Items where Year is 2006

Egy szinttel feljebb
Export mint [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 42.

Topcu, Katalin (2006) A kulturstandard-kutatás elmélete és gyakorlata magyar-osztrák menedzser-interakcióban: egy magyar szempontú jellemzés. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Tátrai, Tünde (2006) A közbeszerzés mint sajátos beszerzési tevékenység és fejlődési lehetőségei Magyarországon. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Csillag, Péter (2006) A magyar cukorágazat helyzete és versenyképessége a szabályozáspolitikai változások tükrében. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Medina, Viktor (2006) A magyar zöldség-gyümölcs ágazat vizsgálata és ágazati stratégiájának megfogalmazása. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Francsovics, István (2006) A mezőgazdasági vállalkozások forrásszerkezetének összefüggései. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Szabó, Árpád (2006) A privatizáció hatása a romániai vállalatok működésére. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kasperné Szél, Zsuzsanna (2006) A selyemkóróméz kémiai vizsgálata és összehasonlítása az akácmézzel. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Soós, Renáta (2006) A számviteli információs rendszer és a fuvarszintű fedezet - Hogyan juthatunk el a "fuvarszintű fedezetig" a folyami áruszállítás vezetői információs rendszerében. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Györffyné Jahnke, Gizella (2006) A szőlőnemesítés hatékonyságának növelése a faj genetikai hátterének vizsgálatával. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Lukács, Eszter (2006) A transznacionális vállalatok és a munkaerőpiac kapcsolatai. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Mitev, Ariel Zoltán (2006) A társadalmi marketing elméleti és empirikus kérdései. Egyetemisták alkoholfogyasztási történeteinek narratív elemzése. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Sajtos, László (2006) A vállalati marketingteljesítmény értékelésének többdimenziós megközelítése és alkalmazása a Magyarországon működő vállalatok körében. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Pető, Dávid (2006) Aki mér, az nyer. Kockázatértékelési metrika az információtechnológiai auditálásban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Moldicz, István Csaba (2006) Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája és a közösségi politikák közötti kapcsolódások. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Gál, Lajos (2006) Az egri bikavér minőségfejlesztésének lehetőségei. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Szabó, Erzsébet (2006) Az eredet- és minőségjelzők alkalmazásának lehetőségei és feltételei a marketingkommunikációban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Lehmann, Marianna (2006) Az európai uniós csatlakozás és a nemzetközi tapasztalatok hatása a költségvetés megújítására. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Schweitzer, András (2006) Az átalakuló Izrael/Palesztina konfliktus és a Jeruzsálem-kérdés. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Tiba, Zoltán Gábor (2006) Az élelmiszersegélyek változó környezete és élelmezésbiztonsági hatásának mérése. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Urbán, Ágnes (2006) Az új média szolgáltatások piaca. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Nagy, Réka (2006) Digitális egyenlőtlenségek: Mítosz vagy valóság? Információs technológiák használatának aspektusai az ifjúság körében. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Jánosi, Anna (2006) Fajspecifikus húsazonosítás polimeráz láncreakción alapuló technikákkal. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Ladányi, Márta (2006) Folyamatszemléleti lehetőségek az agro-szisztémák modellezésében. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Nagy, Géza (2006) Gyógy- és fűszernövényeken előforduló konídiumos gombák = Mitosporic fungi occurring on medicinal and aromatic plants. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Hudák, Krisztina (2006) Hagymaféléken károsító tripszpopulációk környezetkímélő szabályozása. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Balogh, Csaba (2006) Határon átívelő akvizíciók és fúziók sikerességét meghatározó tényezők vizsgálata = Analysis of factors determining success of cross-border mergers and acquisitions. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Bódis, Lajos (2006) Járadékszerzés a posztszocialista munkaszervezetekben: három magyarországi eset. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Garadnai, Zoltán (2006) Kelet-Közép-Európa helye és Magyarország szerepe De Gaulle tábornok Európa-politikájában 1958-1969. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Galambos, Ildikó (2006) Kútvizek huminsav- és arzénmentesítése. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Bálint, András (2006) Merre tovább középvállalkozások? Stratégiai lehetőségek a vállalkozásátadás folyamatában. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Polgár, Éva Katalin (2006) Monetáris politika és konvergencia. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Sörös, Csilla (2006) Mérési eljárás kidolgozása és alkalmazása környezeti minták arzénspeciációs elemzésére. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Abrankó, László (2006) Nagyhatékonyságú mintabeviteli technikák fejlesztése az elemanalitikában = Development of high efficiency sample introduction methods for elemental analysis. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Salamon, Pál (2006) Növények és vírusok kapcsolatai a paprika (capsicum)-tombavírus patoszisztémákban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Szegedi, Péter (2006) Pozíciók és oppozíciók: a futballmező kialakulása, struktúrája és dinamikája. Az 1945 előtti debreceni labdarúgás történetszociológiai elemzése. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Kósa, Zsuzsanna (2006) Szabályozási stratégia a magyar hírközlési szektorban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Bozóki, Sándor (2006) Súlyozás páros összehasonlítással és értékelés hasznossági függvényekkel a többszempontú döntési feladatokban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Székely, Ákos (2006) Teljesítménymérés és -értékelés a magyarországi víziközmű szektorban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Tóthné Hanyecz, Katalin (2006) Természetvédelmi kezelési elvek módszerek. Kezelési javaslatok a Körös-Maros Nemzeti Park védett természeti területeire. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Balogh, Csaba (2006) Tőkeszükséglet és tőkeallokáció a pénzügyi intézményekben. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Pecze, Krisztina (2006) Vállalati kapcsolati hálók Magyarországon. A hosszú távú piaci kapcsolatok motivációi = Company relationship networks in Hungary. Motives of long-term market relationships. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

András, Krisztina (2006) Üzleti elemek a sportban, a labdarúgás példáján = Business elements in sports, through example of football. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

This list was generated on Sun Mar 24 05:33:52 2019 CET.