Items where Subject is "Knowledge economy, innovation"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 54.

Pistrui, Bence László (2024) Effective implementation of Industry 4.0 technologies in the retail sector through theexample of service robots. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2024021

Bánkuty-Balogh, Lilla Sarolta (2024) The intersection of geopolitics and technological innovations: implications for the Central-European region. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2024016

Motahari Nezhad, Hossein (2023) Methodological challenges in the evidence synthesis of health outcomes of digital health technologies. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023046

Baksa, Máté (2023) Two Heads Are Better Than One: Knowledge Sharing in Organizational Social Networks. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023069

Takács, Olga (2023) Bérfüggvények becslése Magyarországon gépi tanuló algoritmusokkal. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023035

Alshafeey, Mutaz (2023) Artificial Intelligence Forecasting Techniques For Reducing Uncertainties In Renewable Energy Applications. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023006

Megyeri, Gábor (2023) Digital Pasts Analog Futures [védés előtt]. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Katona, Ádám (2022) The impact of customer involvement on innovation outcomes. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022064

Molnár, Géza Gábor (2022) Szemantikus web technológiák alkalmazási lehetőségei az „exploratory” OLAP-ban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022062

Orbán, Zsolt (2022) E-learning projektek sikertényezői : Az e-learning megoldások actor-network theory elemzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022022

Horváth, Dóra (2022) Digitális transzformáció és üzletimodell-innováció: a feldolgozóiparban, az energia- és a pénzügyi szektorban = Digital transformation and business model innovation: in the manufacturing industry, energy- and financial sectors. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022021

Szabados, Krisztián (2021) Transhumanism as a Thin-centred Ideology. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021020

Tarján, Gábor (2020) Az információbiztonsági tudatosság érettségi szintjének mérése szervezetekben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020015

Besnik, Qehaja (2020) The Framework of a Real-time Patient Monitoring System. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020010

Balkányi, Péter (2020) Az e-learning tananyagfejlesztés ökoszisztémájának design science módszertan szerinti vizsgálata = The ecosystem of e-learning content development from a design science approach. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020007

Szmodics, Péter (2018) Evaluating the organizational knowledge based on business process management = A szervezeti tudás mérése folyamatmenedzsment alapokon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018020

Magasházi, Anikó Terézia (2017) Transznacionális vállalatok és hálózataik: Szingapúri tanulságok úton az innováció-vezérelt gazdaság felé = Transnational corporations and their networks Lessons from Singapore on the road towards innovation-driven economy. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017034

Őri, Dóra (2017) On exposing strategic and structural mismatches between business and information systems: misalignment symptom detection based on enterprise architecture model analysis = Stratégiai és strukturális összehangolási zavarok feltárása az üzleti és informatikai területek között: összehangolási zavarok tüneteinek azonosítása vállalati architektúra modellek elemzésével. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017029

Weber, Christian (2017) Creating a Concept Importance Measure for Domain Knowledge in the Context of Learning. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017028

Apáthy-Molnár, Sándor (2017) Egy turisztikai ajánlórendszer modellje = A Model of a Touristic Recommender System. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017015

Kristóf, Péter (2016) How established companies can master disruptive innovation like startups? Achieving innovation excellence and disruptive ability = Miként tudnak az érett vállalatok startupok módjára megszakító innovációkat létrehozni? Út az innovációs kiválóság és a diszrupciós képesség felé. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016037

Vértesy, Dániel (2016) Cycles of Economic and Technological Change in Latecomer Aerospace Industries = A gazdasági és technológiai változás ciklusai a repülőgépgyártás későn jövőinek tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016013

Faludi, Julianna (2016) Innovációs minták a design-vezérelt iparágakban. A nyílt Made in Italy = Innovation Patterns In the Design-Driven Industries: Opening Up The Made In Italy. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016007

Lovas, Anita (2016) Innováció-finanszírozás asszimetrikus információs helyzetben. Az állami beavatkozás hatása = Financing of Innovation under Asymmetric Information. The Effect of Government Intervention. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016006

Csizmadia, Péter (2015) A szervezeti innováció és tudásfelhasználás mintái a magyar gazdaságban = Patterns of organisational innovation and knowledge use in the Hungarian economy. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015040

Szűcs, Gergely (2015) The impact of patent protection on environmental and general innovations = A szabadalmi oltalom hatása a környezeti és általános innovációkra. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015020

Varga, Krisztián (2014) A szemantikus folyamatmenedzsment hasznosítási lehetősége az üzleti folyamatok tudásalapú fejlesztésében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014078

Stocker, Miklós (2013) Tudásintenzív vállalatok értékteremtése = Value creation of knowledge-intensive companies. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013021

Balogh, Péter (2012) Kontraproduktivitás a fejlesztéspolitikában? Az EU-források felhasználásának gazdaságszociológiai elemzése [védés előtt] = Counterfinality in development policy? An economic-sociological analysis of the EU-funds. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Széchy, Anna Zsófia (2012) Környezeti innovációk a a hazai feldolgozóiparban = Environmental innovations in the Hungarian manufacturing sector. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kismihók, Gábor (2012) Rugalmas tanulás, rugalmas munkavégzés. Az ontológia alapú tartalommenedzsment lehetőségeinek kiaknázása = Flexible learning, flexible working. Exploiting the potentials of ontology based content management. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Nagy, Judit (2011) Az ellátási lánc típusai és menedzsmentjének eszközei – empirikus elemzés = Types of Supply Chains and Tools for Management – Empirical Analysis. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kis, Gergely (2011) Az állami szerepvállalás értékelése a magyarországi elektronikus hírközlő hálózati fejlesztésekben [védés előtt] = Evaluation of the government’s involvement in digital telecommunication network development in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Nyírő, Nóra (2011) Médiatechnológiai innovációk elfogadása és terjedése [védés előtt] = Acceptance and diffusion of media technology innovations. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Hortoványi, Lilla (2010) Vállalkozó vezetés. Magyarországon működő kis- és középvállalkozásokban = Entrepreneurial Management in Hungarian SMEs. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Becze, Orsolya (2010) "Lépésről lépésre" egy pedagógiai innováció nyomában = "Step-by-Step" – in Pursuit of a Pedagogical Innovation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Pálinkó, Éva (2010) Fiatal kutatók életútja és szakmai identitása = The career and professional identity of young researchers. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Némethné Pál, Katalin (2010) Innovációs tevékenység mérése a magyar vállalatoknál. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Csonka, László (2010) A kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatok hatása a vállalkozások tudományos és technológiai képességeinek fejlődésére: Autóipari tudásközpontok Magyarországon = The role of R&D and innovation networks in enhancing the scientific and technological capabilities of Hungarian enterprises. Knowledge networks in the Hungarian automotive industry. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Ternai, Katalin (2009) Az ERP rendszerek metamorfózisa = The metamorphosis of ERP Systems. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Komárominé Holló, Márta (2008) Innováció és felnőttoktatás a vidékfejlesztésben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Fazekas, Zsuzsanna (2008) Innováció, hálózatok és emberi erőforrás a vidékfejlesztésben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Vas, Réka Franciska (2007) Tudásfelmérést támogató oktatási ontológia szerepe és alkalmazási lehetőségei. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Rácz, András (2007) A seed capital finanszírozás szerepe a kezdő, innovatív vállakozások finanszírozása területén. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Nagy, Réka (2006) Digitális egyenlőtlenségek: Mítosz vagy valóság? Információs technológiák használatának aspektusai az ifjúság körében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Reiter, József (2005) A nemzetközi tőkebefektetések hatása közép-európai gyógyszeripari vállalatok kutatási és fejlesztési szektorára. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Kiss, János (2004) A technológiai innováció szerepe a magyar vállalatok versenyképességében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kő, Andrea (2004) Az információtechnológia szerepe és lehetőségei a tudásmenedzsmentben: Az ontológiaépítés, mint a tudásmenedzsment eszköze. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Csendes, István (2004) Internet vállalkozások indításának stratégiai és motivációs elemzése - A magyar portálszolgáltató vállalatok esete = Strategical and motivational analysis of internet start ups - The case of Hungarian portal service providers. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Fehér, Péter (2004) Tudásmenedzsmentet támogató tényezők szerepe szoftverfejlesztő szervezetekben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Keszey, Tamara (2003) A piackutatásból származó információk vezetői felhasználása, és az arra ható tényezők vizsgálata = Managerial use of market research information and its influencing factors. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Stecné Barati, Izabella (2003) A települési infrastuktúrafejlesztés finanszírozásának gyakorlata Magyarországon. Az önkormányzati beruházási hajlandóság előrejelzésének modellezése = The practice of municipal infrastructure finance in Hungary. Modelling municipal investment activity. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Klimkó, Gábor (2001) A szervezeti tudás feltérképezése = Mapping organisational knowledge. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Bokor, Attila (2000) Szervezeti kultúra és tudásintegráció: a termékfejlesztés problémája = Organizational Culture and Knowledge Integration: The Case of New Product Development. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

This list was generated on Fri Apr 12 02:52:25 2024 UTC.