Items where Subject is "Culture, sport"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 26.

Fehér, Zsuzsanna (2023) Sustainable museums: a new paradigm for the 21st century from the perspective of museum professionals and visitors. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023052

Petróczy, Dóra Gréta (2022) Igazságosság és rangsorolás: Alkalmazások a közgazdaságtan és sport területéről. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022059

Veczán, Zoltán György (2022) Kelet-Európa és a kelet-európaiak az internetes mémek nyilvánosságában – Egyenlőtlenségek és az azokat potenciálisan fenntartó, valamint megjelenítő gyakorlatok feltárása Európa keleti felének és annak lakóival kapcsolatban az internetes mémek nyilvánosságában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022026

Kovács, Eszter (2022) Informalitás, önszerveződés, kvázi-nyilvánosság - Kultúra, sport, hétköznapi diskurzusok, egyházi ünnepek és szórakozás a Gyergyóimedencében az 1970–1980-as években. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022011

Szathmári, Attila (2022) Hivatásos sport a társadalmi jóllét szolgálatában: A fenntartható (slow) sport koncepciója = Elite sport for social wellbeing: The concept of sustainable (slow) sport. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022010

Bodnár, Dorottya (2020) Látogatói élmény a múzeumokban. Az eszképizmus mint élménydimenzió elemzése a múzeumi látogatások kontextusában = Visitor experience in museums. Analysis of the escapism experience dimension in the context of museum visits. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020004

Milassin, Anda Nóra (2019) Az interkulturális interakciók során megtapasztalt kulturális eltérések értelmezése a dél-koreai kultúrában - magyar szemmel = Interpretation of cultural disparities experienced in cross-cultural interaction in South Korean culture - from a Hungarian perspective. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019016

Havas, Ádám (2018) Szegény rokonok: A magyar jazzszcéna szerkezete és rétegződése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018030

Bálint, Mónika (2017) A participáció fogalma a művészetben és a társadalomtudományokban = The notion of participation in art and in social sciences. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017045

Havran, Zsolt (2017) A játékosok vásárlásának és képzésének jelentősége a hivatásos labdarúgásban: A közép-kelet-európai és a magyarországi játékospiac sajátosságai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017043

Zsigmond, Andrea (2016) A "színház", Erdélyből nézve. Egy fogalom keretezései = "Theater" from a Transylvanian Perspective Framing a Concept. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016036

Rab, Árpád (2016) A digitális kultúra hatása az emberi viselkedésre a gamifikáció példáján keresztül = The impact of digital culture on human behiavor through the example of gamification. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016029

Karafiáth, Balázs László (2015) Memetikai marketing. Memetikai kutatások és elemzések magyar nagyvállalati kontextusban = Memetic marketing. Memetic researches and analyses in Hungarian corporate context. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015025

Ásványi, Katalin (2013) A komolyzene vállalati támogatásának útvesztői = Competing for corporate support: the classical music case. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013055

Jenes, Barbara (2013) Az országimázs mérésének elméleti és gyakorlati kérdései. Az országimázs és az országmárka dimenziói és mérési modellje = Theoretical and practical issues in measuring country image. Dimensions and measurement model of country image and country brand. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013017

Szabó, Ágnes (2012) A magyar szabadidősport működésének vizsgálata. Piacok, értékteremtés, feladatok a szabadidősportban = An examination of the operation of Hungarian leisure sports system markets, value creation, and challenges in leisure sports. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Nagy, Zita (2010) A Playboy jelenség kulturális és társadalomtörténeti összefüggései = The cultural and sociological associations of the Playboy phenomenon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Biró, Emese (2009) A nők megjelenítése a Legjobb film Oscar-díját 1970-2005 között elnyert filmekben = The Representation of Women in Films Winning the Oscar Best Picture Award from 1970 to 2005. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Tolnai, Ágnes (2008) A multikulturalizmus elméleti és gyakorlati kérdései Ausztrália esetében = The theoretical and practical issues of multiculturalism in the case of Australia. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Zongor, Attila Árpád (2008) Az Európai Unió kulturális politikája az elméletben és a gyakorlatban = The cultural policy of the European Union in theory and practice. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Neulinger , Ágnes (2007) Társas környezet és sportfogyasztás. A folyamatos megrősítést igénylő tanult fogyasztás. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Szőllős, Péter (2007) A turizmus társadalmi beágyazottsága. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Topcu, Katalin (2006) A kulturstandard-kutatás elmélete és gyakorlata magyar-osztrák menedzser-interakcióban: egy magyar szempontú jellemzés. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Szegedi, Péter (2006) Pozíciók és oppozíciók: a futballmező kialakulása, struktúrája és dinamikája. Az 1945 előtti debreceni labdarúgás történetszociológiai elemzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

András, Krisztina (2006) Üzleti elemek a sportban, a labdarúgás példáján = Business elements in sports, through example of football. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Rátz, Tamara (1999) A turizmus társadalmi-kulturális hatásai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

This list was generated on Wed Jun 19 02:32:19 2024 UTC.