Items where Subject is "Political science"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 66.

Szabó, Krisztina (2022) Voting Behaviour in Hungary – Are Voters Sophisticated Optimisers or Clueless Rubes? [védés előtt]. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola.

Tóth, Terézia Erika (2022) Normális Németország? – Normalizálódási diskurzusok és a német külpolitika normalizálódása az újraegyesítés óta [védés előtt]. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola.

Vass, Ágnes (2022) A területen kívüli állampolgárság magyarországi gyakorlata – Diskurzusok és értelmezések diaszpórában és kisebbségi közösségben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2022016

Tóth, Szilárd (2022) Szabadság, demokrácia és politikai közösség : A republikánus-liberális vita. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2022001

Baranyi, Márton (2021) Hegemón-e Németország? : A német hegemónia gyakorlati megnyilvánulásai az Európai Unió intézményrendszerében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021053

Tóth, Miklós Bálint (2021) Politikaelmélet és szépirodalom határvidékén : Három esettanulmány [védés előtt]. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola.

Ugrósdy, Márton (2021) Teljesítménymenedzsment a magyar közigazgatásban : A közpolitikai transzfer lehetséges hatásai Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021033

Feierabend, Izabella (2021) A környezetpolitika intézményi kihívásai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021032

Varga, Csilla (2021) The Political participation and representation of national minorities: the work of intergovernmental committees on national minorities between Hungary and its neighbors. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021031

Hajdú, András (2021) Radikális jobboldal és új nacionalizmus : A radikális jobboldal mint válasz a nemzetállami szuverenitást érő kihívásokra egyes nyugat-európai országokban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021027

Hargitai, Tibor (2021) The influence of Eurosceptic parties on the EU policies of member states. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021021

Tchanturia, Tsotne (2021) Structural and Conjunctural Factors of Gorbachev’s Concessionary Policies vis-à-vis East Central Europe and the Baltic Republics [védés előtt]. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola.

Szabados, Krisztián (2021) Transhumanism as a Thin-centred Ideology. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021020

Iván, Anna (2021) A tagállamok és az Európai Unió költségvetése : A nettó egyenleget előtérbe helyező szemlélet. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021011

Palik, Júlia (2021) Interstate rivals’ intervention in third-party civil wars: The comparative case of Saudi Arabia and Iran in Yemen (2004-2018). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021013

Török, Zoltán (2020) Understanding Large Scale Policy Change National Policy Reform Under External Constraints – The Case of Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020030

Yilmaz, Mehmet (2019) A török politikai rendszer átalakulása 2002 és 2018 között = Transformation of the Turkish political system between 2002 and 2018. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019028

Vajda, Adrienn (2019) Lehetséges-e a nők képviselete nők nélkül? A női ügyek megjelenése a magyar Országgyűlésben (1998–2014) = Is it possible to represent women without women? The appearance of women’s issues in the Hungarian National Assembly (1998–2014). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019029

Bene, Márton Ákos (2019) Virális politika: Politikai kommunikáció a Facebookon = Viral Politics: Political Communication on Facebook. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019025

Kaszap, Márton (2019) The Pluralisation of British Party Politics: Is There a Split in the UK Party System? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019014

Metz, Rudolf (2018) A politikai vezetés három arca. A politikai vezetés értelmezési lehetőségei és gyakorlatai a demokráciában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018033

Harangozó, Dániel (2018) Civil-katonai kapcsolatok és a haderő demokratikus kontrollja a független Szlovéniában és Horvátországban (1991-2011). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018029

Dobos, Gábor (2018) A magyar önkormányzati rendszer autonómiájának empirikus elemzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018023

Illés, Zoltán (2018) Párhuzamos államépítések Dél-Szudánban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018005

Patkós, Veronika (2017) A pártos polarizáció okai és hatásai az európai demokráciákban = The causes and consequences of partisan polarisation in European democracies. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017046

Urszán, József (2017) A rendőri komponens szerepe az EU civil válságkezelő műveleteiben a Nyugat-Balkánon = The Role of Police Component of the EU Civilian Crisis Management Missions in the Western Balkans. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017003

Szabó, Tamás (2016) Városkörnyéki önkormányzati kooperációk az agglomerációs térségekben = Local government relations in Urban Areas. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016012

Bíró-Nagy, András (2016) EP-képviselők és szerepeik. Közép-európai politikusok az Európai Parlamentben = MEPs and their roles. Central European politicians in the European Parliament. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016008

Vincze, Dalma (2015) Regionális nemzetközi szervezetek demokrácia-támogatása a Nyugat-Balkánon = Democracy promotion in the Western Balkans through regional international organizations. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015060

Oross, Dániel (2015) Ifjúsági részvétel a pártpolitikán túl = Youth participation beyond party politics. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015037

Róna, Dániel (2015) Jobbik-jelenség. A Jobbik Magyarországért Mozgalom népszerűségének okai = The Jobbik phenomenon. Reasons behind the strengthening of the Movement for a Better Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015002

Kovács, Éva (2014) Koordinációs mechanizmusok és fejlődésük az államigazgatásban (1990-2014) = The development of governmental coordination mechanisms in Hungary (1990-2014). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014043

Dúró, József (2014) Pártalapú euroszkepticizmus = Party-based Euroscepticism. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014034

Papp, Zsófia (2013) A parlamenti képviselők választókerület-központúsága pártcentrikus választási rendszerekben Magyarország példáján = Legislators' constituency orientation under party-centred electoral rules. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013061

Csetnek, Tünde Tímea (2013) A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben = The development of the social capital in the hungarian-romanian cross border area. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013053

Ványi, Éva (2013) A magyar kormányzati elit 1990 és 2010 között. A kormányzati karrierút vizsgálata = The Hungarian government elite between 1990 and 2010. A study of career paths in the government. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013047

Ódor, Bálint (2013) A kettős többség bevezetésének várható hatásai a Tanács működésére és Magyarország érdekérvényesítési lehetőségeire = The impacts of the introduction of the double majority in the Council of the European Union. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013038

Kumin, Ferenc (2013) Megfontolásra vissza. Az államfő politikai vétója Magyarországon = Back for consideration. The political veto of the head of state in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013036

Várnagy, Réka (2013) Polgármester vagy képviselő? A mandátumhalmozás jelensége a Magyar Országgyűlésben = Mayor or MP? The practice of dual-mandate holding in the Hungarian National Assembly. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013007

Malkovics, Tibor (2012) Jó szomszédi (v)iszonyok? A jobboldali (nemzeti) radikalizmus és a hazai "gárdák" kapcsolathálózati elemzése = Scratching each other's back. An Analysis of the Network of Relations between the Radical (National) Right and the Hungarian “Guards”. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Kiss, Viktor (2012) Az ideológia problémája Marx gondolatvilágában = The Question of Ideology in the Range of Ideas of Marx. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Rada, Péter (2011) The Rubik’s Cube of democratic development a normative model of statebuilding. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Dobos, Balázs (2010) A magyarországi kisebbségpolitika szakpolitikai elemzése a kisebbségi törvény példája = The policy analysis of the minority policy in Hungary. The example of the Minority Act. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Sasvári, Nóra (2010) Civil szervezetek és az Európai Unió - Civil érdekérvényesítés = Civil society organisations and the European Union - CSO interest representation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Mike, Károly (2010) Adalékok a föderalizmus gazdaságtanához - alkalmazásokkal az európai integrációra = Contributions to the Economics of Federalism – with Applications to European Integration. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Marton, Péter (2010) Grand Theory meets the Afghan case: State failure and state-building in an age of uncertain policy-making. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Schneider, Gábor (2010) A közép-európai fővárosi régiók versenyképességének vizsgálata - Hogyan növelhető a Közép-magyarországi régió versenyképessége = The analysis of competitiveness of Central European capital city regions – How can be strengthened the competiveness of Central Hungarian Region. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Hudecz, Gergely (2009) A demokrácia jelei és lehetőségei Marokkóban. A demokratikus átmenet elméletének alkalmazhatósága egy muszlim ország esetében = Democratisation Theories and Experience: A case study on Morocco. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Barlanginé Kelemen, Ida (2009) Női képviselők - Női képviselet? = Women MP's women's representation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Schwarcz, András (2009) A képviselet megkésett modernizációja. A magyar parlamenti képviselők összetétele és a politikai modernizáció, 1884-2006 = Belated modernisation of representation Composition and modernisation of Members of the Hungarian Parliament, 1884-2006. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Gorka, Sebestyén (2008) Content and end-state-based alteration in the practice of political violence since the end of cold war: the difference between the terrorism of the cold war and the terrorism of al Qaeda: the rise of the "transcendental terrorist". PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Gálik, Zoltán (2007) A közös európai külpolitika elmélete. A neoföderalizmustól a külpolitikai döntéselméletig. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Csicsmann, László (2007) Iszlám és demokrácia a Közel-Keleten és Észak-Afrikában. A nyugati típusú demokrácia adaptálásának lehetőségei és korlátai a tágabb értelemben vett Közel-Keleten. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Pál, Monika Éva (2005) "E pluribus unum?" Az 1998-as Nagypénteki Egyezmény: konfliktuskezelés Észak -Irországban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Alexa, Noémi (2005) Nemzet és állam az egyesülő Európában. Európai regionális politika és állam nélküli nemzetek kapcsolata Spanyolországban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Rosta, Gergely László (2005) Vallásosság, politikai attitűdök és szekularizáció Nyugat-Európában 1981-1999. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Ilisics, Zoltán (2005) Válságkezelés az ezredforulón. Magyarország részvétele katonai béketámogató műveletekben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Vida, Krisztina (2004) A föderalizmus hatása az európai integráció fejlődésére és szerepe az alkotmányozási folyamatban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Koller, Boglárka (2004) A poszt-nemzeti identitás-struktúra dinamikus modellje. Az európai uniós állampolgárok azonosságtudatának vizsgálata alapján. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Hegedűs, István (2004) Rút pártviszály. Pártok és változások - a Fidesz politikai fordulata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Csanády, Márton (2003) A délszláv kérdés és a nemzetközi rend. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Horváth, Zoltán (2003) Az Európai Parlament politikaalakító szerepe, az Európai Unió döntéshozatalán belül elfoglalt helye az együttdöntési eljárás vizsgálata alapján. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Deák, András György (2003) Az orosz külpolitikai gondolkodás története (1992-1997). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Molnár, Anna (2003) Az Északi Liga szerepe Olaszország tartományi rendszerének átalakulásában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Keller, Krisztina (2003) Az újraegyesült Németország növekvő nemzetközi biztonságpolitikai szerepvállalása, a Bundeswehr "out-of-area" bevetéseinek tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Póti, László (1999) A szovjet Kelet-Európa politika a Gorbacsov-korszakban, 1985-1991. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

This list was generated on Fri May 20 13:17:35 2022 CEST.