Tallózás Év szerint

Egy szinttel feljebb
Export mint [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Tételek száma:13.

Vári, Péter (2017) A digitális földfelszíni televíziózás magyarországi bevezetése és jövője [védés előtt] = The Introduction and Future of Digital Terrestrial Television in Hungary. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola.

Győriné Szabó, Gabriella (2017) A kohéziós alapok minőségi felhasználásának feltételei és kihívásai [védés előtt] = Conditions and challenges of using the cohesion funds „a la” quality spending. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Mihalik, Judit (2017) A leader identitás reprezentációja az élettörténeti narratívában [védés előtt] = The representation of the leadership identity in the life story’s narrative. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola.

Asztalos, Viktor (2017) A maastrichti deficitmutató a globális válság időszakában [védés előtt] = The Maastricht deficit index in the era of global crisis. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Rajkó, Andrea (2017) A modern kori tabu működésének kommunikációs mechanizmusai = The communicational mechanisms of modern age taboo. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017001

Urszán, József (2017) A rendőri komponens szerepe az EU civil válságkezelő műveleteiben a Nyugat-Balkánon = The Role of Police Component of the EU Civilian Crisis Management Missions in the Western Balkans. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017003

Balogh, Jeremiás Máté (2017) A világ borkereskedelmének empirikus elemzése [védés előtt] = An empirical analysis of world wine trade. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Molnár, Bálint (2017) A vállalatok és érintettjeik jellemző együttműködési formáinak kommunikációtudományi vizsgálata [védés előtt] = The Forms of Cooperation Between Corporations and Stakeholders – Analysis with the Approach of Communication Studies’. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola.

Zsótér, Boglárka (2017) Alma a fájától… A fiatalok pénzügyi szocializációját befolyásoló intergenerációs hatások a családban [védés előtt] = Apple from the tree… Intergenerational effects in young adults’ financial socialization in family. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Banai, Ádám (2017) Bank Behavior before and in the Crisis = Banki viselkedés a válság előtt és a válságban [védés előtt]. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Myat, Kornél (2017) Kollaborációs-közösségi médiaelmélet. Participáció és közösségi együttműködés a késő-modern médiakörnyezetben = Collaborative - social media theory. Collaboration and participation in the late modern media environment. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017002

Uliha, Gábor (2017) Olaj és nyersanyagpiacok makrogazdasági összefüggései [védés előtt] = Oil and commodity markets’ relationship with the macroeconomy. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Néray, Bálint (2017) Relational Integration as The Analysis of Friendship, Negative Ties and Ethnic Identity Among Adolescents = Kapcsolati integráció. Serdülőkori barátság, negatív kötelékek és rassz szerinti identitás elemzése [védés előtt]. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

A lista elkészültének dátuma: Mon Mar 27 21:11:23 2017 CEST.