Items where Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 48.

Zsigmond, Andrea (2016) A "színház", Erdélyből nézve. Egy fogalom keretezései = "Theater" from a Transylvanian Perspective Framing a Concept. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016036

Papp, Viktor (2016) A Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum lignikol bazídiumos nagygombáinak taxonómiája és természetvédelmi helyzete = Taxonomy and conservation status of the lignicolous basidiomycetes in Juhdöglő-völgy Forest Reserve. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016027

Fliszár, Vilmos (2016) A budapesti bankközi forint hitelkamatláb a londoni bankközi referencia-kamatláb árnyékában = Budapest interbank offered rate in the shadow of London interbank offered rate. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016014

Vépy-Schlemmer, Éva (2016) A deliberáció hatása a kaposvári deliberatív közvélemény-kutatás tapasztalatai = The impact of deliberation experiences of the deliberative polling in Kaposvár. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016046

Rab, Árpád (2016) A digitális kultúra hatása az emberi viselkedésre a gamifikáció példáján keresztül = The impact of digital culture on human behiavor through the example of gamification. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016029

Csordás, Tamás (2016) A fogyasztói részvétel mint marketingkommunikációs eszköz a digitális médiában = User participation as a marketing communications tool in the age of digital media. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016004

Szépe, Orsolya (2016) A hospice és a haldoklás kommunikációja. A hospice helye a mai világban, a közgondolkodásban és az Y generáció életszemléletében = Communication in hospices and in the process of dying. The place of hospices in our time, in public discourse and in the way life is seen by generation Y. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016005

Gáspár, Judit (2016) A jövő alakítása a vállalati stratégiaalkotási gyakorlatban = How future is being constructed in the corporate strategy-making practice? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016002

Kardos, Péter (2016) A szabadpiaci ideológia és a vállalatok nemzeti hovatartozásának hatása az igazságérzetre a civil akciókra és az érzelmekre = The Effect of Beliefs in Free Market Ideology and Nationality of Companies on Justice Demands, Action Intentions and Emotions in Response to Corporate Transgressions. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016035

Molnár, Márk Péter (2016) A terápiamenedzsment-programok létjogosultsága, eredményessége és gazdaságossága = Rationale, Effectiveness and Economy of Therapy Management Programmes. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016038

Szűcs, Balázs Árpád (2016) A tőzsdei forgalom napon belüli előrejelzése = Intra-Day Forecasting of Stock Volumes. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016031

Fábián, Emilia (2016) Az átalakuló normák hatása a japán biztonságpolitikára. Yoshidától az Abe-doktrínáig- az antimilitarista normától a proaktív pacifizmusig = Japan’s Security Policy from the Yoshida to Abe-doctrine: The Influence of Changing Norms from the Antimilitarism to the Proactive Pacifism. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016016

Pesuth, Tamás (2016) Bankszabályozás a válság után. A 2008-as világgazdasági válság hatása a pénzügyi intézményrendszerre = Banking regulation after the crisis. The effect of the 2008 world economic crisis on the financial institutions. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016019

Vértesy, Dániel (2016) Cycles of Economic and Technological Change in Latecomer Aerospace Industries = A gazdasági és technológiai változás ciklusai a repülőgépgyártás későn jövőinek tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016013

Nyitrai, Tamás (2016) Dinamikus pénzügyi mutatószámok alkalmazása a csődelőrejelzésben = Application of dynamic financial variables in bankruptcy prediction. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016045

Bíró-Nagy, András (2016) EP-képviselők és szerepeik. Közép-európai politikusok az Európai Parlamentben = MEPs and their roles. Central European politicians in the European Parliament. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016008

Tibenszkyné Kiss, Emese (2016) Eltérő virulenciájú fitoplazma törzsek kölcsönhatásának szerepe a keresztvédettség kialakulásában = Interaction between phytoplasma strains of different virulence and its impact on the developement of cross protection. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016024

Pitó, Klára (2016) Erdélyi magyar egészségügyi dolgozók Magyarországra vándorlása = The migration of Transylvanian Hungarian health workers to Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016018

Szőke, Andrea (2016) Extenzív zöldtetők, és azokon alkalmazott egyes Sedum fajok komplex értékelése = Complex assesment of green roofs and of applied Sedum species. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016026

Martin, József Péter (2016) Felzárkózás vagy bezárkózás? A magyar gazdaság teljesítménye és az euroszkepticizmus alakulása az EU-csatlakozás után, összehasonlító keretben = Convergence or Isolation? The Performance of the Economy and the Development of Euroscepticism Following EU Accession in Hungary, in a Comparative Framework. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016009

Németh, Petra (2016) Gyermekvállalási döntések és termékenységi idősorok 1970-től 2011-ig = Childbearing decisions and fertility time series between 1970 and 2011. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016041

Varga, Gergely (2016) Hosszú távú munkakínálat, tőkekínálat és makrogazdasági hatásaik = Long run labor supply, capital supply and their macroeconomic effects. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016015

Kristóf, Péter (2016) How established companies can master disruptive innovation like startups? Achieving innovation excellence and disruptive ability = Miként tudnak az érett vállalatok startupok módjára megszakító innovációkat létrehozni? Út az innovációs kiválóság és a diszrupciós képesség felé. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016037

Kiss, Norbert (2016) Improving network performance in the health care system: a network-based analysis of the Hungarian health care services = A hálózati teljesítmény javítása az egészségügyi rendszerben: a magyar egészségügyi szolgáltatások hálózati megközelítésű elemzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016033

Merenics, Éva (2016) Individuality, Collectivity, Locality and Transnationality in Armenian Genocide Processing = Egyéni, kollektív, helyi és transznacionális tényezők az örmény népirtás feldolgozásában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016042

Lovas, Anita (2016) Innováció-finanszírozás asszimetrikus információs helyzetben. Az állami beavatkozás hatása = Financing of Innovation under Asymmetric Information. The Effect of Government Intervention. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016006

Faludi, Julianna (2016) Innovációs minták a design-vezérelt iparágakban. A nyílt Made in Italy = Innovation Patterns In the Design-Driven Industries: Opening Up The Made In Italy. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016007

Kisfalusi, Dorottya (2016) Interethnic Relations among Roma and Non-Roma Students in Hungary = Roma és nem roma tanulók interetnikus kapcsolatai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016022

Gáti, Mirkó (2016) Kis- és középvállalatok marketingtevékenységének befolyásoló tényezői – Különös tekintettel az online marketingtevékenységekre = Influencing factors of small and medium-sized enterprises’ marketing activities – In particular as regards on online marketing activities. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016044

Hidegh, Anna Laura (2016) Kritikai Emberi Erőforrás Menedzsment. A szervezeti életvilág szimbolikus szerkezeteinek újratermelése a vállalati karácsony kolonizációjának esetén keresztül = Critical Human Resource Management. The Reproduction of Symbolic Structures in the Organizational Lifeworld through the Case of the Colonization of Corporate Christmas. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016034

Hajnal, Veronika (2016) Külföldi kajszifajták adaptációs értékelése a virágrügyfejlődés, a fagyérzékenység és a gyümölcsminőség vizsgálata alapján = Adaptation evaluation of foreign apricot cultivars based on their flower bud development, frost hardiness, and fruit quality. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016028

Soltész, Béla (2016) Migration and diaspora policies for development in Latin America = Migráció és fejlesztő diaszpórapolitikák Latin-Amerikában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016040

Gyarmati, Andrea (2016) Nagyszülők és unokák. A nagyszülőktől az unokák felé irányuló gondozási transzferek jellege és változása = Grandparents and grandchildren. Features and changes in care transfers from grandparents to grandchildren. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016020

Erdős, Gabriella (2016) Nemzetközi Átalakulások. A magyar társasági adózási szabályok összhangja az Európai Uniós joggal = Cross-border mergers. The conformity of the Hungarian corporation tax rules with that of the European Union. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016047

Zentai, Andrea (2016) Növényvédőszer-maradékok és más szennyezőanyagok élelmiszer-fogyasztásból származó akut expozíciójának probabilisztikus modellezése = Probabilistic modelling of acute dietary exposure of pesticide residues and other contaminants. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016023

Szayly, József (2016) Petőfi-affér. A fiatalok percepciójának változása a Petőfi rádióval kapcsolatban a kereskedelmi rádiók hazai indulásától napjainkig = Petőfi affair. Change of youths' perception in connection with Radio Petőfi from the start of commercial radios in Hungary up to now. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016048

Gyene, Pál (2016) Rezsimstabilitás és hatalomgyakorlás a poszt-szovjet Közép-Ázsiában = Regime Stability and Exercising Power in post-Soviet Central Asia. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016003

Elekes, Györgyi Margit (2016) Roma fiatalok sikeres és sikertelen iskolai karrierjének társadalmi meghatározói egy kvalitatív kutatás alapján = Social determinants of the successful and unsuccessful schooling careers of students belonging to the Roma community in Hungary, according to a qualitative research project. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016011

Pál, Judit (2016) Status and Negative Ties: A Longitudinal Network Study among Adolescents = Státusz és negatív kapcsolatok: Egy longitudinális hálózatelemzés középiskolások körében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016010

Kálecz-Simon, András (2016) Stratégia és viselkedés oligopol piacokon = Strategy and Behavior in Oligopolistic Markets. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016017

Szanyi F., Eleonóra (2016) Szakiskolás tanulók rövid távú munkaerő-piaci és továbbtanulási tervei = Short term career aspirations of vocational school students. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016032

Zakariás, Ildikó (2016) Szolidaritás és hatalom a kisebbségi magyarokra irányuló jótékonyságban = Solidarity and Power in Voluntary Programs of Hungarian Ethnic Kin Support. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016030

Hajdu, Tamás (2016) Tanulmányok a szubjektív jóllét és az anyagi helyzet kapcsolatáról: jövedelem, fogyasztás és egyenlőtlenség = Essays on the Relationship of Subjective Well-Being and Material Welfare: Income, Consumption and Inequality. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016001

Bohl, Patrick (2016) The impact of airport retail environment on passenger emotions and behaviour = A repülőtéri kiskereskedelem környezet hatása az utasok érzelmei és magatartásaira. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016021

Dani, Ákos (2016) Válság és alternatívakeresés: a nemzetközi monetáris rendszer a XXI. század elején = Crisis and search for alternatives: the international monetary system at the beginning of the 21st century. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016043

Szabó, Tamás (2016) Városkörnyéki önkormányzati kooperációk az agglomerációs térségekben = Local government relations in Urban Areas. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016012

Geszler, Nikolett Barbara (2016) Work-Family Conflict of Hungarian Manager Fathers = Munka és család közötti konfliktus a magyar menedzser férfiak életében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016039

Szöllősi, Dániel (2016) Íz-kölcsönhatások elemzése elektronikus nyelvvel = Analysis of taste interactions with the electronic tongue. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016025

This list was generated on Fri Apr 12 02:52:18 2024 UTC.