Items where Subject is "Business organisation"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 46.

Chaker, Hajer (2023) Guests’ Perceptions And Hotels’ Approaches As To CSR In The Hotel Industry: A Comparative Study Between Tunisia And Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023051

Fáykiss, Péter (2023) A rendszerszinten jelentős pénzügyi intézmények azonosítása és kockázatainak mérséklési lehetőségei az Európai Unióban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023043

Baksa, Máté (2023) Two Heads Are Better Than One: Knowledge Sharing in Organizational Social Networks. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023069

Zavarkó, Máté (2022) Change management models induced by disruptive energy technology development = Energetikai diszruptív technológiafejlesztés által indukált változásvezetési modellek. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022012

Báthory, Zsuzsanna (2020) A szervezeti struktúra értékáram alapú átalakítási folyamatának elemzése változásmenedzsment szempontból egy magyarországi vállalat példáján = Analysis of the value stream-based transformation processes of an organizational structure from a change management perspective by the example of a Hungarian company. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020029

Pulinka, Ágnes (2020) Dialógus a változásmenedzsmentben: A megértés, az együtt-cselekvés és a változás feltételei és lehetőségei az európai légiforgalmi irányításban = Dialogue in change management: Conditions and possibilities of understanding, co-action and change in European air traffic control. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020027

Bagó, Péter (2019) CSR indikátorok megjelenése az integrált vállalatirányítási rendszerekben = The connection of CSR indicators and enterprise resource planning system. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019031

Ferincz, Adrienn (2019) A vállalkozó felsővezető hatása a szervezeti tanulásra = The Entrepreneurial Manager’s Effect on Organizational Learning. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019015

Szmodics, Péter (2018) Evaluating the organizational knowledge based on business process management = A szervezeti tudás mérése folyamatmenedzsment alapokon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018020

Gál, Márk István (2018) Leadership – Organizational Culture in the light of Public Management reform models = Leadership – Szervezeti kultúra, a közmenedzsment reformok fényében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018018

Taródy, Dávid (2018) Kontextuális kettős képesség kialakulása középvállalatokban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018015

Kovács, Gábor (2017) Keresztény és buddhista vállalkozók értékorientációja = Value-orientations of Christian and Buddhist Entrepreneurs. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017038

Szukits, Ágnes (2017) Menedzsmentkontroll rendszerek és a controller szervezeti szerepe = Management control system design and the organisational role of controllers. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017035

Hidegh, Anna Laura (2016) Kritikai Emberi Erőforrás Menedzsment. A szervezeti életvilág szimbolikus szerkezeteinek újratermelése a vállalati karácsony kolonizációjának esetén keresztül = Critical Human Resource Management. The Reproduction of Symbolic Structures in the Organizational Lifeworld through the Case of the Colonization of Corporate Christmas. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016034

Csizmadia, Péter (2015) A szervezeti innováció és tudásfelhasználás mintái a magyar gazdaságban = Patterns of organisational innovation and knowledge use in the Hungarian economy. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015040

Takács, Erika (2015) A külső értékelés kórházon belüli hatását befolyásoló tényezők = Factors that Influence the Internal Effects of External Hospital Evaluation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015026

Kiss, Csaba (2014) A szervezeti elkötelezettség és a munka-család konfliktus összefüggései az ügyfélszolgálati munkában = Organizational Commitment and Work-Family Conflict in Customer Service Centres. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014058

Szabó, Zsolt Roland (2011) Stratégiai adaptáció és kettős (verseny)képesség Magyarország 1992 és 2010 között [védés előtt] = Strategic adaptation, ambidexterity and competitiveness in Hungary between 1992 and 2010. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Beck-Biró, Katalin (2010) A szervezeti keretek között történő egyéni önmegvalósítás, illetve annak támogató és gátló tényezői = Self-actualisation in Organisational Context and its Promoting and Impeding Factors. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kovács, Barna (2010) Az információtúlterhelés csökkentése szervezeti munkafolyamat-rendszerekben = Reducing information overload in organizational workflow systems. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Koós, Bálint (2009) A gazdasági szuburbanizáció vállalatdemográfiai megközelítésben egy magyarországi példán keresztül = Economic Suburbanisation from the Perspective of Corporation Demographics through an Example from Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Ternai, Katalin (2009) Az ERP rendszerek metamorfózisa = The metamorphosis of ERP Systems. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kristóf, Tamás (2009) Gazdasági szervezetek fennmaradásának és fizetőképességének előrejelzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Lolbert, Tamás (2008) Statisztikai eljárások alkalmazása az ellenőrzésben, különös tekintettel a pénzügyi ellenőrzésre = Statistical methods in auditing, with special regard to financial audits. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Karácsonyi, András (2007) A leadership, a szervezeti kultúra és kapcsolatuk jellegzetességei a magyar szervezetek esetében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Dobos, Imre (2007) Készletmodellek a visszutas logisztikában = Inventory Models in Reverse Logistics. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Csedő, Zoltán (2007) Szervezeti változás és változásvezetés a folyamatos differenciálódás és integráció tükrében: az innovatív gyógyszeripar példája. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Szabó, Árpád (2006) A privatizáció hatása a romániai vállalatok működésére. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Bálint, András (2006) Merre tovább középvállalkozások? Stratégiai lehetőségek a vállalkozásátadás folyamatában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Székely, Ákos (2006) Teljesítménymérés és -értékelés a magyarországi víziközmű szektorban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

András, Krisztina (2006) Üzleti elemek a sportban, a labdarúgás példáján = Business elements in sports, through example of football. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Francsovics, Anna (2005) A controlling fejlődésének sajátosságai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Nemcsicsné Zsóka, Ágnes (2005) Következetesség és rések a környezettudatos szervezeti magatartásban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Fodor, Zita (2005) Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Benyó, Béla (2004) A munkavállalói részvétel intézménye: az üzemi tanácsok helyzete a mai Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Csendes, István (2004) Internet vállalkozások indításának stratégiai és motivációs elemzése - A magyar portálszolgáltató vállalatok esete = Strategical and motivational analysis of internet start ups - The case of Hungarian portal service providers. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Ujhelyi, Mária (2003) Az emberi erőforrás menedzsment és fejlesztés, valamint a szervezetfejlesztés kapcsolata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Gelei, András (2002) A szervezeti tanulás interpretatív megközelítése: a szervezetfejlesztés esete. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Lázár, László (2002) Értékek és mértékek. A vállalati erőforrás-felhasználás leképzése és elemzése hazai üzleti szervezetekben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Wimmer, Ágnes (2001) A vállalati teljesítménymérés az értékteremtés szolgálatában. A működési és a pénzügyi teljesítmény kapcsolatának vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Horváth, Annamária (2001) A logisztika és a vevői elégedettség kapcsolata. A logisztikai kiszolgálási színvonal vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Gritsch, Mátyás (2001) A logisztikai stratégia szerepe a vállalati versenyképességben: a magyar vállalatok előtt álló kihívások és lehetőségek. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Szabó, Zoltán (2000) A szervezeti információfeldolgozás strukturális és technológiai tényezőinek összerendelése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Poszmik, Erzsébet (2000) A vállalatok környezeti magatartásának változása a papíripar példáján. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Buzády, Zoltán (2000) Stratégiai szövetségek Magyarországon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Cserny, László (2000) Szervezeti döntéstámogatás. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

This list was generated on Thu Jun 20 02:22:45 2024 UTC.