Items where Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 47.

Vári, Péter (2017) A digitális földfelszíni televíziózás magyarországi bevezetése és jövője = The Introduction and Future of Digital Terrestrial Television in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017007

Németh, András Olivér (2017) A gazdasági növekedés elmélete és a kelet-közép-európai tapasztalatok = The theory of economic growth and the experience of Central and Eastern Europe. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017019

Havran, Zsolt (2017) A játékosok vásárlásának és képzésének jelentősége a hivatásos labdarúgásban: A közép-kelet-európai és a magyarországi játékospiac sajátosságai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017043

Győriné Szabó, Gabriella (2017) A kohéziós alapok minőségi felhasználásának feltételei és kihívásai = Conditions and challenges of using the cohesion funds „a la” quality spending. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017005

Varga, Szabolcs (2017) A korrupció mint destruktív vállalkozás. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017039

Makó, Ágnes (2017) A közismereti tudás és az elkötelezettség hatása a szakiskolát végzettek munkaerőpiaci esélyeire = The effect of general knowledge and student engagement on vocational school graduates’ labour market opportunities. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017016

Mihalik, Judit (2017) A leader identitás reprezentációja az élettörténeti narratívában = The representation of the leadership identity in the life story’s narrative. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017006

Asztalos, Viktor (2017) A maastrichti deficitmutató a globális válság időszakában = The Maastricht deficit index in the era of global crisis. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017008

Rajkó, Andrea (2017) A modern kori tabu működésének kommunikációs mechanizmusai = The communicational mechanisms of modern age taboo. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017001

Bálint, Mónika (2017) A participáció fogalma a művészetben és a társadalomtudományokban = The notion of participation in art and in social sciences. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017045

Patkós, Veronika (2017) A pártos polarizáció okai és hatásai az európai demokráciákban = The causes and consequences of partisan polarisation in European democracies. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017046

Urszán, József (2017) A rendőri komponens szerepe az EU civil válságkezelő műveleteiben a Nyugat-Balkánon = The Role of Police Component of the EU Civilian Crisis Management Missions in the Western Balkans. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017003

Lukács, Rita (2017) A társadalmi felelősségvállalás és a vállalati reputáció érintetti szempontú vizsgálata = Stakeholder-focused research of Corporate Social Responsibility and Corporate Reputation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017031

Balogh, Jeremiás Máté (2017) A világ borkereskedelmének empirikus elemzése = An empirical analysis of world wine trade. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017013

Molnár, Bálint (2017) A vállalatok és érintettjeik jellemző együttműködési formáinak kommunikációtudományi vizsgálata = The Forms of Cooperation Between Corporations and Stakeholders – Analysis with the Approach of Communication Studies’. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017011

Szálkai, Kinga (2017) A vízmegosztás kérdése a nemzetközi kapcsolatok elméletében: Vízügyi konfliktusok és együttműködések Közép-Ázsiában a XXI. század elején = Water Distribution Issues in the Theory of International Relations: Water Conflicts and Cooperation in Central Asia at the Beginning of the 21st Century. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017023

Zsótér, Boglárka (2017) Alma a fájától… A fiatalok pénzügyi szocializációját befolyásoló intergenerációs hatások a családban = Apple from the tree… Intergenerational effects in young adults’ financial socialization in family. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017012

Dunavölgyi, Mária (2017) Az alacsony női részvétel okai a felsővezetésben. Mit mondanak erről a döntéshozók? = Reasons for the Low Female Representation in Senior Management. What Do Senior Decision Makers Say About It? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017024

Selei, Adrienn (2017) Az európai fogyasztók jólétének az elemzése: Vizsgálatok gázpiaci modellezés segítségével. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017040

Markos-Kujbus, Éva (2017) Az online szájreklám (e-WOM) mint marketingkommunikációs eszköz. Az online fogyasztói vélemények információs szerepe a TripAdvisor példáján keresztül = Electronic word-of-mouth as a marketing communications tool. The information role of consumer opinions in the case of TripAdvisor. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017033

Vékás, Péter (2017) Az élettartam-kockázat modellezése = Modeling longevity risk. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017018

Banai, Ádám (2017) Banki viselkedés a válság előtt és a válságban = Bank Behavior before and in the Crisis. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017010

Milicz, Ákos (2017) Belső kontrollrendszerek intézményesülése hazai üzleti szervezetekben = Institutionalization of internal control systems in Hungarian business organizations. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017027

Bakonyi, Zoltán (2017) Centralizáció és gazdasági válság. Úton a menedzsment akcelerátor hatás felé = Centralisation and Economic Crisis. Toward the Management Accelerator Effect. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017032

Weber, Christian (2017) Creating a Concept Importance Measure for Domain Knowledge in the Context of Learning. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017028

Enríquez de la O, José Francisco (2017) Decision-making and Strategic Management as Sources of Sustained Competitive Advantage in a High Cost Private Multi-campus University in México. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017020

Apáthy-Molnár, Sándor (2017) Egy turisztikai ajánlórendszer modellje = A Model of a Touristic Recommender System. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017015

Vékony, Dániel (2017) Emlék, mások és emlékmások: A kollektív emlékezet, mint multikulturális kormányzati eszköz a brit többségi társadalom és a muszlim kisebbségi csoportok közötti társadalmi koherencia növelésében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017037

Kasza-Kelemen, Kata (2017) Fenntartható fogyasztás a turizmusban? A helykötődés és környezettudatos viselkedés összefüggései a nemzeti parkokban = Sustainable consumption in tourism? The relationship between place attachment and pro-environmental behaviour in national parks. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017025

Moradi, Mahshid (2017) Health-related quality of life and disease burden of psoriasis in Iran. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017042

Keresztúri, Judit Lilla (2017) Hálózatok az egészségügyben = Networks in health care. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017017

Rada, Csaba (2017) Introvertált külpolitikától regionális puha hatalmi ambíciókig. A török külpolitika átalakulásának elemzése = From introversion to regional soft power ambitions An analysis of the transformation in Turkish foreign policy. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017022

Kovács, Gábor (2017) Keresztény és buddhista vállalkozók értékorientációja = Value-orientations of Christian and Buddhist Entrepreneurs. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017038

Filyó, Janka (2017) Kis- és középvállalkozások számviteli beszámolási rendszerének elemzése a szabályozás és az alkalmazott gyakorlat tükrében = The analysis of the accounting reporting systems of small and medium enterprises in light of regulation and the applied practice. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017036

Myat, Kornél (2017) Kollaborációs-közösségi médiaelmélet. Participáció és közösségi együttműködés a késő-modern médiakörnyezetben = Collaborative - social media theory. Collaboration and participation in the late modern media environment. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017002

Kovács, Ágnes Krisztina (2017) Krónikus urológiai megbetegedések egészségügyi közgazdaságtani vizsgálata = Health economic evaluation of chronic urologic diseases. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017041

Vári, Andrea Sára (2017) Kína fejlesztési együttműködése Afrikával = China’s development co-operation with Africa. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017021

Csiszér, Annamária (2017) Lessons of a Public Consultation = Egy társadalmi konzultáció tanulságai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017030

Neag, Annamária (2017) Media Literacy in the Hungarian Educational Policy Arena (1995-2012) = A médiaműveltség a magyar oktatáspolitikában (1995-2012). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017014

Szukits, Ágnes (2017) Menedzsmentkontroll rendszerek és a controller szervezeti szerepe = Management control system design and the organisational role of controllers. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017035

Horváth, Júlia Borbála (2017) Női beszély: XXI. századi nőtípus: az intermentalitás = Female discourse: XXI. century feminine type: intermentality. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017047

Uliha, Gábor (2017) Olaj és nyersanyagpiacok makrogazdasági összefüggései = Oil and commodity markets’ relationship with the macroeconomy. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017004

Őri, Dóra (2017) On exposing strategic and structural mismatches between business and information systems: misalignment symptom detection based on enterprise architecture model analysis = Stratégiai és strukturális összehangolási zavarok feltárása az üzleti és informatikai területek között: összehangolási zavarok tüneteinek azonosítása vállalati architektúra modellek elemzésével. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017029

Néray, Bálint (2017) Relational Integration as The Analysis of Friendship, Negative Ties and Ethnic Identity Among Adolescents = Kapcsolati integráció. Serdülőkori barátság, negatív kötelékek és rassz szerinti identitás elemzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017009

Révész, Éva Erika (2017) Teljesítménymenedzsment-eszközök alkalmazásának hajtóerői és tartalmi elemei a magyar közigazgatás ügynökség-típusú szervezeteiben = Content and drivers of performance management in agency-type organizations of the Hungarian public administration. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017026

Magasházi, Anikó Terézia (2017) Transznacionális vállalatok és hálózataik: Szingapúri tanulságok úton az innováció-vezérelt gazdaság felé = Transnational corporations and their networks Lessons from Singapore on the road towards innovation-driven economy. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017034

Dabis, Attila (2017) Tévhitek az autonómiáról: Székelyföld autonómiájának alkotmányossága = Misbeliefs about Autonomy: The Constitutionality of the Autonomy of Szeklerland. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017044

This list was generated on Tue Feb 27 02:51:31 2024 UTC.