Items where Subject is "Energy economy"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 26.

Ungvári, Gábor (2024) The role and potential of flood risk management in shaping land use – Flood-peak polders of the Tisza River from the perspective of integrated planning challenges. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2024008

Hamburger, Ákos (2023) Evaluation of guarantees of origin as a regulatory tool for sustainable energy. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023032

Alshafeey, Mutaz (2023) Artificial Intelligence Forecasting Techniques For Reducing Uncertainties In Renewable Energy Applications. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023006

Kiss, Veronika (2022) Energy Use Caps under Scrutiny: An Ecological Economics Perspective. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022036

Kovács, Károly (2022) Víziközmű infrastruktúra pótlási szükségletei társadalmi szerepvállalás - szolidaritási kényszerek. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022033

Zavarkó, Máté (2022) Change management models induced by disruptive energy technology development = Energetikai diszruptív technológiafejlesztés által indukált változásvezetési modellek. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022012

Márton, András (2022) A környezetileg fenntartható stratégiai menedzsment jövőkutatási alapozása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2022052

Molnár, András (2020) Oroszország és a közép-ázsiai regionális energia-biztonsági komplexum = Russia and the Central Asian Regional Energy and Security Complex. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020023

Hegedüs, Krisztina (2019) Földgázfüggőség, levegőszennyezés és energiaszegénység: Magyarország példáján keresztül = Natural gas dependency, air pollution and energy poverty: through the example of Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019023

Szolnoki, Pálma (2019) Működik a keltető? A földgázpiaci kiegyensúlyozási szabályrendszer hatásosságának értékelése a piacnyitás kezdeti szakaszában lévő gázpiacokon = Does the hatchery work? Evaluating the effectiveness of the natural gas balancing regulatory regimes in gas markets which are at the initial stage of market opening. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019005

Mák, Fruzsina (2018) Fogyasztási kockázat a villamosenergia-piacon. Profilozás a fogyasztási bizonytalanság figyelembevétele mellett = Volume risk in the power market. Load profiling considering uncertainty. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018028

Felsmann, Balázs Tibor (2018) Vállalati teljesítmény intézményi korlátok között: Stratégiai adaptáció és vállalati koevolúció a magyar energiakereskedelmi szektorban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018027

Uliha, Gábor (2017) Olaj és nyersanyagpiacok makrogazdasági összefüggései = Oil and commodity markets’ relationship with the macroeconomy. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017004

Kaderják, Péter (2015) From unilateral import dependence to competition on the Hungarian natural gas market = Az egyoldalú importfüggőségtől a versenyig a magyar földgázpiacon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015050

Mezősi, András (2014) A szabályozó eszközök rengetegében. A villamosenergia-szektor piaci kudarcait kezelő szabályozó eszközök egymásra hatásának vizsgálata = In the jungle of regulatory instruments. Analysis of the interaction of regulatory instruments dealing with the market failures of the electricity sector. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014059

Madácsi, Roland (2014) Projektfinanszírozás a hazai energetikai szektorban. A KÁT rendszer hatása a GCHP kiserőmű-beruházásokra. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014057

Hugyecz, Attila (2014) Olajipari együttműködések a vállalati stratégiák alapján = Cooperation in the petroleum industry in light of the corporate strategies. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014030

Virág, Attila (2014) Elgázolt szuverenitás. A „Nabucco vs. Déli Áramlat” vita magyarországi vizsgálata a nemzetállami szuverenitás, az európai integráció és az orosz birodalmi törekvések tükrében = Gasified Sovereignty. A study of the “Nabucco vs. South Stream” debate in Hungary in the light of nation state sovereignty; European integration; and Russian imperial ambitions. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014008

Nagy, Tamás (2013) Az Európai Unió emissziókereskedelmi rendszerében résztvevő gázerőmű reálopciós döntési modelljének alkalmazásai = Real option decision model applications for a European Union Emissions Trading System participant gas-fueled power generator. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013056

Fodor, Bea (2013) A megújuló energia térnyerésének ösztönzési lehetőségei. A hazai kötelező átvételi rendszer értékelése = Promoting the use of renewable energies. An evaluation of the Hungarian feed-in tariff system. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013040

Pálfiné Sipőcz, Rita (2012) Az Európai Unió külső energiapolitikája. Importfüggőség, ellátásbiztonság és integráció = Az The External Energy Policy of the European Union. Import-dependence, security of supply and integration. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Sugár, András (2011) A piacszabályozás elméleti és gyakorlati aspektusai a közszolgáltató szektorokban, elsősorban az energiaszektor árszabályozása példáján = Theoretical and practical aspects of price regulation through the examples of energy sectors. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Marossy, Zita (2010) A spot villamosenergia-árak elemzése statisztikai és ökonofizikai eszközökkel = Analysis of spot electricity prices using statistical and econophysical methods. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Fazekas, Dóra (2009) Szén-dioxid piac az Európai Unió új tagállamaiban: Magyarországi empirikus elemzés = Carbon Market Implications for new EU Member States Empirical analysis for Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Gordos, Péter (2005) Villamos energia határkeresztező kereskedelme az Európai Unió belső villamosenergia-piacán. Főbb akadályok, továbblépési lehetőségek. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Zilahy, Gyula (2003) A szervezeti tagok motivációjának a szerepe az "energiahatékonysági rés" kialakulásában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

This list was generated on Tue Jul 23 02:23:13 2024 UTC.