Items where Year is 2004

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 47.

Nagy, Ildikó (2004) "Ki az úr a háznál?". Családok pénzkezelési szokásai és az azt befolyásoló tényezők vizsgálata az 1990-es évek Magyarországán. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Vörösmarty, Gyöngyi (2004) A beszerzés információs kapcsolatai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Vida, Krisztina (2004) A föderalizmus hatása az európai integráció fejlődésére és szerepe az alkotmányozási folyamatban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Potori, Norbert Antal (2004) A határidős terménypiaci intertemporális árviszonyok szerepe a készletek időben történő elosztásában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Némedi-Varga, Szilvia (2004) A hivatalosan támogatott exporthitelezés rendszerének alternatív institúcionalizmusa a nemzetközi kapcsolatok szabályozási keretei között. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Lukács, Gábor (2004) A külföldi tőke és az állami szuverenítás kapcsolata a globalizálódó világgazdaságban - elmélet és empíria, avagy Mennyiben korlátozzák a jelentős külföldi tőkebefektetők a nemzetállam döntéshozói szuverenitását? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Benyó, Béla (2004) A munkavállalói részvétel intézménye: az üzemi tanácsok helyzete a mai Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Koller, Boglárka (2004) A poszt-nemzeti identitás-struktúra dinamikus modellje. Az európai uniós állampolgárok azonosságtudatának vizsgálata alapján. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Simonics, Tibor (2004) A schizosaccharomyces pombe kénmetabolizmusának fiziológiai és molekuláris biológiai vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Balogh, Péter István (2004) A szabadterek szerepváltozása a nagy európai városmegújításokban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Kiss, János (2004) A technológiai innováció szerepe a magyar vállalatok versenyképességében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Gayer, József (2004) A települési csapadékvíz-elhelyezés az integrált vízgazdálkodás tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Turner, Anna (2004) A tulajdonosi érték maximalizálásának lehetőségei Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Erdélyi , Balázs (2004) Aril- és aralkil-metil ketonok sztereoszelektív redukciója élesztőkkel. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Bene, Zsuzsanna (2004) Aszúbogyók élesztő- és penészbiotájának tanulmányozása Tokaj-hegyalján. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Székely-Doby, András (2004) Az amerikai transznacionális társaságok és az új gazdaság. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Adorján, Richárd (2004) Az emberi élet értéke. Egy rendhagyó közgazdasági kérdés magyarországi vizsgálata = The value of human life. Development of an expectional economic issue in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kő, Andrea (2004) Az információtechnológia szerepe és lehetőségei a tudásmenedzsmentben: Az ontológiaépítés, mint a tudásmenedzsment eszköze. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Hegyesné Vecseri, Beáta (2004) Az ásványi anyag tartalom tanulmányozása a sörgyártás műveleti lépései során. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Bartek-Lesi, Mária and Pál, Gabriella (2004) Az üvegház hatású gázok kibocsátásának szabályozása, és a szabályozás hatása a villamosenergia termelő vállalatokra Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Juhász, Péter (2004) Az üzleti és könyv szerinti érték eltérésének magyarázata - Vállalatok mérlegen kívüli tételeinek értékelési problémái = The explanation of the difference between the book value and the business value – Valuation problems of the off-balance sheet items of companies. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Mayer, Ágnes (2004) Bifidobaktériumok izolálása, azonosítása, fiziológiai, biokémiai és funkcionális jellemzésük. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Nyitrainé Sárdy, Diána (2004) Bioborok összetételének vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Vicsek, Lilla Mária (2004) Bizonytalanságérzet és meghatározó tényezői a mai Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Molnár, Emilia (2004) Cigány kisebbségi önkormányzatok. A kisebbségi érdekérvényesítés korlátai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Fodor, Marietta (2004) Cirkónium-aszkorbát hatása a búza csíranövény kémiai és biokémiai paramétereire. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Békési, László (2004) Cári időkből visszatérő patrióta, nacionalista elemek és szimbólumok a Nagy Honvédő Háború idején. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Balogh, László (2004) Entscheidungsneutrales Steuersystem in Theorie und Praxis. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Ágoston, Kolos Csaba (2004) Hogyan hat a bizonytalanság és a vevőkör nagysága együttesen az árakra. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Sulokné Anwar, Zsuzsanna (2004) Hol tart Magyarország az információs társadalomhoz vezető úton? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Szamos, Jenő (2004) Háromfázisú megoszlás alkalmazása élelmiszerfehérjék vizsgálatában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Hajnal, György (2004) Igazgatási kultúra és New Public Management reformok egy összehasonlító tanulmány tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Badics, Judit (2004) Információ és egyensúly. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Csendes, István (2004) Internet vállalkozások indításának stratégiai és motivációs elemzése - A magyar portálszolgáltató vállalatok esete = Strategical and motivational analysis of internet start ups - The case of Hungarian portal service providers. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Mizik, Tamás (2004) Jövedelmezőség és versenyképesség a tesztüzemi rendszerben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Csubák, Tibor Krisztián (2004) Kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Bánszky, Luca (2004) Kén-anyagcserében sérült szelenát rezisztens. Schizosaccharomyces pombe mutánsok előállítása és vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Tóth, Kinga Dóra (2004) Magyarországi és angliai kiemelkedett cigányok identitástípusainak összehasonlító elemzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Nádasdy, Bence (2004) Miért értékpapírosítanak a bankok? Empirirkus vizsgálat az Egyesült Államokban és a magyarországi konzekvenciák. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Balogh, Teréz (2004) Néhány hidroláz, az α- és β-glükozidáz, valamint a pektin-metil- észteráz élelmiszeripari alkalmazhatóságának vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Hegedűs, István (2004) Rút pártviszály. Pártok és változások - a Fidesz politikai fordulata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Tóth, Krisztina (2004) Szinergia és valóság A felvásárlások vezetésének hatása a szinergiák realizálására. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Bosnyák, János (2004) Számviteli értékelési eljárások hatása a vállalkozások vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetére. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Hermann, Zoltán (2004) Továbbtanulási döntés az általános iskola végén: a kulturális és jövedelmi tényezők szerepe. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Fehér, Péter (2004) Tudásmenedzsmentet támogató tényezők szerepe szoftverfejlesztő szervezetekben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Tímár, Imre (2004) Versenyképesség a magyar tejágazatban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Zsembery, Levente (2004) Volatilitás kockázat és volatilitás kereskedés. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

This list was generated on Thu Jun 20 02:22:43 2024 UTC.