Browse by Department

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 31.

Komár, Zita (2022) AZ ERŐTLEN KOMMUNIKÁCIÓ EREJE – THE POWER OF POWERLESS COMMUNICATION. A szelíd retorika, mint meggyőző kommunikációs stratégia megalapozása és sikertényezőinek feltérképezése a CSR-típusú és társadalmi célú reklámokban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022024

Barkóczi, Janka (2021) Vizuális propaganda Magyarországon 1931-1944 A Magyar Világhíradó a rituális kommunikációelmélet kontextusában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021024

Szentesi, Balázs Dávid (2020) Intézményesített szubkultúra? Az ellenállás mint a formális nevelés eszköze = Institutionalized subculture? Resistance as an instrument of formal education. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020005

Turai, Gabriella (2020) Medieval Female Mysticism and Weber's Charismatic Authority. The Case of Angela of Foligno. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020017

Banai, Tibor Péter (2019) Dzsihád: terrorizmus, vagy szabadságharc?: a fogalom multidiszciplináris vizsgálata = Jihad: Terrorism or Fight for Freedom? Multidisciplinary study of the concept. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019039

Vékey, Zoltán Ádám (2019) Az online hírmédia üzletimodell-váltása = Shift of business models in the online news media. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019035

Buvár, Ágnes (2019) Ad revolution or evolution? Typical ad representation and general ad attitudes influence the effectiveness of branded content = Reklám forradalom vagy evolúció? A tipikus reklámok reprezentációja és reklámmal kapcsolatos általános attitűdök befolyásolják a szponzorált tartalmak hatékonyságát. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019027

Németh, Viktor (2019) A mediáció, mint interperszonális problémamegoldó eszköz leírása és magyarázása a Participációs elmélet tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019013

Németh, Gabriella (2019) A retorikai-szemiotikai elemzés paradigmák metszetében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019007

Deli, Eszter (2019) A vizuális retorika triadikus koncepciója: elméleti keret és esettanulmányok: vizuális retorika a katasztrófa-hírközlésben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019010

Kósa, István (2019) Az online hírszelekciót meghatározó tényezők vizsgálata, különös tekintettel a hírek mellett található szimbólumokra, képi- és videoanyagokra. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019002

Zalka, Zsolt István (2018) A terápiás közösség, mint kollektív ágens: A budapesti „Thalassa Ház” pszichoterápiás intézet terápiás közösségének kialakítása és vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018021

Iványi, Márton Pál (2018) A digitális média társadalmi erőterének politikai gazdaságtani és geopolitikai szerkezete, ideológiai következményei és szabad tartományai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018016

Kéri, Rita (2018) Cooperation, Uncertainty, Creativity. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018011

Huszár, Orsolya (2018) Az elvonulás mint kommunikációs színtér: Felkészültségek és problémamegoldás egy buddhista közösségben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018002

Horváth, Júlia Borbála (2017) Női beszély: XXI. századi nőtípus: az intermentalitás = Female discourse: XXI. century feminine type: intermentality. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017047

Bálint, Mónika (2017) A participáció fogalma a művészetben és a társadalomtudományokban = The notion of participation in art and in social sciences. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017045

Csiszér, Annamária (2017) Lessons of a Public Consultation = Egy társadalmi konzultáció tanulságai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017030

Neag, Annamária (2017) Media Literacy in the Hungarian Educational Policy Arena (1995-2012) = A médiaműveltség a magyar oktatáspolitikában (1995-2012). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017014

Molnár, Bálint (2017) A vállalatok és érintettjeik jellemző együttműködési formáinak kommunikációtudományi vizsgálata = The Forms of Cooperation Between Corporations and Stakeholders – Analysis with the Approach of Communication Studies’. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017011

Vári, Péter (2017) A digitális földfelszíni televíziózás magyarországi bevezetése és jövője = The Introduction and Future of Digital Terrestrial Television in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017007

Mihalik, Judit (2017) A leader identitás reprezentációja az élettörténeti narratívában = The representation of the leadership identity in the life story’s narrative. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017006

Myat, Kornél (2017) Kollaborációs-közösségi médiaelmélet. Participáció és közösségi együttműködés a késő-modern médiakörnyezetben = Collaborative - social media theory. Collaboration and participation in the late modern media environment. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017002

Rajkó, Andrea (2017) A modern kori tabu működésének kommunikációs mechanizmusai = The communicational mechanisms of modern age taboo. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017001

Szayly, József (2016) Petőfi-affér. A fiatalok percepciójának változása a Petőfi rádióval kapcsolatban a kereskedelmi rádiók hazai indulásától napjainkig = Petőfi affair. Change of youths' perception in connection with Radio Petőfi from the start of commercial radios in Hungary up to now. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016048

Zsigmond, Andrea (2016) A "színház", Erdélyből nézve. Egy fogalom keretezései = "Theater" from a Transylvanian Perspective Framing a Concept. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016036

Elekes, Györgyi Margit (2016) Roma fiatalok sikeres és sikertelen iskolai karrierjének társadalmi meghatározói egy kvalitatív kutatás alapján = Social determinants of the successful and unsuccessful schooling careers of students belonging to the Roma community in Hungary, according to a qualitative research project. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016011

Szépe, Orsolya (2016) A hospice és a haldoklás kommunikációja. A hospice helye a mai világban, a közgondolkodásban és az Y generáció életszemléletében = Communication in hospices and in the process of dying. The place of hospices in our time, in public discourse and in the way life is seen by generation Y. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016005

Tóth, János József (2015) Univerzális kollektív létezés és kommunikáció. A szociálkonstruktivista kommunikáció-modell módosítása felé = Universal Collective Existence and Communication. Towards a Modification of the Social Constructivist Model of Communication. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015063

Karafiáth, Balázs László (2015) Memetikai marketing. Memetikai kutatások és elemzések magyar nagyvállalati kontextusban = Memetic marketing. Memetic researches and analyses in Hungarian corporate context. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015025

Sólyom, Barbara (2015) Házassági mobilitás. Háromgenerációs sváb-magyar házassági mobilitásvizsgálat Dunabogdányban = Marital mobility. A study of Swabian-Hungarian marital mobility through three generations in Dunabogdány. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015024

This list was generated on Fri May 24 02:57:58 2024 UTC.