Items where Year is 2018

Egy szinttel feljebb
Export mint [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 37.

Utzeri, Mounia (2018) A chance or a trap? Understanding gender equality schemes in management [védés előtt]. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Iványi, Márton Pál (2018) A digitális média társadalmi erőterének politikai gazdaságtani és geopolitikai szerkezete, ideológiai következményei és szabad tartományai. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018016

Stepper, Péter (2018) A kényszermigráció mint biztonsági kihívás Közép-Európában: eltérő percepciók, közös álláspont a visegrádi országokban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola . DOI 10.14267/phd.2018025

Sárvári, Balázs (2018) A kínai felzárkózás gazdaságpolitikai és geopolitikai vonatkozásai 1949-től 2007-ig. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018006

Hosszú, Zsuzsanna (2018) A magyar bankrendszer makroprudenciális szempontból. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola.

Dobos, Gábor (2018) A magyar önkormányzati rendszer autonómiájának empirikus elemzése. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018023

Metz, Rudolf (2018) A politikai vezetés három arca. A politikai vezetés értelmezési lehetőségei és gyakorlatai a demokráciában. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Gosztonyi, Márton (2018) A pénz zsonglőrei: az alacsony jövedelmű családok pénzügyi túlélési stratégiája és egy részvételi akciókutatás története. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018007

Somosi, Ágnes (2018) A szolgáltatáskivezetés hatása az ügyfelekre a telekommunikációs szektorban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018017

Ivony, Éva (2018) A szubjektív életminőség alakulása a gazdasági válság időszakában Magyarországon. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018026

Zalka, Zsolt István (2018) A terápiás közösség, mint kollektív ágens: A budapesti „Thalassa Ház” pszichoterápiás intézet terápiás közösségének kialakítása és vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018021

Bartha-Rigó, Márta (2018) A „Csungkuó” idea biztonsági megközelítése: értekezés a kínai biztonság és az ENSZ kapcsolatáról. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018014

Huszár, Orsolya (2018) Az elvonulás mint kommunikációs színtér: Felkészültségek és problémamegoldás egy buddhista közösségben. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018002

Fejes, József (2018) Az immateriális termelési tényezők szerepe a banki értékteremtési folyamatban: tudásmenedzsment megközelítés. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018013

Monda, Eszter (2018) Az információrendszerek és a jövőkutatás összekapcsolása és értelmezése a döntéstámogatásban = The interconnection of information systems and futures studies and its interpretation in decision support. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola.

Kósa, István (2018) Az online hírszelekciót meghatározó tényezők vizsgálata, különös tekintettel a hírek mellett található szimbólumokra, képi- és videoanyagokra. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola.

Felméry, Zoltán (2018) Az állam és a magánvállalatok szerepvállalása a belbiztonsági szektorban (2000-2016): elméleti kiindulópontok és mérési módszerek. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018004

Harangozó, Dániel (2018) Civil-katonai kapcsolatok és a haderő demokratikus kontrollja a független Szlovéniában és Horvátországban (1991-2011). Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Kéri, Rita (2018) Cooperation, Uncertainty, Creativity. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018011

Szmodics, Péter (2018) Evaluating the organizational knowledge based on business process management = A szervezeti tudás mérése folyamatmenedzsment alapokon. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018020

Mák, Fruzsina (2018) Fogyasztási kockázat a villamosenergia-piacon. Profilozás a fogyasztási bizonytalanság figyelembevétele mellett = Volume risk in the power market. Load profiling considering uncertainty. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Krenyácz, Éva (2018) Hazai egészségügyi intézmények kontrolling rendszer használata: devalválódás és felemelkedés paradoxona = Use of controlling system in Hungarian health care institutions: paradox of rise and fall. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018003

Bank, Dénes (2018) Implicit és explicit, valamint belső és külső CSR egy kettős függésben lévő piacgazdaságban. Különös tekintettel a munkavállalókról való gondoskodásra = Implicit and explicit, internal and external CSR in a double dependent market economy. Especially regarding labor provisions. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018009

Taródy, Dávid (2018) Kontextuális kettős képesség kialakulása középvállalatokban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018015

Gál, Márk István (2018) Leadership – Organizational Culture in the light of Public Management reform models = Leadership – Szervezeti kultúra, a közmenedzsment reformok fényében. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018018

Fizar, Ahmed (2018) Matching future job requirements with educational portfolio. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola . DOI 10.14267/phd.2018012

Daróczi, Gergely (2018) Megszámlálhatatlan hajléktalan Magyarországon az ezredfordulón. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018001

Tkatchenko, Rossen (2018) Personal city mobility in the context of sustainable development = Személyes városi mobilitás a fenntartható fejlődés kontextusában. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola . DOI 10.14267/phd.2018008

Dén-Nagy, Ildikó (2018) Problem solver or private life killer?: Mobile Telephony and Work-life Balance in Hungary. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018019

Illés, Zoltán (2018) Párhuzamos államépítések Dél-Szudánban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018005

Szalai, Máté (2018) Small States in the Middle East. The Foundations and Application of the Complex Model of Size. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Pandurics, Anett (2018) Stratégiai szcenáriók a postai szektorban (Az elméleti háttér alkalmazása a magyar egyetemes szolgáltató lehetséges stratégiai szcenárióira). Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018022

Havas, Ádám (2018) Szegény rokonok: A magyar jazzszcéna szerkezete és rétegződése. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Balogh, Zoltán (2018) Személyes adatok gyűjtése és profilírozás az interneten [védés előtt]. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola.

Bácsi, Katalin (2018) Szociális párbeszéd a válság idején: innováció vagy útfüggőség?: A magyarországi autóipar példája. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018010

Balog, Dóra Barbara (2018) Tőkeallokáció a biztosítási szektorban, elméleti és gyakorlati megközelítésben. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018024

Felsmann, Balázs Tibor (2018) Vállalati teljesítmény intézményi korlátok között: Stratégiai adaptáció és vállalati koevolúció a magyar energiakereskedelmi szektorban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018027

This list was generated on Thu Jan 17 14:10:43 2019 CET.