Items where Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 31.

Beretzky, Zsuzsanna (2020) A betegség költség és az életminőség szerepe a forrásallokációs döntések során az egészségügyben = The role of the cost of diseases and quality of life in the allocation of healthcare resources. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020018

Gál, Péter (2020) A borárakat meghatározó tényezők Magyarországon, különös tekintettel a földrajzi árujelzőkre = Factors determining wine prices in Hungary, especially regarding geographical indications. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020022

Mishra, Malay (2020) A comparative study of tools and processes of empowerment and inclusion of marginalized communities as under affirmative action and the EU framework. The case of the Roma of Hungary and the Dalits of India. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020019

Surányi, Csaba (2020) A görög államépítés nemzetközi háttere: a híoszi mészárlástól a Szmirnai tragédiáig = The international background of Greek nation building. From the Massacre of Chios until the Tragedy of Smyrna. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020002

Vas, György (2020) A közvetlen állami támogatások erkölcsi kockázatának formális modellezése és empirikus elemzése = Modelling and empirically testing moral hazard issues of government subsidies. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020009

Golovics, József (2020) A migráció gazdaságtana: egy intézményi közgazdaságtani megközelítés = Economics of Migration: an Institutional Approach. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020006

Abazi, Blerton (2020) A novel approach for information security risk assessment maturity framework based on ISO 27001. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020016

Báthory, Zsuzsanna (2020) A szervezeti struktúra értékáram alapú átalakítási folyamatának elemzése változásmenedzsment szempontból egy magyarországi vállalat példáján = Analysis of the value stream-based transformation processes of an organizational structure from a change management perspective by the example of a Hungarian company. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020029

Tóth-Batizán, Emese Emőke (2020) A turisztikai piac szerkezete és etnikai turizmus Székelyföldön = The structure of the tourism market and ethnic tourism in Szeklerland, Romania. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020025

Fekete, Márta (2020) A társadalmi fenntarthatóság és jól-lét a demenciával élők informális ápolói körében = Social sustainability and well-being among informal carers of people with dementia. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020012

Rácz, Dávid Andor (2020) Anomáliák a részvénypiaci és alapkezelői jelentések körül = Anomalies around reports of stock earnings and of fund management. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020001

Balkányi, Péter (2020) Az e-learning tananyagfejlesztés ökoszisztémájának design science módszertan szerinti vizsgálata = The ecosystem of e-learning content development from a design science approach. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020007

Tarján, Gábor (2020) Az információbiztonsági tudatosság érettségi szintjének mérése szervezetekben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020015

Pulinka, Ágnes (2020) Dialógus a változásmenedzsmentben: A megértés, az együtt-cselekvés és a változás feltételei és lehetőségei az európai légiforgalmi irányításban = Dialogue in change management: Conditions and possibilities of understanding, co-action and change in European air traffic control. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020027

Nagy, Vitéz (2020) E-learning értékelési módszerek = E-learning evaluation methods. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020031

Herczeg, András (2020) Exploring Trade-offs in the Hungarian Renewable Energy Market. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020024

Barna, Balázs (2020) Gamifikáció hatásának vizsgálata vállalati és oktatási közegben = Examination of the effect of gamification in corporate and educational field. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020028

Kuncz, Izabella (2020) Gazdasági növekedés a demográfiai osztalékok tükrében = Economic growth in the context of demographic dividends. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020021

Brunner, Csaba (2020) Intrusion detection by machine learning = Behatolás detektálás gépi tanulás által. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020026

Szentesi, Balázs Dávid (2020) Intézményesített szubkultúra? Az ellenállás mint a formális nevelés eszköze = Institutionalized subculture? Resistance as an instrument of formal education. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020005

Bodnár, Dorottya (2020) Látogatói élmény a múzeumokban. Az eszképizmus mint élménydimenzió elemzése a múzeumi látogatások kontextusában = Visitor experience in museums. Analysis of the escapism experience dimension in the context of museum visits. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020004

Szabó, Tamás (2020) Magyar‒román államközi viszony és az RMDSZ kapcsolatrendszere a rendszerváltástól a könnyített honosítási eljárás bevezetéséig = Hungarian‒Romanian inter-state relations and the impact of RMDSZ from the regime change to the adoption of the simplified naturalisation procedure. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020003

Turai, Gabriella (2020) Medieval Female Mysticism and Weber's Charismatic Authority. The Case of Angela of Foligno. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020017

Gyurácz, Veronika (2020) Modern kori rabszolgaság Nyugat-Afrikában: A modern kori rabszolgaság formálódó értelmezése = Contemporary Slavery in West Africa: The Shaping Elaboration of Contemporary Slavery. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020013

Molnár, András (2020) Oroszország és a közép-ázsiai regionális energia-biztonsági komplexum = Russia and the Central Asian Regional Energy and Security Complex. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020023

Bednay, Dezső (2020) Stabil halmazok hozzárendelési játékokban = Stable sets in assignment games. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020008

Besnik, Qehaja (2020) The Framework of a Real-time Patient Monitoring System. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020010

Vastagh, Zoltán (2020) Társadalmi struktúra és jövedelemelosztás: Államilag intézményesített egyenlőtlenségek = Social structure and income distribution: State-institutionalized inequalities. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020020

Török, Zoltán (2020) Understanding Large Scale Policy Change National Policy Reform Under External Constraints – The Case of Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020030

Ngo, Thai Hung (2020) Volatility Spillover of the Stock Market and Foreign Exchange: Evidence from Cee Countries. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020014

Mendly, Dorottya (2020) Weaving the Tapestry of Life: The United Nations and Global Governmentality. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020011

This list was generated on Thu Jun 20 02:22:41 2024 UTC.