Items where Subject is "Közgazdasági elméletek"

Egy szinttel feljebb
Export mint [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 35.

Balog, Dóra Barbara (2018) Tőkeallokáció a biztosítási szektorban, elméleti és gyakorlati megközelítésben. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018024

Krenyácz, Éva (2018) Hazai egészségügyi intézmények kontrolling rendszer használata: devalválódás és felemelkedés paradoxona = Use of controlling system in Hungarian health care institutions: paradox of rise and fall. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018003

Kovács, Ágnes Krisztina (2017) Krónikus urológiai megbetegedések egészségügyi közgazdaságtani vizsgálata = Health economic evaluation of chronic urologic diseases. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017041

Németh, András Olivér (2017) A gazdasági növekedés elmélete és a kelet-közép-európai tapasztalatok = The theory of economic growth and the experience of Central and Eastern Europe. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017019

Vékás, Péter (2017) Az élettartam-kockázat modellezése = Modeling longevity risk. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017018

Szűcs, Balázs Árpád (2016) A tőzsdei forgalom napon belüli előrejelzése = Intra-Day Forecasting of Stock Volumes. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016031

Varga, Gergely (2016) Hosszú távú munkakínálat, tőkekínálat és makrogazdasági hatásaik = Long run labor supply, capital supply and their macroeconomic effects. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016015

Kálecz-Simon, András (2016) Stratégia és viselkedés oligopol piacokon = Strategy and Behavior in Oligopolistic Markets. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016017

Fliszár, Vilmos (2016) A budapesti bankközi forint hitelkamatláb a londoni bankközi referencia-kamatláb árnyékában = Budapest interbank offered rate in the shadow of London interbank offered rate. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016014

Hajdu, Tamás (2016) Tanulmányok a szubjektív jóllét és az anyagi helyzet kapcsolatáról: jövedelem, fogyasztás és egyenlőtlenség = Essays on the Relationship of Subjective Well-Being and Material Welfare: Income, Consumption and Inequality. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016001

Varga, Balázs (2015) Elemzések időben változó paraméterű modellekkel = Essays on Time Varying Parameter Models. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015043

Regős, Gábor (2015) Fejezetek a kockázat témaköréből a közgazdaságtanban = Chapters from the topic of risk in economics. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015041

Csató, László (2015) A páros összehasonlításokon alapuló rangsorolás módszertani és alkalmazási kérdései = Methodological and applicational issues of paired comparison based ranking. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015022

Baritz, Sarolta Teréz (2014) Háromdimenziós gazdaság. Lehet-e gazdálkodni erényetikai paradigmában? = Three dimensional economy. Is management possible if based on virtue ethics? Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014051

Keresztély, Tibor (2014) Az EU-transzferek felhasználásának eredményessége és makrogazdasági hatásai. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014037

Pellényi, Gábor (2014) Az ágazati áralakulás heterogenitásának empirikus vizsgálata = Empirical analysis of the heterogeneity in sectoral price developments. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014010

Bakó, Barna (2013) Tanulmányok a vertikális korlátozásról = Essays on Vertical Restraints. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013054

Szabó, Zsolt (2013) Posztszocialista fejlődés és a Hirschman-trilemma = Post-socialist development and the Hirschman trilemma. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013019

Kaliczka, Nándor (2013) Examination of phenomena affecting the depreciation of fixed assets = A tartós eszközök értékcsökkenésére ható jelenségek vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013022

Kürthy, Gábor (2012) Globális egyensúlytalanságok. Elméleti és történeti megközelítés = Global imbalances. A theoretical and historical approach. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Gulyás, Attila (2012) A friendly offer – fairness and social embeddedness = Baráti ajánlat – méltányosság és társadalmi beágyazottság) [védés előtt]. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Szigeti, Judit (2012) Jóléti hatások vizsgálata a magyar élelmiszer-fogyasztók körében = Welfare effects among the Hungarian food-consumers. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Michaletzky, Márton (2011) Pénzügyi piacok likviditása = Liquidity of financial markets. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Mike, Károly (2010) Adalékok a föderalizmus gazdaságtanához - alkalmazásokkal az európai integrációra = Contributions to the Economics of Federalism – with Applications to European Integration. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Megyeri, Krisztina (2007) A pénzfunkciók és a gazdaságszerkezet kapcsolata az elméleti közgazdasági modellezésben. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola.

Polgár, Éva Katalin (2006) Monetáris politika és konvergencia. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Szabó, Miklós (2005) Fiskális fenntarthatóság és korosztályok közötti újraelosztás. Elmélet, módszertan és számítások a korosztályi elszámolás segítségével = Generational accounting for Hungary. Fiscal sustainability and intergenerational redistribution. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Horváth, László (2003) A post-keynesi szemlélet és elosztáselméleti alkalmazása. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Benedek, Gábor (2003) Evolúciós gazdaságok szimulációja. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola.

Ligeti, Zsombor (2002) Gazdasági növekedés és felzárkózás. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Major, Klára (2001) A nemzetközi jövedelemegyenlőtlenség dinamikája. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Szabó, Imre (2001) Duális megközelítések a mikroökonómiában. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Buzády, Zoltán (2000) Stratégiai szövetségek Magyarországon. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Schifferné Kovács, Kinga (1999) "Áruház a város szélén". Városkörnyéki mezőgazdasági területek hasznosítása. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Csekő, Imre (1999) Az implementációelmélet alkalmazása a klasszikus gazdaságokban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola.

This list was generated on Sun Mar 24 05:34:46 2019 CET.