Items where Subject is "Accounting"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 19.

Pollák, Zoltán (2022) Likviditásmenedzsment és közvetítés fedezetlen hitel piacokon = Liquidity Management And Intermediation In Unsecured Credit Markets. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022008

Mikáczó, Éva Ilona (2021) Szakmai oktatás – múltja, jelene és jövője – a számvitel oktatás tükrében = The past, present and future of professional education in the context of the accounting education. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021002

Filyó, Janka (2017) Kis- és középvállalkozások számviteli beszámolási rendszerének elemzése a szabályozás és az alkalmazott gyakorlat tükrében = The analysis of the accounting reporting systems of small and medium enterprises in light of regulation and the applied practice. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017036

Szukits, Ágnes (2017) Menedzsmentkontroll rendszerek és a controller szervezeti szerepe = Management control system design and the organisational role of controllers. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017035

Milicz, Ákos (2017) Belső kontrollrendszerek intézményesülése hazai üzleti szervezetekben = Institutionalization of internal control systems in Hungarian business organizations. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017027

Saxné Andor, Ágnes Márta (2014) Az immateriális javak számviteli elmélete és alkalmazása a magyar szabályozási rendszerben = The Accounting Theory of Intangible Assets and its Application Under the Hungarian Regulations. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014036

László, Norbert (2014) Cash flow kimutatások a számviteli beszámolókban = Statement of Cash flows in the Financial Statement. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014025

Miklós-Molnár, Marianna (2013) A helyi önkormányzatok addicionalitásának biztosítása = Providing additionality in municipalities. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013039

Martin, Kíra (2013) A vállalatok piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti eltérést befolyásoló tényezők vizsgálata Magyarországon = A study of factors influencing the deviation between companies’ market value and book value in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013032

Mohl, Gergely (2013) A kockázatbecslés elmélete és hazai gyakorlata a könyvvizsgálatban = The theory of risk assessment and its domestic practice in financial audit. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013028

Kovács, Dániel Máté (2013) A valós érték számvitel szerepe és alkalmazása a magyar szabályozási környezetben = The role and application of fair value accounting in the Hungarian regulatory framework. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013023

Kaliczka, Nándor (2013) Examination of phenomena affecting the depreciation of fixed assets = A tartós eszközök értékcsökkenésére ható jelenségek vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013022

Lakatos, László Péter (2010) A számvitel szabályozása és a pénzügyi kimutatások hasznosságának megítélése = The regulation of accounting and the evaluation of the usefulness of financial statements. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Soós, Renáta (2006) A számviteli információs rendszer és a fuvarszintű fedezet - Hogyan juthatunk el a "fuvarszintű fedezetig" a folyami áruszállítás vezetői információs rendszerében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Bognár, Ferenc (2005) Katonai controlling. Controlling módszerek és technikák a hatékony katonai gazdálkodás szolgálatában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Antal, Erika (2005) Teljesítménymérés a védelemben. A haderő hatékonyságának és eredményességének mérési nehézségei = Performance Measurement in Defense. The Difficulties of Measuring Efficiency and Effectiveness in Defense. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Juhász, Péter (2004) Az üzleti és könyv szerinti érték eltérésének magyarázata - Vállalatok mérlegen kívüli tételeinek értékelési problémái = The explanation of the difference between the book value and the business value – Valuation problems of the off-balance sheet items of companies. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Bosnyák, János (2004) Számviteli értékelési eljárások hatása a vállalkozások vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetére. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Nemes, Tamás (2001) A részesedés kiszűréses tőkekonszolidálás tükröztetése a számviteli információs rendszerben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

This list was generated on Wed Jun 19 02:32:19 2024 UTC.