Browse by Department

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 31.

Vajda, Adrienn (2019) Lehetséges-e a nők képviselete nők nélkül? A női ügyek megjelenése a magyar Országgyűlésben (1998–2014) = Is it possible to represent women without women? The appearance of women’s issues in the Hungarian National Assembly (1998–2014). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019029

Bene, Márton Ákos (2019) Virális politika: Politikai kommunikáció a Facebookon = Viral Politics: Political Communication on Facebook. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019025

Kaszap, Márton (2019) The Pluralisation of British Party Politics: Is There a Split in the UK Party System? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019014

Metz, Rudolf (2018) A politikai vezetés három arca. A politikai vezetés értelmezési lehetőségei és gyakorlatai a demokráciában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018033

Harangozó, Dániel (2018) Civil-katonai kapcsolatok és a haderő demokratikus kontrollja a független Szlovéniában és Horvátországban (1991-2011). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018029

Dobos, Gábor (2018) A magyar önkormányzati rendszer autonómiájának empirikus elemzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018023

Gál, Márk István (2018) Leadership – Organizational Culture in the light of Public Management reform models = Leadership – Szervezeti kultúra, a közmenedzsment reformok fényében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018018

Patkós, Veronika (2017) A pártos polarizáció okai és hatásai az európai demokráciákban = The causes and consequences of partisan polarisation in European democracies. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017046

Urszán, József (2017) A rendőri komponens szerepe az EU civil válságkezelő műveleteiben a Nyugat-Balkánon = The Role of Police Component of the EU Civilian Crisis Management Missions in the Western Balkans. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017003

Szabó, Tamás (2016) Városkörnyéki önkormányzati kooperációk az agglomerációs térségekben = Local government relations in Urban Areas. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016012

Bíró-Nagy, András (2016) EP-képviselők és szerepeik. Közép-európai politikusok az Európai Parlamentben = MEPs and their roles. Central European politicians in the European Parliament. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016008

Wieszt, Attila (2015) Családterápia szervezetekben. Családterápiás konzultáció családi vállalkozások számára = Family Therapy in Organizations. Family Counseling for Family-Owned Businesses. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015058

Oross, Dániel (2015) Ifjúsági részvétel a pártpolitikán túl = Youth participation beyond party politics. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015037

Róna, Dániel (2015) Jobbik-jelenség. A Jobbik Magyarországért Mozgalom népszerűségének okai = The Jobbik phenomenon. Reasons behind the strengthening of the Movement for a Better Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015002

Bauer, Lilla (2014) Közpolitikai kényszerek és mozgásterek. Közpolitikai elemzés a rendszerváltást követő időszak magyar közoktatás-irányításának eredményeiről és kudarcairól = Forces and Scopes for Action in Public Policy. Public Policy Analysis of the Results and Failures of the Hungarian Public Education Management after the End of Communism. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014042

Kovács, Éva (2014) Koordinációs mechanizmusok és fejlődésük az államigazgatásban (1990-2014) = The development of governmental coordination mechanisms in Hungary (1990-2014). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014043

Dúró, József (2014) Pártalapú euroszkepticizmus = Party-based Euroscepticism. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014034

Virág, Attila (2014) Elgázolt szuverenitás. A „Nabucco vs. Déli Áramlat” vita magyarországi vizsgálata a nemzetállami szuverenitás, az európai integráció és az orosz birodalmi törekvések tükrében = Gasified Sovereignty. A study of the “Nabucco vs. South Stream” debate in Hungary in the light of nation state sovereignty; European integration; and Russian imperial ambitions. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014008

Papp, Zsófia (2013) A parlamenti képviselők választókerület-központúsága pártcentrikus választási rendszerekben Magyarország példáján = Legislators' constituency orientation under party-centred electoral rules. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013061

Csetnek, Tünde Tímea (2013) A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben = The development of the social capital in the hungarian-romanian cross border area. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013053

Ványi, Éva (2013) A magyar kormányzati elit 1990 és 2010 között. A kormányzati karrierút vizsgálata = The Hungarian government elite between 1990 and 2010. A study of career paths in the government. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013047

Kumin, Ferenc (2013) Megfontolásra vissza. Az államfő politikai vétója Magyarországon = Back for consideration. The political veto of the head of state in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013036

Várnagy, Réka (2013) Polgármester vagy képviselő? A mandátumhalmozás jelensége a Magyar Országgyűlésben = Mayor or MP? The practice of dual-mandate holding in the Hungarian National Assembly. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013007

Malkovics, Tibor (2012) Jó szomszédi (v)iszonyok? A jobboldali (nemzeti) radikalizmus és a hazai "gárdák" kapcsolathálózati elemzése = Scratching each other's back. An Analysis of the Network of Relations between the Radical (National) Right and the Hungarian “Guards”. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Kiss, Viktor (2012) Az ideológia problémája Marx gondolatvilágában = The Question of Ideology in the Range of Ideas of Marx. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Dobos, Balázs (2010) A magyarországi kisebbségpolitika szakpolitikai elemzése a kisebbségi törvény példája = The policy analysis of the minority policy in Hungary. The example of the Minority Act. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Schneider, Gábor (2010) A közép-európai fővárosi régiók versenyképességének vizsgálata - Hogyan növelhető a Közép-magyarországi régió versenyképessége = The analysis of competitiveness of Central European capital city regions – How can be strengthened the competiveness of Central Hungarian Region. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Barlanginé Kelemen, Ida (2009) Női képviselők - Női képviselet? = Women MP's women's representation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Schwarcz, András (2009) A képviselet megkésett modernizációja. A magyar parlamenti képviselők összetétele és a politikai modernizáció, 1884-2006 = Belated modernisation of representation Composition and modernisation of Members of the Hungarian Parliament, 1884-2006. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Gorka, Sebestyén (2008) Content and end-state-based alteration in the practice of political violence since the end of cold war: the difference between the terrorism of the cold war and the terrorism of al Qaeda: the rise of the "transcendental terrorist". PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Kas, Kinga (2008) Alternatív vitarendezés a foglalkoztatási konfliktusokban = Alternative dispute resolution in employment conflicts. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

This list was generated on Mon May 27 02:57:58 2024 UTC.