E-learning értékelési módszerek = E-learning evaluation methods

Nagy, Vitéz (2020) E-learning értékelési módszerek = E-learning evaluation methods. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020031

[img]
Preview
PDF :
3MB
[img]
Preview
PDF : (a disszertáció tézisei magyar nyelven)
831kB
[img]
Preview
PDF : (draft in English)
588kB
[img]
Preview
PDF : (dissertation in English)
3MB

Abstract

A disszertáció fókusza az e-learning tanulási forma hatékonyságának és hatásosságának vizsgálata, melynek mind tudástranszfer, mind pénzügyi vonatkozásai is vannak. Az alapfeltételezés az, hogy az e-learning tanulási formán keresztül hatékonyabb és hatásosabb (a fogalmak magyarázatát lásd később a módszerek kidolgozásánál) a tudástranszfer, és mindezek mellett gazdaságosabb (azaz pénzügyileg hatékonyabb) lehet, mint a hagyományos tantermi oktatás. A kutatásomat interaktív modellel terveztem meg, a kivitelezéshez pedig kvalitatív és kvantitatív eszköztárt is igénybe vettem: a módszertani kidolgozáshoz elsősorban széleskörű irodalmi áttekintést és szintézist alkalmaztam, míg a módszertanok tesztelését és validálását adatsorokon, kvantitatív elemzéssel végeztem el az általam kidolgozott új, egyedi mérési rendszerek segítségével. Egy bekezdésben megfogalmazva a disszertáció központi eredményét: Az értekezésben felállítottam egy olyan metrikát (mérési rendszert), amely az e-learning sajátosságaira épül, és amelynek a validálását is elvégeztem a disszertáció keretein belül. A célom az volt, hogy egy olyan eszközt adjak a szakma kezébe, amellyel értékelni tudják az e-learning oktatási forma hatékonyságát és eredményességét. A disszertációban elvégzett empirikus kutatás célja az volt, hogy valós környezetben megvizsgáljam a módszer alkalmazhatóságát, amellyel fényt derítettek annak korlátjaira és bővítési, továbbfejlesztési lehetőségeire. A disszertáció során született új tudományos eredmények a következők: - Megvizsgáltam az e-learning fogalmi megközelítéseit, megalkottam a saját e-learning definíciómat, azonosítottam az e-learning összetevőit és kapcsolódó fogalmait, végül pedig meghatároztam a jelenléti oktatást megkülönböztető 9 jellemzőjét. - Kidolgoztam egy kontrollcsoport nélkül is alkalmazható, objektív értékelésre alkalmas e-learning tudástranszfert mérő eszköztárt, mely matematikai-statisztikai alapokra helyezi a hatékonyság mérését az e-learning rendszerek által automatikusan rögzített adatokból. - Kidolgoztam az e-learning projektek megtérülési pontjának számítási módszerét, mely a jelenléti oktatással párhuzamba állítja az e-learning bevezetésének költségeit, ezzel meghatározható az az évben mért időtáv, amikortól az e-learningbe való invesztálás megtérül. - Teszteltem az e-learning tudástranszfer hatékonyságát mérő módszert és eszköztárt, megállapítottam annak általános alkalmazhatóságát, és megfogalmaztam a mérési módszer korlátait, továbbfejlesztési lehetőségeit.

Item Type:Thesis (PhD thesis)
Supervisor:Duma László
Subjects:Education
Computer science
ID Code:1103
Date:18 December 2020
DOI:10.14267/phd.2020031
Deposited On:25 Sep 2020 10:50
Last Modified:29 Jan 2021 10:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past two year

View more statistics