A növekedésben sikeres vállalkozó személyisége NEO-PI-R kérdőíves vizsgálat alapján = The personality of the successfully growing entrepreneur by NEO-PI-R based analysis

Mihalkovné Szakács, Katalin (2014) A növekedésben sikeres vállalkozó személyisége NEO-PI-R kérdőíves vizsgálat alapján = The personality of the successfully growing entrepreneur by NEO-PI-R based analysis. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014060

[img]
Előnézet
PDF :
3795Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
654Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
1203Kb

Absztrakt (kivonat)

Kutatásom céljaként szignifikáns összefüggést próbálok kimutatni a vállalkozó személyisége és a vállalkozás sikeres növekedése között annak érdekében, hogy azonosítva a meghatározó vonásokat, azok tudatosításával, illetve tudatos fejlesztésével még kompetensebb vállalkozókat képezhessünk a vállalkozásoktatás során. Munkám során a növekedési hajlandóságot alapvető adottságként kezelem a fejlesztendő mikro- és kisvállalkozók esetében, ezért kutatásom során olyan modellbe illesztem a vizsgálatot, amely épít erre az ismérvre. A vállalkozások méret szerinti besorolása helyett így Vecsenyi János ismert mátrixát a vállalkozási és változási készség és az üzleti, működési tapasztalat összefüggéseiről átdolgozva, az úgynevezett növekedésben sikeres bulldog, valamint sikertelen hangya vállalkozásokkal dolgozom.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Szirmai Péter, Kállay László
Témakör:Vállalati vezetés és politika
Pszichológia
Azonosító kód:807
A védés dátuma:17 November 2014
DOI:10.14267/phd.2014060
Elhelyezés dátuma:06 Nov 2014 12:53
Utolsó változtatás:17 Dec 2014 14:21

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap