Items where Subject is "Media and communication"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 71.

Kuttner, Ádám (2024) AR/VR technológiák vizsgálata a kiállítási kommunikációban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2024035

Túry-Angyal, Emese Éva (2024) Measuring Political Activity How Online and Offline Political Activities Connect. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2024034

Nagy-Béni, Alexandra (2024) Visual variations of violence – The metonymic framing of violence in the featured images of online news about Africa. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2024029

Huszti-Szlama, Gabriella Zsófia (2024) A női nadrágviselet sajtóreprezentációja a Budapesti Hírlap, Pesti Hírlap és Pesti Napló cikkeiben 1896 és 1914 között. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2024022

Fekete, Balázs (2024) Dinamikus fordulat a vizuális identitásban – Participatív dinamikus vizuális identitások designkommunikációs tervezése [védés előtt]. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Souza, Cibele Silva e (2024) Mapping corruption in Brazil: An analysis of the news portals and tweets (X) [védés előtt]. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola.

Jele, Ágnes (2023) Az eurózóna másságretorikája — Az Európai Központi Bank és a német média hierarchikus Európa-képe az euróválságban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023038

Péter-Szabó, Richárd (2023) „Why so serious?” : Komoly játékok az oktatásban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023030

Bajusz, Orsolya (2023) When Activism, Tactical Media, Visual And Participatory Media Involve High Stakes: Investigating The Visual And Participatory Aspects Of Science Communication. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023025

Debreceni, János (2023) Az anyagiasság, az értékek, az önkéntes egyszerűség és a közösségi médiahasználat összefüggéseinek vizsgálata tinédzserek körében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023015

Virág, Ágnes (2023) „Wild Democracy” – The figurative conceptualization of the Parliament in Hungarian editorial cartoons (1989 – 2019). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023008

Török, Anna (2023) The Perceived Empowering And Brand-related Effects Of Femvertising. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023005

Sándor, Cecília (2023) A nemzetépítés és a regionális identitás kapcsolata az etnikai marketinggel és fogyasztással [védés előtt]. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola.

Lips, Adrián (2022) Női sorsokba fordult történelem – Közép-Kelet-Európai, női identitáskonstrukciók és -dekonstrukciók Szeleczky Zita és Karády Katalin filmjeiben, színházi sajtómegjelenéseiben 1936-tól 1944-ig és magánlevelezéseiben 1945-től 1951-ig. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022077

Harmat, Vanda (2022) Sensemaking processes generated by human-HR chatbot interaction in the organization = Ember-HR chatbot interakció által generált jelentésadási folyamatok a szervezetben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022072

Farkas, Xénia (2022) Visual Politics: Visual Political Communication on Social Media. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022065

Szabó, Lilla Petronella (2022) It’s nothing personal? - A linguistic account of the personalization of American political communication. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022049

Somfay, Dorottya (2022) Társadalmi szemléletformálás a magyarországi hulladékgazdálkodás területén. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022044

Veczán, Zoltán György (2022) Kelet-Európa és a kelet-európaiak az internetes mémek nyilvánosságában – Egyenlőtlenségek és az azokat potenciálisan fenntartó, valamint megjelenítő gyakorlatok feltárása Európa keleti felének és annak lakóival kapcsolatban az internetes mémek nyilvánosságában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022026

Bogáromi, Eszter (2022) A fogyasztói akkulturáció vizsgálata a társadalmi és a kulturális tőke függvényében a Magyarországon élő kínaiak körében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022025

Komár, Zita (2022) AZ ERŐTLEN KOMMUNIKÁCIÓ EREJE – THE POWER OF POWERLESS COMMUNICATION. A szelíd retorika, mint meggyőző kommunikációs stratégia megalapozása és sikertényezőinek feltérképezése a CSR-típusú és társadalmi célú reklámokban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022024

Horváth, Dorka (2022) Egy könyvformátum születése – Az interaktív könyvek hatása a szövegértési és olvasási készségre az Alpha és Z generáció körében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022006

Kékesdi-Boldog, Dalma (2021) Csernobil a médiában : A szovjet-kommunista típusú sajtómodell a Kádár-korszakban egy esettanulmány tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021055

Galla, Daniella Dominika (2021) Gyerekek. Otthon. Együttműködés. Kreativitás. A designkommunikáció, mint a soft készségek fejlesztését támogató oktatásmódszertani eszköz. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021041

Pápay, Boróka Tímea (2021) The Purpose and Types of Organizational Gossip. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021026

Barkóczi, Janka (2021) Vizuális propaganda Magyarországon 1931-1944 A Magyar Világhíradó a rituális kommunikációelmélet kontextusában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021024

Nagy, Erzsébet Györgyi (2021) A bizalmi vagyonkezelés participációs koncepciója : A jogviszony kommunikáció- és médiaelméleti elemzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021019

Tóth, Tamás (2021) The Conceptualization of Explicit and Implicit Populism in Donald Trump’s Twitter Communication. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021007

Nagy, Ágnes (2021) A gazdaság és a kommunikáció kapcsolódásai: A fenntartható gazdasági növekedés feltételei a modern társadalomban, a globális gazdasági kommunikáció problémafelismerő és -megoldó színterein = Interrelations between Economics and Communication. Conditions for sustainable economic growth in modern society on the problem-identification and solving scenes of global economic communication. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021001

Szentesi, Balázs Dávid (2020) Intézményesített szubkultúra? Az ellenállás mint a formális nevelés eszköze = Institutionalized subculture? Resistance as an instrument of formal education. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020005

Vékey, Zoltán Ádám (2019) Az online hírmédia üzletimodell-váltása = Shift of business models in the online news media. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019035

Buvár, Ágnes (2019) Ad revolution or evolution? Typical ad representation and general ad attitudes influence the effectiveness of branded content = Reklám forradalom vagy evolúció? A tipikus reklámok reprezentációja és reklámmal kapcsolatos általános attitűdök befolyásolják a szponzorált tartalmak hatékonyságát. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019027

Bene, Márton Ákos (2019) Virális politika: Politikai kommunikáció a Facebookon = Viral Politics: Political Communication on Facebook. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019025

Németh, Viktor (2019) A mediáció, mint interperszonális problémamegoldó eszköz leírása és magyarázása a Participációs elmélet tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019013

Németh, Gabriella (2019) A retorikai-szemiotikai elemzés paradigmák metszetében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019007

Deli, Eszter (2019) A vizuális retorika triadikus koncepciója: elméleti keret és esettanulmányok: vizuális retorika a katasztrófa-hírközlésben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019010

Hubert, József (2019) A marketingszervezet változása a közösségi média térnyerése nyomán = The transformation of the marketing organization due to expansion of social media marketing. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019008

Kósa, István (2019) Az online hírszelekciót meghatározó tényezők vizsgálata, különös tekintettel a hírek mellett található szimbólumokra, képi- és videoanyagokra. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019002

Somosi, Ágnes (2018) A szolgáltatáskivezetés hatása az ügyfelekre a telekommunikációs szektorban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018017

Iványi, Márton Pál (2018) A digitális média társadalmi erőterének politikai gazdaságtani és geopolitikai szerkezete, ideológiai következményei és szabad tartományai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018016

Kéri, Rita (2018) Cooperation, Uncertainty, Creativity. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018011

Huszár, Orsolya (2018) Az elvonulás mint kommunikációs színtér: Felkészültségek és problémamegoldás egy buddhista közösségben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018002

Horváth, Júlia Borbála (2017) Női beszély: XXI. századi nőtípus: az intermentalitás = Female discourse: XXI. century feminine type: intermentality. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017047

Bálint, Mónika (2017) A participáció fogalma a művészetben és a társadalomtudományokban = The notion of participation in art and in social sciences. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017045

Markos-Kujbus, Éva (2017) Az online szájreklám (e-WOM) mint marketingkommunikációs eszköz. Az online fogyasztói vélemények információs szerepe a TripAdvisor példáján keresztül = Electronic word-of-mouth as a marketing communications tool. The information role of consumer opinions in the case of TripAdvisor. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017033

Lukács, Rita (2017) A társadalmi felelősségvállalás és a vállalati reputáció érintetti szempontú vizsgálata = Stakeholder-focused research of Corporate Social Responsibility and Corporate Reputation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017031

Csiszér, Annamária (2017) Lessons of a Public Consultation = Egy társadalmi konzultáció tanulságai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017030

Neag, Annamária (2017) Media Literacy in the Hungarian Educational Policy Arena (1995-2012) = A médiaműveltség a magyar oktatáspolitikában (1995-2012). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017014

Molnár, Bálint (2017) A vállalatok és érintettjeik jellemző együttműködési formáinak kommunikációtudományi vizsgálata = The Forms of Cooperation Between Corporations and Stakeholders – Analysis with the Approach of Communication Studies’. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017011

Vári, Péter (2017) A digitális földfelszíni televíziózás magyarországi bevezetése és jövője = The Introduction and Future of Digital Terrestrial Television in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017007

Mihalik, Judit (2017) A leader identitás reprezentációja az élettörténeti narratívában = The representation of the leadership identity in the life story’s narrative. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017006

Rajkó, Andrea (2017) A modern kori tabu működésének kommunikációs mechanizmusai = The communicational mechanisms of modern age taboo. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017001

Myat, Kornél (2017) Kollaborációs-közösségi médiaelmélet. Participáció és közösségi együttműködés a késő-modern médiakörnyezetben = Collaborative - social media theory. Collaboration and participation in the late modern media environment. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017002

Szayly, József (2016) Petőfi-affér. A fiatalok percepciójának változása a Petőfi rádióval kapcsolatban a kereskedelmi rádiók hazai indulásától napjainkig = Petőfi affair. Change of youths' perception in connection with Radio Petőfi from the start of commercial radios in Hungary up to now. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016048

Gáti, Mirkó (2016) Kis- és középvállalatok marketingtevékenységének befolyásoló tényezői – Különös tekintettel az online marketingtevékenységekre = Influencing factors of small and medium-sized enterprises’ marketing activities – In particular as regards on online marketing activities. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016044

Szépe, Orsolya (2016) A hospice és a haldoklás kommunikációja. A hospice helye a mai világban, a közgondolkodásban és az Y generáció életszemléletében = Communication in hospices and in the process of dying. The place of hospices in our time, in public discourse and in the way life is seen by generation Y. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016005

Csordás, Tamás (2016) A fogyasztói részvétel mint marketingkommunikációs eszköz a digitális médiában = User participation as a marketing communications tool in the age of digital media. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016004

Tóth, János József (2015) Univerzális kollektív létezés és kommunikáció. A szociálkonstruktivista kommunikáció-modell módosítása felé = Universal Collective Existence and Communication. Towards a Modification of the Social Constructivist Model of Communication. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015063

Géring, Zsuzsanna (2015) A vállalati társadalmi felelősségvállalás online vállalati diskurzusa. Avagy mit és hogyan kommunikálnak a hazai közép- és nagyvállalatok honlapjaikon a társadalmi szerepükről és felelősségükről = The online discourse of corporate social responsibility - what and how Hungarian medium-sized and large companies communicate about their corporate social role and responsibility. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015061

Szűcs, Viktória (2014) Az élelmiszeripari adalékanyagok fogyasztói kockázat-észlelése = Consumer risk perception of food additives. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014038

Székely, Levente (2014) Média multitasking. Az új generációk megváltozó médiafogyasztási és kommunikációs szokásairól = Media multitasking. On new generations’ changing habits of media consumption and communication. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014015

Simay, Attila (2014) A fogyasztói elégedettség, a fogyasztói bizalom és a fogyasztói lojalitás összefüggéseinek vizsgálata a magyar mobil telekommunikációs szolgáltatások piacán = Connexions of Consumer Satisfaction, Consumer Trust and Consumer Loyalty in the Hungarian Mobile Telecommunication Services Market. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014013

Bernschütz, Mária (2012) Az integrált marketingkommunikáció alkalmazásának strukturális modellje = The structural model of the application of integrated marketing communications. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Nyírő, Nóra (2011) Médiatechnológiai innovációk elfogadása és terjedése [védés előtt] = Acceptance and diffusion of media technology innovations. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kasza, Gyula (2010) Kockázatkommunikáció az élelmiszerbiztonság területén. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Veres, Előd (2008) Mediatizált öngyilkosságok - a "Werther effektus" szociológiai vizsgálata = Mediatized suicides – the sociological study on Werther-effect –. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Sz. Tóth, Gabriella (2008) A hatékony reklámgyakoriság vizsgálata, különös tekintettel a hazai mobilkommunikációs-szolgáltatók televíziós hirdetéseire. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Urbán, Ágnes (2006) Az új média szolgáltatások piaca = The market of new media services. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kósa, Zsuzsanna (2006) Szabályozási stratégia a magyar hírközlési szektorban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kocsis, Viktória (2005) Hálózatok összekapcsolása és versenye. Hívásvégződtetés a mobil távközlési piacon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Márton, Lídia (2000) Az EU versenyszabályainak hatása a közszolgálati média helyzetére. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

This list was generated on Tue Jul 23 02:23:12 2024 UTC.