Items where Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 65.

Balga, Irina (2015) Technológiai műveletek hatásai az egri bikavér élettanilag aktív vegyületeinek összetételére és érzékszervi tulajdonságaira = A review of the effect of wine technology procedures on the polyphenolic compounds and sensory analysis in red wines. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015006

Tétényi, András (2015) A Dél-afrikai Köztársaság: regionális hegemón = The Republic of South Africa: a regional hegemon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015021

Piskóti, Marianna (2015) A Környezeti Identitás szerepe a környezettudatos viselkedés kialakulásában = The Role of Environmental Identity in the Development of Environmentally Conscious Behaviour. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015036

Pájtli, Éva (2015) A burgonya S vírus (Potato virus S,PVS) molekuláris jellemzése = Whole genome molecular analysis of Potato virus S (PVS) isolates. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015051

Villangó, Szabolcs (2015) A fenolos érettség vizsgálata Syrah szőlőfajtán = Examination phenolic maturity of Syrah grape variety. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015023

Takács, Erika (2015) A külső értékelés kórházon belüli hatását befolyásoló tényezők = Factors that Influence the Internal Effects of External Hospital Evaluation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015026

Bárcziné Kapovits, Judit (2015) A magyarországi zöldút-tervezés tájépítészeti metodikájának megalapozása = Establishment of the landscape architectural methodology for greenway planning in hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015007

Juhos, Katalin (2015) A mezőgazdasági földhasználat és a talajtani adottságok kapcsolatának vizsgálata talajminőség-indexek kialakításával = Examination of the relationship between agricultural land use and soil characteristics using soil quality indices. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015048

Morvai, Endre (2015) A munkaerőpiac sztochasztikus dinamikai vizsgálata. Elmélet és gyakorlat = The stochastic dynamic analysis of the labour market. Theory and practice. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015011

Sebők, Csilla (2015) A női munkavállalás hatása a napi időfelhasználásra = The effect of female employment on time use. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015028

Csató, László (2015) A páros összehasonlításokon alapuló rangsorolás módszertani és alkalmazási kérdései = Methodological and applicational issues of paired comparison based ranking. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015022

Csizmadia, Péter (2015) A szervezeti innováció és tudásfelhasználás mintái a magyar gazdaságban = Patterns of organisational innovation and knowledge use in the Hungarian economy. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015040

Donkó, Ádám (2015) A termőhely, valamint egyes agro- és fitotechnikai műveletek hatása a szőlő mikorrhiza-kolonizációjára = The effects of the site and agro-and phytotechnical treatments on the mycorrhizal colonization of the grape. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015044

Kemény, Ildikó (2015) A versenytársak csak egy kattintásra vannak. Az újravásárlási és továbbajánlási szándék alakulása különböző e-kereskedelmi kategóriákban = Competition is just a click away. Repurchasing and Word of Mouth Intention in the Different E-Commerce Categories. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015030

Géring, Zsuzsanna (2015) A vállalati társadalmi felelősségvállalás online vállalati diskurzusa. Avagy mit és hogyan kommunikálnak a hazai közép- és nagyvállalatok honlapjaikon a társadalmi szerepükről és felelősségükről = The online discourse of corporate social responsibility - what and how Hungarian medium-sized and large companies communicate about their corporate social role and responsibility. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015061

Kiss, Márta (2015) A „turisztikai táj” kollektív megteremtése és fönntartása = The collective creation and support of touristic landscape. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015014

Németh, Anikó (2015) Application of hyphenated analytical techniques in the investigation of selenium speciation of different plants = Kapcsolt analitikai rendszerek alkalmazása különböző növények szelén módosulat-analitikai vizsgálatára. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015054

Kovács, Attila (2015) Az Európai Parlament szerepe a Közös Agrárpolitika 2013-as reformjában. Az Európai Parlament jogszabályi módosító javaslatainak elemzése = The Role of the European Parliament in the 2013 Reform of the Common Agricultural Policy. Analysis of the Legislative Amendments of the European Parliament. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015064

Hajagos, Anikó (2015) Az alany és a virágritkítás hatása cseresznyefajták gyümölcsminőségére = The effect of rootstock and flower thinning on the fruit quality of sweet cherry varieties. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015049

Egyedné Gergely, Júlia (2015) Az önkormányzatok lehetőségei a szuburbanizációs folyamatok alakításában. A szuburbanizációs hatások térbeli megjelenése és a különbségek mögötti lehetséges okok vizsgálata a Budapesti Agglomeráció példáján = The opportunities of local governments to influence the processes of suburbanization. The spatial form of suburban effects, and the possible reasons behind the differences – investigating the Agglomeration of Budapest. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015013

Maczó, Anita (2015) Bab eredetű alfa-amiláz enzim inhibitorok, mint biológiailag aktív fehérjék vizsgálata = Investigation of common bean derived bioactive alpha-amylase inhibitors. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015039

Köves, Alexandra (2015) Back from the future. Defining sustainable employment through backcasting = Vissza a jövőből: A fenntartható foglalkoztatás definiálása backcasting módszer segítségével. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015010

Szabó, Veronika (2015) Biostimulátorok hatása Prunus mahaleb hajtásdugványok gyökeresedésére = Effect of biostimulators on rooting of Prunus mahaleb softwood cuttings. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015032

Hutter, Dóra (2015) Budapest zöldfelületi rendszerének fejlesztése vasúti rozsdaterületek felhasználásával = Improving the green system of Budapest by transforming railway rust areas. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015055

Wieszt, Attila (2015) Családterápia szervezetekben. Családterápiás konzultáció családi vállalkozások számára = Family Therapy in Organizations. Family Counseling for Family-Owned Businesses. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015058

Egressy-Molnár, Orsolya (2015) Development of lc-ms methods for the analyses of selenium species of natural and of synthetic origin = LC-MS módszerek fejlesztése természetes és szerves szintézis eredetű szelénvegyületek azonosítására. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015004

Haddadderafshi, Neda (2015) Diversity and antagonistic activity of endophytic fungi from sweet cherry and pepper. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015062

Varga, Balázs (2015) Elemzések időben változó paraméterű modellekkel = Essays on Time Varying Parameter Models. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015043

Kiss, Gabriella (2015) Evaluation of Public Participation Processes in Environmental Decision-making. Evaluation of Referenda and Public Hearings on Waste Management from a Participant Perspective = Társadalmi részvételi folyamatok értékelése környezeti ügyekben. A népszavazás és a közmeghallgatás értékelése hulladékos ügyekben a résztvevők szemszögéből. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015012

Zeke, Ildikó (2015) Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata = Investigation of the stability of frozen food emulsions. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015016

Regős, Gábor (2015) Fejezetek a kockázat témaköréből a közgazdaságtanban = Chapters from the topic of risk in economics. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015041

Nagy, Gábor (2015) Fenntartható versenyelőnyt nyújt-e a piacorientáció egy gyorsan változó környezetben? A vállalatok környezeti feltételekhez történő stratégiai adaptációja a gazdasági átmenet idején = Is Market Orientation a Source of Sustainable Competitive Advantage when Rapid Changes in the External Environment Take Place? Strategic Adaptation of Firms to the Changing Economic Environment During the Transition in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015017

Gillani Andleeb, Saira (2015) From text mining to knowledge mining: An integrated framework of concept extraction and categorization for domain ontology. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015065

Kaderják, Péter (2015) From unilateral import dependence to competition on the Hungarian natural gas market = Az egyoldalú importfüggőségtől a versenyig a magyar földgázpiacon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015050

Losó, Viktor (2015) Gyorsfagyasztott csemegekukorica termékek komplex értékelése = Complex evaluation of quick-frozen sweet corn products. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015047

Kolozsváriné Nagy, Judit (2015) Hazai eredetű Erwinia amylovora bakteriofágok jellemzése és felhasználásának lehetősége a biológiai védekezésben = Characterization of Erwinia amylovora bacteriophages from hungary and the possibility of their application in biological control. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015008

Cserháti, Beatrix (2015) Hazai vadon termő közönséges szurokfű (Origanum vulgare L.) populációk morfológiai és kémiai diverzitásának feltárása = Exploration of morphological and chemical diversity of Hungarian wild marjoram (Origanum vulgare L.) populations. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015057

Sólyom, Barbara (2015) Házassági mobilitás. Háromgenerációs sváb-magyar házassági mobilitásvizsgálat Dunabogdányban = Marital mobility. A study of Swabian-Hungarian marital mobility through three generations in Dunabogdány. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015024

Oross, Dániel (2015) Ifjúsági részvétel a pártpolitikán túl = Youth participation beyond party politics. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015037

Májerné Baranyi, Krisztina (2015) Immunszenzor fejlesztése élelmiszer- és környezetanalitikai felhasználásra = Immunsensor development for food and environmental analytical applications. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015046

Bányai, Borbála (2015) Intézmények a munkaerőpiaci rehabilitáció területén. Pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak a munkaerőpiacon = Institutions on the field of labour market rehabilitation. Patients with psychiatric diagnose on the labour market. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015029

Szalontai, Helga (2015) Jelölésmentes immunszenzorok fejlesztése probiotikus baktériumok és aflatoxin m1 kimutatására = Label free immunosensors for the detection of probiotic bacetria and aflatoxin m1. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015053

Róna, Dániel (2015) Jobbik-jelenség. A Jobbik Magyarországért Mozgalom népszerűségének okai = The Jobbik phenomenon. Reasons behind the strengthening of the Movement for a Better Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015002

Havas, Petra (2015) Kereskedelmi forgalomban kapható probiotikus baktériumok galaktozidáz enzimeinek tanulmányozása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015005

Csepeti, Ádám (2015) Környezeti alkalmazkodási magatartásminták a magyarországi lakossági gyógyszerellátásban. A Miles és Snow-féle stratégiai tipológia tesztelése szabályozott iparági környezetben = Environmental Adaptation Patterns in the Hungarian Public Retail Drug Supply - Testing the Applicability of Miles and Snow's Strategic Typology in Regulated Industrial Setting. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015052

Lénárt, József (2015) Lactobacillus casei által termelt xenobiotikumok azonosítása és a kajszi önmeddőségének vizsgálata metabolomikai ujjnyomatkészítés segítségével = Identification of xenobiotics produced by Lactobacillus casei and metabolic fingerprinting of self-incompatibility of apricot. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015003

Bauer, Dávid (2015) Leadership és annak jellegzetességei a szlovák szervezetekben. A szlovákiai GLOBE kutatás eredményei = Leadership and its characteristics in Slovak organizations. The results of the Slovakian GLOBE study. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015015

Bandi, Attila (2015) Magyar diófajták és erdélyi diószelekciók termésmorfológiai sajátosságainak és xantomonaszos betegséggel szembeni ellenállóságának összehasonlító értékelése a fenolos vegyületekkel összefüggésben = An assessment of walnut fruit morphology and walnut blight resistance in Hungarian cultivars and Transylvanian selections, including an examination of the antibacterial role of phenolic compounds. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015031

Fogliano, Vincenzo (2015) Maillard Reaction Products: Occurence, mitigation strategies and their physiological relevance. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015001

Rácz, Gábor (2015) Membrán- és ozmotikus desztilláció élelmiszeripari és környezetvédelmi vonatkozásai = Food engineering and environmental aspects of membrane and osmotic distillation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015018

Karafiáth, Balázs László (2015) Memetikai marketing. Memetikai kutatások és elemzések magyar nagyvállalati kontextusban = Memetic marketing. Memetic researches and analyses in Hungarian corporate context. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015025

Szöllősi, Attila (2015) Mikrobiális üzemanyagcella teljesítményének növelése = Improvement of electric power of microbial fuel cells. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015056

Vincze, Dalma (2015) Regionális nemzetközi szervezetek demokrácia-támogatása a Nyugat-Balkánon = Democracy promotion in the Western Balkans through regional international organizations. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015060

Boros, Péter (2015) Regionális élelmiszerellátó rendszerek kialakításának és működtetésének társadalmi-gazdasági környezete = Socio-economic environment for the establishment and operation of regional food supply systems. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015045

Styevkó, Gabriella (2015) Reverz hidrolízis és transzglikoziláció tanulmányozása oligoszacharidok szintézisére = Study of reverse hydrolysis and transglycosylation for production of oligosaccharides. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015034

Péczeli, Anna (2015) Shifting Away From Cold War Nuclear Thinking? Nuclear Strategy under the Obama Administration. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015009

Naffa, Helena (2015) The Relationship between Analyst Forecasts, Investment Fund Flows and Market Returns = Elemzői előrejelzések, befektetési alapok pénzáramlása és a részvénypiaci hozamok kapcsolata. A feltörekvő európai részvénypiac vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015019

Szűcs, Gergely (2015) The impact of patent protection on environmental and general innovations = A szabadalmi oltalom hatása a környezeti és általános innovációkra. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015020

Szabó, Anna (2015) UV sugárzás hatása a termesztett csiperke- és laskagomba D-vitamin tartalmára, bioaktív anyagaira és érzékszervi jellemzőire = The effect of UV radiation on the vitamin D level, bioactive matter content and organileptic properties of cultivated button and oyster mushrooms. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015042

Tóth, János József (2015) Univerzális kollektív létezés és kommunikáció. A szociálkonstruktivista kommunikáció-modell módosítása felé = Universal Collective Existence and Communication. Towards a Modification of the Social Constructivist Model of Communication. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015063

Nagy, Zita Éva (2015) Van-e út a munkába? A fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci reintegrációjának esélyei = Is there a way to find work? Re-integration chances of disabled people and persons with partial work capacities into the labor market. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015038

Szilágyi, Judit (2015) Washingtoni vagy pekingi konszenzus? Világgazdasági súlyponteltolódások az Egyesült Államok és Kína között = Washington or Beijing Consensus? Shifts in global economic power between the United States and China. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015059

Csima, György (2015) Zselatin alapú édesipari termék reológiájának jellemzése = Characterization of rheology of gelatin based confectionery product. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015035

Vidovics-Dancs, Ágnes (2015) Államcsődök nyomában = Sovereign defaults. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015027

Nagy, Edina Szandra (2015) Élelmiszerromálást okozó Yarrowia csoport biodiverzitása különböző élelmiszerekben = Biodiversity of food spoilage Yarrowia group in different kinds of food. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015033

This list was generated on Thu Jun 20 02:22:41 2024 UTC.