Items where Subject is "Education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 41.

Holle, Alexandra (2024) Az állampolgári nevelés nyomában – Elméletek, politikai szándékok és elitgimnáziumi perspektívák. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2024031

Vit, Eszter (2024) Peer Effects on Educational Aspirations. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2024032

Besgul, Bora (2024) Exploring History Education in Primary Schools and its Impact on Students’ Attitudes Toward Other Ethnic Groups in Divided Communities of Bosnia and Herzegovina. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2024011

Asante, Gabriel (2024) Fee-Free Educational Policy for Social Development: Examining the Conditions and the Social Benefits of Cost Elimination at the Upper-Secondary Level in Sub-Saharan Africa. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2024010

Munkácsi, Adrienn (2024) Competencies in the supply chain education -Student and labour market perspectives-. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2024001

Meleg, Ágnes (2024) Teljes körű kompetenciamérés és -értékelés a felsőoktatásban tanuláselemzési módszerek és technikák alkalmazásával [védés előtt]. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola.

Csóka, Imola (2023) The Effect of Elite Secondary School Programs on University Outcomes in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023066

Ábrahám, Zsolt (2023) Application of the Case Method in the Field of Skills Development — The relationship between a transformative teaching method and skills development in business education. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023062

Duráczky, Bálint (2023) Predikciós-modellalkotás a hallgatói lemorzsolódás korai azonosítása érdekében a felsőoktatási intézményekben elérhető adatok alapján. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia- és Kommunikációtudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023037

Péter-Szabó, Richárd (2023) „Why so serious?” : Komoly játékok az oktatásban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023030

Kerékgyártó, Gábor (2023) Fiatalok vállalkozóvá válását serkentő és gátló tényezők. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023001

Wang, Qiuping (2022) A kínai soft power vizsgálata Magyarországon a kínai-magyar kulturális és oktatási kapcsolatok tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022034

Orbán, Zsolt (2022) E-learning projektek sikertényezői : Az e-learning megoldások actor-network theory elemzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022022

Mátyus, Bálint (2022) Hallgatók kontaktórán kívüli kollaborációs lehetőségeinek feltárása a felsőoktatásban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022019

Vincze, Anikó (2022) Tanulás és iskolai teljesítmény az információs társadalomban - A digitális egyenlőtlenségek és az oktatási egyenlőtlenségek összefüggéseinek empirikus vizsgálata és értelmezése a digitális tőke szemszögéből. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola.

Mucsi, Attila (2021) Study Abroad Motivations, Satisfaction and Loyalty: the Impact of Service Quality, Acculturation and International Student Characteristics in Higher Education. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021052

Neusch, Gábor Loránd (2021) Munkaerőpiaci adattárház tervezése kompetenciatrendek elemzésére. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021038

Mikáczó, Éva Ilona (2021) Szakmai oktatás – múltja, jelene és jövője – a számvitel oktatás tükrében = The past, present and future of professional education in the context of the accounting education. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021002

Nagy, Vitéz (2020) E-learning értékelési módszerek = E-learning evaluation methods. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020031

Barna, Balázs (2020) Gamifikáció hatásának vizsgálata vállalati és oktatási közegben = Examination of the effect of gamification in corporate and educational field. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020028

Balkányi, Péter (2020) Az e-learning tananyagfejlesztés ökoszisztémájának design science módszertan szerinti vizsgálata = The ecosystem of e-learning content development from a design science approach. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020007

Besenyei, Mónika (2019) Egyetemi fenntarthatósági kezdeményezések összehasonlító elemzése = Comparative Analysis of University Sustainability Initiatives. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019034

Fizar, Ahmed (2018) Matching future job requirements with educational portfolio. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018012

Neag, Annamária (2017) Media Literacy in the Hungarian Educational Policy Arena (1995-2012) = A médiaműveltség a magyar oktatáspolitikában (1995-2012). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017014

Makó, Ágnes (2017) A közismereti tudás és az elkötelezettség hatása a szakiskolát végzettek munkaerőpiaci esélyeire = The effect of general knowledge and student engagement on vocational school graduates’ labour market opportunities. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017016

Szanyi F., Eleonóra (2016) Szakiskolás tanulók rövid távú munkaerő-piaci és továbbtanulási tervei = Short term career aspirations of vocational school students. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016032

Kisfalusi, Dorottya (2016) Interethnic Relations among Roma and Non-Roma Students in Hungary = Roma és nem roma tanulók interetnikus kapcsolatai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016022

Pál, Judit (2016) Status and Negative Ties: A Longitudinal Network Study among Adolescents = Státusz és negatív kapcsolatok: Egy longitudinális hálózatelemzés középiskolások körében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016010

Baksa-Haskó, Gabriella (2014) Informatikaoktatás a gazdálkodástani felsőoktatásban = Teaching Information Technology in Economics and Business Administration Training Programs. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014081

Bauer, Lilla (2014) Közpolitikai kényszerek és mozgásterek. Közpolitikai elemzés a rendszerváltást követő időszak magyar közoktatás-irányításának eredményeiről és kudarcairól = Forces and Scopes for Action in Public Policy. Public Policy Analysis of the Results and Failures of the Hungarian Public Education Management after the End of Communism. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014042

Borbásné Szabó, Ildikó (2014) Felsőoktatási portfolió kompetencia alapon történő tervezése = Design of Higher Education Portfolio. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014005

Kováts, Gergely (2013) A dékán pozíciója és szerepe az átalakuló felsőoktatásban = The position and the role of the dean in the transforming higher education system. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013010

Kismihók, Gábor (2012) Rugalmas tanulás, rugalmas munkavégzés. Az ontológia alapú tartalommenedzsment lehetőségeinek kiaknázása = Flexible learning, flexible working. Exploiting the potentials of ontology based content management. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Veroszta, Zsuzsanna (2010) Felsőoktatási értékek - hallgatói szemmel. A felsőoktatás küldetésére vonatkozó hallgatói értékstruktúrák feltárása = Higher education values – from the aspect of university students Reveal of university student value structures concerning the mission of higher education. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Bálint, Blanka (2009) A túlképzettség okainak vizsgálata az erdélyi diplomás fiatalok körében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Komárominé Holló, Márta (2008) Innováció és felnőttoktatás a vidékfejlesztésben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Blaskó, Zsuzsa (2008) Származási hatások a munkapiacon? A társadalmi egyenlőtlenségek a iskolarendszeren kívüli átörökítéséről = Social Origin Effects in the Labour Market? Transmission of social inequalities outside the educational system. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Pásztor, Adél (2005) Ellenszélben. Iskolázottsági egyenlőtlenségek a kisebbségi magyar fiatalok körében a rendszerváltozást követően. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Lannert, Judit (2005) Pályaválasztási aspirációk. (A 13 és 17 évesek továbbtanulási aspirációi mögött munkáló tényezők három kistérségben). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Hermann, Zoltán (2004) Továbbtanulási döntés az általános iskola végén: a kulturális és jövedelmi tényezők szerepe. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Szemerszki, Marianna (2003) A magánfelsőoktatás kialakulása Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

This list was generated on Thu Jun 20 02:22:43 2024 UTC.