Items where Year is 2004

Egy szinttel feljebb
Export mint [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 47.

Nagy, Ildikó (2004) "Ki az úr a háznál?". Családok pénzkezelési szokásai és az azt befolyásoló tényezők vizsgálata az 1990-es évek Magyarországán. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Vörösmarty, Gyöngyi (2004) A beszerzés információs kapcsolatai. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Vida, Krisztina (2004) A föderalizmus hatása az európai integráció fejlődésére és szerepe az alkotmányozási folyamatban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Potori, Norbert Antal (2004) A határidős terménypiaci intertemporális árviszonyok szerepe a készletek időben történő elosztásában. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Némedi-Varga, Szilvia (2004) A hivatalosan támogatott exporthitelezés rendszerének alternatív institúcionalizmusa a nemzetközi kapcsolatok szabályozási keretei között. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Lukács, Gábor (2004) A külföldi tőke és az állami szuverenítás kapcsolata a globalizálódó világgazdaságban - elmélet és empíria, avagy Mennyiben korlátozzák a jelentős külföldi tőkebefektetők a nemzetállam döntéshozói szuverenitását? Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Benyó, Béla (2004) A munkavállalói részvétel intézménye: az üzemi tanácsok helyzete a mai Magyarországon. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Koller, Boglárka (2004) A poszt-nemzeti identitás-struktúra dinamikus modellje. Az európai uniós állampolgárok azonosságtudatának vizsgálata alapján. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Simonics, Tibor (2004) A schizosaccharomyces pombe kénmetabolizmusának fiziológiai és molekuláris biológiai vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Balogh, Péter István (2004) A szabadterek szerepváltozása a nagy európai városmegújításokban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Kiss, János (2004) A technológiai innováció szerepe a magyar vállalatok versenyképességében. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Gayer, József (2004) A települési csapadékvíz-elhelyezés az integrált vízgazdálkodás tükrében. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Turner, Anna (2004) A tulajdonosi érték maximalizálásának lehetőségei Magyarországon. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Erdélyi , Balázs (2004) Aril- és aralkil-metil ketonok sztereoszelektív redukciója élesztőkkel. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Bene, Zsuzsanna (2004) Aszúbogyók élesztő- és penészbiotájának tanulmányozása Tokaj-hegyalján. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Székely-Doby, András (2004) Az amerikai transznacionális társaságok és az új gazdaság. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Adorján, Richárd (2004) Az emberi élet értéke. Egy rendhagyó közgazdasági kérdés magyarországi vizsgálata = The value of human life. Development of an expectional economic issue in Hungary. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kő, Andrea (2004) Az információtechnológia szerepe és lehetőségei a tudásmenedzsmentben: Az ontológiaépítés, mint a tudásmenedzsment eszköze. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Hegyesné Vecseri, Beáta (2004) Az ásványi anyag tartalom tanulmányozása a sörgyártás műveleti lépései során. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Bartek-Lesi, Mária and Pál, Gabriella (2004) Az üvegház hatású gázok kibocsátásának szabályozása, és a szabályozás hatása a villamosenergia termelő vállalatokra Magyarországon. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Juhász, Péter (2004) Az üzleti és könyv szerinti érték eltérésének magyarázata - Vállalatok mérlegen kívüli tételeinek értékelési problémái = The explanation of the difference between the book value and the business value – Valuation problems of the off-balance sheet items of companies. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Mayer, Ágnes (2004) Bifidobaktériumok izolálása, azonosítása, fiziológiai, biokémiai és funkcionális jellemzésük. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Nyitrainé Sárdy, Diána (2004) Bioborok összetételének vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Vicsek, Lilla Mária (2004) Bizonytalanságérzet és meghatározó tényezői a mai Magyarországon. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Molnár, Emilia (2004) Cigány kisebbségi önkormányzatok. A kisebbségi érdekérvényesítés korlátai. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Fodor, Marietta (2004) Cirkónium-aszkorbát hatása a búza csíranövény kémiai és biokémiai paramétereire. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Békési, László (2004) Cári időkből visszatérő patrióta, nacionalista elemek és szimbólumok a Nagy Honvédő Háború idején. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Balogh, László (2004) Entscheidungsneutrales Steuersystem in Theorie und Praxis. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Ágoston, Kolos Csaba (2004) Hogyan hat a bizonytalanság és a vevőkör nagysága együttesen az árakra. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Sulokné Anwar, Zsuzsanna (2004) Hol tart Magyarország az információs társadalomhoz vezető úton? Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Szamos, Jenő (2004) Háromfázisú megoszlás alkalmazása élelmiszerfehérjék vizsgálatában. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Hajnal, György (2004) Igazgatási kultúra és New Public Management reformok egy összehasonlító tanulmány tükrében. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Badics, Judit (2004) Információ és egyensúly. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Csendes, István (2004) Internet vállalkozások indításának stratégiai és motivációs elemzése - A magyar portálszolgáltató vállalatok esete = Strategical and motivational analysis of internet start ups - The case of Hungarian portal service providers. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Mizik, Tamás (2004) Jövedelmezőség és versenyképesség a tesztüzemi rendszerben. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Csubák, Tibor Krisztián (2004) Kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Bánszky, Luca (2004) Kén-anyagcserében sérült szelenát rezisztens. Schizosaccharomyces pombe mutánsok előállítása és vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Tóth, Kinga Dóra (2004) Magyarországi és angliai kiemelkedett cigányok identitástípusainak összehasonlító elemzése. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Nádasdy, Bence (2004) Miért értékpapírosítanak a bankok? Empirirkus vizsgálat az Egyesült Államokban és a magyarországi konzekvenciák. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Balogh, Teréz (2004) Néhány hidroláz, az α- és β-glükozidáz, valamint a pektin-metil- észteráz élelmiszeripari alkalmazhatóságának vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

Hegedűs, István (2004) Rút pártviszály. Pártok és változások - a Fidesz politikai fordulata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Tóth, Krisztina (2004) Szinergia és valóság A felvásárlások vezetésének hatása a szinergiák realizálására. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Bosnyák, János (2004) Számviteli értékelési eljárások hatása a vállalkozások vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetére. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Hermann, Zoltán (2004) Továbbtanulási döntés az általános iskola végén: a kulturális és jövedelmi tényezők szerepe. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Fehér, Péter (2004) Tudásmenedzsmentet támogató tényezők szerepe szoftverfejlesztő szervezetekben. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Tímár, Imre (2004) Versenyképesség a magyar tejágazatban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Zsembery, Levente (2004) Volatilitás kockázat és volatilitás kereskedés. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

This list was generated on Sun Mar 24 05:33:57 2019 CET.