Items where Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 40.

Kelemen, Zoltán (2019) A Historically Revised Model of Neomediaevalism and the European Union as "Regimen Mixtum". PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019012

Harangozó, Tamás (2019) A humán tőke beépítése a stratégiai teljesítménymenedzsment-rendszerbe: a leadership szerepe egy vezető magyarországi pénzügyi szolgáltató esetében = Integrating human capital into strategic performance management system: the role of leadership at a leading Hungarian financial service provider. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019009

Miklós, Ilona (2019) A magyar földrajzi árujelzős élelmiszerek észlelési térképe: a magyar vásárlók értékdimenziói = Detection map of Hungarian food products with geographical indications: value dimensions of Hungarian consumers. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019040

Hubert, József (2019) A marketingszervezet változása a közösségi média térnyerése nyomán = The transformation of the marketing organization due to expansion of social media marketing. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019008

Németh, Viktor (2019) A mediáció, mint interperszonális problémamegoldó eszköz leírása és magyarázása a Participációs elmélet tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019013

Tamásné Vőneki, Zsuzsanna (2019) A működési kockázatkezelés kiemelt kérdései a pénzügyi szektorban = Key issues of operational risk management in the financial sector. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019033

Boros, Péter (2019) A partnerkockázat árazása - A hitelértékelési kiigazítás elemzése = Pricing counterparty credit risk - An analysis of the Credit Valuation Adjustment. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019037

Horváth, Viktória (2019) A projektmenedzsment kompetencia és a projektsiker összefüggései az olajipar projekt-intenzív upstream üzletágában = The relationship between project management competence and project success in the project-intensive upstream sector of the oil industry. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019022

Németh, Gabriella (2019) A retorikai-szemiotikai elemzés paradigmák metszetében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019007

Yilmaz, Mehmet (2019) A török politikai rendszer átalakulása 2002 és 2018 között = Transformation of the Turkish political system between 2002 and 2018. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019028

Deli, Eszter (2019) A vizuális retorika triadikus koncepciója: elméleti keret és esettanulmányok: vizuális retorika a katasztrófa-hírközlésben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019010

Ferincz, Adrienn (2019) A vállalkozó felsővezető hatása a szervezeti tanulásra = The Entrepreneurial Manager’s Effect on Organizational Learning. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019015

Buvár, Ágnes (2019) Ad revolution or evolution? Typical ad representation and general ad attitudes influence the effectiveness of branded content = Reklám forradalom vagy evolúció? A tipikus reklámok reprezentációja és reklámmal kapcsolatos általános attitűdök befolyásolják a szponzorált tartalmak hatékonyságát. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019027

Zrubka, Zsombor János (2019) Az elfogadható egészségi állapotok mérésének új módszere = A new method for the measurement of acceptable health states. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019030

Milassin, Anda Nóra (2019) Az interkulturális interakciók során megtapasztalt kulturális eltérések értelmezése a dél-koreai kultúrában - magyar szemmel = Interpretation of cultural disparities experienced in cross-cultural interaction in South Korean culture - from a Hungarian perspective. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019016

Vékey, Zoltán Ádám (2019) Az online hírmédia üzletimodell-váltása = Shift of business models in the online news media. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019035

Kósa, István (2019) Az online hírszelekciót meghatározó tényezők vizsgálata, különös tekintettel a hírek mellett található szimbólumokra, képi- és videoanyagokra. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019002

Szijártó, Norbert (2019) Az optimális valutaövezet elméletek és a Gazdasági és Monetáris Unió működése = Optimum currency area theories and the functioning of the Economic and Monetary Union. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019017

Kallóné Csaba, Katalin (2019) Betétbiztosítás és erkölcsi kockázat Magyarországon = Deposit Insurance and Moral Hazard in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019011

Bagó, Péter (2019) CSR indikátorok megjelenése az integrált vállalatirányítási rendszerekben = The connection of CSR indicators and enterprise resource planning system. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019031

Burka, Dávid (2019) Demográfiai előrejelzések és nyugdíjkutatás támogatása mikroszimulációs módszertanok alkalmazásával = Supporting demographic forecasts and pension research through the application of microsimulation methodology. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019032

Banai, Tibor Péter (2019) Dzsihád: terrorizmus, vagy szabadságharc?: a fogalom multidiszciplináris vizsgálata = Jihad: Terrorism or Fight for Freedom? Multidisciplinary study of the concept. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019039

Besenyei, Mónika (2019) Egyetemi fenntarthatósági kezdeményezések összehasonlító elemzése = Comparative Analysis of University Sustainability Initiatives. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019034

Kelemen, József (2019) Fejezetek a gazdaságföldrajzból: horizontális termékdifferenciálás = Chapters from economic geography: horizontal differentiation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019020

Hegedüs, Krisztina (2019) Földgázfüggőség, levegőszennyezés és energiaszegénység: Magyarország példáján keresztül = Natural gas dependency, air pollution and energy poverty: through the example of Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019023

Mérő, Bence (2019) Hitelciklusok modellezése empirikus és ágensalapú megközelítésben = Empirical and agent based modelling of credit cycles. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019038

Lantos, Zoltán Tibor (2019) Közösségi egészségélmény modell: egészségcélú együttműködések rendszerén alapuló szolgáltatásfejlesztés a gyakorlatban = The community health experience model: health transaction network-based service development in practice. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019018

Vajda, Adrienn (2019) Lehetséges-e a nők képviselete nők nélkül? A női ügyek megjelenése a magyar Országgyűlésben (1998–2014) = Is it possible to represent women without women? The appearance of women’s issues in the Hungarian National Assembly (1998–2014). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019029

Gyorgyovichné Koltay, Elvira (2019) Magánönkormányzás Magyarországon: a budapesti agglomerációban található lakóparki szervezetek vizsgálata alapján = Private urban governance in Hungry: based on research of residental park organisations in the metropolitan area of Budapest. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019024

Szolnoki, Pálma (2019) Működik a keltető? A földgázpiaci kiegyensúlyozási szabályrendszer hatásosságának értékelése a piacnyitás kezdeti szakaszában lévő gázpiacokon = Does the hatchery work? Evaluating the effectiveness of the natural gas balancing regulatory regimes in gas markets which are at the initial stage of market opening. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019005

Egeresi, Zoltán (2019) Neo-Ottomanist Hegemonic Order and its Implications on Ankara’s Foreign Policy in the Balkans. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019026

Ábele-Nagy, Kristóf (2019) Páros összehasonlítás mátrixok a többszempontú döntéselméletben = Pairwise Comparison Matrices in Multi-Criteria Decision Making. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019036

Szalai, Máté (2019) Small States in the Middle East. The Foundations and Application of the Complex Model of Size. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019001

Katona, Viktória Nóra (2019) Technológia jellegű innovációs projektek közösségi finanszírozása = Crowdfunding of technological innovation projects. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019019

Kaszap, Márton (2019) The Pluralisation of British Party Politics: Is There a Split in the UK Party System? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019014

Radó, Márta Katalin (2019) Tracking the effects of life events on subjective well-being. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019004

Kovács, Tibor (2019) Többszempontú döntési módszerek alkalmazása teljesítményfejlesztő programok támogatására. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019003

Matteo, Arru (2019) Use of Ontologies and Business Process Management Systems to Measure the “Knowledge Fit” of an Organisation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019006

Bene, Márton Ákos (2019) Virális politika: Politikai kommunikáció a Facebookon = Viral Politics: Political Communication on Facebook. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019025

Ócsai, András (2019) Ökológiailag tudatos vállalkozások értékorientációja = Value Orientation of Ecologically Conscious Businesses. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019021

This list was generated on Wed Jun 19 02:32:15 2024 UTC.