Items where Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 60.

Major, Zsolt Balázs (2021) "Applied Bridge Model" A framework to contribute to the professional development of child and youth care. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI doi.org/10.14267/phd.2021058

Szerletics, Ákos (2021) A Közös Agrárpolitika közvetlen támogatásainak regionális gazdasági hatásai = Regional Economic Impact of Common Agricultural Policy Direct Payments. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021009

Nagy, Erzsébet Györgyi (2021) A bizalmi vagyonkezelés participációs koncepciója : A jogviszony kommunikáció- és médiaelméleti elemzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021019

Kopcsóné Németh, Irén Anna (2021) A bizonyítékokon alapuló infekciókontroll intézményi szintű implementációjának gazdasági vonatkozásai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021040

Nagy, Ágnes (2021) A gazdaság és a kommunikáció kapcsolódásai: A fenntartható gazdasági növekedés feltételei a modern társadalomban, a globális gazdasági kommunikáció problémafelismerő és -megoldó színterein = Interrelations between Economics and Communication. Conditions for sustainable economic growth in modern society on the problem-identification and solving scenes of global economic communication. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021001

Barczikay, Tamás Gábor (2021) A holland kór azonosítása aszimmetrikus kointegráció segítségével szubszaharai afrikai és dél - amerikai országok esetén. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021045

Katul, Yousef (2021) A kultúraközi menedzsment eltérő koncepciói - Egy magyar multinacionális vállalat példáján keresztül = The Various Concepts of Cross-cultural Management - Insights from a Hungarian multinational company. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022002

Feierabend, Izabella (2021) A környezetpolitika intézményi kihívásai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021032

Bősz, Anett (2021) A liberalizmus gazdaságelméleti hagyományai, különös tekintettel az etikai megalapozásra. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021028

Gërvalla, Muhamet (2021) A maturity model for implementation and application of Enterprise Resource Planning systems and ERP utilization to Industry 4.0. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021006

Kácsor, Enikő (2021) A megújuló áramtermelés támogatására vonatkozó aukciók elemzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021037

Jámbor, Zsófia (2021) A mezoszintű versenyképesség elmélete és alkalmazása a magyar tejipar példáján keresztül = Theory and application of meso-level competitiveness through the example of the Hungarian dairy industry. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021005

Iván, Anna (2021) A tagállamok és az Európai Unió költségvetése : A nettó egyenleget előtérbe helyező szemlélet. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021011

Nagy, Balázs (2021) Applications of Compter Vision: Skyline Extraction and Congressional Districting = A gépi látás alkalmazásai: skyline-kiemelés és választókerület-szabdalás. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021018

Boros, Eszter (2021) Az egységes monetáris politika endogén hatásai és az árszínvonal általi kiigazodás az euróövezetben = The Endogenous Feedback of Common Monetary Policy and Price Adjustment in the Euro Area. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021015

Farkas, Jácint (2021) Az egzisztenciális fogyatékosságban rejlő kiteljesedési lehetőségek : Betekintés a fogalom jelentésvilágába. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021022

Kásler, Tina Tímea (2021) Az első lépések a fogyasztóvá váláshoz: Hogyan befolyásolja az óvodáskorú gyermekek környezete az élelmiszer-fogyasztási viselkedésüket? = The first steps to becoming consumers: How preschool children's surroundings impact on their food consumption behaviour. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021023

Ritzlné Kazimir, Ildikó (2021) Az áfacsalás alakulása Magyarországon 2006 és 2016 között. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021042

Molnár, Endre Mihály (2021) Az állami kockázati tőkebefektetők szerepe a startup ökoszisztémában és befektetési preferenciáik. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021049

Kováts, Bence (2021) Becoming (In)Dependent : Trends and Determinants of Parental Support in Housing Access in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021035

Csiszár, Esztella (2021) Bosznia-Hercegovina muszlim társadalmának lehetséges jövői. „Három holnap” a posztnormális időben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021012

Syahrivar, Jhanghiz (2021) Compensatory Mechanism in Religious Context. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021054

Radványi, Anna Ráhel (2021) Cost Sharing Models in Game Theory = Költségelosztási modellek a játékelméletben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021008

Kékesdi-Boldog, Dalma (2021) Csernobil a médiában : A szovjet-kommunista típusú sajtómodell a Kádár-korszakban egy esettanulmány tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021055

Kiss, Péter József (2021) Digitális transzformáció egyes akadályai és azok felszámolási lehetőségei a magyar közigazgatásban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021034

Szabó, Júlia (2021) Erdélyi magyar fiatalok a társadalmi struktúrában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021014

Kuslits, Béla (2021) Fogyasztói értékpreferenciák a fenntartható élelmiszerpiacon = Consumer Value-preferences on a Sustainable Food Market. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021010

Gerőcs, Tamás (2021) Függőség és felzárkózás Magyarország világgazdasági integrációja globális történeti perspektívában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021039

Galla, Daniella Dominika (2021) Gyerekek. Otthon. Együttműködés. Kreativitás. A designkommunikáció, mint a soft készségek fejlesztését támogató oktatásmódszertani eszköz. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021041

Baranyi, Márton (2021) Hegemón-e Németország? : A német hegemónia gyakorlati megnyilvánulásai az Európai Unió intézményrendszerében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021053

Szini, Róbert (2021) Hálózatelméleti megközelítések a rendszerkockázat modellezésében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021036

Hires-László, Kornélia (2021) Hétköznapi etnicitás. Beregszászi magyarok az etnikai kategóriák szerepéről. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021025

Bocskor, Ákos (2021) Informal Status among Hungarian Early Adolescents Popularity, Coolness, and Acceptance from a Mixed Methods Perspective. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021044

Palik, Júlia (2021) Interstate rivals’ intervention in third-party civil wars: The comparative case of Saudi Arabia and Iran in Yemen (2004-2018). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021013

Berezvai, Zombor (2021) Kiskereskedelmi stratégiák és hatásuk a vállalati teljesítményre = Retail strategies and their effects on performance. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021016

Antal-Pomázi, Krisztina (2021) Közgazdasági módszerek a jogalkalmazásban és a szabályozásban = Economic tests and expert evidence in antitrust enforcement. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021030

Neusch, Gábor Loránd (2021) Munkaerőpiaci adattárház tervezése kompetenciatrendek elemzésére. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021038

Tóth, Miklós Bálint (2021) Politikaelmélet és szépirodalom határvidékén : Három esettanulmány. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI doi.org/10.14267/phd.2021057

Hevér, Judit (2021) Pénzügyi közvetítés likviditási és szabályozási korlátok mellett. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021047

Hajdú, András (2021) Radikális jobboldal és új nacionalizmus : A radikális jobboldal mint válasz a nemzetállami szuverenitást érő kihívásokra egyes nyugat-európai országokban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021027

Horzsa, Gergely (2021) Rural Development and Migration - Effects of Rural Development Projects on Internal Migration and Migration Aspirations of Rural Dwellers in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021050

Füzes, Péter (2021) Stratégiai megújulás és bomlasztó innováció = Strategic renewal and disruptive innovation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021003

Tchanturia, Tsotne (2021) Structural and Conjunctural Factors of Gorbachev’s Concessionary Policies vis-à-vis East Central Europe and the Baltic Republics. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022027

Mucsi, Attila (2021) Study Abroad Motivations, Satisfaction and Loyalty: the Impact of Service Quality, Acculturation and International Student Characteristics in Higher Education. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021052

Fain, Máté (2021) Sustainable Investing - Does ESG Induce a Virtuous Circle? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021051

Mikáczó, Éva Ilona (2021) Szakmai oktatás – múltja, jelene és jövője – a számvitel oktatás tükrében = The past, present and future of professional education in the context of the accounting education. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021002

Ugrósdy, Márton (2021) Teljesítménymenedzsment a magyar közigazgatásban : A közpolitikai transzfer lehetséges hatásai Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021033

Tóth, Tamás (2021) The Conceptualization of Explicit and Implicit Populism in Donald Trump’s Twitter Communication. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021007

Paul, Sebastian (2021) The Impact of Refugee Camps on the Process of Migration Towards Europe: An Assessment. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021043

Varga, Csilla (2021) The Political participation and representation of national minorities: the work of intergovernmental committees on national minorities between Hungary and its neighbors. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021031

Pápay, Boróka Tímea (2021) The Purpose and Types of Organizational Gossip. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021026

Selján, Péter (2021) The Role of Foreign Intervention in the Balance of Power System of the Greater Middle East: The Case of Iraq. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021056

Hargitai, Tibor (2021) The influence of Eurosceptic parties on the EU policies of member states. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021021

Matura, Tamás Attila (2021) Trade, Investment and Politics between China and Central and Eastern Europe Economic Necessity or a Trojan Horse? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021017

Rashdan, Omar (2021) Transferability of Productivity Loss Costs in Non-Communicable Diseases: Local Factors and Regional Adjustments. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021046

Szabados, Krisztián (2021) Transhumanism as a Thin-centred Ideology. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021020

Teller, Nóra (2021) Trapped in One’s Own Housing: The Limitations of Housing Choices in Segregated Roma Neighborhoods = Az én házam az én börtönöm: A lakásdöntések korlátai a szegregátumokban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021004

Juhász-Dóra, Katalin (2021) Vendégtér-paradoxon : Budapesti luxusszállodák miliője a helyi társadalom szemszögéből. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021029

Barkóczi, Janka (2021) Vizuális propaganda Magyarországon 1931-1944 A Magyar Világhíradó a rituális kommunikációelmélet kontextusában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021024

Gjorevska, Natasha (2021) Workplace Spirituality and Well-Being among the Workforce in Social Businesses in Scotland. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021048

This list was generated on Wed Apr 24 02:53:08 2024 UTC.