Items where Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 42.

Topcu, Katalin (2006) A kulturstandard-kutatás elmélete és gyakorlata magyar-osztrák menedzser-interakcióban: egy magyar szempontú jellemzés. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Tátrai, Tünde (2006) A közbeszerzés mint sajátos beszerzési tevékenység és fejlődési lehetőségei Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Csillag, Péter (2006) A magyar cukorágazat helyzete és versenyképessége a szabályozáspolitikai változások tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Medina, Viktor (2006) A magyar zöldség-gyümölcs ágazat vizsgálata és ágazati stratégiájának megfogalmazása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Francsovics, István (2006) A mezőgazdasági vállalkozások forrásszerkezetének összefüggései. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Szabó, Árpád (2006) A privatizáció hatása a romániai vállalatok működésére. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kasperné Szél, Zsuzsanna (2006) A selyemkóróméz kémiai vizsgálata és összehasonlítása az akácmézzel. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Soós, Renáta (2006) A számviteli információs rendszer és a fuvarszintű fedezet - Hogyan juthatunk el a "fuvarszintű fedezetig" a folyami áruszállítás vezetői információs rendszerében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Györffyné Jahnke, Gizella (2006) A szőlőnemesítés hatékonyságának növelése a faj genetikai hátterének vizsgálatával. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Lukács, Eszter (2006) A transznacionális vállalatok és a munkaerőpiac kapcsolatai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Mitev, Ariel Zoltán (2006) A társadalmi marketing elméleti és empirikus kérdései. Egyetemisták alkoholfogyasztási történeteinek narratív elemzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Sajtos, László (2006) A vállalati marketingteljesítmény értékelésének többdimenziós megközelítése és alkalmazása a Magyarországon működő vállalatok körében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Pető, Dávid (2006) Aki mér, az nyer. Kockázatértékelési metrika az információtechnológiai auditálásban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Moldicz, István Csaba (2006) Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája és a közösségi politikák közötti kapcsolódások. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Gál, Lajos (2006) Az egri bikavér minőségfejlesztésének lehetőségei. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Szabó, Erzsébet (2006) Az eredet- és minőségjelzők alkalmazásának lehetőségei és feltételei a marketingkommunikációban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Lehmann, Marianna (2006) Az európai uniós csatlakozás és a nemzetközi tapasztalatok hatása a költségvetés megújítására. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Schweitzer, András (2006) Az átalakuló Izrael/Palesztina konfliktus és a Jeruzsálem-kérdés. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Tiba, Zoltán Gábor (2006) Az élelmiszersegélyek változó környezete és élelmezésbiztonsági hatásának mérése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Urbán, Ágnes (2006) Az új média szolgáltatások piaca = The market of new media services. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Nagy, Réka (2006) Digitális egyenlőtlenségek: Mítosz vagy valóság? Információs technológiák használatának aspektusai az ifjúság körében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Jánosi, Anna (2006) Fajspecifikus húsazonosítás polimeráz láncreakción alapuló technikákkal. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Ladányi, Márta (2006) Folyamatszemléleti lehetőségek az agro-szisztémák modellezésében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Nagy, Géza (2006) Gyógy- és fűszernövényeken előforduló konídiumos gombák = Mitosporic fungi occurring on medicinal and aromatic plants. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Hudák, Krisztina (2006) Hagymaféléken károsító tripszpopulációk környezetkímélő szabályozása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Balogh, Csaba (2006) Határon átívelő akvizíciók és fúziók sikerességét meghatározó tényezők vizsgálata = Analysis of factors determining success of cross-border mergers and acquisitions. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Bódis, Lajos (2006) Járadékszerzés a posztszocialista munkaszervezetekben: három magyarországi eset. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Garadnai, Zoltán (2006) Kelet-Közép-Európa helye és Magyarország szerepe De Gaulle tábornok Európa-politikájában 1958-1969. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Galambos, Ildikó (2006) Kútvizek huminsav- és arzénmentesítése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Bálint, András (2006) Merre tovább középvállalkozások? Stratégiai lehetőségek a vállalkozásátadás folyamatában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Polgár, Éva Katalin (2006) Monetáris politika és konvergencia. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Sörös, Csilla (2006) Mérési eljárás kidolgozása és alkalmazása környezeti minták arzénspeciációs elemzésére. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Abrankó, László (2006) Nagyhatékonyságú mintabeviteli technikák fejlesztése az elemanalitikában = Development of high efficiency sample introduction methods for elemental analysis. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Salamon, Pál (2006) Növények és vírusok kapcsolatai a paprika (capsicum)-tombavírus patoszisztémákban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szegedi, Péter (2006) Pozíciók és oppozíciók: a futballmező kialakulása, struktúrája és dinamikája. Az 1945 előtti debreceni labdarúgás történetszociológiai elemzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Kósa, Zsuzsanna (2006) Szabályozási stratégia a magyar hírközlési szektorban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Bozóki, Sándor (2006) Súlyozás páros összehasonlítással és értékelés hasznossági függvényekkel a többszempontú döntési feladatokban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Székely, Ákos (2006) Teljesítménymérés és -értékelés a magyarországi víziközmű szektorban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Tóthné Hanyecz, Katalin (2006) Természetvédelmi kezelési elvek módszerek. Kezelési javaslatok a Körös-Maros Nemzeti Park védett természeti területeire. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Balogh, Csaba (2006) Tőkeszükséglet és tőkeallokáció a pénzügyi intézményekben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Pecze, Krisztina (2006) Vállalati kapcsolati hálók Magyarországon. A hosszú távú piaci kapcsolatok motivációi = Company relationship networks in Hungary. Motives of long-term market relationships. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

András, Krisztina (2006) Üzleti elemek a sportban, a labdarúgás példáján = Business elements in sports, through example of football. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

This list was generated on Sat Jul 20 02:24:23 2024 UTC.