Items where Subject is "Agriculture"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 46.

Király, Gábor (2023) Climate change adaptation research among vine growers: evidence from Mátra wine region. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023044

Borges Aguiar, Giovanna Maria (2023) Trade Patterns of Latin America and the Caribbean: Evidence from the agri-food sector. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023013

Zubor-Nemes, Anna (2022) Risk management in crop farming. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022066

Szerletics, Ákos (2021) A Közös Agrárpolitika közvetlen támogatásainak regionális gazdasági hatásai = Regional Economic Impact of Common Agricultural Policy Direct Payments. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021009

Gál, Péter (2020) A borárakat meghatározó tényezők Magyarországon, különös tekintettel a földrajzi árujelzőkre = Factors determining wine prices in Hungary, especially regarding geographical indications. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020022

Balogh, Jeremiás Máté (2017) A világ borkereskedelmének empirikus elemzése = An empirical analysis of world wine trade. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017013

Kovács, Attila (2015) Az Európai Parlament szerepe a Közös Agrárpolitika 2013-as reformjában. Az Európai Parlament jogszabályi módosító javaslatainak elemzése = The Role of the European Parliament in the 2013 Reform of the Common Agricultural Policy. Analysis of the Legislative Amendments of the European Parliament. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015064

Juhos, Katalin (2015) A mezőgazdasági földhasználat és a talajtani adottságok kapcsolatának vizsgálata talajminőség-indexek kialakításával = Examination of the relationship between agricultural land use and soil characteristics using soil quality indices. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015048

Regős, Gábor (2015) Fejezetek a kockázat témaköréből a közgazdaságtanban = Chapters from the topic of risk in economics. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015041

Matolay, Réka (2013) Agrárbiotechnológiai társaságok legitimációs stratégiái = Legitimation Strategies of Agri-Biotechnology Corporations. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013062

Török, Áron (2013) Hungarikumok – Magyarország földrajzi árujelzői. Az eredetvédelem szerepe a XXI. századi mezőgazdaságban és élelmiszertermelésben – a pálinka példájának tanulságai = Hungaricums – Hungary’s geographical indications. The role of origin in agriculture and food production in the 21th century – lessons learnt from the case of the pálinka. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013059

Vetőné Mózner, Zsófia (2013) Úton a fenntartható élelmiszer-fogyasztás felé? A magyar lakosság élelmiszer-fogyasztásának ökológiai lábnyoma = Towards Sustainable Food Consumption? The Ecological Footprint of Food Consumption in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013050

Tarekné Tilistyák, Judit (2013) Takarmányok kémiai és mikrobiológiai vizsgálata, valamint olajmag préslisztek felhasználása élelmiszerfejlesztéshez = Chemical and microbiological investigation of feed materials, and utilization of oil seed cakes for food development. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013045

Luda, Szilvia (2012) Vidékfejlesztés integrált szemléletben. Agrárvállalkozói életutak és értékrendek = An integrated approach to rural development. Profiles and values of agricultural entrepreneurs. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Szigeti, Judit (2012) Jóléti hatások vizsgálata a magyar élelmiszer-fogyasztók körében = Welfare effects among the Hungarian food-consumers. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Szabó, Zoltán (2011) A növénytermesztés környezeti hatásainak értékelése, különös tekintettel a biodiverzitásra. Egy intenzív- és egy ökogazdaság externális hatásai = Evaluation of environmental impacts of crop production, with particular focus on biodiversity. External impacts of an intensive farm and an ecological farm. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Hantos, Krisztina (2011) A hatékony generációváltás elősegítése a mezőgazdaságban. A fiatal gazdák támogatása = Promoting an Effective Change of Generations in Agriculture – Supporting Young Farmers. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Valkovszki, Noémi Júlia (2011) Az egyéves konyhakömény (Carum carvi l. var. annuum) termesztéstechnológiai feltételeinek optimalizálása csernozjom réti talajon = Optimization of conditions of growing technology of annual caraway (Carum carvi l. var. annuum) on chernozem meadow soil. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Czeglédi, Melinda (2011) Minőségügyi rendszerek hatása a magyar zöldség- és gyümölcstermesztésre = Impact of quality systems on Hungarian fruit and vegetables production. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Hubainé Tóth, Eszter (2011) Talaj szén-dioxid emissziójának mérése eltérő talajhasználati rendszerekben = Soil carbon-dioxide emission measurements in different soil use systems. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Kasza, Gyula (2010) Kockázatkommunikáció az élelmiszerbiztonság területén. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Pusztai, Péter (2010) Talajtakarási módszerek összehasonlító értékelése paradicsomtermesztésben = Comparative evaluation of mulching methods in tomato production. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Tóth, Anikó (2009) Társadalmi tőke és közösségi agrármarketing az élelmiszeriparban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Horváth, Levente (2008) Földrajzi analógia alkalmazása klímaszcenáriók elemzésében és értékelésében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Jámbor, Attila (2008) A magyar gabonafélék versenyképessége a nemzetközi kereskedelemben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Panyor, Ágota (2007) Különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Csillag, Péter (2006) A magyar cukorágazat helyzete és versenyképessége a szabályozáspolitikai változások tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Medina, Viktor (2006) A magyar zöldség-gyümölcs ágazat vizsgálata és ágazati stratégiájának megfogalmazása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Francsovics, István (2006) A mezőgazdasági vállalkozások forrásszerkezetének összefüggései. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Kasperné Szél, Zsuzsanna (2006) A selyemkóróméz kémiai vizsgálata és összehasonlítása az akácmézzel. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Gál, Lajos (2006) Az egri bikavér minőségfejlesztésének lehetőségei. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Ladányi, Márta (2006) Folyamatszemléleti lehetőségek az agro-szisztémák modellezésében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Galambos, Ildikó (2006) Kútvizek huminsav- és arzénmentesítése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Kopasz, Mihály (2005) A fenntartható magyar mezőgazdaság lehetőségei és esélyei. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Bakucs, Lajos Zoltán (2005) Kereskedelmi árrés és ártranszmisszió a magyar sertéshúspiacon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Potori, Norbert Antal (2004) A határidős terménypiaci intertemporális árviszonyok szerepe a készletek időben történő elosztásában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Bene, Zsuzsanna (2004) Aszúbogyók élesztő- és penészbiotájának tanulmányozása Tokaj-hegyalján. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Nyitrainé Sárdy, Diána (2004) Bioborok összetételének vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Fodor, Marietta (2004) Cirkónium-aszkorbát hatása a búza csíranövény kémiai és biokémiai paramétereire. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Mizik, Tamás (2004) Jövedelmezőség és versenyképesség a tesztüzemi rendszerben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Tímár, Imre (2004) Versenyképesség a magyar tejágazatban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Hekliné Herbály, Katalin (2002) A mezőgazdasági erőforrások többirányú hasznosítása a vidékfejlesztésben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Pásti, György (2002) Kékszőlő-feldolgozási technológiák elemzése a minőségi vörösborkészítés függvényében. PhD thesis, Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Podruzsik, Szilárd (2000) A búzaexport-támogatás jóléti hatása Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Éliás, János (2000) A jelzálog-hitelezés szerepe a mezőgazdaság finanszírozásában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Guba, Ferenc (2000) Transzferek és hatékonyságzavarok az élelmiszer-termékpályákon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

This list was generated on Sat Jul 20 02:24:27 2024 UTC.