Items where Year is 2010

Egy szinttel feljebb
Export mint [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 58.

Becze, Orsolya (2010) "Lépésről lépésre" egy pedagógiai innováció nyomában = "Step-by-Step" – in Pursuit of a Pedagogical Innovation. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Kutta, Gabriella (2010) A Lamiaceae családra jellemző illó és nem illó terpén, illetve fenolos komponensek kivonása szuperkritikus fluid extrakcióval = Supercritical fluid extraction of volatile and non volatile terpenic as well as phenolic compounds, characteristic of the Lamiaceae family. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Nagy, Zita (2010) A Playboy jelenség kulturális és társadalomtörténeti összefüggései = The cultural and sociological associations of the Playboy phenomenon. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Bodor, Péter (2010) A Vitis Sylvestris C.C. Gmel. (ligeti szőlő) és további Vitis taxonok kapcsolatának vizsgálata morfológiai bélyegekkel és molekuláris markerekkel = Investigation of Vitis Sylvestris C.C. Gmel. (wild grape) and other Vitis taxa with morphological characters and molecular markers. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Bodor, Péter (2010) A betegség-ellenálló almafajták és fajtajelöltek virágzás-fenológiai és termékenyülés-biológiai sajátosságai = Floral biology and fructification features of disease resistant apple varieties and candidates. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Korbász, Margit (2010) A fűszerpaprika élelmiszerbiztonsága mikrobiológiai szempontból = Food safety of paprika from microbiological aspects. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Csapó, Krisztián (2010) A gyorsan növekvő kis- és középvállalkozások jellemzői és fejlesztési lehetőségei Magyarországon = The characteristics and development possibilities of fast-growing small and medium-sized companies in Hungary. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kopányi, Szabolcs (2010) A hozamgörbe dinamikus becslése = Dynamic Estimation of the Term Structure. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Szegő, Anita (2010) A kriptikus és endornavírusok elterjedtsége, perzisztenciája és molekuláris jellemzése = Distribution, persistence and molecular characterization of cryptic and endorna viruses. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Csonka, László (2010) A kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatok hatása a vállalkozások tudományos és technológiai képességeinek fejlődésére: Autóipari tudásközpontok Magyarországon = The role of R&D and innovation networks in enhancing the scientific and technological capabilities of Hungarian enterprises. Knowledge networks in the Hungarian automotive industry. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Schneider, Gábor (2010) A közép-európai fővárosi régiók versenyképességének vizsgálata - Hogyan növelhető a Közép-magyarországi régió versenyképessége = The analysis of competitiveness of Central European capital city regions – How can be strengthened the competiveness of Central Hungarian Region. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Dorner, Anikó (2010) A külföldi közvetlen befektetések tovagyűrűző hatása a mexikói gazdaságra = Spillover Effects of Foreign Direct Investment in the Mexican Economy. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Kelemen, Csaba (2010) A magyar külpolitika Európa-pillére = The Europe-pillar of the Hungarian foreign policy. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Dobos, Balázs (2010) A magyarországi kisebbségpolitika szakpolitikai elemzése a kisebbségi törvény példája = The policy analysis of the minority policy in Hungary. The example of the Minority Act. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Takács, László (2010) A membránszeparáció szerepe a borok alkoholcsökkentésében és ipari alkoholok dehidratációjában = The role of membrane separation in alcohol removing of wines and in dehydration of industrial alcohols. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Lovász, Gabriella (2010) A munkaügyi mediáció eredményessége és fogadtatása a szociális partnerek szemszögéből = The effectiveness and reception of labour mediation from the point of view of social partners. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Szent-Iványi, Balázs (2010) A nemzetközi fejlesztési segélyezés hatékonysága = The Effectiveness of the International Development Aid Regime. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Drjenovszky, Zsófia (2010) A nők távolmaradása a munkaerőpiactól a gyermekvállalást követően = Absence of women from the labour market after having children. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Petővári, Bence (2010) A paradigmaváltás esélyei a fejlett országok migrációs politikájában = International Migration and Politics - chances of paradigm change in the migration policy of developed countries. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Majláth, Melinda (2010) A pszichográfiai tényezők különbségei a környezetbarát és a nem környezetbarát fogyasztók között = Psychographic Differences between Environmentally Friendly and Nonenvironmentally Friendly Consumers. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Marossy, Zita (2010) A spot villamosenergia-árak elemzése statisztikai és ökonofizikai eszközökkel = Analysis of spot electricity prices using statistical and econophysical methods. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Beck-Biró, Katalin (2010) A szervezeti keretek között történő egyéni önmegvalósítás, illetve annak támogató és gátló tényezői = Self-actualisation in Organisational Context and its Promoting and Impeding Factors. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Lakatos, László Péter (2010) A számvitel szabályozása és a pénzügyi kimutatások hasznosságának megítélése = The regulation of accounting and the evaluation of the usefulness of financial statements. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Bacsó, Renáta (2010) A szárazságtűrés élettani hátterének vizsgálata Arabidopsis modellnövényen és transzgenikus szárazságtűrő növények előállítása = Examinations of the Physiological Background of Drought Hardiness in Arabidopsis and Production of Transgenic Plants. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Mike, Károly (2010) Adalékok a föderalizmus gazdaságtanához - alkalmazásokkal az európai integrációra = Contributions to the Economics of Federalism – with Applications to European Integration. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Engel, Rita (2010) Analitikai módszerfejlesztés funkcionális élelmiszerek vízben oldódó vitamintartalmának vizsgálatára = Development of analytical methods for determination of water soluble vitamins of in functional food products. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Brandtmüller, Ágnes (2010) Az egészségnyereség elosztásának társadalmi szempontjai = Societal Aspects of the Distribution of Health Gains. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kovács, Barna (2010) Az információtúlterhelés csökkentése szervezeti munkafolyamat-rendszerekben = Reducing information overload in organizational workflow systems. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Fazakas, Gergely (2010) Az osztalékpolitika vizsgálata Magyarországon = Examining the Dividend Policy in Hungary. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Futó, Péter (2010) Az értékelés és a hatásvizsgálat módszereinek alkalmazása a kisvállalkozás-fejlesztési politikában. A közép- és kelet-európai országok gyakorlatából merített esettanulmányokkal = The Application of Impact Assessment and Evaluation in Small Enterprise Development Policies With case studies of SME development in transition countries of Central and Eastern Europe. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Lazányi, Kornélia (2010) Az érzelmi munkát befolyásoló tényezők. Érzelmi munka az onkológiában = Factors Affecting Emotional Labour Emotional Labour in Oncology. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Balogh, Zoltán (2010) Az új regionalizmus svéd modelljeinek alkalmazhatósága Magyarországon = The adaptibility of the Swedish modells of new regionalism in Hungary. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Sasvári, Nóra (2010) Civil szervezetek és az Európai Unió - Civil érdekérvényesítés = Civil society organisations and the European Union - CSO interest representation. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Gillay, Zoltán (2010) Dielektromos nedvességmérők kalibrációátvitelét befolyásoló tényezők = Factors affecting the calibration transfer of dielectric moisture meters. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Veroszta, Zsuzsanna (2010) Felsőoktatási értékek - hallgatói szemmel. A felsőoktatás küldetésére vonatkozó hallgatói értékstruktúrák feltárása = Higher education values – from the aspect of university students Reveal of university student value structures concerning the mission of higher education. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Hrotko, Timur (2010) Felsővezetők diszpozición keresztül módosítható a gazdálkodási gyakorlat - újraszocializáció révén az implicit öko-fenntarthatóság felé = Business Practice can be Changed via the Dispositions of Executives: Re-socialization towards Implicit Eco-sustainability. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Pálinkó, Éva (2010) Fiatal kutatók életútja és szakmai identitása = The career and professional identity of young researchers. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Kissné Bába, Erzsébet (2010) Genetikai transzformációt lehetővé tevő szövettenyésztési rendszerek kialakítása kabakos növényeknél. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Marton, Péter (2010) Grand Theory meets the Afghan case: State failure and state-building in an age of uncertain policy-making. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Szafián, Zsolt (2010) Hosta fajták mikroszaporításának biológiai és technológiai összefüggései = Biological and technological aspects of micropropagation of Hosta varieties. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Némethné Pál, Katalin (2010) Innovációs tevékenység mérése a magyar vállalatoknál. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Ruthner, Szabolcs (2010) Kajszifajták genetikai analízise DNS-alapú markerekkel. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

László, Helga Elvira (2010) Kertészeti kisgépek rezgésterhelése és annak mérése = The vibration exposure of small horticultural tools and its reduction. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Kasza, Gyula (2010) Kockázatkommunikáció az élelmiszerbiztonság területén. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Nagy, Terézia (2010) Kötődések és kudarcok. A kapcsolatok és kapcsolati kudarcok szerepe az integrációban. Egy menekültek körében végzett terepmunka eredményei. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Csengődi, Sándor (2010) Külföldi tőke és bérek Magyarországon = Foreign capital and wages in Hungary. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Somosné Nagy, Adrienn (2010) Laskagomba fajtaspecifikus termesztéstechnikájának fejlesztése = Development of oyster mushroom variety-specific growing technology. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Pós, Veronika (2010) Levélrozsda illetve kadmium által indukált változások búza és árpa apoplaszt fehérjemintázatban = Leaf rust and cadmium-induced changes in the protein pattern of the apoplast of wheat and barley. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Deák, Tamás (2010) Molekuláris markerek alkalmazása a szőlő magvatlanságának követésére és Rosa L. taxonok rokonsági viszonyainak vizsgálatára = Application of molecular markers for the detection of grapevine seedlessness and for relationship studies of Rosa L. taxa. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Keller, Tamás Péter (2010) Nemcsak a tudás számít. A pszichológiai tőke szerepe a kereseti egyenlőtlenségek magyarázásában = Personal Characteristics and Earning Inequalities. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Császár, Melinda (2010) Nemzet - jog - identitás. A státusztörvény végrehajtásának szociológiai vonatkozásai = Nation – Law – Identity. The Sociological Aspects of the Enforcement of the Status Law. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Szabó, Árpád (2010) Ragadozó atkák szerepe kertészeti állókultúrákban Magyarországon = Predatory mites in Hungarian vineyards and apple orchards. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Csoma, Zoltán (2010) Talajok pufferképességét befolyásoló tényezők és jelentőségük a kertészeti termesztésben = The factors influencing the buffering capacity of soils and their importance in horticultural cultivation. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Pusztai, Péter (2010) Talajtakarási módszerek összehasonlító értékelése paradicsomtermesztésben = Comparative evaluation of mulching methods in tomato production. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szamosi, Csaba (2010) Tradicionális sárga- és görögdinnyék különleges értékei = Special merits of traditional melons and watermelons. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Mőcsényi, Flóra (2010) Tájátalakítási sajátosságok a Délkelet-Völgységben. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Tóbiás, Andrea (2010) Vetőmagkezelésre alkalmas anyagok és eljárások vizsgálata az ökológiai gazdálkodásban = Examination of materials and methods potential for organic seed treatment. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Hortoványi, Lilla (2010) Vállalkozó vezetés. Magyarországon működő kis- és középvállalkozásokban = Entrepreneurial Management in Hungarian SMEs. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

This list was generated on Mon Mar 25 01:44:12 2019 CET.