Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 62.

Kohut, Erzsébet (2013) A Syringa josikaea Jacq. fil. ex Rchb. és a Leucojum aestivum L. kárpátaljai természetes állományainak felmérése és in vitro szaporítása = In vitro propagation and survey of Leucojum aestivum L. and Jacq. fil. ex Rchb originating from natural stands of Transcarpathia. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013016

Kováts, Gergely (2013) A dékán pozíciója és szerepe az átalakuló felsőoktatásban = The position and the role of the dean in the transforming higher education system. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013010

Miklós-Molnár, Marianna (2013) A helyi önkormányzatok addicionalitásának biztosítása = Providing additionality in municipalities. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013039

Gutermuth, Ádám (2013) A kajszi virágzáskori moniliás (Monilinia laxa Aderh. et Ruhl.) betegséggel szembeni ellenállósága = Resistance of apricot against blossom blight caused by (Monilinia laxa Aderh. et Ruhl.). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013008

Ódor, Bálint (2013) A kettős többség bevezetésének várható hatásai a Tanács működésére és Magyarország érdekérvényesítési lehetőségeire = The impacts of the introduction of the double majority in the Council of the European Union. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013038

Gecse, Gergely (2013) A kis- és középvállalkozások logisztikai gyakorlatának vizsgálata = Logistics practice of small and medium-sized enterprises. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013057

Mohl, Gergely (2013) A kockázatbecslés elmélete és hazai gyakorlata a könyvvizsgálatban = The theory of risk assessment and its domestic practice in financial audit. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013028

Ásványi, Katalin (2013) A komolyzene vállalati támogatásának útvesztői = Competing for corporate support: the classical music case. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013055

Deák, Zsuzsanna (2013) A környezettudatos vállalti magatartás és a tőkepiaci érték = Corporate environmental responsibility and the capital markets. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013003

Ványi, Éva (2013) A magyar kormányzati elit 1990 és 2010 között. A kormányzati karrierút vizsgálata = The Hungarian government elite between 1990 and 2010. A study of career paths in the government. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013047

Fodor, Bea (2013) A megújuló energia térnyerésének ösztönzési lehetőségei. A hazai kötelező átvételi rendszer értékelése = Promoting the use of renewable energies. An evaluation of the Hungarian feed-in tariff system. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013040

Kemenszky, Ágnes (2013) A nemzetközi területi adminisztráció balkáni modelljei: Bosznia-Hercegovina és Koszovó = Balkan models of international territorial administration: Bosnia and Herzegovina, and Kosovo. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013058

Papp, Zsófia (2013) A parlamenti képviselők választókerület-központúsága pártcentrikus választási rendszerekben Magyarország példáján = Legislators' constituency orientation under party-centred electoral rules. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013061

Hlaszny, Edit (2013) A szőlő (vitis vinifera l.) korai fenológiai válaszadásának modellezése a kunsági borvidéken növényfelvételezések, időjárási megfigyelések és regionális klímamodell alapján = Early phenological responses of grapevine (vitis vinifera l.) in Kunság wine-growing area based on plant surveys, weather observations and regional climate model. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013005

Zok, Anikó (2013) A szőlő molekuláris nemesítése hasznos génkonstrukciók felhasználásával = Molecular breeding of grapevine using useful gene constructions. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013004

Csetnek, Tünde Tímea (2013) A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben = The development of the social capital in the hungarian-romanian cross border area. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013053

Restás, Ágoston (2013) A tűzoltásvezetők kényszerhelyzeti döntéshozatala = Decision-making of firefighting managers in emergencies. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013013

Kovács, Dániel Máté (2013) A valós érték számvitel szerepe és alkalmazása a magyar szabályozási környezetben = The role and application of fair value accounting in the Hungarian regulatory framework. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013023

Martin, Kíra (2013) A vállalatok piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti eltérést befolyásoló tényezők vizsgálata Magyarországon = A study of factors influencing the deviation between companies’ market value and book value in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013032

Matolay, Réka (2013) Agrárbiotechnológiai társaságok legitimációs stratégiái = Legitimation Strategies of Agri-Biotechnology Corporations. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013062

Mednyánszky, Zsuzsanna (2013) Aromaanyagok összehasonlító vizsgálata fajtaazonosítás céljából = Investigation of the aroma compounds aiming to identify species. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013034

Molnár, Zsófia (2013) Az Alsó-Tisza-völgyi holtágak tájvizsgálata és tájrehabilitációs elvei = Landscapes assessment and reclamation principles of the oxbow-lakes in the Lower-Tisza-valley. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013037

Nagy, Tamás (2013) Az Európai Unió emissziókereskedelmi rendszerében résztvevő gázerőmű reálopciós döntési modelljének alkalmazásai = Real option decision model applications for a European Union Emissions Trading System participant gas-fueled power generator. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013056

Veres, Judit (2013) Az amortizáció és a pénzügyi lízingfinanszírozás kapcsolatának elemzése a lízingbeadó szempontjából = The analysis of the relation between depreciation and financial lease from the point of view of the lessor. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013060

Balázs, Gábor (2013) Az oltás hatása, szerepe és jelentősége a magyarországi sárga- és görögdinnye termesztésben = The effect, role and importance of grafting in musk- and watermelon cultivation in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013035

Jáki, Erika (2013) Az optimista EPS előrejelzési hiba viselkedéstani okai. Az EPS előrejelzések vizsgálata magyar és osztrák viszonylatban = The behavioural motives of the optimistic EPS forecasting error Analysing Hungarian and Austrian companies’ EPS forecasts. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013002

Jenes, Barbara (2013) Az országimázs mérésének elméleti és gyakorlati kérdései. Az országimázs és az országmárka dimenziói és mérési modellje = Theoretical and practical issues in measuring country image. Dimensions and measurement model of country image and country brand. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013017

Bauer, Péter (2013) Elemzések az inflációról = Essays on inflation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013024

Esse, Bálint (2013) Elmés döntések. Heurisztikus folyamatok a beszállítóválasztási döntésekben = Clever decisions. Heuristic processes in supplier selection decisions. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013026

Kaliczka, Nándor (2013) Examination of phenomena affecting the depreciation of fixed assets = A tartós eszközök értékcsökkenésére ható jelenségek vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013022

Kulcsár, Noémi (2013) Fogyasztói értékdimenziók vizsgálata a falusi turizmusban = Analyzing the consumer value dimensions of rural tourism. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013052

Biedermann, Zsuzsánna (2013) Genocídium és destabilizáció az afrikai Nagy Tavak régióban – Ajánlások a megelőzésre = Genocide and destabilization in the African Great Lakes Region Policy recommendations for prevention. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013030

Felföldi-Szűcs, Nóra (2013) Hitelezés vevői nemfizetés mellett. A bank és a szállító hitelezési döntése = Lending in case of non-paying customer. The credit decision of the bank and the supplier. PhD thesis, Budapesti Corvinuis Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013041

Török, Áron (2013) Hungarikumok – Magyarország földrajzi árujelzői. Az eredetvédelem szerepe a XXI. századi mezőgazdaságban és élelmiszertermelésben – a pálinka példájának tanulságai = Hungaricums – Hungary’s geographical indications. The role of origin in agriculture and food production in the 21th century – lessons learnt from the case of the pálinka. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013059

Katona, Róbert (2013) ICP-MS alkalmazása különböző típusú minták eredetmeghatározásához = Origin determination of different types of samples using ICP-MS. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013044

Aranyossy, Márta (2013) Információrendszerek üzleti értéke. Erőforrás-alapú értékteremtés-vizsgálat magyar e-kereskedő vállalkozások példáján = Business value of information systems: A resource-based study of value creation - the case of Hungarian e-trailers. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013025

Eplényi, Anna (2013) Kalotaszeg tájkarakter elemzése = The landscape characterisation of Kalotaszeg. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013012

Csüllög, Krisztina (2013) Kapcsolatok online és offline. Az internet és más infokommunikációs technológiák szerepe a privát kapcsolathálózatokban = Online and offline relationships. The role of the Internet and other ICTs in private social networks. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013001

Király, Ildikó (2013) Kárpát-medencei almafajták jellemzése pomológiai vizsgálatokkal és mikroszatellit alapú molekuláris markerezéssel = Characterisation of apple cultivars from the Carpathian basin by means of pomological analysis and molecular marker analysis based on microsatellites. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013042

Szunomár, Ágnes (2013) Kínai nagyhatalmiság. A Kínai Népköztársaság nagyhatalmi ambíciói, szerepvállalása, és partnerei a XXI. században = Great power with Chinese characteristics. Great power ambitions, role and partners of the People’s Republic of China in the twenty-first century. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013015

Kumin, Ferenc (2013) Megfontolásra vissza. Az államfő politikai vétója Magyarországon = Back for consideration. The political veto of the head of state in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013036

Czékus, Bálint Tibor (2013) Nemzeti érdekek az EU-ban. Az olasz európa-politika tanulságai, különös tekintettel az európai gazdasági kormányzásban betöltött szerepre = National Interests in the EU. Experiences of Italy’s European policy with special regard to its role in the European economic governance. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013018

Simon Nagy, Lilla (2013) Nyilvános diplomácia = Public diplomacy. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013031

Eszéki R. , Eszter (2013) Orchideafajok génmegőrzési és szaporítási lehetőségei = Possibilites of orchid gene preservation and propagation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013029

Várnagy, Réka (2013) Polgármester vagy képviselő? A mandátumhalmozás jelensége a Magyar Országgyűlésben = Mayor or MP? The practice of dual-mandate holding in the Hungarian National Assembly. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013007

Szabó, Zsolt (2013) Posztszocialista fejlődés és a Hirschman-trilemma = Post-socialist development and the Hirschman trilemma. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013019

Rácz, Attila (2013) Szegregáció a fejekben. A statisztikai és a mentális társadalmi-és térbeli elkülönülés vizsgálata Szegeden = Segregation in minds. Analysis on the statistical and mental-based socio-spatial segregation in Szeged. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013033

Gillay, Biborka (2013) Szemestermények nedvességtartalmának és dielektromos jellemzőinek összefüggése = Relationship of dielectric properties and moisture content of grains. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013014

Vaszkun, Balázs (2013) Száz év menedzsment: Amerikai paradigmák és a japán vállalatvezetés átalakulása = One hundred years of management: American paradigms and the Japanese management “Reloaded”. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013027

Göblyös, Judit (2013) Szőlőültetvények talajápolási módszereinek összehasonlítása Tokaj-Hegyalján = Comparison of several vineyard floor management methods in Tokaj-Hegyalja. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013043

Kaszab, Tímea (2013) Sárgarépa (Daucus carota subsp. sativus) fizikai és ízjellemzőinek változása nem ideális tárolás során = Change of physical properties and taste attributes of carrot (Daucus carota subsp. Sativus) during non-ideal storage. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013006

Tarekné Tilistyák, Judit (2013) Takarmányok kémiai és mikrobiológiai vizsgálata, valamint olajmag préslisztek felhasználása élelmiszerfejlesztéshez = Chemical and microbiological investigation of feed materials, and utilization of oil seed cakes for food development. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013045

Bakó, Barna (2013) Tanulmányok a vertikális korlátozásról = Essays on Vertical Restraints. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013054

Balogh, István (2013) The Theory of “Strategic Blowback”. US Strategy Towards Iran 1993-2010. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013046

Kazinczy, Eszter (2013) The development of the banking sector and its macroeconomic environment in Southeast Europe = A bankrendszer és makrogazdasági környezetének fejlődése Délkelet-Európában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013020

Kónya, Hanna (2013) The emergence of a transnational elite. A methodological approach for the definition and identification of the Csángó elite. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013049

Stocker, Miklós (2013) Tudásintenzív vállalatok értékteremtése = Value creation of knowledge-intensive companies. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013021

Filepné Kovács, Krisztina (2013) Tájhasználati szempontok a vidéki térségek versenyképességének értelmezéséhez = Land use considerations related to the competitiveness of rural areas. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013048

Inotai, Katalin (2013) Vízhiány hatása Ocimum basilicum L. és Satureja Hortensis L. néhány stresszparaméterére = The effect of water deficit on some stress parameters of Ocimum basilicum L and Satureja hortensis L. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013051

Bodor-Eranus, Eliza Hajnalka (2013) Önkormányzati pályázati aktivitás. Információs kulcsszereplők az önkormányzati fejlesztéspolitikában és pályázataiban Magyarországon = Tendering activity of local governments. Key information actors in the development and tendering of Hungarian local governments. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013009

Perpék, Éva (2013) Önkéntesség és közösségfejlesztés = Volunteerism and community development. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013011

Vetőné Mózner, Zsófia (2013) Úton a fenntartható élelmiszer-fogyasztás felé? A magyar lakosság élelmiszer-fogyasztásának ökológiai lábnyoma = Towards Sustainable Food Consumption? The Ecological Footprint of Food Consumption in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013050

This list was generated on Thu Jun 20 02:22:42 2024 UTC.