A participáció fogalma a művészetben és a társadalomtudományokban = The notion of participation in art and in social sciences

Bálint, Mónika (2017) A participáció fogalma a művészetben és a társadalomtudományokban = The notion of participation in art and in social sciences. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017045

[img]
Preview
PDF :
2MB
[img]
Preview
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
593kB
[img]
Preview
PDF : (draft in English)
799kB

Abstract

Vizsgálatom tárgya a részvételi művészet (a „participáción” alapuló művészeti alkotások). Kutatásomban magyar és lengyel példákat kerestem, amelyeken keresztül bemutathatom a részvételen alapuló alkotási folyamatokat, az ilyen művészeti projektek jellemzőit az ezredfordulón. A disszertáció a kutatás első felét, a lengyel esettanulmányokat tartalmazza. Pawel Althamer, Joanna Rajkowska és Artur Zmijewski projektjeit és azokhoz kapcsolódó diszkussziókat elemeztem a diskurzuselemzés módszerével. A projektek elemzését megelőzi a részvétel fogalmának művészetelméleti, és tudománytörténeti kontextusainak feltárása. Vizsgálódásom kérdései a következők voltak: - Milyen részvétel-fogalom érvényesül az alkotói tevékenység során? - Milyen hivatkozásokat találunk a kortárs művészeti közegben zajló diskurzusokra? - Milyen művészeti hagyományokra találunk hivatkozásokat? Hogyan viszonyul az alkotó ezekhez a hagyományokhoz? - Milyen hivatkozásokat találunk a részvétel fogalmának társadalomtudományi megközelítéseire? - Milyen részvétel-fogalmak fordulnak elő a diszkussziókban? - Milyen művészeti hagyományokra találunk hivatkozásokat? - Milyen kölcsönhatás van a részvétel fogalmának művészeti, művészetelméleti és társadalomtudományi értelmezései között? A szövegeken keresztül a részvétel fogalmának használatát és annak különböző kontextusait vizsgálom. Lehetőség nyílik a különböző diskurzusok kontextusainak összehasonlító elemzésére is. A kontextusok lehetnek diszciplinárisak (művészeti, közéleti vagy tudományos), kulturálisak (nyelvi/kulturális – magyar és lengyel) és történetiek. Minden egyes projekt, illetve alkotó munkáinak elemzésekor a következő sorrendben dolgozom fel az azokhoz kapcsolódó szövegeket: 1. projektek bemutatása; 2. projektek kísérőszövegeinek és a közvetlen kritikáknak az elemzése a részvétel fogalma és a kontextus szempontjából; 3. interjúk és egyéb kapcsolódó szövegek elemzése a részvétel fogalma és a kontextus szempontjából. Eredmények: A kommunikáció participációra alapozott felfogásából kiindulva (PTC) a részvételt állapotnak tekintem és elkülönítem, kinek a szempontjából tekinthető részvételinek egy projekt? Ezek a szempontok hozzák létre a részvétel dimenzióit. A három szempont három ágens, vagy ágens csoport elkülönítését jelenti (a1; a2; a3). Érdemes ugyanakkor a megszerezhető ismeretek szempontjából elkülöníteni azt, amit a külső megfigyelők látnak, tapasztalnak a cselekvő ágensből (az aktor (‹â›) jellemzői) és azt, amit az ágens tapasztal, lát, érzékel, vagyis azt, ami az ágensek sajátvilágának (‹ŵ›) szeleteire vonatkozik. A részvétel dimenzióinak elemzési lehetőségei: 1.(x) A részvétel a művész dimenziójában – a művész mint résztvevő A művész pozíciójának vizsgálata ebben a dimenzióban arra vonatkozik, hogy a művész miként közelít a közönségéhez, a művében bemutatott társadalmi problémákhoz, alkotása tárgyához. A művész aktív cselekvővé válik, részt vesz, cselekvése a műalkotás részét képezi. 2. (y) A részvétel az alkotásba bevont személyek szempontjából: Ebben a dimenzióban a részvétel fogalma az alkotásba bevont egyénekre vonatkozik, ezért a bevonás mértékét és módszereit érdemes vizsgálni. Ez az a dimenzió, ahol az elemzés lehetőségei a leginkább korlátozottak. 3. (z) A részvétel a társadalmi nyilvánosság szempontjából: A részvétel eme dimenziója leginkább a műről szól, és nem az alkotóról illetve a mű létrehozásába bevont egyénekről. A diskurzusokat elemezve tártam fel a művek és a hozzájuk kapcsolódó diskurzusok sajátosságait a lengyel művészeti szcénában 2000 és 2010 között. Elemeztem, hogy a projektek és a művészeti gyakorlat szintjén hogyan különíthetőek el a részvétel dimenziói.

Item Type:Thesis (PhD thesis)
Supervisor:Kovács Éva Judit, Wessely Anna
Subjects:Media and communication
Culture, sport
Ethnography, anthropology
ID Code:980
Date:30 November 2017
DOI:10.14267/phd.2017045
Deposited On:23 Nov 2017 09:33
Last Modified:14 Mar 2018 16:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past two year

View more statistics