás vagy bezárkózás? A magyar gazdaság teljesítménye és az euroszkepticizmus alakulása az EU-csatlakozás után, összehasonlító keretben = Convergence or Isolation? The Performance of the Economy and the Development of Euroscepticism Following EU Accession in Hungary, in a Comparative Framework. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016009

Faludi, Julianna (2016) Innovációs minták a design-vezérelt iparágakban. A nyílt Made in Italy = Innovation Patterns In the Design-Driven Industries: Opening Up The Made In Italy. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016007

Géring, Zsuzsanna (2015) A vállalati társadalmi felelősségvállalás online vállalati diskurzusa. Avagy mit és hogyan kommunikálnak a hazai közép- és nagyvállalatok honlapjaikon a társadalmi szerepükről és felelősségükről = The online discourse of corporate social responsibility - what and how Hungarian medium-sized and large companies communicate about their corporate social role and responsibility. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015061

Csizmadia, Péter (2015) A szervezeti innováció és tudásfelhasználás mintái a magyar gazdaságban = Patterns of organisational innovation and knowledge use in the Hungarian economy. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015040

Nagy, Zita Éva (2015) Van-e út a munkába? A fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci reintegrációjának esélyei = Is there a way to find work? Re-integration chances of disabled people and persons with partial work capacities into the labor market. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015038

Sebők, Csilla (2015) A női munkavállalás hatása a napi időfelhasználásra = The effect of female employment on time use. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015028

Bányai, Borbála (2015) Intézmények a munkaerőpiaci rehabilitáció területén. Pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak a munkaerőpiacon = Institutions on the field of labour market rehabilitation. Patients with psychiatric diagnose on the labour market. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015029

Kiss, Márta (2015) A „turisztikai táj” kollektív megteremtése és fönntartása = The collective creation and support of touristic landscape. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015014

Egyedné Gergely, Júlia (2015) Az önkormányzatok lehetőségei a szuburbanizációs folyamatok alakításában. A szuburbanizációs hatások térbeli megjelenése és a különbségek mögötti lehetséges okok vizsgálata a Budapesti Agglomeráció példáján = The opportunities of local governments to influence the processes of suburbanization. The spatial form of suburban effects, and the possible reasons behind the differences – investigating the Agglomeration of Budapest. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015013

Győri, Ágnes (2014) Kis- és közepes vállalkozások együttműködési aktivitása. Egy közép-dunántúli kistérségben működő kis- és közepes vállalkozások kapcsolatrendszerének helyzetfeltárása = Cooperative Activity of Small and Medium-Sized Enterprises. Exploration of the networks of associations of SME’s operating in a micro region of Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014079

Székely, Levente (2014) Média multitasking. Az új generációk megváltozó médiafogyasztási és kommunikációs szokásairól = Media multitasking. On new generations’ changing habits of media consumption and communication. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014015

Takács-Murinkó, Lívia (2014) Első elköltözés a szülői házból Magyarországon. A szülői ház elhagyásának időzítése, párkapcsolati környezete és családi háttér szerinti különbségei = Leaving the Parental Home in Hungary. Timing, Partnership Context and Differences by Family Background. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014022

Kónya, Hanna (2013) The emergence of a transnational elite. A methodological approach for the definition and identification of the Csángó elite. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013049

Rácz, Attila (2013) Szegregáció a fejekben. A statisztikai és a mentális társadalmi-és térbeli elkülönülés vizsgálata Szegeden = Segregation in minds. Analysis on the statistical and mental-based socio-spatial segregation in Szeged. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013033

Perpék, Éva (2013) Önkéntesség és közösségfejlesztés = Volunteerism and community development. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013011

Bodor-Eranus, Eliza Hajnalka (2013) Önkormányzati pályázati aktivitás. Információs kulcsszereplők az önkormányzati fejlesztéspolitikában és pályázataiban Magyarországon = Tendering activity of local governments. Key information actors in the development and tendering of Hungarian local governments. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013009

Csüllög, Krisztina (2013) Kapcsolatok online és offline. Az internet és más infokommunikációs technológiák szerepe a privát kapcsolathálózatokban = Online and offline relationships. The role of the Internet and other ICTs in private social networks. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013001

Balogh, Péter (2012) Kontraproduktivitás a fejlesztéspolitikában? Az EU-források felhasználásának gazdaságszociológiai elemzése [védés előtt] = Counterfinality in development policy? An economic-sociological analysis of the EU-funds. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Bakonyi, Eszter (2012) To trust or not to trust. Trust Towards Democratic Institutions in Central and Eastern Europe after the Regime Change in 1989-1990 – with a Special Focus on Hungary = Bízni vagy nem bízni? A demokratikus intézmények iránti bizalom a rendszerváltás után Kelet- és Közép-Európában – és ezen belül Magyarországon [védés előtt]. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Gulyás, Emese (2012) Az etikus fogyasztás mint a közügyekben való részvétel = Ethical consumption as public participation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Gulyás, Attila (2012) A friendly offer – fairness and social embeddedness = Baráti ajánlat – méltányosság és társadalmi beágyazottság) [védés előtt]. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Szász, Antónia (2012) Progresszív judaizmus Magyarországon. Indentitás-(re)konstrukció reform zsidó közösségben = Progressive Judaism in Hungary. Identity (re)construction in reform Jewish communities. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Szalma, Ivett (2011) A munkaerő-piaci helyzet hatása az első tartós párkapcsolat kialakítására és a szülővé válásra Magyarországon = The effect of labour market position on the formation of the first partnership and transition to parenthood in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Papp, Gábor (2011) A prizonizációs elmélet újragondolása és alkalmazási lehetőségei egy hazai fegyintézeti populáción = Reconsideration of Prisonization Theory and Its Application for a Hungarian Prison Sample. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Kristóf, Luca (2011) A magyar elitértelmiség reputációja = Reputation in the Hungarian Intellectual Elite. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Gergely, Orsolya (2011) A székelyföldi női vállalkozók profiljának és motivációinak vizsgálata = Female entrepreneurship The profile and motivation of women entrepreneurs in Szeklerland. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Barabásné Kárpáti, Dóra (2011) Szocializáció és drogfogyasztás. Szocializációs rizikótényezők vizsgálata kezelésben részesült drogfogyasztó fiatalok körében = Socialisation and drug consumption. A study of socialisation risk factors among young drug consumers under treatment. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Szél, Bernadett (2011) A párkapcsolati összetartást segítő minták elemzése = Patterns supporting partnership cohesion. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Göncz, Borbála (2011) Az Európai Unió megítélése Magyarországon = Perception of the European Union in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Formádi, Katalin (2011) Professzionalizáció új iránya a turizmus szektorban = New Professionalism in the making – the case of the Tourism Sector? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Nagy, Zita (2010) A Playboy jelenség kulturális és társadalomtörténeti összefüggései = The cultural and sociological associations of the Playboy phenomenon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Veroszta, Zsuzsanna (2010) Felsőoktatási értékek - hallgatói szemmel. A felsőoktatás küldetésére vonatkozó hallgatói értékstruktúrák feltárása = Higher education values – from the aspect of university students Reveal of university student value structures concerning the mission of higher education. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Keller, Tamás Péter (2010) Nemcsak a tudás számít. A pszichológiai tőke szerepe a kereseti egyenlőtlenségek magyarázásában = Personal Characteristics and Earning Inequalities. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Császár, Melinda (2010) Nemzet - jog - identitás. A státusztörvény végrehajtásának szociológiai vonatkozásai = Nation – Law – Identity. The Sociological Aspects of the Enforcement of the Status Law. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Lovász, Gabriella (2010) A munkaügyi mediáció eredményessége és fogadtatása a szociális partnerek szemszögéből = The effectiveness and reception of labour mediation from the point of view of social partners. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Becze, Orsolya (2010) "Lépésről lépésre" egy pedagógiai innováció nyomában = "Step-by-Step" – in Pursuit of a Pedagogical Innovation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Pálinkó, Éva (2010) Fiatal kutatók életútja és szakmai identitása = The career and professional identity of young researchers. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Nagy, Terézia (2010) Kötődések és kudarcok. A kapcsolatok és kapcsolati kudarcok szerepe az integrációban. Egy menekültek körében végzett terepmunka eredményei. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Csonka, László (2010) A kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatok hatása a vállalkozások tudományos és technológiai képességeinek fejlődésére: Autóipari tudásközpontok Magyarországon = The role of R&D and innovation networks in enhancing the scientific and technological capabilities of Hungarian enterprises. Knowledge networks in the Hungarian automotive industry. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Drjenovszky, Zsófia (2010) A nők távolmaradása a munkaerőpiactól a gyermekvállalást követően = Absence of women from the labour market after having children. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Ferencz, Magdolna (2009) Értékek az internetes hálózati kommunikációban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Monostori, Judit (2009) Aktív korúak nyugdíjban. A korai nyugdíjazás jelensége és okai a rendszerváltás utáni évek Magyarországán. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Bocz, János (2009) A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon. A magyar nonprofit szektor az 1990-es évek elejétől a 2000-es évek közepéig. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Biró, Emese (2009) A nők megjelenítése a Legjobb film Oscar-díját 1970-2005 között elnyert filmekben = The Representation of Women in Films Winning the Oscar Best Picture Award from 1970 to 2005. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Bálint, Blanka (2009) A túlképzettség okainak vizsgálata az erdélyi diplomás fiatalok körében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Bálint, Gyöngyvér (2009) Foglalkoztatási stratégiák Hargita megyében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Kürtösi, Zsófia (2009) A nők és férfiak társadalmi kapcsolathálózatának eltérései a munkaszervezetben = Differences in female and male social networks in a work setting. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Földházi , Erzsébet (2009) Az első házasságkötés után. A párkapcsolatok dinamikája, egyszülős családok kialakulása és megszűnése Magyarországon a 20. század második felében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Lőrincz, László (2009) Mate selection in on-line dating (Párválasztás az interneten). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Monostori, Katalin (2009) Környezettudatosság Magyarországon - Attitűd és cselekvés a szelektív hulladékgyűjtésben = Environmental consciousness in Hungary attitude and action in the field of selective waste collection. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Zsákai, Szilvia (2008) Társas kapcsolathálók és alkoholizmus. Társadalmi támogatás szerepe az Anonim Alkoholisták felépülésében és visszaesésében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Veres, Előd (2008) Mediatizált öngyilkosságok - a "Werther effektus" szociológiai vizsgálata = Mediatized suicides – the sociological study on Werther-effect –. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Blaskó, Zsuzsa (2008) Származási hatások a munkapiacon? A társadalmi egyenlőtlenségek a iskolarendszeren kívüli átörökítéséről = Social Origin Effects in the Labour Market? Transmission of social inequalities outside the educational system. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Füleki, Dániel (2007) A számítógép- és internethasználat technikai és társadalmi feltételei kutatási tapasztalatok alapján. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Balogh, Eszter (2007) Kooperáció és oppurtunizmus: a vállalatközi kapcsolatok megromlása és helyreállításának lehetőségei a hazai gazdaságban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Durst, Judit (2007) Kirekesztettség és gyermekvállalás. A romák termékenységének változása néhány "gettósodó" aprófaluban (1970-2004). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Boda, Dorottya (2007) A munkavállalói tulajdonban lévő szervezetek gazdálkodása és tulajdonosi érdekképviselete. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Szőllős, Péter (2007) A turizmus társadalmi beágyazottsága. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Koudela, Pál (2007) A kassai polgárság 1918 előtt és után. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Medgyesi, Márton (2007) Nemzedékek közöttti transzferek és a társadalmi státusz átörökítése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Bódis, Lajos (2006) Járadékszerzés a posztszocialista munkaszervezetekben: három magyarországi eset. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Nagy, Réka (2006) Digitális egyenlőtlenségek: Mítosz vagy valóság? Információs technológiák használatának aspektusai az ifjúság körében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Szegedi, Péter (2006) Pozíciók és oppozíciók: a futballmező kialakulása, struktúrája és dinamikája. Az 1945 előtti debreceni labdarúgás történetszociológiai elemzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Csite, András (2005) Reménykeltők Politikai vállalkozók, hálózatok és intézményesülés a magyar vidékfejlesztésben 1990-2002 között. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Földvári, Mónika (2005) Vallásosság és értékek együttjárása a magyar társadalom generációiban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Gábos, András (2005) A magyar családtámogatási rendszer termékenységi hatásai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Kopasz, Marianna (2005) Történeti-kulturális és társadalmi tényezők szerepe a vállalkozói potenciál területi különbségeinek alakulásában Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Lannert, Judit (2005) Pályaválasztási aspirációk. (A 13 és 17 évesek továbbtanulási aspirációi mögött munkáló tényezők három kistérségben). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Pásztor, Adél (2005) Ellenszélben. Iskolázottsági egyenlőtlenségek a kisebbségi magyar fiatalok körében a rendszerváltozást követően. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Rosta, Gergely László (2005) Vallásosság, politikai attitűdök és szekularizáció Nyugat-Európában 1981-1999. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Szabady, Balázs (2005) A magyarországi termékenységet befolyásoló tényezők - a befolyásolás lehetőségei. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Szabó, Laura (2005) A társadalmi támaszt nyújtó személyes kapcsolatháló és a szubjektív életminőség összefüggései az egészséges és mozgáskorlátozott személyek körében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Tóth, Lilla (2005) A siker és a bizalom egy nagyközség vállalkozói körében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Békési, László (2004) Cári időkből visszatérő patrióta, nacionalista elemek és szimbólumok a Nagy Honvédő Háború idején. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Benyó, Béla (2004) A munkavállalói részvétel intézménye: az üzemi tanácsok helyzete a mai Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Hegedűs, István (2004) Rút pártviszály. Pártok és változások - a Fidesz politikai fordulata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Hermann, Zoltán (2004) Továbbtanulási döntés az általános iskola végén: a kulturális és jövedelmi tényezők szerepe. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Molnár, Emilia (2004) Cigány kisebbségi önkormányzatok. A kisebbségi érdekérvényesítés korlátai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Nagy, Ildikó (2004) "Ki az úr a háznál?". Családok pénzkezelési szokásai és az azt befolyásoló tényezők vizsgálata az 1990-es évek Magyarországán. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Tóth, Kinga Dóra (2004) Magyarországi és angliai kiemelkedett cigányok identitástípusainak összehasonlító elemzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Vicsek, Lilla Mária (2004) Bizonytalanságérzet és meghatározó tényezői a mai Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Szemerszki, Marianna (2003) A magánfelsőoktatás kialakulása Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Balogh, Gábor (2003) Racionális cselekvés és kollektív döntés a társadalombiztosításban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Bögre, Zsuzsanna (2003) Társadalmi-politikai változások hatása a vallásos identitás alakulására Magyarországon (1948-1990)-különös tekintettel 1948-1964 közötti időszakra. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Sztárayné Kézdy, Éva (2003) Egykori arisztokrata családok leszármazottai a mai Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Janky, Béla (2002) Szolidaritás és jóléti preferenciák. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Tóth, István György (2002) Jövedelemeloszlás a kilencvenes évek Magyarországán. Elméletek, módszertan és hipotézisek. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Bódi, Ferenc (2001) A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Neumann, László (2001) A vállalati kollektív béralku Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Hegedűs, Rita (2000) A vallásosság alakulása Magyarországon a kilencvenes évek kutatásainak tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

This list was generated on Thu Jun 20 02:22:47 2024 UTC.