Items where Subject is "Commerce and tourism"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 38.

Namaz, Lachin (2024) Exploring City Brand Engagement: Uncovering the Values of Engaged Stakeholders in Budapest. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2024024

Bódis, Gábor (2024) The role of design in future-proof tourism destinations Positioning and narrating a micro-Danube region. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2024019

Szakály, Orsolya (2023) Hogyan befolyásolják a gasztronómiai influencerek a fogyasztói döntést? — A fogyasztói aktivitás szerepe a döntéshozatali folyamat során a gasztronómiai turizmusban, az Instagram példáján keresztül. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023048

Teveli-Horváth, Dorottya (2023) A főutcamenedzsment mint városrevitalizációs eszköz lehetőségei Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023031

Kovács, Edina (2023) Subjective well-being aspects of tourism-related employment of the elderly = Az időskorúak turisztikai foglalkoztatásának jólléti dimenziói. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023023

Borges Aguiar, Giovanna Maria (2023) Trade Patterns of Latin America and the Caribbean: Evidence from the agri-food sector. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023013

Cserdi, Zsófia Hajnalka (2023) Mobiltechnológia-elfogadás az okos hotelek világában: Érintésmentes technológiák a szállodai vendéglátás szolgálatában? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023002

Kökény, László (2022) Fogyasztói kockázatészlelés vizsgálata a turisztikai célú utazásvásárlás során a COVID-19 pandémia árnyékában = Examining consumer risk perception in tourist travel buying in the shadow of the COVID-19 pandemic. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022073

Miskolczi, Márk (2022) Impacts of highly automated vehicles on urban passenger transport and tourism. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022039

Kásler, Tina Tímea (2021) Az első lépések a fogyasztóvá váláshoz: Hogyan befolyásolja az óvodáskorú gyermekek környezete az élelmiszer-fogyasztási viselkedésüket? = The first steps to becoming consumers: How preschool children's surroundings impact on their food consumption behaviour. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021023

Berezvai, Zombor (2021) Kiskereskedelmi stratégiák és hatásuk a vállalati teljesítményre = Retail strategies and their effects on performance. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021016

Kuslits, Béla (2021) Fogyasztói értékpreferenciák a fenntartható élelmiszerpiacon = Consumer Value-preferences on a Sustainable Food Market. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021010

Juhász-Dóra, Katalin (2021) Vendégtér-paradoxon : Budapesti luxusszállodák miliője a helyi társadalom szemszögéből. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021029

Tóth-Batizán, Emese Emőke (2020) A turisztikai piac szerkezete és etnikai turizmus Székelyföldön = The structure of the tourism market and ethnic tourism in Szeklerland, Romania. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020025

Gál, Péter (2020) A borárakat meghatározó tényezők Magyarországon, különös tekintettel a földrajzi árujelzőkre = Factors determining wine prices in Hungary, especially regarding geographical indications. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020022

Miklós, Ilona (2019) A magyar földrajzi árujelzős élelmiszerek észlelési térképe: a magyar vásárlók értékdimenziói = Detection map of Hungarian food products with geographical indications: value dimensions of Hungarian consumers. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019040

Kasza-Kelemen, Kata (2017) Fenntartható fogyasztás a turizmusban? A helykötődés és környezettudatos viselkedés összefüggései a nemzeti parkokban = Sustainable consumption in tourism? The relationship between place attachment and pro-environmental behaviour in national parks. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017025

Apáthy-Molnár, Sándor (2017) Egy turisztikai ajánlórendszer modellje = A Model of a Touristic Recommender System. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017015

Balogh, Jeremiás Máté (2017) A világ borkereskedelmének empirikus elemzése = An empirical analysis of world wine trade. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017013

Kemény, Ildikó (2015) A versenytársak csak egy kattintásra vannak. Az újravásárlási és továbbajánlási szándék alakulása különböző e-kereskedelmi kategóriákban = Competition is just a click away. Repurchasing and Word of Mouth Intention in the Different E-Commerce Categories. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015030

Zátori, Anita (2014) A turisztikai élményteremtés vizsgálata szolgáltatói szemszögből = Tourism experience creation from a business perspective. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014055

Török, Áron (2013) Hungarikumok – Magyarország földrajzi árujelzői. Az eredetvédelem szerepe a XXI. századi mezőgazdaságban és élelmiszertermelésben – a pálinka példájának tanulságai = Hungaricums – Hungary’s geographical indications. The role of origin in agriculture and food production in the 21th century – lessons learnt from the case of the pálinka. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013059

Kulcsár, Noémi (2013) Fogyasztói értékdimenziók vizsgálata a falusi turizmusban = Analyzing the consumer value dimensions of rural tourism. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013052

Sziva, Ivett (2011) Turisztikai desztinációk versenyképességének értelmezése és elemzése [védés előtt] = Interpreting and analyzing the competitiveness of touristic destination. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Formádi, Katalin (2011) Professzionalizáció új iránya a turizmus szektorban = New Professionalism in the making – the case of the Tourism Sector? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Fehér, Orsolya (2011) A termékinnováció meghatározó irányai a telítődő élelmiszerpiacon = Dominant trends of product innovation in the saturating food market. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Horváth, Áron Botond (2009) Az 1995 óta tartó lakóingatlan-áremelkedés mérése és okai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Becser, Norbert (2008) Szolgáltatásminőség fejlesztés a kiskereskedelemben. Egy lehetséges mérési modell és az arra épülő döntéstámogató rendszer alapjai = Improving service quality in retail trade. The premises of a potential measurement model and a decision support system based on it. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Győrfi, Zoltán (2008) A hazai söripar átalakulása a nemzetközi tendenciák tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Jámbor, Attila (2008) A magyar gabonafélék versenyképessége a nemzetközi kereskedelemben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Harsányi, Gábor (2007) A hazai borágazat versenyképessége a nemzetközi piacokon, különös tekintettel az Európai Unióra. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Borbély, Ákos (2007) Az Európai Unió cukoripari reformjának elosztási és struktúrális hatásai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Gyulavári, Tamás (2005) Fogyasztói árelfogadás az interneten. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Agárdi, Irma (2005) Horizontális stratégiai szövetségek hatása a kiskereskedelmi vállalatok marketingstratégiájára és teljesítményére az élelmiszer- és napi cikk kiskereskedelemben = The impact of horizontal retail alliances on the marketing strategy and performance of the member firms in the Hungarian grocery retailing. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kocsis, Viktória (2005) Hálózatok összekapcsolása és versenye. Hívásvégződtetés a mobil távközlési piacon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Gordos, Péter (2005) Villamos energia határkeresztező kereskedelme az Európai Unió belső villamosenergia-piacán. Főbb akadályok, továbblépési lehetőségek. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Némedi-Varga, Szilvia (2004) A hivatalosan támogatott exporthitelezés rendszerének alternatív institúcionalizmusa a nemzetközi kapcsolatok szabályozási keretei között. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Rátz, Tamara (1999) A turizmus társadalmi-kulturális hatásai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

This list was generated on Wed Jun 19 02:32:17 2024 UTC.