Items where Subject is "Economic development"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 59.

Fekete, Krisztina Anna (2024) Combating Climate Change through Smart Innovations - Examination of smart city concept in light of sustainability. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2024020

Fülöp, Zoltán (2024) Difficulties of catching-up in Central-Eastern Europe. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2024005

Fejes, Norbert (2023) A magyarországi és az EU-s fejlesztési források szerepe Kárpátalja megyehatárokon átnyúló fejlesztéspolitikai kapcsolataiban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023064

Chaker, Hajer (2023) Guests’ Perceptions And Hotels’ Approaches As To CSR In The Hotel Industry: A Comparative Study Between Tunisia And Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023051

Varga, Dávid (2023) Conceptualising Sustainability in the Fintech Sector. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023049

Édes, Balázs (2022) A szolgáltatási színvonal és a helyettesítők keresletre gyakorolt hatása a magyar vasúti személyszállítási piacon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022063

Máténé Bella, Klaudia (2022) A negyedéves fogyasztás mérési és becslési lehetőségei. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022045

Bősz, Anett (2021) A liberalizmus gazdaságelméleti hagyományai, különös tekintettel az etikai megalapozásra. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021028

Kuslits, Béla (2021) Fogyasztói értékpreferenciák a fenntartható élelmiszerpiacon = Consumer Value-preferences on a Sustainable Food Market. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021010

Nagy, Ágnes (2021) A gazdaság és a kommunikáció kapcsolódásai: A fenntartható gazdasági növekedés feltételei a modern társadalomban, a globális gazdasági kommunikáció problémafelismerő és -megoldó színterein = Interrelations between Economics and Communication. Conditions for sustainable economic growth in modern society on the problem-identification and solving scenes of global economic communication. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021001

Herczeg, András (2020) Exploring Trade-offs in the Hungarian Renewable Energy Market. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020024

Vastagh, Zoltán (2020) Társadalmi struktúra és jövedelemelosztás: Államilag intézményesített egyenlőtlenségek = Social structure and income distribution: State-institutionalized inequalities. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020020

Abazi, Blerton (2020) A novel approach for information security risk assessment maturity framework based on ISO 27001. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020016

Tarján, Gábor (2020) Az információbiztonsági tudatosság érettségi szintjének mérése szervezetekben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020015

Ngo, Thai Hung (2020) Volatility Spillover of the Stock Market and Foreign Exchange: Evidence from Cee Countries. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020014

Fekete, Márta (2020) A társadalmi fenntarthatóság és jól-lét a demenciával élők informális ápolói körében = Social sustainability and well-being among informal carers of people with dementia. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020012

Besnik, Qehaja (2020) The Framework of a Real-time Patient Monitoring System. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020010

Golovics, József (2020) A migráció gazdaságtana: egy intézményi közgazdaságtani megközelítés = Economics of Migration: an Institutional Approach. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020006

Mérő, Bence (2019) Hitelciklusok modellezése empirikus és ágensalapú megközelítésben = Empirical and agent based modelling of credit cycles. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019038

Besenyei, Mónika (2019) Egyetemi fenntarthatósági kezdeményezések összehasonlító elemzése = Comparative Analysis of University Sustainability Initiatives. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019034

Burka, Dávid (2019) Demográfiai előrejelzések és nyugdíjkutatás támogatása mikroszimulációs módszertanok alkalmazásával = Supporting demographic forecasts and pension research through the application of microsimulation methodology. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019032

Bagó, Péter (2019) CSR indikátorok megjelenése az integrált vállalatirányítási rendszerekben = The connection of CSR indicators and enterprise resource planning system. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019031

Zrubka, Zsombor János (2019) Az elfogadható egészségi állapotok mérésének új módszere = A new method for the measurement of acceptable health states. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019030

Horváth, Viktória (2019) A projektmenedzsment kompetencia és a projektsiker összefüggései az olajipar projekt-intenzív upstream üzletágában = The relationship between project management competence and project success in the project-intensive upstream sector of the oil industry. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019022

Miklós, Ilona (2019) A magyar földrajzi árujelzős élelmiszerek észlelési térképe: a magyar vásárlók értékdimenziói = Detection map of Hungarian food products with geographical indications: value dimensions of Hungarian consumers. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019040

Kelemen, József (2019) Fejezetek a gazdaságföldrajzból: horizontális termékdifferenciálás = Chapters from economic geography: horizontal differentiation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019020

Ócsai, András (2019) Ökológiailag tudatos vállalkozások értékorientációja = Value Orientation of Ecologically Conscious Businesses. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019021

Katona, Viktória Nóra (2019) Technológia jellegű innovációs projektek közösségi finanszírozása = Crowdfunding of technological innovation projects. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019019

Kovács, Tibor (2019) Többszempontú döntési módszerek alkalmazása teljesítményfejlesztő programok támogatására. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019003

Matteo, Arru (2019) Use of Ontologies and Business Process Management Systems to Measure the “Knowledge Fit” of an Organisation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019006

Felsmann, Balázs Tibor (2018) Vállalati teljesítmény intézményi korlátok között: Stratégiai adaptáció és vállalati koevolúció a magyar energiakereskedelmi szektorban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018027

Balog, Dóra Barbara (2018) Tőkeallokáció a biztosítási szektorban, elméleti és gyakorlati megközelítésben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018024

Ivony, Éva (2018) A szubjektív életminőség alakulása a gazdasági válság időszakában Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018026

Pandurics, Anett (2018) Stratégiai szcenáriók a postai szektorban (Az elméleti háttér alkalmazása a magyar egyetemes szolgáltató lehetséges stratégiai szcenárióira). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018022

Somosi, Ágnes (2018) A szolgáltatáskivezetés hatása az ügyfelekre a telekommunikációs szektorban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018017

Fejes, József (2018) Az immateriális termelési tényezők szerepe a banki értékteremtési folyamatban: tudásmenedzsment megközelítés. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018013

Bácsi, Katalin (2018) Szociális párbeszéd a válság idején: innováció vagy útfüggőség?: A magyarországi autóipar példája. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018010

Tkatchenko, Rossen (2018) Personal city mobility in the context of sustainable development = Személyes városi mobilitás a fenntartható fejlődés kontextusában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018008

Felméry, Zoltán (2018) Az állam és a magánvállalatok szerepvállalása a belbiztonsági szektorban (2000-2016): elméleti kiindulópontok és mérési módszerek. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018004

Krenyácz, Éva (2018) Hazai egészségügyi intézmények kontrolling rendszer használata: devalválódás és felemelkedés paradoxona = Use of controlling system in Hungarian health care institutions: paradox of rise and fall. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018003

Németh, András Olivér (2017) A gazdasági növekedés elmélete és a kelet-közép-európai tapasztalatok = The theory of economic growth and the experience of Central and Eastern Europe. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017019

Endrődi-Kovács, Viktória (2014) A Nyugat-Balkán gazdasági integrációérettsége = The economic integration maturity of Western Balkans. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014027

Lehmann, Kristóf (2014) Subjective well-being in the European Union = Szubjektív jólét az Európai Unióban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014001

Kazinczy, Eszter (2013) The development of the banking sector and its macroeconomic environment in Southeast Europe = A bankrendszer és makrogazdasági környezetének fejlődése Délkelet-Európában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013020

Szabó, Zsolt (2013) Posztszocialista fejlődés és a Hirschman-trilemma = Post-socialist development and the Hirschman trilemma. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013019

Bodor-Eranus, Eliza Hajnalka (2013) Önkormányzati pályázati aktivitás. Információs kulcsszereplők az önkormányzati fejlesztéspolitikában és pályázataiban Magyarországon = Tendering activity of local governments. Key information actors in the development and tendering of Hungarian local governments. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013009

Szilvácsku, Zsolt (2012) A fenntarthatósági hatásvizsgálatok értékrendi alapjai és módszertani, intézményi szempontjai = Value scale foundations and methodological, institutional aspects of sustainability impact assessments. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Balogh, Péter (2012) Kontraproduktivitás a fejlesztéspolitikában? Az EU-források felhasználásának gazdaságszociológiai elemzése [védés előtt] = Counterfinality in development policy? An economic-sociological analysis of the EU-funds. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Vigvári, Gábor (2012) Globalizáció és fejlesztő állam. A nemzetközi rezsimek változásának hatása a fejlesztő államra = Globalization and the developmental state. The effects of changing international regimes on the developmental state. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Folk, György (2012) Gazdasági növekedés és jólét. A világgazdasági nyitás hatása a vidéki jólétre Indiában = Economic growth and well-being. Liberalization and well-being in rural India. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Kozenkow, Judit (2012) Rendszerváltás, intézmények és gazdasági növekedés. Az intézmények szerepe Lengyelország és Magyarország gazdasági teljesítményében 1990 és 2010 között = Transition, institutions and economic growth The role of institutions in the economic performance of Poland and Hungary from 1990 to 2010. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Kis, Gergely (2011) Az állami szerepvállalás értékelése a magyarországi elektronikus hírközlő hálózati fejlesztésekben [védés előtt] = Evaluation of the government’s involvement in digital telecommunication network development in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Csapó, Krisztián (2010) A gyorsan növekvő kis- és középvállalkozások jellemzői és fejlesztési lehetőségei Magyarországon = The characteristics and development possibilities of fast-growing small and medium-sized companies in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Egyházy, Zoltán (2008) Magyarország közlekedési kapcsolatai az európai térségfejlesztésben és a regionális együttműködésben = The Traffic Relations in Hungary within the European Regional Development and Regional Cooperation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Kupán, Edith (2008) Az agrárstruktúra és agrártermelés fejlesztésének lehetőségei és irányai Maros megyében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Szántó, Katalin (2003) Fenntartható városias kistérségek. PhD thesis, Szent István Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Ligeti, Zsombor (2002) Gazdasági növekedés és felzárkózás. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Tóth, István György (2002) Jövedelemeloszlás a kilencvenes évek Magyarországán. Elméletek, módszertan és hipotézisek. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Mészáros, Klára (1999) Tudományos-technikai modernizáció és gazdasági fejlődés Kínában: A multipoláris világrend egy új nagyhatalmának születése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

This list was generated on Thu Jun 20 02:22:45 2024 UTC.