Browse by Department

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 155.

Naszádos, Zsófia (2023) Új német hegemónia Európában : Németország hatalmi pozíciója az Európai Unióban a 2008-as gazdasági válságot követően. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023060

Bősz, Anett (2021) A liberalizmus gazdaságelméleti hagyományai, különös tekintettel az etikai megalapozásra. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021028

Hajdú, András (2021) Radikális jobboldal és új nacionalizmus : A radikális jobboldal mint válasz a nemzetállami szuverenitást érő kihívásokra egyes nyugat-európai országokban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021027

Gyurácz, Veronika (2020) Modern kori rabszolgaság Nyugat-Afrikában: A modern kori rabszolgaság formálódó értelmezése = Contemporary Slavery in West Africa: The Shaping Elaboration of Contemporary Slavery. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020013

Mendly, Dorottya (2020) Weaving the Tapestry of Life: The United Nations and Global Governmentality. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020011

Golovics, József (2020) A migráció gazdaságtana: egy intézményi közgazdaságtani megközelítés = Economics of Migration: an Institutional Approach. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020006

Szabó, Tamás (2020) Magyar‒román államközi viszony és az RMDSZ kapcsolatrendszere a rendszerváltástól a könnyített honosítási eljárás bevezetéséig = Hungarian‒Romanian inter-state relations and the impact of RMDSZ from the regime change to the adoption of the simplified naturalisation procedure. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020003

Surányi, Csaba (2020) A görög államépítés nemzetközi háttere: a híoszi mészárlástól a Szmirnai tragédiáig = The international background of Greek nation building. From the Massacre of Chios until the Tragedy of Smyrna. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020002

Yilmaz, Mehmet (2019) A török politikai rendszer átalakulása 2002 és 2018 között = Transformation of the Turkish political system between 2002 and 2018. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019028

Egeresi, Zoltán (2019) Neo-Ottomanist Hegemonic Order and its Implications on Ankara’s Foreign Policy in the Balkans. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019026

Hegedüs, Krisztina (2019) Földgázfüggőség, levegőszennyezés és energiaszegénység: Magyarország példáján keresztül = Natural gas dependency, air pollution and energy poverty: through the example of Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019023

Szijártó, Norbert (2019) Az optimális valutaövezet elméletek és a Gazdasági és Monetáris Unió működése = Optimum currency area theories and the functioning of the Economic and Monetary Union. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019017

Kelemen, Zoltán (2019) A Historically Revised Model of Neomediaevalism and the European Union as "Regimen Mixtum". PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019012

Szalai, Máté (2019) Small States in the Middle East. The Foundations and Application of the Complex Model of Size. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019001

Stepper, Péter (2018) A kényszermigráció mint biztonsági kihívás Közép-Európában: eltérő percepciók, közös álláspont a visegrádi országokban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018025

Bartha-Rigó, Márta (2018) A „Csungkuó” idea biztonsági megközelítése: értekezés a kínai biztonság és az ENSZ kapcsolatáról. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018014

Sárvári, Balázs (2018) A kínai felzárkózás gazdaságpolitikai és geopolitikai vonatkozásai 1949-től 2007-ig. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018006

Illés, Zoltán (2018) Párhuzamos államépítések Dél-Szudánban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018005

Dabis, Attila (2017) Tévhitek az autonómiáról: Székelyföld autonómiájának alkotmányossága = Misbeliefs about Autonomy: The Constitutionality of the Autonomy of Szeklerland. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017044

Vékony, Dániel (2017) Emlék, mások és emlékmások: A kollektív emlékezet, mint multikulturális kormányzati eszköz a brit többségi társadalom és a muszlim kisebbségi csoportok közötti társadalmi koherencia növelésében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017037

Magasházi, Anikó Terézia (2017) Transznacionális vállalatok és hálózataik: Szingapúri tanulságok úton az innováció-vezérelt gazdaság felé = Transnational corporations and their networks Lessons from Singapore on the road towards innovation-driven economy. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017034

Szálkai, Kinga (2017) A vízmegosztás kérdése a nemzetközi kapcsolatok elméletében: Vízügyi konfliktusok és együttműködések Közép-Ázsiában a XXI. század elején = Water Distribution Issues in the Theory of International Relations: Water Conflicts and Cooperation in Central Asia at the Beginning of the 21st Century. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017023

Vári, Andrea Sára (2017) Kína fejlesztési együttműködése Afrikával = China’s development co-operation with Africa. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017021

Rada, Csaba (2017) Introvertált külpolitikától regionális puha hatalmi ambíciókig. A török külpolitika átalakulásának elemzése = From introversion to regional soft power ambitions An analysis of the transformation in Turkish foreign policy. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017022

Asztalos, Viktor (2017) A maastrichti deficitmutató a globális válság időszakában = The Maastricht deficit index in the era of global crisis. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017008

Győriné Szabó, Gabriella (2017) A kohéziós alapok minőségi felhasználásának feltételei és kihívásai = Conditions and challenges of using the cohesion funds „a la” quality spending. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017005

Dani, Ákos (2016) Válság és alternatívakeresés: a nemzetközi monetáris rendszer a XXI. század elején = Crisis and search for alternatives: the international monetary system at the beginning of the 21st century. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016043

Merenics, Éva (2016) Individuality, Collectivity, Locality and Transnationality in Armenian Genocide Processing = Egyéni, kollektív, helyi és transznacionális tényezők az örmény népirtás feldolgozásában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016042

Soltész, Béla (2016) Migration and diaspora policies for development in Latin America = Migráció és fejlesztő diaszpórapolitikák Latin-Amerikában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016040

Pesuth, Tamás (2016) Bankszabályozás a válság után. A 2008-as világgazdasági válság hatása a pénzügyi intézményrendszerre = Banking regulation after the crisis. The effect of the 2008 world economic crisis on the financial institutions. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016019

Vértesy, Dániel (2016) Cycles of Economic and Technological Change in Latecomer Aerospace Industries = A gazdasági és technológiai változás ciklusai a repülőgépgyártás későn jövőinek tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016013

Fábián, Emilia (2016) Az átalakuló normák hatása a japán biztonságpolitikára. Yoshidától az Abe-doktrínáig- az antimilitarista normától a proaktív pacifizmusig = Japan’s Security Policy from the Yoshida to Abe-doctrine: The Influence of Changing Norms from the Antimilitarism to the Proactive Pacifism. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016016

Gyene, Pál (2016) Rezsimstabilitás és hatalomgyakorlás a poszt-szovjet Közép-Ázsiában = Regime Stability and Exercising Power in post-Soviet Central Asia. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016003

Vincze, Dalma (2015) Regionális nemzetközi szervezetek demokrácia-támogatása a Nyugat-Balkánon = Democracy promotion in the Western Balkans through regional international organizations. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015060

Szilágyi, Judit (2015) Washingtoni vagy pekingi konszenzus? Világgazdasági súlyponteltolódások az Egyesült Államok és Kína között = Washington or Beijing Consensus? Shifts in global economic power between the United States and China. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015059

Tétényi, András (2015) A Dél-afrikai Köztársaság: regionális hegemón = The Republic of South Africa: a regional hegemon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015021

Péczeli, Anna (2015) Shifting Away From Cold War Nuclear Thinking? Nuclear Strategy under the Obama Administration. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015009

Gugán, Dániel (2014) Euro-Mediterranean Interdependence and Economic Co-development = Euro-mediterrán interdependencia és közös gazdasági fejlődés. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014076

Szörényi, András (2014) A nem-állami szereplők befolyásának növekedése a nemzetközi kapcsolatok különböző területein = The increasing influence of non state actors in different areas of international relations. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014080

Kollai, István (2014) Emlékezetpolitika Szlovákiában és a szlovák társadalom magyarságképe = Memory policy in Slovakia and the image of Hungarians in the Slovak society. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014050

Szalóki, Katalin (2014) A nemzeti parlamentek lehetőségei az európai uniós döntéshozatal befolyásolására. Út a lisszaboni szerződésig és azon túl = Possibilities of the national parliaments to influence the european union’s decision-making. Way till the treaty of lisbon and beyond. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014049

Kemény, János (2014) A felkelésellenes hadviselés lakosságközpontú elméletének fejlődése a XX-XXI. században = The Development of Population Centric Counterinsurgency Warfare Theory in the 20th and 21st Century. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014033

Hugyecz, Attila (2014) Olajipari együttműködések a vállalati stratégiák alapján = Cooperation in the petroleum industry in light of the corporate strategies. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014030

Endrődi-Kovács, Viktória (2014) A Nyugat-Balkán gazdasági integrációérettsége = The economic integration maturity of Western Balkans. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014027

Varga, Gergely (2014) Az Egyesült Államok tágabb közel-keleti stratégiája és a transzatlanti kapcsolat a 2001. szeptember 11-ét követő évtizedben = The greater Middle East strategy of the United States and the transatlatic relationship in the decade following September 11 2001. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014021

Tőrös, Ágnes (2014) Az árfolyam-politika szerepe Kína gazdasági növekedésében = The role of exchange rate policy in the economic growth of China. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014019

Horváth, Csaba Barnabás (2014) Ázsiai erőegyensúly = Power Balance in Asia. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014007

Horváthné Angyal, Boglárka (2014) A nemzetközi segélyezés mint globális közjószág: civil szervezetek Afganisztánban = Foreign aid as a global public good: civil society organizations in Afghanistan. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014006

Lehmann, Kristóf (2014) Subjective well-being in the European Union = Szubjektív jólét az Európai Unióban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014001

Kemenszky, Ágnes (2013) A nemzetközi területi adminisztráció balkáni modelljei: Bosznia-Hercegovina és Koszovó = Balkan models of international territorial administration: Bosnia and Herzegovina, and Kosovo. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013058

Balogh, István (2013) The Theory of “Strategic Blowback”. US Strategy Towards Iran 1993-2010. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013046

Ódor, Bálint (2013) A kettős többség bevezetésének várható hatásai a Tanács működésére és Magyarország érdekérvényesítési lehetőségeire = The impacts of the introduction of the double majority in the Council of the European Union. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013038

Kazinczy, Eszter (2013) The development of the banking sector and its macroeconomic environment in Southeast Europe = A bankrendszer és makrogazdasági környezetének fejlődése Délkelet-Európában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013020

Biedermann, Zsuzsánna (2013) Genocídium és destabilizáció az afrikai Nagy Tavak régióban – Ajánlások a megelőzésre = Genocide and destabilization in the African Great Lakes Region Policy recommendations for prevention. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013030

Simon Nagy, Lilla (2013) Nyilvános diplomácia = Public diplomacy. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013031

Szabó, Zsolt (2013) Posztszocialista fejlődés és a Hirschman-trilemma = Post-socialist development and the Hirschman trilemma. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013019

Czékus, Bálint Tibor (2013) Nemzeti érdekek az EU-ban. Az olasz európa-politika tanulságai, különös tekintettel az európai gazdasági kormányzásban betöltött szerepre = National Interests in the EU. Experiences of Italy’s European policy with special regard to its role in the European economic governance. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013018

Szunomár, Ágnes (2013) Kínai nagyhatalmiság. A Kínai Népköztársaság nagyhatalmi ambíciói, szerepvállalása, és partnerei a XXI. században = Great power with Chinese characteristics. Great power ambitions, role and partners of the People’s Republic of China in the twenty-first century. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013015

Száraz, Krisztina (2012) The role of the European Union in the global fight against trafficking in human beings [védés előtt] = Az Európai Unió szerepe az emberkereskedelem elleni globális harcban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Rosta, Miklós (2012) Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága [védés előtt] = Institutional determinants of New Public Management. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Rövid, Éva (2012) Az Európai Unió egységes nemzetközi szerepvállalása. A jelen valósága, vagy a jövő kihívása? [védés előtt] = The unified international actorness of the European Union. Reality of today or challenge for tomorrow? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Tóth, Éva Alíz (2012) Az európai bankrendszer koncentrációs folyamatának következményei. M&As, teljesítmény, verseny és bankválság = Consequences of the process of the concentration of the European banking system M&As, performance, competition and banking crises. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Pálfiné Sipőcz, Rita (2012) Az Európai Unió külső energiapolitikája. Importfüggőség, ellátásbiztonság és integráció = Az The External Energy Policy of the European Union. Import-dependence, security of supply and integration. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Vigvári, Gábor (2012) Globalizáció és fejlesztő állam. A nemzetközi rezsimek változásának hatása a fejlesztő államra = Globalization and the developmental state. The effects of changing international regimes on the developmental state. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Folk, György (2012) Gazdasági növekedés és jólét. A világgazdasági nyitás hatása a vidéki jólétre Indiában = Economic growth and well-being. Liberalization and well-being in rural India. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Kozenkow, Judit (2012) Rendszerváltás, intézmények és gazdasági növekedés. Az intézmények szerepe Lengyelország és Magyarország gazdasági teljesítményében 1990 és 2010 között = Transition, institutions and economic growth The role of institutions in the economic performance of Poland and Hungary from 1990 to 2010. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Dömők, Csilla (2011) Nationalitätenfrage und Verfassungsgeschichte in Österreich zwischen 1848-1867 = The Nationality Question and Constitutional History in Austria in the period of 1848-1867. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Lukács, József (2011) Integrációs kísérlet Délkelet-Ázsiában = Building an Integration in South East Asia. The ASEAN+3 Cooperation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Domonkos, Endre (2011) Nemzetközi autonómia-modellek és kisebbségi kérdés. A katalán regionális autonómia és tapasztalatai = International autonomy models and minority question. The Catalan regional autonomy and its experiences. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Rada, Péter (2011) The Rubik’s Cube of democratic development a normative model of statebuilding. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Petővári, Bence (2010) A paradigmaváltás esélyei a fejlett országok migrációs politikájában = International Migration and Politics - chances of paradigm change in the migration policy of developed countries. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Csengődi, Sándor (2010) Külföldi tőke és bérek Magyarországon = Foreign capital and wages in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Kelemen, Csaba (2010) A magyar külpolitika Európa-pillére = The Europe-pillar of the Hungarian foreign policy. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Sasvári, Nóra (2010) Civil szervezetek és az Európai Unió - Civil érdekérvényesítés = Civil society organisations and the European Union - CSO interest representation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Szent-Iványi, Balázs (2010) A nemzetközi fejlesztési segélyezés hatékonysága = The Effectiveness of the International Development Aid Regime. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Marton, Péter (2010) Grand Theory meets the Afghan case: State failure and state-building in an age of uncertain policy-making. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Dorner, Anikó (2010) A külföldi közvetlen befektetések tovagyűrűző hatása a mexikói gazdaságra = Spillover Effects of Foreign Direct Investment in the Mexican Economy. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Vass, Péter (2009) The diplomatic bargaining process of the British budgetary rebate. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Jobbágy, István (2009) Szlovákia és az európai nemzetközi szervezetek kapcsolata, különös tekintettel a kisebbségi kérdésre: A szlovákiai magyar kisebbség és az Európa Tanács = Relations between Slovakia and the European international organizations, especially the minority issue: The Hungarian minority in Slovakia and the Council of Europe (1990-2004). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Fejes, Péter (2009) Az európai büntetőjogi integráció erősítésének lehetőségei és akadályai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Czuriga, Eszter (2009) Az Európai Unió regionális politikája és annak eredményei Portugáliában. Konvergencia és divergencia a gyakorlatban = The European Union's regional policy and its results in Portugal. Convergence and divergence in practice. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Wisniewski, Anna (2009) A Gazdasági és Monetáris Uniós csatlakozás makrogazdasági feltételrendszerének vizsgálata a négy visegrádi ország példáján keresztül = Examination of the macro-economic conditions of EMU accession on the example of the four Visegrád countries. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Hudecz, Gergely (2009) A demokrácia jelei és lehetőségei Marokkóban. A demokratikus átmenet elméletének alkalmazhatósága egy muszlim ország esetében = Democratisation Theories and Experience: A case study on Morocco. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Kőváriné Ignáth, Éva (2009) Magyarország biztonsági portréja a dokumentumok tükrében. A Varsói Szerződés időszakától a NATO tagságig. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Kégler, Ádám (2009) Tagállami érdekérvényesítés az Európai Unióban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Lehoczki, Bernadett (2009) Latin-Amerika és Kína: a kapcsolatok új rendszere? = Latin America and China: New System of Relations? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Zongor, Attila Árpád (2008) Az Európai Unió kulturális politikája az elméletben és a gyakorlatban = The cultural policy of the European Union in theory and practice. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Tolnai, Ágnes (2008) A multikulturalizmus elméleti és gyakorlati kérdései Ausztrália esetében = The theoretical and practical issues of multiculturalism in the case of Australia. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Gál, Zsolt (2008) Bevándorlás az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban. Enyhíti vagy elmélyíti az öregedés okozta problémákat? = Immigration in the United States of America and the European Union. Helping to Solve the Financial Consequences of Ageing? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Egyházy, Zoltán (2008) Magyarország közlekedési kapcsolatai az európai térségfejlesztésben és a regionális együttműködésben = The Traffic Relations in Hungary within the European Regional Development and Regional Cooperation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Paragi, Beáta (2008) A békefolyamat sokkal fontosabb volt. A nemzetközi segélyezés összefüggései az izraeli-palesztin konfliktusban (1993-2000-2005) = The peace process was more important. The context of external assistance in the Israeli-Palestinian conflict, 1993-2000-2005. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Kutasi, Gábor (2008) Monetáris integráció és a költségvetési politikák versenye (Az EU8+2 országok költségvetési elemzése) = Monetary integration and the competition of fiscal policies (Budgetary analysis of EU8+2 countries). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Savoia, Remo (2008) Egy zöldebb Európa avagy a környezetvédelmi politika integrációjának folyamata az Európai Unióban = A Greener Europe or The Environmental Policy Integration Process in the European Union. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Nagy, Sándor Gyula (2008) Az európai uniós támogatások hatékonyságának mérése. Hatékonyság és hatásosság az európai uniós támogatások felhasználásánál 2004 és 2006 között Magyarországon az első Nemzeti Fejlesztési Terv keretében = Measuring the efficiency of EU subsidies Efficiency of using the EU-funds in framework of the first National Development Plan in Hungary in the period of 2004-2006. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Jensen, Jody Patricia (2008) Globalizing governance in a multi-stakeholder world: The global prince, merchant and citizen = Globalizálódó kormányzás a sokrésztvevős világban: a globális Herceg, Kalmár és Polgár. PhD thesis, Corvinus University of Budapest, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Horváthné Barsi, Boglárka (2007) Az új gazdaság térbeli elhelyezkedése Magyarországon = The Spatial Location of the New Economy in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Zsámboki, Balázs Árpád (2007) Az EU-csatlakozás hatása a magyar bankrendszerre. Szabályzáspolitikai megfontolások. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem , Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Vigh, László (2007) A függetlenség az Európai Központi Bank esetében. Elméleti megközelítés, koncepcióalkotás és gyakorlat. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Szűcs, Anita (2007) Az „exception française" erodálása és a megváltozott francia nagyhatalmiság. Franciaország kettős válsága. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Gálik, Zoltán (2007) A közös európai külpolitika elmélete. A neoföderalizmustól a külpolitikai döntéselméletig. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Rónay, Miklós (2007) Az egységesség elve a katolikus egyház külügyi tevékenységében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Ludvig, Zsuzsanna (2007) Oroszország és a kibővült Európai Unió gazdasági kapcsolatai - közép-kelet-európai szemmel. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Csicsmann, László (2007) Iszlám és demokrácia a Közel-Keleten és Észak-Afrikában. A nyugati típusú demokrácia adaptálásának lehetőségei és korlátai a tágabb értelemben vett Közel-Keleten. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Lokonon, Serge (2007) Les conditionalites politiques de l'Afrique dans l'actuel contexte international. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Garadnai, Zoltán (2006) Kelet-Közép-Európa helye és Magyarország szerepe De Gaulle tábornok Európa-politikájában 1958-1969. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Lehmann, Marianna (2006) Az európai uniós csatlakozás és a nemzetközi tapasztalatok hatása a költségvetés megújítására. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Lukács, Eszter (2006) A transznacionális vállalatok és a munkaerőpiac kapcsolatai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Moldicz, István Csaba (2006) Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája és a közösségi politikák közötti kapcsolódások. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Schweitzer, András (2006) Az átalakuló Izrael/Palesztina konfliktus és a Jeruzsálem-kérdés. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Tiba, Zoltán Gábor (2006) Az élelmiszersegélyek változó környezete és élelmezésbiztonsági hatásának mérése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Drexler, András (2005) Az Európai Unió - Latin-Amerika kapcsolatrendszer. Spanyolország szerepvállalása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Flamm, Benedek László (2005) Régiók, regionális politikák Észak-Európában. Fogalom-meghatározás, mérési módszertan, összehasonlító vizsgálatok az északi országokban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Gordos, Péter (2005) Villamos energia határkeresztező kereskedelme az Európai Unió belső villamosenergia-piacán. Főbb akadályok, továbblépési lehetőségek. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Hargita, Eszter (2005) Állami támogatások Magyarországon az uniós versenypolitika tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Ilisics, Zoltán (2005) Válságkezelés az ezredforulón. Magyarország részvétele katonai béketámogató műveletekben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Iván, Gábor (2005) Az Európai Unió költségvetése a közösségi politikák tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Pál, Monika Éva (2005) "E pluribus unum?" Az 1998-as Nagypénteki Egyezmény: konfliktuskezelés Észak -Irországban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Reiter, József (2005) A nemzetközi tőkebefektetések hatása közép-európai gyógyszeripari vállalatok kutatási és fejlesztési szektorára. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Teszler B., István (2005) Az Európai Unió külső fejlesztési alapjaiban való hatékony magyar részvétel az integráció-éretttség tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Bató, Márk Attila (2005) Az Európai Unió versenyképessége. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Alexa, Noémi (2005) Nemzet és állam az egyesülő Európában. Európai regionális politika és állam nélküli nemzetek kapcsolata Spanyolországban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Koller, Boglárka (2004) A poszt-nemzeti identitás-struktúra dinamikus modellje. Az európai uniós állampolgárok azonosságtudatának vizsgálata alapján. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Lukács, Gábor (2004) A külföldi tőke és az állami szuverenítás kapcsolata a globalizálódó világgazdaságban - elmélet és empíria, avagy Mennyiben korlátozzák a jelentős külföldi tőkebefektetők a nemzetállam döntéshozói szuverenitását? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Némedi-Varga, Szilvia (2004) A hivatalosan támogatott exporthitelezés rendszerének alternatív institúcionalizmusa a nemzetközi kapcsolatok szabályozási keretei között. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Székely-Doby, András (2004) Az amerikai transznacionális társaságok és az új gazdaság. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Vida, Krisztina (2004) A föderalizmus hatása az európai integráció fejlődésére és szerepe az alkotmányozási folyamatban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Csanády, Márton (2003) A délszláv kérdés és a nemzetközi rend. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Deák, András György (2003) Az orosz külpolitikai gondolkodás története (1992-1997). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Horváth, Zoltán (2003) Az Európai Parlament politikaalakító szerepe, az Európai Unió döntéshozatalán belül elfoglalt helye az együttdöntési eljárás vizsgálata alapján. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Keller, Krisztina (2003) Az újraegyesült Németország növekvő nemzetközi biztonságpolitikai szerepvállalása, a Bundeswehr "out-of-area" bevetéseinek tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Kruppa, Éva (2003) Régiók a határon. Határmenti együttműködés az európai Unióban és Közép-Európában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Marján, Attila (2003) Az európai pénzügyi szolgáltatási szektor és a Gazdasági és Monetáris Unió. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Molnár, Anna (2003) Az Északi Liga szerepe Olaszország tartományi rendszerének átalakulásában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Mocsáry, Péter (2003) Az EK adójoga és adórendszere, mint az intra-integrációs adójog és adórendszer megvalósulása, kitekintéssel annak magyar adójogi és adórendszerbeli vonatkozásaira. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Törő, Csaba (2003) Humanitárius intervenció: dilemmák a nemzetközi jog és politika határvidékéről. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Becsey, Zsolt (2002) Az Európai Unió keleti bővítésének előnyei az Európai Unió számára. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2002001

Szigetvári, Tamás (2002) Euro-Mediterrán Partnerség. Az Európai Unió és a mediterrán országok kapcsolat-rendszerének elemzése és értékelése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Vass, Mária Éva (2002) Nemzeti érdekérvényesítés a multilaterális diplomáciában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Joó, András (2001) Három nagyhatalom diplomáciai háromszöge, 1900-1914: Nagy-Britannia, Németország és Ausztria-Magyarország kapcsolatai és ezek háttere. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Láng, Péter (2001) A nyugat-európai uniótól az Európai Unió közös biztonság- és védelmi politikájáig. Törekvések és lehetőségek a kétezres években. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Palotás, László (2001) Az összamerikai szabadkereskedelmi kezdeményezés. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Urkuti, György (2001) A valutaválságok kialakulása és hatásaik. Gazdaságpolitikai elemzés a valutaválságok természetéről és az ellenük való küzdelem lehet ségeiről a fejlett országok körében a második világháború után előfordult legsúlyosabb egyedi válság példájával (Finnország, 1990-93). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Bajtay, Péter (2001) Integráció és külkapcsolatok: Az Európai Unió külkapcsolati rendszere. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Louai, Balbisi (2001) A mediterrán országok gazdasági kitörési kísérletei az Európai Unió kibővülésének tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Dunay, Pál (2000) A magyar köztársaság szomszédságpolitikája a külpolitika rendszerében 1990-1999. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Éger, György (2000) Regionalizmus, határok és kisebbségek Kelet-Közép Európában: Szempontok a határrégiók vizsgálatának elméleti megközelítéséhez. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Kardosné Kaponyi, Erzsébet (2000) Az emberi jogok nemzetközi védelme. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Márton, Lídia (2000) Az EU versenyszabályainak hatása a közszolgálati média helyzetére. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Novák, Tamás (2000) Regionális együttműködés és EU integráció Közép-Európában és a Balkánon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Szemlér, Tamás (2000) A francia-német kapcsolatok az Európa-politika kulcskérdései tükrében a XXI. század küszöbén: Folyamatosság vagy változás? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Arató, Krisztina (2000) Szociális párbeszéd az Európai Unióban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Éltető, Andrea (2000) Foreign direct investment in Spain and Hungary: main patterns and effects with a special regard to foreign trade. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Győri, Enikő (1999) A nemzeti parlamentek szerepe az európai integrációban: Egy Magyarország számára követendő modell. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Mészáros, Klára (1999) Tudományos-technikai modernizáció és gazdasági fejlődés Kínában: A multipoláris világrend egy új nagyhatalmának születése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Póti, László (1999) A szovjet Kelet-Európa politika a Gorbacsov-korszakban, 1985-1991. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

This list was generated on Sat Jul 20 02:24:29 2024 UTC.