Tallózás Év szerint

Egy szinttel feljebb
Export mint [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Tételek száma:30.

Vári, Péter (2017) A digitális földfelszíni televíziózás magyarországi bevezetése és jövője = The Introduction and Future of Digital Terrestrial Television in Hungary. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017007

Németh, András Olivér (2017) A gazdasági növekedés elmélete és a kelet-közép-európai tapasztalatok [védés előtt] = The theory of economic growth and the experience of Central and Eastern Europe. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Győriné Szabó, Gabriella (2017) A kohéziós alapok minőségi felhasználásának feltételei és kihívásai = Conditions and challenges of using the cohesion funds „a la” quality spending. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017005

Makó, Ágnes (2017) A közismereti tudás és az elkötelezettség hatása a szakiskolát végzettek munkaerőpiaci esélyeire [védés előtt] = The effect of general knowledge and student engagement on vocational school graduates’ labour market opportunities. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Mihalik, Judit (2017) A leader identitás reprezentációja az élettörténeti narratívában = The representation of the leadership identity in the life story’s narrative. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017006

Asztalos, Viktor (2017) A maastrichti deficitmutató a globális válság időszakában [védés előtt] = The Maastricht deficit index in the era of global crisis. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Rajkó, Andrea (2017) A modern kori tabu működésének kommunikációs mechanizmusai = The communicational mechanisms of modern age taboo. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017001

Urszán, József (2017) A rendőri komponens szerepe az EU civil válságkezelő műveleteiben a Nyugat-Balkánon = The Role of Police Component of the EU Civilian Crisis Management Missions in the Western Balkans. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017003

Balogh, Jeremiás Máté (2017) A világ borkereskedelmének empirikus elemzése = An empirical analysis of world wine trade. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017013

Molnár, Bálint (2017) A vállalatok és érintettjeik jellemző együttműködési formáinak kommunikációtudományi vizsgálata = The Forms of Cooperation Between Corporations and Stakeholders – Analysis with the Approach of Communication Studies’. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017011

Szálkai, Kinga (2017) A vízmegosztás kérdése a nemzetközi kapcsolatok elméletében: Vízügyi konfliktusok és együttműködések Közép-Ázsiában a XXI. század elején [védés előtt] = Water Distribution Issues in the Theory of International Relations: Water Conflicts and Cooperation in Central Asia at the Beginning of the 21st Century. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Zsótér, Boglárka (2017) Alma a fájától… A fiatalok pénzügyi szocializációját befolyásoló intergenerációs hatások a családban = Apple from the tree… Intergenerational effects in young adults’ financial socialization in family. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017012

Dunavölgyi, Mária (2017) Az alacsony női részvétel okai a felsővezetésben. Mit mondanak erről a döntéshozók? [védés előtt] = Reasons for the Low Female Representation in Senior Management. What Do Senior Decision Makers Say About It? Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Vékás, Péter (2017) Az élettartam-kockázat modellezése [védés előtt] = Modeling longevity risk. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Banai, Ádám (2017) Bank Behavior before and in the Crisis = Banki viselkedés a válság előtt és a válságban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017010

Milicz, Ákos (2017) Belső kontrollrendszerek intézményesülése hazai üzleti szervezetekben [védés előtt] = Institutionalization of internal control systems in Hungarian business organizations. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Weber, Christian (2017) Creating a Concept Importance Measure for Domain Knowledge in the Context of Learning [védés előtt]. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola.

Enríquez de la O, José Francisco (2017) Decision-making and Strategic Management as Sources of Sustained Competitive Advantage in a High Cost Private Multi-campus University in México. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Apáthy-Molnár, Sándor (2017) Egy turisztikai ajánlórendszer modellje [védés előtt] = A Model of a Touristic Recommender System. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Kasza-Kelemen, Kata (2017) Fenntartható fogyasztás a turizmusban? A helykötődés és környezettudatos viselkedés összefüggései a nemzeti parkokban [védés előtt] = Sustainable consumption in tourism? The relationship between place attachment and pro-environmental behaviour in national parks. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Keresztúri, Judit Lilla (2017) Hálózatok az egészségügyben [védés előtt] = Networks in health care. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Rada, Csaba (2017) Introvertált külpolitikától regionális puha hatalmi ambíciókig. A török külpolitika átalakulásának elemzése [védés előtt] = From introversion to regional soft power ambitions An analysis of the transformation in Turkish foreign policy. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Myat, Kornél (2017) Kollaborációs-közösségi médiaelmélet. Participáció és közösségi együttműködés a késő-modern médiakörnyezetben = Collaborative - social media theory. Collaboration and participation in the late modern media environment. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017002

Vári, Andrea Sára (2017) Kína fejlesztési együttműködése Afrikával [védés előtt] = China’s development co-operation with Africa. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Csiszér, Annamária (2017) Lessons of a Public Consultation = Egy társadalmi konzultáció tanulságai [védés előtt]. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola.

Neag, Annamária (2017) Media Literacy in the Hungarian Educational Policy Arena (1995-2012) = A médiaműveltség a magyar oktatáspolitikában (1995-2012) [védés előtt]. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola.

Uliha, Gábor (2017) Olaj és nyersanyagpiacok makrogazdasági összefüggései = Oil and commodity markets’ relationship with the macroeconomy. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017004

Őri, Dóra (2017) On exposing strategic and structural mismatches between business and information systems: misalignment symptom detection based on enterprise architecture model analysis = Stratégiai és strukturális összehangolási zavarok feltárása az üzleti és informatikai területek között: összehangolási zavarok tüneteinek azonosítása vállalati architektúra modellek elemzésével. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola.

Néray, Bálint (2017) Relational Integration as The Analysis of Friendship, Negative Ties and Ethnic Identity Among Adolescents = Kapcsolati integráció. Serdülőkori barátság, negatív kötelékek és rassz szerinti identitás elemzése. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017009

Révész, Éva Erika (2017) Teljesítménymenedzsment-eszközök alkalmazásának hajtóerői és tartalmi elemei a magyar közigazgatás ügynökség-típusú szervezeteiben [védés előtt] = Content and drivers of performance management in agency-type organizations of the Hungarian public administration. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

A lista elkészültének dátuma: Fri May 26 16:56:09 2017 CEST.